Proiecte de Hotărâre

Caută după:

Denumire Data încărcării
Denumire Data încărcării Descarcă Notă/Completare
Proiect de Hotărâre privind acordarea ajutorului de urgență pentru doamna ............................, în vederea plății integrale a chiriei lunare pentru un spațiu de locuit 26.09.2019 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 139 din data de 08.07.2019 privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin Compania Națională de Investiții ”C.N.I.” S.A., a amplasamentului din Șoseaua Olteniței nr. 9 Sectorul 4 și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții ”CONSTRUIRE CENTRU MEDICAL MULTIFUNCȚIONAL (UMF CAROL DAVILA)” 26.09.2019 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 261/02.10.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții CENTRU MEDICAL MULTIFUNCȚIONAL (UMF CAROL DAVILA) 26.09.2019 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 119/10.06.2019 pentru aprobarea actualizării principalilor indicatori tehnico-economici ai obiectivului de investiții ”Lucrări de construire Grădiniță în incinta Școlii Gimnaziale nr 190” 26.09.2019 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 137 din data de 08.07.2019 privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin Compania Națională de Investiții ”C.N.I.” S.A., a amplasamentului din Str. Sergent Nițu Vasile nr. 16 Sectorul 4 și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții ”Lucrări de construire grădiniță în incinta Școlii Gimnaziale nr 190” 26.09.2019 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 126/10.06.2019 privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de adoptare a unei hotărâri pentru aprobarea trecerii imobilelor construcții, situate în str. Aliorului nr. 6A, sector 4, București din proprietatea publică în proprietatea privată a C.G.M.B, în vederea casării și demolării acestora 23.09.2019 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru modificarea și completarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 347/27.12.2018 pentru aprobarea Regulamentului, procedurii și modelului de contract privind parcările/parcajele publice aflate în administrarea Sectorului 4 al Municipiului București, prin Direcția Mobilitate Urbană Sector 4, cu modificările și completările ulterioare 23.09.2019 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind reglementarea desfășurării în bune condiții a activităților de salubrizare, ingienizare, deszăpezire, întreținere spațiu verde ce ar putea fi împiedicate de către vehiculele staționate pe domeniul public al Sectorului 4 al Municipiului București 23.09.2019 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea achiziționării de către Direcția Generală de Impozite și Taxe Sector 4 a unor servicii de consultanță juridică pentru aspectele legale cu privire la implementarea și dezvoltarea sistemului de control intern managerial 20.09.2019 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea achiziționării de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4 a unor servicii de reprezentare juridică pentru litigiile promovate de actuali și foști angajați 20.09.2019 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea Organigramei, Statutului de Funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Direcției Piețe și Gestionare Activități Comerciale Sector 4 20.09.2019 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului Local Sector 4 în Consiliile de Administrație ale unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular din sectorul 4 20.09.2019 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru imobil de locuințe cu regim de înălțime S+P+4E, pe terenul în proprietate particulară în suprafață de 906,00 mp din acte și 997,00 mp din măsurători aparținând PATRONATULUI NAȚIONAL ROMÂN, situat în Calea Șerban Vodă nr. 219, Sector 4, București 20.09.2019 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construire hipermarket P+1E, amenajări exterioare în incintă (parcare, anexe, zonă aprovizionare, spații verzi, drumuri, trotuare, racorduri auto, structură totemuri), pe terenul în proprietate particulară în suprafață de 17.017,00 mp din acte și 17.016,00 mp din măsurători, aparținând SC OASIS GREEN ENERGY 2 SRL, situat în str. Turnu Măgurele nr. 70-90, Sector 4, București 20.09.2019 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al Sectorului 4, pe o perioadă de 3 luni, respectiv 01.10.2019 - 31.12.2019 20.09.2019 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind reorganizarea Aparatului de Specialitate al Primarului Sectorului 4 al Municipiului București, aprobarea Organigramei, a