Proiecte de Hotărâre

Caută după:

Denumire Data încărcării
Denumire Data încărcării Descarcă Notă/Completare
Proiect de Hotărâre privind aprobarea repartizării locuinței devenită vacantă, din Șoseaua Vitan-Bârzești nr. 20 (fostă Șos. Olteniței nr. 219), bloc Z.I.2, construită pentru tineri, prin programul A.N.L., destinată închirierii 05.06.2019 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al Sectorului 4, pe o perioadă de 3 luni, respectiv 01.07.2019 - 30.09.2019 05.06.2019 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 240/20.09.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, la finalizarea lucrărilor, pentru blocurile de locuințe care fac parte din ”Programul multianual privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 4 al Municipiului București în perioada 2014 - 2030”, aferente contractului subsecvent nr. 1 la Acordul Cadru de Lucrări nr.38870/15.10.2015 05.06.2019 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind modificarea Anexei la HCLS4 nr. 213/2018 privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de până la 268.034.074,41 lei în vederea asigurării prefinanțării și/sau cofinanțării proiectelor care beneficiază de finanțare nerambursabilă de la Uniunea Europeană prin Programul Operațional Regional 2014 - 2020 05.06.2019 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 67/31.03.2017 prvind aprobarea indicatorilor tehnico - economici aferenți obiectivului de investițiii ”Amenajare parcare piața Big Berceni” 05.06.2019 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, la finalizarea lucrărilor, pentru blocurile de locuințe care fac parte din ”Programul multuanual privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 4 al Municipiului București în perioada 2014 - 2030”, aferente Contractului Subsecvent de lucrări nr. 2 la Acordul Cadrul de Lucrări nr. 38870/15.10.2015 05.06.2019 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivelor de investiții de pe raza Sectorului 4 05.06.2019 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții ”PROIECT DE EXTINDERE ȘI REMODELARE CENTRU DE ZI PENTRU EDUCAȚIA COPIILOR” 05.06.2019 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 286/21.11.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici - faza SF - aferenți unor obiective de investiții tip After-School, de pe raza Sectorului 4 05.06.2019 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Modernizare și extindere a două corpuri de clădire la sediul Primăriei Sectorului 4 - București” 05.06.2019 Descarcă
Proiect de Hotărâre privindd aprobarea contractării unei/unor finanțări externe în baza garanțiilor proprii, în valoare de până la 58.200.00 euro, sau echivalentul în lei pentru o perioadă de până la 22 de ani și perioada de grație de până la 5 ani, în vederea asigurării finanțării și/sau cofinanțării cheltuielilor pentru reabilitarea termică a blocurilor de locuințe de pe raza Sectorului 4 al Municipiului București 05.06.2019 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de până la 100.000.000 lei, în vedera asigurării finanțării investițiilor publice de interes local 05.06.2019 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de emitere a unei hotărâri pentru aprobarea declanșării procedurii de expropriere pentru imobilul teren proprietate privată în suprafață de 367 mp. de la adresa Strada Pridvorului nr. 2, sector 4, nr. cadastral 212343, situat pe amplasamentul lucrării de utilitate publică ”Reconversie funcțională Școala 100 situată în Calea Văcărești nr. 296, sector 4” 05.06.2019 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului local Sector 4 nr. 91/24.04.2019 privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de emitere a unei hotărâri pentru aprobarea declanșării procedurii de expropriere aferentă terenurilor proprietate privată din sectorul 4 situate în Șos. Giurgiului nr. 164C, Șos. Giurgiului nr. 164D, Șos. Giurgiului nr. 164F, Șos. Giurgiului nr. 164G, Șos. Giurgiului nr. 164H, Intrarea Giurgiului nr. 8A și parte din imobilul situat în Șos. Oletniței FN-Olteniței 67A, în suprafață totală de 5.980 mp, în scopul efectuării lucrărilor de interes public privind amenajarea de spații verzi pe teritoriul municipiului București 05.06.2019 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea unei sponsorizări pentru Asociația Inginerilor de Instalații din România – AIIR, în vederea organizării evenimentului tehnico-științific ”Congresul Mondial Clima 2019” la București 14.05.2019 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 al Municipiului București pentru anul 2019 14.05.2019 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind modificarea și completarea HCL S4 nr. 296/31.10.2017, privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de până la 147.402.824 lei, în vederea refinanțării împrumutului contractat de la Raiffeisen Bank (00124 / 29.09.2011), precum și în vederea asigurării finanțării investițiilor publice de interes local, cu modificările și completările ulterioare 14.05.2019 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 