Proiecte de Hotărâre

Caută după:

Denumire Data încărcării
Denumire Data încărcării Descarcă Notă/Completare
Proiect de Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 57/23.03.2018 privind constituirea Comisiei de coordonare și control a activității de urbanism în Sectorul 4 al Municipiului București și aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al comisiei 25.04.2018 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea „Listei cu ordinea de prioritate pe anul 2018 a locuințelor construite pentru tineri, destinate închirierii, prin programul A.N.L 25.04.2018 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind schimbarea sediului Direcției Mobilitate Urbană Sector 4 și modificarea în consecință a Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 8/31.01.2018 privind înființarea Direcției Mobilitate Urbană Sector 4 25.04.2018 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Sector 4 în Adunarea Generală a Acționarilor de la Amenajarea Domeniului Public 4 (A.D.P.4) S.A 24.04.2018 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea Regulamentului Adunării Generale a Acționarilor și al reprezentanților la AMENAJAREA DOMENIULUI PUBLIC 4 (A.D.P.4) S.A. 24.04.2018 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru completarea Anexei nr. 3 la Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 227/13.09.2017, privind înființarea Direcției de Administrare a Unităților de Învățământ Sector 4, modificată și completată prin H.C.L.S.4 nr.14/31.01.2018 24.04.2018 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea componenței nominale a Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Sector 4 20.04.2018 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru extindere hală, pe terenul proprietate particulară în suprafață de 3000,00 mp, aparținând lui Luțu Tudor și Luțu Mihaela, situat în șos. Berceni nr. 104P, Sector 4, București 20.04.2018 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru reconstituirea locuinței individuale existente aflate în stare de ruină și modernizarea prin extindere și supraetajare în vederea realizării unei locuințe individuale moderne cu regim de înălțime S+P+1E+POD, pe terenul în proprietate particulară în suprafață de 303,00 mp, aparținând lui PREJBEANU KAMELIU-CORNEL și PREJBEANU GEORGETA-SIMONA, situat în str. Puțul cu Tei, nr. 55A, Sector 4, București 20.04.2018 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru consolidare, extindere și supraetajare, întregirea dreptului de proprietate în baza Legii nr. 10.2001/drept de concesiune imobil existent, pe terenul în indiviziune aparținând SC HAVANA LEMBERG și STATULUI ROMÂN, situat în str. Maior Boroczin nr.3, Sector 4, București 20.04.2018 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru construire imobil Sp+P+1E cu funcțiunea de locuință unifamilială, pe terenul în proprietate particulară în suprafață de 227,00 mo, aparținând soților Dănilă Vasile-Cristian și Dănilă Nicoleta, situat în Intrarea Adierii nr. 16, Sector 4, București 20.04.2018 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru construire imobil colectiv de locuințe S+P+2E+3Eretras, pe terenul în proprietate particulară în suprafață de 235,00 mp, aparținând soților Stan Olimpia Alina și Stan Eugen și soților Stan Justin și Stan Aurelia Mimi, situat în str. Cărăruia nr. 6-8, Sector 4, București 20.04.2018 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 al Municipiului București pentru anul 2018 20.04.2018 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea planului de acțiuni sau de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă, pe anul 2018, efectuate de beneficiarii Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare 20.04.2018 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru modificarea și completarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 39/2017 privind constituirea Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a Sectorului 4 al Municipiului București precum și aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului și Urbanism 20.04.2018 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 1/22.06.2016 privind alegerea Comisiei de validare, cu modificările ulterioare 20.04.2018 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind încetarea de drept a unui mandat de consilier local 20.04.2018 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar al cheltuielilor de întreținere pentru beneficiarii Centrului Medico - Social ”Sfantul Andrei” aflat în subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protectia Copilului Sector 4 20.04.2018 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea costuliu mediu lunar de întreținere pentru copiii și adulții cu dizabilități, beneficiari ai serviciilor oferite de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4, pentru anul 2018 20.04.2018 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea cooperării dintre Sectorul 4 al Municipiului București și Asociația Green Revolution în scopul promovării și derulării proiectului ”I'VELO” într-un spațiu situat în Parcul Lumea Copiilor, precum și aprobarea modelului protocolului de cooperare 20.04.2018 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea cooperării dintre Sectorul4 al Municipiului București și Amenajarea Domeniului Public 4 S. A. în vederea realizării în comun a evenimentelor artistice, culturale, educative și sportive în zona rotondă din Parcul Lumea Copiilor și aprobarea modelului protocolului de cooperare 20.04.2018 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 37/27/02/2018 privind acordarea de stimulente financiare elevilor din unitățile de învățământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 4 al Municipiului București, care au obținut rezultate deosebite la olimpiade și concursuri naționale și internaționale, modificată 20.04.2018 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind constituirea Comisiei de analiză și verificare a activității Centrului European Cultural și de Tineret UNESCO ”Nicolae Bălcescu” 20.04.2018 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea aderării Direcției Mobilitate Urbană Sector 4 la Asociația Română pentru Smart City și Mobilitate (ARSCM) 20.04.2018 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind participarea Sectorului 4 al Municipiului București prin Aparatul de Specialitate al Primarului la apelul de propuneri de proiect ”Strategic Partnerships for Youth” lansat in cadrul programului ERASMUS + cu proiectul ”TRAINING FOR YOUTH TO CREATE EQUAL OPPORTUNITIES - EQUALS” 16.04.2018 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 al Municipiului București pentru anul 2018 16.04.2018 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al Sectorului 4, pe perioada 16.04.2018 - 30.06.2018 13.04.2018 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru modificarea HCLS4 nr.240/13.09.2017 privind aprobarea cererii de finanțare „Creșterea Performanței Energetice 1 pentru blocurile de locuințe din Sectorul 4 al Municipiului București – CPE 1” și a cheltuielilor aferente acesteia, în vederea depunerii spre finanțare și rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile prin Programul Operațional Regional 2014-2020” 13.04.2018 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru cele 10 componente din cererea de finanțare „Creșterea Performanței Energetice pentru blocurile de locuințe din Sectorul 4 al Municipiului București – CPE 1” 13.04.2018 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Sector 4 în Adunarea Generală a Acționarilor de la Amenajarea Domeniului Public 4 (A.D.P.4) S.A 30.03.2018 Descarcă
Skip to content

Acest site foloseşte cookie-uri. Prin continuarea navigării pe acest site, vă daţi consimţământul în folosirea cookie-urilor. Mai multe informaţii

Un cookie este un fișier de mici dimensiuni, în general alcătuit din litere și cifre, care este descărcat în memoria unui calculator (sau altui echipament folosit pentru navigare online - telefon mobil, tabletă, etc), atunci când utilizatorul accesează un anumit site web.Fisierele cookie sunt folosite la recunoasterea terminalului utilizatorului si prezentarea continutului intrun mod relevant, adaptat preferintelor utilizatorului. Cookie-urile nu solicita informatii cu caaracter personal pentru a putea fi utilizate si, in cele mai multe cazuri, nu identifica personal utilizatorii de internet. Cookie-urile oferă deţinătorilor de site-uri un feedback valoros asupra modului cum sunt utilizate site-urile lor de către utilizatori, astfel încât să le poată face şi mai eficiente ori mai accesibile pentru utilizatori. Permit aplicaţiilor multimedia sau de alt tip de pe alte site-uri să fie incluse (inserate/embed) în anumite pagini pentru a crea o experienţă de navigare mai valoroasă, mai utilă şi mai plăcută.

Close