Statutului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare ale acestuia 20.09.2019 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind reorganizarea Direcției Generale de Impozite și Taxe Locale Sector 4, aprobarea Organigramei, Statutului de funcții și a Regulamentului de organizare și Funcționare ale acesteia 20.09.2019 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru completarea anexei la Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 128/10.06.2019 privind organizarea rețelei unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular, la nivelul Sectorului 4, în anul școlar 2019-2020 20.09.2019 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr.148/15.07.2019, cu modificările și completările ulterioare 20.09.2019 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 346/27.12.2018 privind stabilirea salariilor de bază la nivelul Sectorului 4 al Municipiului București 20.09.2019 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 259 din 02.10.2018 privind tarifele pentru serviciile prestate și utilizarea domeniului public aflat în administrarea Direcției Piețe și Gestionare Activități Comerciale Sector 4 20.09.2019 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: Edificarea unei stații de metrou la nivel suprateran, situată între stația de metrou Berceni și Șoseaua de Centură 20.09.2019 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local Sector 4 în Comisia pentru Evaluarea și Asigurarea Calității în unitățile de învățământ preuniversitar particular ce funcționează la nivelul Sectorului 4 20.09.2019 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind desființarea Centrului de Îngrijire și Asistență nr. 1, aprobarea Organigramei, Statutului de funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4 20.09.2019 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind delegarea atribuțiilor de administrare a clădirii și terenului aferent Colegiului Național ”Gheorghe Șincai”, aflate în administrarea Direcției de Administrare a Unităților de Învățământ Sector 4 04.09.2019 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 al Municipiului București pentru anul 2019 04.09.2019 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind însușirea documentațiilor cadastrale cu privire la imobilele - teren și construcții, aflate în proprietatea publică a Municipiului București și administrarea Consiliului Local al Sectorului 4 prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4 04.09.2019 Descarcă
Proiect Hotărâre privind reorganizarea activității și aprobarea Organigramei, Statutului de Funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Direcției Generale de Evidență a Persoanelor Sector 4 03.09.2019 Descarcă
Proiect Hotărâre privind atribuirea în folosință gratuită a unui spațiu în suprafață de 38,78 mp pentru relocarea Compartimentului de Evidență a Persoanelor nr. 3 din cadrul Direcției Generale de Evidență a Persoanelor Sector 4 și atribuirea în folosință gratuită a unui spațiu în suprafață de 14,53 mp pentru relocarea Compartimentului de Evidență a Persoanelor nr. 4 din cadrul Direcției Generale de Evidență a Persoanelor Sector 4 03.09.2019 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea lucrărilor asupra arborilor care afectează perimetrul unităților de învățământ prin eliminarea ramurilor uscate sau a celor care pun în pericol siguranța persoanelor 03.09.2019 Descarcă
Skip to content

Acest site foloseşte cookie-uri. Prin continuarea navigării pe acest site, vă daţi consimţământul în folosirea cookie-urilor. Mai multe informaţii

Un cookie este un fișier de mici dimensiuni, în general alcătuit din litere și cifre, care este descărcat în memoria unui calculator (sau altui echipament folosit pentru navigare online - telefon mobil, tabletă, etc), atunci când utilizatorul accesează un anumit site web.Fisierele cookie sunt folosite la recunoasterea terminalului utilizatorului si prezentarea continutului intrun mod relevant, adaptat preferintelor utilizatorului. Cookie-urile nu solicita informatii cu caaracter personal pentru a putea fi utilizate si, in cele mai multe cazuri, nu identifica personal utilizatorii de internet. Cookie-urile oferă deţinătorilor de site-uri un feedback valoros asupra modului cum sunt utilizate site-urile lor de către utilizatori, astfel încât să le poată face şi mai eficiente ori mai accesibile pentru utilizatori. Permit aplicaţiilor multimedia sau de alt tip de pe alte site-uri să fie incluse (inserate/embed) în anumite pagini pentru a crea o experienţă de navigare mai valoroasă, mai utilă şi mai plăcută.

Close