Proiecte de Hotărâre

Caută după:

Denumire Data încărcării
Denumire Data încărcării Descarcă Notă/Completare
Proiect de Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construire imobil de locuit - locuință individuală P+1E și împrejmuire, pe terenul proprietate particulară în suprafață de 192 mp din acte, 194 mp din măsurători, aparținând lui .................................., situat în str. CETATEA POENARI nr 45, Sector 4, București 19.02.2020 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind repartizarea, închirierea și administrarea locuințelor sociale și a locuințelor din fondul locativ de stat aflate în proprietatea publică a Sectorului 4 al Municipiului București, a Criteriilor de ierarhizare în repartizarea locuințelor sociale, precum și desemnarea consilierilor locali care vor face parte din Comisia de Analiză a Cererilor și de Repartizare a Locuințelor 19.02.2020 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de conviețuire în imobilele aflate în proprietatea și în administrarea Sectorului 4 al Municipiului București 19.02.2020 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea și actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivele de investiții blocuri de locuințe de pe raza Sectorului 4 al Municipiului București 07.02.2020 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea bugetului general consolidat de venituri și cheltuieli al Sectorului 4 al Municipiului București pentru anul 2020 05.02.2020 Descarcă
RAPORT DE SPECIALITATE privind aprobarea bugetului general consolidat de venituri și cheltuieli al Sectorului 4 al Municipiului București pe anul 2020 04.02.2020 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea burselor școlare și a cuantumului acestora în anul școlar 2019-2020, pentru semestrul al II-lea 04.02.2020 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea Programului obiectivelor de investiții în continuare, până la aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020, precum și deblocarea și utilizarea excedentului bugetar al anului 2019 22.01.2020 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru modificarea anexelor nr. 1 și nr. 2 ale Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 346/27.12.2018 privind stabilirea salariilor de bază la nivelul Sectorului 4 22.01.2020 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 301/11.12.2019 privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de emitere a unei hotărâri pentru aprobarea declanșării procedurii de expropriere pentru imobilul teren proprietate privată în suprafață de 2.000 mp. de la adresa Șoseaua Giurgiului nr. 164 C, sector 4, nr. cadastral 203194, în vederea efectuării lucrărilor de interes public privind amenajarea de spații verzi și parcări 22.01.2020 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind acordarea unui sprijin material Spitalului Clinic de Psihiatrie ”Prof. Dr. Alexandru Obregia”, prin amenajarea și dotarea unui loc de joacă pentru copii 21.01.2020 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru extindere corp de clădire existent cu regim de înălţime P+1E şi destinaţie de expediţie şi birouri şi amplasare centrală fotovoltaică, pe terenul proprietate particulară în suprafaţă de 52907,00 mp, aparţinând S.C. FOX COM SERV S.R.L., situat în Şos. VITAN BÂRZEŞTI nr. 5, Sector 4, Bucureşti 20.01.2020 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru CONSTRUIRE IMOBIL CU FUNCŢIUNEA DE LOCUINŢĂ INDIVIDUALĂ ÎN REGIM DE ÎNĂLŢIME P+1E+M, pe terenul proprietate particulară în suprafaţă de 184 mp aparţinând ......................., situat în str. ŞOIMUŞ nr. 87, Sector 4, Bucureşti 20.01.2020 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru edificare construcție cu destinația de locuință individuală Sp+P+1E și refacere împrejmuire, pe terenul proprietate particulară în suprafață de 250 mp din acte, 255 mp din măsurători aparținând ................, situat în str. MIXANDREI nr 59, Sector 4, București 20.01.2020 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru CONSTRUIRE CLĂDIRE S+P+2E+M CU FUNCȚIUNE DE LOCUINȚE COLECTIVE, ÎMPREJMUIRE TEREN ȘI ORGANIZARE DE ȘANTIER pe terenul în proprietate particulară în suprafață de 772 mp aparținând lui ................., situat în STR. ALUNIȘULUI NR. 111 - 113, Sector 4, București 20.01.2020 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind prorogarea duratei suspendării prevăzută în Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 273/06.11.2018 pentru modificarea şi completarea H.C.L Sector 4 nr. 9/2017 privind instituirea şi încasarea taxei de salubrizare pentru toţi utilizatorii serviciului, persoane fizice şi juridice, de către Direcţia Generală de Impozite si Taxe Locale Sector 4, cu modificările şi