Proiecte de Hotărâre

Caută după:

Denumire Data încărcării
Denumire Data încărcării Descarcă Notă/Completare
Proiect de Hotărâre privind acordarea unui concediu suplimentar anual de 5 zile lucrătoare, pentru salariaţii din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie Locală Sector 4 14.12.2016 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind Metodologia de atribuire a locurilor de parcare rezidenţiale, pe raza sectorului 4 al Municipiului București 14.12.2016 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind desființarea Direcției Învățământ și Tineret Sector 4 și completarea anexei nr. 3 la Hotărârea Consiliului Local nr. 44/23.09.2016 privind aprobarea Organigramei, a Statului de Funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Aparatului de Specialitate al Primarului Sectorului 4 București 14.12.2016 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind mandatarea Directorului General al Direcţiei Pieţe şi Gestionare sector 4 în vederea încheierii de convenţii de ocupare a spaţiilor libere din pieţele Sectorului 4 al Municipiului Bucureşti cu instituţiile subordonate Consiliului Local/Aparatul de specialitate al primarului sectorului 4 14.12.2016 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind trecerea Complexului Agroalimentar Piaţa Sudului, din administrarea Direcţiei Pieţe şi Gestionare Activităţi Comerciale sector 4 în administrarea Sectorului 4 al Municipiului Bucureşti 14.12.2016 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea metodologiei de calcul a valorilor de pornire (prima strigare) în cadrul procedurilor de licitaţie pentru spaţiile comerciale aflate în administrarea directă a Direcţiei Pieţe şi Gestionare Activități Comerciale sector 4 14.12.2016 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea Procedurii de organizare și desfășurare a licitațiilor publice pentru închirierea spațiilor comerciale aflate în administrarea Direcţiei Pieţe şi Gestionare Activități Comerciale sector 4 - București, a caietului de sarcini precum și a modelului de contract de locaţiune 14.12.2016 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind desfășurarea activităților de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă pe raza administrativ teritorială a Sectorului 4 al Municipiului București 14.12.2016 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 pe anul 2016 08.12.2016 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 pe anul 2016 25.11.2016 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind acordarea unor ajutoare de urgență familiilor sau persoanelor în vederea depășirii unor situații deosebite ce pot pune în pericol siguranța și integritatea corporală a cetățenilor sau care pot genera prejudicii materiale 25.11.2016 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru construire imobil cu funcțiunea de locuințe colective S+P+4E, pe terenul proprietate particulară în suprafață de 2647,00 mp, aparținând SC Berser SA, situat în strada Drumul Jilavei nr. 50-60, Sector 4, București 24.11.2016 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind îndreptarea erorii materiale strecurate în Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 158/31.08.2015 24.11.2016 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru locuință izolată cu două apartamente P+2E, pe terenul proprietate particulară, în suprafață de 426,00 mp + cota parte de 39 mp cale de acces, aparținând lui Dinu Vasilica și Dinu Niculae, situat în strada Drumul Dealul Corbului nr. 14C, Sector 4, București 24.11.2016 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru construire imobil locuință unifamiliala S+P+1E și desființare corpuri C1-C2, pe terenul proprietate particulară în suprafață de 161,00 mp, aparținând lui LUCA GEORGE – OLIMPIU, situat în Str. Mitropolit Iosif nr. 36, Sector 4, București 24.11.2016 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru desființare construcții existente în construcție imobil S+P+1E+M, pe terenul proprietate particulară în suprafață de 405,00 mp, aparținând lui Georgescu Bogdan și Georgescu Alexandra-Camelia, situat în Str. Arcadiei nr. 29, Sector 4, București 24.11.2016 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru locuință unifamilială S+P, piscină acoperită, anexa și refacere împrejmuire, pe terenul proprietate particulară în suprafață de 270,00 mp, aparținând lui Budurea Georgel Tucu și Budurea Gabriela, situat în Intrarea Pomârla nr. 11 – 13 bis, Sector 4, București 24.11.2016 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru ansamblu de imobile cu funcțiunea de locuințe colective S+P+4 E, pe terenul proprietate particulară în suprafață de 4130,00 mp, aparținând SC ADLINE SUPPLIES SRL, situat în Drumul Binelui nr. 9, lot 1 (5/4), sector 4, București 24.11.2016 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea consumului maxim lunar de carburant pentru autovehiculele aflate în dotarea Sectorului 4 al Municipiului București 24.11.2016 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea consumului maxim lunar de carburant pentru autoturismele cu nr de înmatriculare B-65-GGJ, B-54-PLC și B-59-PLC, aflate în folosința Sectorului 4 al Municipiului București 24.11.2016 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind stabilirea consumului lunar de carburanți pentru autovehiculelor aflate în dotarea parcului auto propriu al D.G.I.T.L. Sector 4 24.11.2016 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea scoaterii în evidența contabilă a Direcției Piețe și Gestionare Activități Comerciale Sector 4, conform cu hotărârile judecătorești, a creanțelor neîncasate la data de 31.10.2016 24.11.2016 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea Calendarului de măsuri pentru scoaterea la licitaţie publică a spaţiilor comerciale aflate în administrarea directă a Direcției Piețe și Gestionare Activități Comerciale – Sector 4 24.11.2016 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea prelungirii până la data de 30.06.2017 a duratei contractelor de locaţiune care expiră până la data de 29.06.2017 încheiate între Direcţia Pieţe şi Gestionare Activităţi Comerciale sector 4 și terți 24.11.2016 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 4 24.11.2016 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale Centrului de Îngrijire şi Asistenţă nr.1 din subordinea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 4 24.11.2016 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea Metodologiei de admitere/găzduire în cadrul Centrului Medico – Social “Sfântul Andrei” aflat în subordinea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 4 24.11.2016 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea Metodologiei de admitere/găzduire în cadrul Centrului de Îngrijire şi Asistenţă nr. 1 aflat în subordinea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 4 24.11.2016 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru aprobarea Metodologiei privind acordarea gratuităţii la transportul urban cu mijloace de transport în comun de suprafaţă şi cu metroul beneficiarilor Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificarile şi completările ulterioare 24.11.2016 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al sectorului 4, pe perioada 01.12.2016 – 28.02.2017 24.11.2016 Descarcă
Skip to content

Acest site foloseşte cookie-uri. Prin continuarea navigării pe acest site, vă daţi consimţământul în folosirea cookie-urilor. Mai multe informaţii

Un cookie este un fișier de mici dimensiuni, în general alcătuit din litere și cifre, care este descărcat în memoria unui calculator (sau altui echipament folosit pentru navigare online - telefon mobil, tabletă, etc), atunci când utilizatorul accesează un anumit site web.Fisierele cookie sunt folosite la recunoasterea terminalului utilizatorului si prezentarea continutului intrun mod relevant, adaptat preferintelor utilizatorului. Cookie-urile nu solicita informatii cu caaracter personal pentru a putea fi utilizate si, in cele mai multe cazuri, nu identifica personal utilizatorii de internet. Cookie-urile oferă deţinătorilor de site-uri un feedback valoros asupra modului cum sunt utilizate site-urile lor de către utilizatori, astfel încât să le poată face şi mai eficiente ori mai accesibile pentru utilizatori. Permit aplicaţiilor multimedia sau de alt tip de pe alte site-uri să fie incluse (inserate/embed) în anumite pagini pentru a crea o experienţă de navigare mai valoroasă, mai utilă şi mai plăcută.

Close