138/31.05.2017 privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de până la 137.325.270 lei, în vederea refinanțării împrumutului contractat de la Banca Comercială Română (19/28643/03.10.2005), precum și în vederea asigurării finanțării investițiilor publice de interes local, cu modificările și completările ulterioare 14.05.2019 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 8/31.01.2018 privind înființarea Direcției Mobilitatea Urbană Sector 4, cu modificările și completările ulterioare 14.05.2019 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru modificarea și completarea Anexei la H.C.L.S.4 nr. 292/21.11.2018 privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului București înscrise în cartea funciară și aflate în administrarea Consiliului Local Sector 4 13.05.2019 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind constatarea și aprobarea suprafeței totale a imobilului teren și construcții, din Strada Perșani nr. 2, Sector 4, București 13.05.2019 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 274/06.11.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivele de investiții de pe raza Sectorului 4 al Municipiului București 10.05.2019 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru modificarea și completarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 150/19.12.2016 privind Metodologia de atribuire a locurilor de parcare rezidențiale, pe raza Sectorului 4 al Municipiului București, cu modificările și completările ulterioare 10.05.2019 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru construire ansamblu de locuințe colective, birouri și spații comerciale cu regim de înălțime 2S+P+12E, pe terenul în proprietate particulară în suprafață de 11.077,00 mp, aparținând SC MEGA VISION CONSTRUCT SRL, situat în str. Turnu Măgurele nr. 274-276, Sector 4, București 23.04.2019 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 al Municipiului București pentru anul 2019 23.04.2019 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru modificarea HCL S4 nr. 138/31.05.2017 privind aprobarea contratării unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de până la 137.325.270 lei, în vederea refinanțării împrumutului contractat de la Banca Comercială Română (19/28643/03.10.2005), precum și în vederea asigurării finanțării investițiilor publice de interes local, modificată și completată 23.04.2019 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru modificarea și completarea HCL S4 nr. 296/31.10.2017 privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de pana la 147.402.824 lei, în vederea refinanțării împrumutului contractat de la Raiffeisen Bank (00124 / 29.09.2011), precum și în vederea asigurării finanțării investițiilor publice de interes local, modificată și completată 23.04.2019 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de emitere a unei hotărâri pentru aprobarea declanșării procedurii de expropriere aferentă terenurilor proprietare privată din sectorul 4 situate în Șos. Giurgiului nr. 164C, Șos. Giurgiului nr. 164D, Șos. Giurgiului nr. 164F, Șos. Giurgiului nr. 164G, Șos. Giurgiului nr. 164H și Intrarea Giurgiului nr. 8A, în suprafață totală de 5.515 mp, în scopul efectuării lucrărilor de interes public privind amenajarea de spații verzi pe teritoriul municipiului București 23.04.2019 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 232/20.09.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții: ”Modernizare, recompartimentări interioare în vederea obținerii autorizației de securitate la incendiu pentru Piața Progresul” 23.04.2019 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind acordarea granturilor de către Direcția de Administrare a Unităților de Învățământ Sector 4 și aprobarea Regulamentului privind implementarea proiectului ”profesori - seniori 2019” în sectorul 4 23.04.2019 Descarcă
Skip to content

Acest site foloseşte cookie-uri. Prin continuarea navigării pe acest site, vă daţi consimţământul în folosirea cookie-urilor. Mai multe informaţii

Un cookie este un fișier de mici dimensiuni, în general alcătuit din litere și cifre, care este descărcat în memoria unui calculator (sau altui echipament folosit pentru navigare online - telefon mobil, tabletă, etc), atunci când utilizatorul accesează un anumit site web.Fisierele cookie sunt folosite la recunoasterea terminalului utilizatorului si prezentarea continutului intrun mod relevant, adaptat preferintelor utilizatorului. Cookie-urile nu solicita informatii cu caaracter personal pentru a putea fi utilizate si, in cele mai multe cazuri, nu identifica personal utilizatorii de internet. Cookie-urile oferă deţinătorilor de site-uri un feedback valoros asupra modului cum sunt utilizate site-urile lor de către utilizatori, astfel încât să le poată face şi mai eficiente ori mai accesibile pentru utilizatori. Permit aplicaţiilor multimedia sau de alt tip de pe alte site-uri să fie incluse (inserate/embed) în anumite pagini pentru a crea o experienţă de navigare mai valoroasă, mai utilă şi mai plăcută.

Close