completările ulterioare 17.01.2020 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local Sector 4 în comisia de concurs pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante de director general adjunct administrativ, din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 4 17.01.2020 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 148 / 15.07.2019 privind modul de organizare şi desfăşurare a licitaţiilor publice pentru închirierea spaţiilor comerciale libere aflate în administrarea Sectorului 4 al Municipiului Bucureşti, cu modificările şi completările ulterioare 17.01.2020 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea componenţei nominale a Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Sector 4 17.01.2020 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind acoperirea definitivă din excedentul bugetului local a deficitului secțiunii de dezvoltare pe anul 2019 07.01.2020 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 al Municipiului București pentru anul 2019 20.12.2019 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de adoptare a unei hotărâri pentru modificarea și completarea H.C.G.M.B. nr. 90/2017 privind aprobarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă 2016-2030 Regiunea București - Ilfov, pentru edificarea a două pasaje rutiere supraterane la intersecțiile Str. Turnu Măgurele - Bd-ul Metalurgiei - Bd-ul Alexandru Obregia și Str. Ion Iriceanu - Str. Turnu Măgurele - Sos. Berceni, Sector 4 20.12.2019 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind îndreptarea erorii materiale la Anexa nr. 3 - Regulamentul de Organizare și Funcționare al Direcției Piețe și Gestionare Activități Comerciale Sector 4 din Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 289 / 02.12.2019 20.12.2019 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: Edificare parc în zona de sud a Municipiului București - Bulevardul Metalurgiei 20.12.2019 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru abrogarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 31/18.02.2019 privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea expresă a Consiliului Local Sector 4, pentru ca în numele și pentru Municipiul București, să efectueze toate operațiunile în vedrea cumpărării terenului în suprafață de 136 mp, proprietare privată, situat în str. Pridvorului nr. 4 și terenului în suprafață de 120 mp, proprietate privată, situat în str. Pridvorului nr. 6, sector 4 și transmiterea acestora în administrarea Consiliului Local Sector 4 19.12.2019 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea și actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivele de investiții de pe raza Sectorului 4 al Municipiului București 19.12.2019 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii ”M. S. Curie”, prin Asociația ”Aripi spre viață”, în vederea dotării Secției de boli respiratorii Pediatrie I cu echipamentele necesare activităților medicale 19.12.2019 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind atribuirea în folosință gratuită a unui spațiu în suprafață de 50.65 mp și 3 ghișee de 6 mp fiecare pentru înființarea Compartimentului de Evidență a Persoanelor nr. 5 din cadrul Direcției Generale de Evidență a Persoanelor Sector 4 19.12.2019 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea amenajării și dotării sălii de sport a Liceului Tehnologic ”Dacia” 16.12.2019 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al Sectorului 4, pe o perioadă de 3 luni, respectiv 01.01.2020 - 31.03.2020 16.12.2019 Descarcă
Skip to content

Acest site foloseşte cookie-uri. Prin continuarea navigării pe acest site, vă daţi consimţământul în folosirea cookie-urilor. Mai multe informaţii

Un cookie este un fișier de mici dimensiuni, în general alcătuit din litere și cifre, care este descărcat în memoria unui calculator (sau altui echipament folosit pentru navigare online - telefon mobil, tabletă, etc), atunci când utilizatorul accesează un anumit site web.Fisierele cookie sunt folosite la recunoasterea terminalului utilizatorului si prezentarea continutului intrun mod relevant, adaptat preferintelor utilizatorului. Cookie-urile nu solicita informatii cu caaracter personal pentru a putea fi utilizate si, in cele mai multe cazuri, nu identifica personal utilizatorii de internet. Cookie-urile oferă deţinătorilor de site-uri un feedback valoros asupra modului cum sunt utilizate site-urile lor de către utilizatori, astfel încât să le poată face şi mai eficiente ori mai accesibile pentru utilizatori. Permit aplicaţiilor multimedia sau de alt tip de pe alte site-uri să fie incluse (inserate/embed) în anumite pagini pentru a crea o experienţă de navigare mai valoroasă, mai utilă şi mai plăcută.

Close