Proiecte de Hotărâre

Caută după:

Denumire Data încărcării
Denumire Data încărcării Descarcă Notă/Completare
Proiect de Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico economici pentru cele 5 componente incluse în proiectul „Renovarea Energetică Moderată a clădirilor rezidențiale multifamiliale din Sectorul 4 al Municipiului Bucureşti - REM 12” - C5-A3.1-2383, finanţat prin Planul National de Redresare şi Reziliență, Componenta 5-Valul Renovării 23.05.2023 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico economici pentru cele 6 componente incluse în proiectul „Renovarea Energetică Moderată a clădirilor rezidențiale multifamiliale din Sectorul 4 al Municipiului Bucureşti - REM 7” - C5-A3.1-2230, finanţat prin Planul National de Redresare și Reziliență, Componenta 5 - Valul Renovării 23.05.2023 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico economici pentru componenta inclusă în proiectul „Renovarea Energetică Moderată a clădirilor rezidențiale multifamiliale pentru blocul G4, șoseaua Oltenitei nr.61 din Sectorul 4 al Municipiului București” - C5-A3.1-346, finanţat prin Planul National de Redresare şi Reziliență, Componenta 5 - Valul Renovării 23.05.2023 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico economici pentru cele 7 componente incluse în proiectul „Renovarea Energetică Moderată a clădirilor rezidențiale multifamiliale din Sectorul 4 al Municipiului Bucureşti” - C5-A3.1-159, finanțat prin Planul Național de Redresare şi Reziliență, Componenta 5 - Valul Renovării 23.05.2023 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico economici pentru componenta inclusă în proiectul „Renovarea Energetică Aprofundată pentru blocul 3B, Calea Văcărești nr. 318 din Sectorul 4 al Municipiului București” - C5-A3.2-120, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta 5 - Valul Renovării 23.05.2023 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții Regenerarea spaţiilor publice din zona cuprinsă între Calea Șerban Vodă - Bulevardul Tineretului - Calea Văcărești - Şoseaua Olteniței, prin modernizarea sistemului rutier, moderinzarea platformelor şi a locurilor de parcare existente, a spațiului pietonal, modernizarea spaţiilor verzi, modernizarea platformelor de gunoi și a iluminatului public (de tip smart), supraveghere video și sistem wi-fi - Împrejmuire și amenajare curte aferentă obiectivului: „Reconversie sala de sport din Orășelul Copiilor într-un spațiu cu funcţiunea amfiteatru – Centrul Educațional UMF Carol Davila din Şoseaua Olteniței nr. 15” 23.05.2023 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții Regenerarea spațiilor publice din zona cuprinsă între Calea Şerban Vodă - Bulevardul Tineretului - Calea Văcărești - Şoseaua Olteniței, prin modernizarea sistemului rutier, moderinzarea platformelor și a locurilor de parcare existente, a spațiului pietonal, modernizarea spațiilor verzi, modernizarea platformelor de gunoi și a iluminatului public (de tip smart), supraveghere video și sistem wi-fi - Amenajarea spaţiilor verzi aferente obiectivului „Construire Centru Medical Multifuncțional (UMF Carol Davila) din Şoseaua Olteniței nr. 9” 23.05.2023 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru modificarea și actualizarea Anexei 3 a Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 213/30.12.2021 privind reorganizarea activității și aprobarea Organigramei, Statului de Funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Direcției Mobilitate Urbană Sector 4 23.05.2023 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru aprobarea încheierii unui Memorandum prin care Directia pentru Digitalizare și Regenerare Urbană Sector 4 preia de la Sectorul 4 al Municipiului București un proiect de investiții care se circumscrie atribuțiilor acesteia 18.05.2023 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 al Municipiului București pentru anul 2023 18.05.2023 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții Autorizare lucrări signalistică exterioară aferente obiectivului „Centru Medical Multifunctional UMF Carol Davila și parcare la suprafață” cu modificările ulterioare 18.05.2023 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru: DESFIINŢARE PARŢIALĂ, CONSOLIDARE, EXTINDERE ȘI SUPRAETAJARE CONSTRUCȚIE EXISTENTĂ REZULTÂND UN IMOBIL CU REGIM FINAL DE ÎNĂLȚIME P+1E, pe un teren în suprafaţă de 184,00 mp (din acte) şi 196,00 mp (măsurată), privind imobilul situat pe str. COLNICULUI nr. 32, Sectorul 4, Municipiul Bucureşti 18.05.2023 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru: CONSTRUIRE LOCUINȚĂ COLECTIVĂ MICĂ CU 4 APARTAMENTE CU REGIM DE ÎNALTIME ST+P+2E+M, pe un teren în suprafaţă de 397,00 mp (din acte) şi 402,00 mp (măsurată), privind imobilul situat pe str. JIRULUI nr. 14-16, Sectorul 4, Municipiul Bucureşti 18.05.2023 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 35/29.02.2016 privind aprobarea Regulamentului pentru eliberarea/ prelungirea anuală a autorizaţiei privind desfăşurarea activității de alimentație publică şi Regulamentul pentru eliberarea/ prelungirea anuală a autorizației privind desfăşurarea activităților recreative și distractive pe raza administrativ teritorială a Sectorului 4, precum şi modelele de autorizații și cerere (formulare tipizate), cu modificările și completările ulterioare 18.05.2023 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 144/19.12.2016 privind aprobarea Regulamentului privind desfăşurarea activităților de comercializare a produselor şi