Proiecte de Hotărâre

Caută după:

Denumire Data încărcării
Denumire Data încărcării Descarcă Notă/Completare
Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 pe anul 2015 28.05.15 Descarcă
Proiect de Hotarare privind imputernicirea Directiei Administrare Parcuri si Zone de Agrement Sector 4 sa intretina spatiile verzi si amenajarile efectuate de Sectorul 4 pe domeniul public si privat al Municipiului Bucuresti 15.06.15 Descarcă
Proiect de Hotarare privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 pe anul 2015 15.06.15 Descarcă
Proiect de Hotarare privind încetarea de drept a unui mandat de consilier local 19.06.15 Descarcă
Proiect de Hotarare privind prelungirea derulării şi implementării, în perioada 2015-2017, a Proiectului "Oportunităţi pentru adolescenţi" de la nivelul Sectorului 4 al Municipiului Bucureşti şi extinderea proiectului prin includerea Direcţiei Generale d 11.06.15 Descarcă
Proiect de Hotarare privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al sectorului 4, pe perioada 01.07.2015-30.09.2015 privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al sectorului 4, pe perioada 01.07.2015-30.09.2015 09.06.15 Descarcă
Proiect de Hotarare privind prelungirea duratei de funcţionare a secţiei 26 poliţie naţională în spaţiul situat în B-dul Metalurgiei nr. 89, sector 4 10.06.15 Descarcă
Proiect de Hotarare privind validarea unui mandat de consilier local 19.06.15 Descarcă
Proiect de Hotarare privind validarea unui mandat de consilier local 19.06.15 Descarcă
Proiect de Hotarare privind validarea unui mandat de consilier local 19.06.15 Descarcă
Proiect de Hotarare privind aprobarea implementării şi sustenabilităţii pentru anii 2016-2021 a proiectului "Educaţi azi, valoroşi mâine", cod PET029 22.06.15 Descarcă
Proiect de Hotarare privind prelungirea contractelor de inchiriere pentru s uprafeţe cu destinatie de locuintă socială din Aleea Nehoiu nr. 2-12 bloc F3 26.06.15 Descarcă
Proiect de Hotarare privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 pe anul 2015 24.06.15 Descarcă
Proiect de Hotarare privind desfăşurarea Proiectului "Educaţi azi, valoroşi mâine''(cod proiect RET 029), cât şi a Proiectului "Respect şi Şanse Egale pentru Femei" ID 125516, în spaţiul în suprafaţă de 146,54 mp situat în Şos. Olteniţei nr.188, bl. l, p 22.06.15 Descarcă
Proiect de Hotarare privind modificarea si completarea HCL nr. 64/2014 si propunerea schimbarii de destinatie a cladirii in suprafata de 712 mp si aterenului aferent in suprafata de 2268 mp aflate in incinta Liceului Tehnologic Dacia 11.05.15 Descarcă
Proiect de Hotarare privind aprobarea încheierii unui contract de locaţiune intre Direcţia lnvatamant si Tineret Sector 4 si proprietarii imobilului situat in str. Cuza-Voda 22.04.15 Descarcă
Proiect de Hotarare privind aprobarea burselor şcolare şi cuantumul acestora în anul şcolar 2014/2015 semestrul II 22.05.15 Descarcă
Proiect de Hotarare privind aprobarea Contractului de finanţare aferent Proiectului "Prevenirea excluziunii sociale-acţiuni şi măsuri la nivel local" din cadrul Apelului de propuneri de proiecte COERENT 21.05.15 Descarcă
Proiect de Hotarare privind prelungirea contractelor de închiriere pentru suprafeţe cu destinaţie de locuinţă socială din Aleea Nehoiu 18.05.15 Descarcă
Proiect de Hotarare privind aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar pe anul 2014 22.05.15 Descarcă
Proiect de Hotarare privind aprobarea, "Listei cu ordinea de prioritate pe anul 2015 pentru locuinţele construite prin programul ANL" 23.04.15 Descarcă
Proiect de Hotarare privind stabilirea taxei de eliberare a atestatelor de producător 11.05.15 Descarcă
Proiect de Hotarare privind restructurarea creditului nr.86/04.12.2009 contractat la Banca Comerciala Romana in valoare de 100.000.000 lei 22.05.15 Descarcă
Proiect de Hotarare privind modificarea Regulamentelor de functionare ale pietelor din Sectorul 4, aflate in directa administrare a Directiei Piete si Gestionare Activitati Comerciale Sector 4 20.05.15
Proiect de Hotarare privind schimbarea denumirii Poliţiei Locale Sector 4 în Direcţia Generală de Poliţie Locală Sector 4 şi aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale acesteia 20.05.15 Descarcă
Proiect de Hotarare privind acordarea normei de hrană personalului Poliţiei Locale Sector 4 18.05.15 Descarcă
Proiect de Hotarare privind regimul veniturilor provenind din contractele de asociere in participatiune, in care este parte Directia Piete si Gestionare Activitati Comerciale Sector 4 20.05.15 Descarcă
Proiect de hotarare privind stabilirea procedurii de intocmire a dosarelor si a metodologiei de aprobare a scutirii de la plata taxei de reabilitare termica a proprietarilor ce se incadreaza in prevederile art. 14, alin. 8, din OUG 18/2009 25.05.15
Proiect de Hotarare privind aprobarea planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul Direcţiei Generale de Impozite şi Taxe Locale Sector 4 18.05.15 Descarcă
Proiect de Hotarare privind atribuirea in folo sinta gratuita a două spaţii în suprafaţă de 54,90 mp, respectiv 59,49 mp, Direcţi ei Generale de Evi denţă a Persoanelor Sector 4 23.03.15 Descarcă
Skip to content

Acest site foloseşte cookie-uri. Prin continuarea navigării pe acest site, vă daţi consimţământul în folosirea cookie-urilor. Mai multe informaţii

Un cookie este un fișier de mici dimensiuni, în general alcătuit din litere și cifre, care este descărcat în memoria unui calculator (sau altui echipament folosit pentru navigare online - telefon mobil, tabletă, etc), atunci când utilizatorul accesează un anumit site web.Fisierele cookie sunt folosite la recunoasterea terminalului utilizatorului si prezentarea continutului intrun mod relevant, adaptat preferintelor utilizatorului. Cookie-urile nu solicita informatii cu caaracter personal pentru a putea fi utilizate si, in cele mai multe cazuri, nu identifica personal utilizatorii de internet. Cookie-urile oferă deţinătorilor de site-uri un feedback valoros asupra modului cum sunt utilizate site-urile lor de către utilizatori, astfel încât să le poată face şi mai eficiente ori mai accesibile pentru utilizatori. Permit aplicaţiilor multimedia sau de alt tip de pe alte site-uri să fie incluse (inserate/embed) în anumite pagini pentru a crea o experienţă de navigare mai valoroasă, mai utilă şi mai plăcută.

Close