Proiecte de Hotărâre

Caută după:

Denumire Data încărcării
Denumire Data încărcării Descarcă Notă/Completare
Proiect de Hotărâre privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al Sectorului 4, pe o perioadă de 3 luni, respectiv 01.10.2019 - 31.12.2019 20.09.2019 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind reorganizarea Aparatului de Specialitate al Primarului Sectorului 4 al Municipiului București, aprobarea Organigramei, a Statutului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare ale acestuia 20.09.2019 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind reorganizarea Direcției Generale de Impozite și Taxe Locale Sector 4, aprobarea Organigramei, Statutului de funcții și a Regulamentului de organizare și Funcționare ale acesteia 20.09.2019 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru completarea anexei la Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 128/10.06.2019 privind organizarea rețelei unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular, la nivelul Sectorului 4, în anul școlar 2019-2020 20.09.2019 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr.148/15.07.2019, cu modificările și completările ulterioare 20.09.2019 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 346/27.12.2018 privind stabilirea salariilor de bază la nivelul Sectorului 4 al Municipiului București 20.09.2019 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 259 din 02.10.2018 privind tarifele pentru serviciile prestate și utilizarea domeniului public aflat în administrarea Direcției Piețe și Gestionare Activități Comerciale Sector 4 20.09.2019 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: Edificarea unei stații de metrou la nivel suprateran, situată între stația de metrou Berceni și Șoseaua de Centură 20.09.2019 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local Sector 4 în Comisia pentru Evaluarea și Asigurarea Calității în unitățile de învățământ preuniversitar particular ce funcționează la nivelul Sectorului 4 20.09.2019 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind desființarea Centrului de Îngrijire și Asistență nr. 1, aprobarea Organigramei, Statutului de funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4 20.09.2019 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind delegarea atribuțiilor de administrare a clădirii și terenului aferent Colegiului Național ”Gheorghe Șincai”, aflate în administrarea Direcției de Administrare a Unităților de Învățământ Sector 4 04.09.2019 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 al Municipiului București pentru anul 2019 04.09.2019 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind însușirea documentațiilor cadastrale cu privire la imobilele - teren și construcții, aflate în proprietatea publică a Municipiului București și administrarea Consiliului Local al Sectorului 4 prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4 04.09.2019 Descarcă
Proiect Hotărâre privind reorganizarea activității și aprobarea Organigramei, Statutului de Funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Direcției Generale de Evidență a Persoanelor Sector 4 03.09.2019 Descarcă
Proiect Hotărâre privind atribuirea în folosință gratuită a unui spațiu în suprafață de 38,78 mp pentru relocarea Compartimentului de Evidență a Persoanelor nr. 3 din cadrul Direcției Generale de Evidență a Persoanelor Sector 4 și atribuirea în folosință gratuită a unui spațiu în suprafață de 14,53 mp pentru relocarea Compartimentului de Evidență a Persoanelor nr. 4 din cadrul Direcției Generale de Evidență a Persoanelor Sector 4 03.09.2019 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea lucrărilor asupra arborilor care afectează perimetrul unităților de învățământ prin eliminarea ramurilor uscate sau a celor care pun în pericol siguranța persoanelor 03.09.2019 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici - faza Proiect Tehnic pentru obiective de investiții de pe raza Sectorului 4 03.09.2019 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea listei nominale de repartizare a locuințelor sociale situate în blocurile F2 și F3 din Aleea Nehoiu, nr 2-12, Sector 4, București 03.09.2019 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind realizarea schimbului de locuințe sociale, între ……………………, titularul Contractului de închiriere nr. 40261/27.10.2015 pentru locuința socială situată în București, Aleea Nehoiu nr. 2-12, bloc F3, etaj 4, ap. 113, Sector 4, și …………………., titularul Contractului de închiriere nr. 73107/14.11.2018 pentru locuința socială situată în București, Aleea Nehoiu nr. 2-12, bloc F3, etaj 2, Ap.61, Sector 4 03.09.2019 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construire locuință individuală S+P+3E, pe terenul în proprietate particulară în suprafață de 191,00 mp, aparținând lui ............................., situat în str. Drumul Găzarului nr. 100, Sector 4, București 30.08.2019 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construire hală metalică cu regim de înălțime P+1E, pe terenul proprietate particulară în suprafață de 475,00 mp, aparținând lui ................................. , situat în Drumul Crețeștilor nr. 122C, Sector 4, București 30.08.2019 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru consolidare, recompartimentare, reabilitare termică și supraetajare construcție existentă, în scopul obținerii unei locuințe unifamiliale S+P+1E, pe terenul proprietate particulară în suprafață de 105,00 mp teren (pe care se află construcția C1 - locuință în suprafață de 145,02 mp), aparținând lui .................................... situat în str. Domnița Florica nr. 3, ap. FN, Sector 4, București 30.08.2019 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construire locuință cu regim de înălțime P+1E+M, pe terenul în proprietate particulară în suprafață de 231,00 mp din acte și 241,00 mp din măsurători, aparținând lui ....................... situat în str. Cătrunești nr. 44, Sector 4, București 30.08.2019 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru imobil locuințe colective P+2E+M, pe terenul în proprietate particulară în suprafață de 786,00 mp, aparținând lui .................................., situat în str. Alunișului nr. 201-203, Sector 4, București 21.08.2019 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construire locuință unifamilială S+P+1E, pe terenul în proprietate particulară în suprafață de 270,00 mp din acte, 279,00 mp din măsurători, aparținând lui ........................................., situat în str. George Bacovia nr. 41, Sector 4, București 21.08.2019 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea Organigramei, Statutului de funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4 21.08.2019 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru aprobarea numărului maxim de posturi, la nivelul subdiviziunii administrativ-teritoriale Sector 4 a municipiului București 21.08.2019 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 104/10.06.2019 privind aprobarea burselor școlare și a cuantumului acestora în anul școlar 2018-2019, pentru semestrul al II-lea, modificată 21.08.2019 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului Local al Sectorului 4 14.08.2019 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 15/29.07.2016 privind desemnarea unor consilieri ce vor face parte din comisia pentru vânzarea spațiilor comerciale conform Legii Nr. 550/2002 30.07.2019 Descarcă
Skip to content

Acest site foloseşte cookie-uri. Prin continuarea navigării pe acest site, vă daţi consimţământul în folosirea cookie-urilor. Mai multe informaţii

Un cookie este un fișier de mici dimensiuni, în general alcătuit din litere și cifre, care este descărcat în memoria unui calculator (sau altui echipament folosit pentru navigare online - telefon mobil, tabletă, etc), atunci când utilizatorul accesează un anumit site web.Fisierele cookie sunt folosite la recunoasterea terminalului utilizatorului si prezentarea continutului intrun mod relevant, adaptat preferintelor utilizatorului. Cookie-urile nu solicita informatii cu caaracter personal pentru a putea fi utilizate si, in cele mai multe cazuri, nu identifica personal utilizatorii de internet. Cookie-urile oferă deţinătorilor de site-uri un feedback valoros asupra modului cum sunt utilizate site-urile lor de către utilizatori, astfel încât să le poată face şi mai eficiente ori mai accesibile pentru utilizatori. Permit aplicaţiilor multimedia sau de alt tip de pe alte site-uri să fie incluse (inserate/embed) în anumite pagini pentru a crea o experienţă de navigare mai valoroasă, mai utilă şi mai plăcută.

Close