Proiecte de Hotărâre

Caută după:

Denumire Data încărcării
Denumire Data încărcării Descarcă Notă/Completare
Proiect de Hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 346/2018, privind stabilirea salariilor de bază la nivelul Sectorului 4, cu modificările și completările ulterioare 11.02.2022 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Sector 4 ca membri supleanți în Comisiile de evaluare a probei de interviu privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Sectorul 4 11.02.2022 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru revocarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 12/31.01.2022 privind aprobarea planului urbanistic de detaliu pentru construire MAGAZIN RETAIL, PARTER ȘI ANEXA pe terenul proprietate particulară în suprafață de 14.107,00 mp situat în strada Bucovăț nr. 3, sector 4 București 11.02.2022 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr 205/30.12.2021 privind aprobarea Metodologiei de gestionare a locurilor de parcare aflate pe domeniul public sau privat al Municipiului București de pe raza Sectorului 4, precum și de aplicare a unor sanțiuni contravenționale și/sau măsuri tehnico-administrative în ceea ce privește ocuparea fără drept a domeniului public sau privat al Municipiului București de pe raza Sectorului 4 cu autovehicule de orice tip 11.02.2022 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea bugetului general consolidat de venituri și cheltuieli al Sectorului 4 al Municipiului București pentru anul 2022 11.02.2022 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru modificarea unor poziții din Anexa la Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 28/12.02.2021 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Sector 4 în consiliile de administrație ale unităților de învătâmânt preuniversitar de stat și particular din sectorul 4, cu modificările și completările ulterioare 08.02.2022 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București pentru transmiterea din administrarea Consiliului General al Municipiului București prin Administrația Străzilor București în administrarea Consiliului Local al Sectorului 4, a ”Pasajului Unirii” împreună cu zonele conexe și adiacente care împreună asigură funcționalitatea și exploatarea în siguranță a acestuia, în vederea executării lucrărilor de consolidare si reabilitare 28.01.2022 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru modificarea și completarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului local Sector 4 nr. 203/30.12.2021 privind aprobarea Caietului de sarcini, a modelului Acordului-cadru și contractului subsecvent, precum și a modalității de gestiune a serviciului public de salubrizare pe raza Sectorului 4 al Municipiului București 28.01.2022 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru aprobarea “Strategiei privind măsuri în vederea îmbunătățirii calității aerului și reducerea amprentei de carbon în Sectorul 4 al Municipiului București” 28.01.2022 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea asocierii dintre Sectorul 4 al Municipiului București și Consiliul Județean Ilfov, în calitate de autorități contractante, în temeiul Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice precum și transmiterea solicitării către Consiliul Judeșean Ilfov 26.01.2022 Descarcă Descarcă
Proiect de Hotărâre privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 4 de a hotărî, cu privire la asocierea Sectorului 4 al Municipiului București cu Spitalul Clinic de Psihiatrie “Profesor Doctor Alexandru Obregia” și Institutul Național de Neurologie și Boli Neurovasculare pentru finanțarea și realizarea în comun de investiții în scopul dezvoltării infrastructurii sanitare din Sectorul 4 26.01.2022 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru îndreptarea erorii din Anexa nr. 1 la Hotărârea Conciliului Local al Sectorului 4 nr. 346/2018, privind stabilirea salariilor de bază la nivelul Sectorului 4, cu modificările și completările ulterioare 26.01.2022 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru CONSTRUIRE IMOBIL DE LOCUIT – LOCUINȚĂ INDIVIDUALĂ P+1E+E2R, pe terenul proprietate particulară în suprafață de 298 mp, situat în str. DUMINICII nr. 3, Sector 4, București 26.01.2022 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru RECOMPARTIMENTARE ȘI SUPRAETAJARE IMOBIL CU UN NIVEL, REZULTÂND UN IMOBIL CU REGIM DE ÎNĂLȚIME D+P+3E – LOCUINȚĂ UNIFAMILIALĂ, pe terenul propietate particulară în suprafață de 370 mp, situat în str. BUCUR nr. 3A, Sector 4, București 26.01.2022 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru CONCESIONARE TEREN ÎN VEDEREA EXTINDERII CONSTRUCȚIEI EXISTENTE P+1E REZULTÂND P+1E+M – LOCUINȚĂ INDIVIDUALĂ, pe terenul proprietate particulară în suprafață de 295 mp (297 mp – din măsurători) și pe terenul propus spre concesionare în suprafață de 49 mp, situate în str. NEGURENI nr. 10 și str. NEGURENI F.N, Sector 4, București 26.01.2022 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru