Proiecte de Hotărâre

Caută după:

Denumire Data încărcării
Denumire Data încărcării Descarcă Notă/Completare
Proiect de Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru construire imobil locuințe colective S+P+4E+5R, pe terenul proprietate particulară în suprafață de 794,62 mp, aparținând lui GAVRILĂ ION și GAVRILĂ AGNEZA, situat în Aleea Nehoiu nr. 2-12, Sector 4, București 26.05.2017 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind transmiterea din administrarea Consiliului Local Sector 4 în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4 a Centrului de Incluziune Socială din șos. Berceni nr. 12A, realizat în cadrul Proiectului- contract PODSRU 96/6.2/S/62982 26.05.2017 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea Organigramei, a Statului de Funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Centrului European Cultural și de Tineret pentru UNESCO „Nicolae Bălcescu” 26.05.2017 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind modificarea H.C.L.S4 nr.16/31.01.2017 pentru aprobarea Metodologiei privind scutirea de la plata contribuției pentru serviciile de tip creșă acordate pentru copii proveniți din familii fără venituri sau cu venituri reduse și a Metodologiei privind acordarea gratuității în cuantum de 50% pentru plata contribuției în grădiniță pentru copiii proveniți din familii cu venituri reduse sau fără venituri 26.05.2017 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind încetarea de drept a unui mandat de consilier local 26.05.2017 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind încetarea de drept a unui mandat de consilier local 26.05.2017 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind îndreptarea erorilor materiale din Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 157/31.08.2015 26.05.2017 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea componenței Echipei Intersectoriale Locale constituită la nivelul Sectorului 4 26.05.2017 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere pentru copiii beneficiari ai serviciilor oferite de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4, pentru anul 2017 26.05.2017 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru modificarea Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr.8/04.07.2016 privind constituirea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al sectorului 4, modificată și completată 26.05.2017 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea consumului maxim lunar de carburant pentru autovehiculul special cu nr. de înmatriculare B-112-WPX, aflat în folosința Aparatului de Specialitate al Primarului Sectorului 4 al Municipiului București 26.05.2017 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind atribuirea în folosință, cu titlu gratuit, Direcției Generale de Poliție Locală Sector 4, București, pe o durată de 2 ani, a unui imobil-teren în suprafață de 2010,99 mp și a imobilului clădire în suprafață de 190,28 mp situate în strada Perșani nr. 1, aflate în administrarea Consiliului Local Sector 4 26.05.2017 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind constituirea unei Comisii de lucru pentru analizarea implementării proiectului „Amenajare parcare pe str. Secerei -Sector 4” 16.05.2017 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 al Municipiului București pentru anul 2017 8.05.2017 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind îndreptarea erorii materiale a Anexei la Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 60/31.03.2017, privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Amenajare parcare Bd. C-tin Brâncoveanu nr. 130, bl. 35” 5.05.2017 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind îndreptarea erorii materiale a Anexei la Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 58/31.03.2017, privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Amenajare parcare str. Anton Bacalbașa nr. 15, bl. 119” 5.05.2017 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici a 109 blocuri de locuințe derulate prin „Programul multianual privind creșterea performanțelor energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 4 al Municipiului București în perioada 2014-2030” 5.05.2017 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al sectorului 4, pe o perioadă de 3 luni, respectiv 31.05.2017-31.08.2017 5.05.2017 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 38/27.03.2014 pentru aprobarea programului multianual de reabilitare termică a blocurilor de locuințe din Sectorul 4 al Municipiului București în perioada 2014-2030, modificată și completată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 111/11.11.2016 5.05.2017 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea burselor școlare și cuantumul acestora în anul școlar 2016/2017 pentru semestrul II, respectiv suplimentarea aferentă semestrului I 5.05.2017 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind atribuirea în folosință, cu titlu gratuit, Direcției Generale de Poliție Locală Sector 4, pe o durată de 2 ani, a două imobile, situate în strada Aliorului nr. 6A, respectiv în strada Perșani nr.1, sector 4, aflate în administrarea Consiliului Local Sector 4 5.05.2017 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea achiziționării de servicii de asistență și reprezentare juridică de către Direcția Piețe și Gestionare Activități Comerciale sector 4 27.04.2017 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind achiziționarea serviciilor juridice de consultanță, de asistență și de reprezentare, prin încheierea unui contract de servicii juridice, care să asigure apărarea intereselor Direcției Generale a Poliției Locale Sector 4 și/sau a polițiștilor locali din cadrul acestei instituții 26.04.2017 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea consumului maxim lunar de carburant pentru autoturismele cu nr. de înmatriculare B-65-GGW și B-65-GGX, aflate în folosința Aparatului de Specialitate al Primarului Sectorului 4 al Municipiului București 25.04.2017 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de funcționare al Complexului Comercial „Timpuri Noi” 25.04.2017 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind decontarea din bugetul local al Sectorului 4 al Municipiului București a taxei de mediu în cuantumul prevăzut de legislația în vigoare pentru deșeurile municipale, inerte și nepericuloase încredințate de operatorul delegat al serviciului public de salubrizare de pe raza Sectorului 4 depozitelor ecologice, în vederea eliminării finale prin depozitare 25.04.2017 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea categoriilor de folosință pentru spațiile care urmează a fi închiriate în urma procedurii de licitație publică cu strigare demarată de către Direcția Piețe și Gestionare Activități Comerciale sector 4 25.04.2017 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind stabilirea procedurii de întocmire a dosarelor și a metodologiei de aprobare a subvenției/scutirii de la plata taxei de reabilitare termică a proprietarilor ce se încadrează în prevederile art. 14. alin.(8) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe cu modificările și completările ulterioare 25.04.2017 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru modificarea H.C.L.S4 nr. 9/2017 privind instituirea taxei de salubrizare pentru toți utilizatorii serviciului, persoane fizice și juridice, precum și încasarea de către Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale Sector 4 25.04.2017 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de funcționare al Pieței Agroalimentare „Piața Reșița” 25.04.2017 Descarcă
Skip to content

Acest site foloseşte cookie-uri. Prin continuarea navigării pe acest site, vă daţi consimţământul în folosirea cookie-urilor. Mai multe informaţii

Un cookie este un fișier de mici dimensiuni, în general alcătuit din litere și cifre, care este descărcat în memoria unui calculator (sau altui echipament folosit pentru navigare online - telefon mobil, tabletă, etc), atunci când utilizatorul accesează un anumit site web.Fisierele cookie sunt folosite la recunoasterea terminalului utilizatorului si prezentarea continutului intrun mod relevant, adaptat preferintelor utilizatorului. Cookie-urile nu solicita informatii cu caaracter personal pentru a putea fi utilizate si, in cele mai multe cazuri, nu identifica personal utilizatorii de internet. Cookie-urile oferă deţinătorilor de site-uri un feedback valoros asupra modului cum sunt utilizate site-urile lor de către utilizatori, astfel încât să le poată face şi mai eficiente ori mai accesibile pentru utilizatori. Permit aplicaţiilor multimedia sau de alt tip de pe alte site-uri să fie incluse (inserate/embed) în anumite pagini pentru a crea o experienţă de navigare mai valoroasă, mai utilă şi mai plăcută.

Close