serviciilor de piață pe raza administrativ teritorială a Sectorului 4 al Municipiului Bucureşti, cu modificările şi completările ulterioare 18.05.2023 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind accesul pe terenurile de sport exterioare din incinta unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din Sectorul 4 al Municipiului Bucureşti 18.05.2023 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: „Reconversie imobil Direcția Generală de Impozite şi Taxe Locale Sector 4 din Şoseaua Olteniței nr.37-39, în clădire cu funcțiunea de creșă și centru de zi, prin schimbarea destinației în Centru de Colectare şi Procesare Date Sector 4” 18.05.2023 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru aprobarea încheierii unui Memorandum prin care Directia pentru Digitalizare şi Regenerare Urbană Sector 4 preia de la Sectorul 4 al Municipiului București un proiect de investiții care se circumscrie atribuţiilor acesteia 05.05.2023 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea încheierii Actului adițional la Memorandumul încheiat în conformitate cu Anexa nr. 4 la Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 304/23.11.2022 05.05.2023 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 al Municipiului Bucureşti pentru anul 2023 05.05.2023 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 205/30.12.2021 privind aprobarea Metodologiei de gestionare a locurilor de parcare aflate pe domeniul public sau privat al Municipiului București de pe raza Sectorului 4, precum şi de aplicare a unor sancțiuni contravenţionale şi/sau măsuri tehnico-administrative în ceea ce privește ocuparea fără drept a domeniului public sau privat al Municipiului Bucureşti de pe raza Sectorului 4 cu autovehicule de orice tip, cu modificările şi completările ulterioare 05.05.2023 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 72/29.03.2023 privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului Bucureşti pentru împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 4 de a hotărî cu privire la asocierea Sectorului 4 al Municipiului Bucureşti cu Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, Societatea de Transport cu Metroul Bucureşti „METROREX” S.A., Consiliul Județean Ilfov, Compania Naţională de Cai Ferate CFR-S.A. şi Sectorul 5 al Municipiului Bucureşti în vederea realizării în comun a proiectului de utilitate publică privind extinderea Magistralei M4 de metrou: Tronsonul Gara de Nord - Gara Progresul 05.05.2023 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru aprobarea proiectului „Vara în...Grădiniţă” și a stimulentelor financiare pentru personalul implicat 05.05.2023 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar pe anul 2022 05.05.2023 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru amenajare locuri de joacă şi alte investiții derulate pe raza Sectorului 4 26.04.2023 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 345/27.12.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții: Reconversie sală de sport din Orăşelul Copiilor într-un spațiu cu funcțiunea de amfiteatru - Centrul Educațional UMF Carol Davila 26.04.2023 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru aprobarea Procedurii privind concursul de recrutare sau promovare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de Director General al Direcţiei Generale de Administrare a Unităților de Învăţământ şi de Sport Sector 4 26.04.2023 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 261/02.10.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții CENTRU MEDICAL MULTIFUNCȚIONAL (UMF CAROL DAVILA) 26.04.2023 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind participarea Sectorului 4 al Municipiului Bucureşti la sesiunea de finanţare 2023 din cadrul „Programului privind casarea autovehiculelor uzate” pentru proiectul: „Casarea autovehiculelor uzate din Sectorul 4 al Municipiului București” 26.04.2023 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea schimbării funcțiunii unei suprafețe de până la 50% din suprafata totală a terenului situat în B-dul Metalurgiei nr. 132, Sector 4, Lot 2 cu nr. cadastral 221324, deținut de Sectorul 4 al Municipiului București, în vederea efectuării lucrărilor de amenajare a unui teren de sport deschis publicului 26.04.2023 Descarcă
Skip to content

Acest site foloseşte cookie-uri. Prin continuarea navigării pe acest site, vă daţi consimţământul în folosirea cookie-urilor. Mai multe informaţii

Un cookie este un fișier de mici dimensiuni, în general alcătuit din litere și cifre, care este descărcat în memoria unui calculator (sau altui echipament folosit pentru navigare online - telefon mobil, tabletă, etc), atunci când utilizatorul accesează un anumit site web.Fisierele cookie sunt folosite la recunoasterea terminalului utilizatorului si prezentarea continutului intrun mod relevant, adaptat preferintelor utilizatorului. Cookie-urile nu solicita informatii cu caaracter personal pentru a putea fi utilizate si, in cele mai multe cazuri, nu identifica personal utilizatorii de internet. Cookie-urile oferă deţinătorilor de site-uri un feedback valoros asupra modului cum sunt utilizate site-urile lor de către utilizatori, astfel încât să le poată face şi mai eficiente ori mai accesibile pentru utilizatori. Permit aplicaţiilor multimedia sau de alt tip de pe alte site-uri să fie incluse (inserate/embed) în anumite pagini pentru a crea o experienţă de navigare mai valoroasă, mai utilă şi mai plăcută.

Close