CONSTRUIRE MAGAZIN RETAIL, PARTER ȘI ANEXE pe terenul proprietate particulară în suprafață de 14.107,00 mp, situat în STRADA BUCOVĂȚ nr. 3, Sector 4, București 26.01.2022 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al Sectorului 4 pe o perioadă de 3 luni, respectiv 01.02.2021 – 30.04.2022 26.01.2022 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind acoperirea definitivă din excedentul bugetului local al Sectorului 4 al Municipiului București a deficitului secțiunii de dezvoltare pe anul 2021 06.01.2022 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind reorganizarea activității și aprobarea structurii organizatorice a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4 și prevederea creșelor ca instituții publice cu personalitate juridică în subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4 29.12.2021 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind reorganizarea activității și aprobarea Organigramei, Statului de Funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Direcției Mobilitate Urbană Sector 4 28.12.2021 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea Organigramei, a Statului de Funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Direcției pentru Digitalizare și Regenerare Urbană Sector 4 28.12.2021 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 4, de a hotărî, în condițiile legii, cu privire la înființarea unor creșe, instituții publice cu personalitate juridică, în subordinea Consiliului Local Sector 4 28.12.2021 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind reorganizarea activității și aprobarea Organigramei, Statului de Funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Direcției Generale de Evidență a Persoanelor Sector 4 28.12.2021 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, faza studiu de fezabilitate, pentru proiectul Sistematizarea, dezvoltarea și implementarea modului smart al parcărilor din Sectorul 4 28.12.2021 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru modificarea Anexei 32 la Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 74/22.06.2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici – la faza Studiu de Fezabilitate – pentru eficientizarea energetică a blocurilor de locuințe de pe raza Sectorului 4 și alte obiective de investiții, precum și reactualizarea indicatorilor tehncio-economici pentru obiective de investiții de pe raza Sectorului 4 28.12.2021 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 al Municipiului București pentru anul 2021 28.12.2021 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 57/11.05.2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici – la faza Studiu de Fezabilitate – pentru obiectivul de investiții construire pasaj rutier suprateran intersecția strada Turnu Măgurele x B-dul Metalurgiei x B-dul Alexandru Obregia 28.12.2021 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea “Listei cu ordinea de prioritate a cererilor înregistrate în anul 2021, în vederea atribuirii unei locuințe sociale” 28.12.2021 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea metodologiei de gestionare a locurilor de parcare aflate pe domeniul public sau privat al Municipiului București de pe raza Sectorului 4, precum și de aplicare a unor sancțiuni contravenționale și/sau măsuri tehnico-administrative în ceea ce privește ocuparea fără drept a domeniului public sau privat al Municipiului București de pe raza Sectorului 4 cu autovehicule de orice tip 28.12.2021 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind reorganizarea Aparatului de Specialitate al Primarului Sectorului 4 al Municipiului București, aprobarea Organigramei, a Statului de Funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale acestuia 28.12.2021 Descarcă
Skip to content

Acest site foloseşte cookie-uri. Prin continuarea navigării pe acest site, vă daţi consimţământul în folosirea cookie-urilor. Mai multe informaţii

Un cookie este un fișier de mici dimensiuni, în general alcătuit din litere și cifre, care este descărcat în memoria unui calculator (sau altui echipament folosit pentru navigare online - telefon mobil, tabletă, etc), atunci când utilizatorul accesează un anumit site web.Fisierele cookie sunt folosite la recunoasterea terminalului utilizatorului si prezentarea continutului intrun mod relevant, adaptat preferintelor utilizatorului. Cookie-urile nu solicita informatii cu caaracter personal pentru a putea fi utilizate si, in cele mai multe cazuri, nu identifica personal utilizatorii de internet. Cookie-urile oferă deţinătorilor de site-uri un feedback valoros asupra modului cum sunt utilizate site-urile lor de către utilizatori, astfel încât să le poată face şi mai eficiente ori mai accesibile pentru utilizatori. Permit aplicaţiilor multimedia sau de alt tip de pe alte site-uri să fie incluse (inserate/embed) în anumite pagini pentru a crea o experienţă de navigare mai valoroasă, mai utilă şi mai plăcută.

Close