Proiecte de Hotărâre

Caută după:

Denumire Data încărcării
Denumire Data încărcării Descarcă Notă/Completare
Proiect de Hotărâre privind achiziționarea serviciilor juridice de consultanță, de asistență și de reprezentare, prin încheierea unui contract de servicii juridice, care să asigure apărarea intereselor Direcției Generale a Poliției Locale Sector 4 și/sau a polițiștilor locali din cadrul acestei instituții 26.04.2017 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea consumului maxim lunar de carburant pentru autoturismele cu nr. de înmatriculare B-65-GGW și B-65-GGX, aflate în folosința Aparatului de Specialitate al Primarului Sectorului 4 al Municipiului București 25.04.2017 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de funcționare al Complexului Comercial „Timpuri Noi” 25.04.2017 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind decontarea din bugetul local al Sectorului 4 al Municipiului București a taxei de mediu în cuantumul prevăzut de legislația în vigoare pentru deșeurile municipale, inerte și nepericuloase încredințate de operatorul delegat al serviciului public de salubrizare de pe raza Sectorului 4 depozitelor ecologice, în vederea eliminării finale prin depozitare 25.04.2017 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea categoriilor de folosință pentru spațiile care urmează a fi închiriate în urma procedurii de licitație publică cu strigare demarată de către Direcția Piețe și Gestionare Activități Comerciale sector 4 25.04.2017 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind stabilirea procedurii de întocmire a dosarelor și a metodologiei de aprobare a subvenției/scutirii de la plata taxei de reabilitare termică a proprietarilor ce se încadrează în prevederile art. 14. alin.(8) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe cu modificările și completările ulterioare 25.04.2017 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru modificarea H.C.L.S4 nr. 9/2017 privind instituirea taxei de salubrizare pentru toți utilizatorii serviciului, persoane fizice și juridice, precum și încasarea de către Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale Sector 4 25.04.2017 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de funcționare al Pieței Agroalimentare „Piața Reșița” 25.04.2017 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind numirea doamnei Vîlcea Otilia Iustiniana- care ocupă temporar funcția publică de conducere vacantă de Secretar al Sectorului 4 al Municipiului București, în funcția de Președinte al Comisiei pentru Protecția Copilului Sector 4 25.04.2017 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de funcționare al Pieței Agroalimentare „Piața Norilor” 25.04.2017 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind modificarea Anexei nr. 19 a Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 111/29.08.2014 pentru aprobarea normelor metodologice ale Hotărârii de Consiliu Local Sector 4 nr. 90/30.06.2014 astfel cum aceasta a fost modificată prin Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 77/29.09.2016 25.04.2017 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 157/19.12.2016, privind aprobarea finanțării din bugetul local a cheltuielilor aferente cotei de contribuție din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, și cotei de contribuție ce revine proprietarilor / asociațiilor de proprietari pentru reabilitarea termică, inclusiv pentru proiectele de reabilitare termică cofinanțate prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa Prioritară 3, sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice și în sectorul locuințelor, Operațiunea A - Clădiri Rezidențiale, precum și mecanismul de recuperare a sumelor avansate de Consiliul Local al Sectorului 4 al Municipiului București în legătură cu lucrările de reabilitare termică 25.04.2017 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de funcționare al Complexului Comercial „Aleea Castanilor” 25.04.2017 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de funcționare al Pieței Agroalimentare „Piața Berceni Olteniței” 25.04.2017 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de funcționare al Complexului Comercial Multifuncțional Autovit 25.04.2017 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea numărului maxim de posturi, pe anul 2017, la nivelul Sectorului 4 6.04.2017 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind solicitarea transmiterii în administrarea Consiliului Local al Sectorului 4, de către Consiliul General al Municipiului București, a străzilor principale aflate în proprietatea Municipiului București în vederea derulării de lucrări de amenajare/reamenajare a parcărilor 5.04.2017 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea acordării locuinței situate la adresa: str. Reșița, nr.1, bl.8, et. 6, ap. 40, sector 4, Municipiul București, familiei Mutcu Florica-Mara 30.03.2017 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București în vederea împuternicirii Consiliului Local Sector 4, prin Primarul Sectorului 4, să efectueze toate demersurile necesare înscrierii în cartea funciară a imobilului teren din Șos. Olteniței nr.9, sector 4 și acordului privind asocierea prin licitație publică, cu un operator de servicii medicale 29.03.2017 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind reglementarea activității de ridicare, transport, depozitare și eliberare a vehiculelor staționate neregulamentar pe partea carosabilă a Sectorului 4 al Municipiului București 29.03.2017 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru completarea anexei la Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 38/29.02.2016 privind organizarea rețelei unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular, la nivelul Sectorului 4, în anul școlar 2016-2017 29.03.2017 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind numirea persoanei care se ocupă cu înregistrarea și raportarea datoriei publice locale pentru creditele contractate de Sectorul 4 al Municipiului București 29.03.2017 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea bugetului general consolidat de venituri și cheltuieli al Sectorului 4 al Municipiului București pentru anul 2017, precum și deblocarea și utilizarea excedentului bugetar al anului 2016 29.03.2017 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București în vederea amenajării de Sectorul 4 al Municipiului București, prin Primarul Sectorului 4, a parcărilor de reședință în zona străzilor principale de pe raza administrativ-teritorială a sectorului 4 al Municipiului București, aflate în administrarea CGMB-Administrația Străzilor 28.03.2017 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind modificarea și completarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 150/2016, privind metodologia de atribuire a locurilor de parcare rezidențiale, pe raza sectorului 4 al Municipiului București 27.03.2017 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea proiectului „100 de ani de recunoștință” -proiect cultural și edilitar 27.03.2017 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 64/29.09.2016 privind aprobarea Regulamentului pentru stabilirea și delimitarea amplasării mobilierului stradal destinat comercializării florilor pe raza Sectorului 4 al Municipiului București 27.03.2017 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 54/29.09.2016, privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local în Consiliul de administrație ale unităților de învățământ particular -învățământ general obligatoriu, precum și în Comisia pentru Evaluarea și Asigurarea Calității în unitățile de învățământ preuniversitar particular ce funcționează la nivelul Sectorului 4 27.03.2017 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru consolidare, reconformare și supraetajare construcție existentă, rezultând un imobil P+2E+M, pe terenul proprietate particulară în suprafață de 139,40 mp, aparținând lui DUMITRESCU ANDREIA-CRISTINA, situat în str. Mărțișor nr. 44, sector 4, București 27.03.2017 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru construire imobil locuințe colective P+5E+6r, pe terenul proprietate particulară în suprafață de 520,00 mp, aparținând SC WOMA ECOSERV CONSTRUCT SRL, situat în Calea Șerban Vodă nr. 101, Sector 3, București 27.03.2017 Descarcă
Skip to content

Acest site foloseşte cookie-uri. Prin continuarea navigării pe acest site, vă daţi consimţământul în folosirea cookie-urilor. Mai multe informaţii

Un cookie este un fișier de mici dimensiuni, în general alcătuit din litere și cifre, care este descărcat în memoria unui calculator (sau altui echipament folosit pentru navigare online - telefon mobil, tabletă, etc), atunci când utilizatorul accesează un anumit site web.Fisierele cookie sunt folosite la recunoasterea terminalului utilizatorului si prezentarea continutului intrun mod relevant, adaptat preferintelor utilizatorului. Cookie-urile nu solicita informatii cu caaracter personal pentru a putea fi utilizate si, in cele mai multe cazuri, nu identifica personal utilizatorii de internet. Cookie-urile oferă deţinătorilor de site-uri un feedback valoros asupra modului cum sunt utilizate site-urile lor de către utilizatori, astfel încât să le poată face şi mai eficiente ori mai accesibile pentru utilizatori. Permit aplicaţiilor multimedia sau de alt tip de pe alte site-uri să fie incluse (inserate/embed) în anumite pagini pentru a crea o experienţă de navigare mai valoroasă, mai utilă şi mai plăcută.

Close