Proiecte de hotărâre

Caută după:

Nume Data incarcarii
Nume Data incarcarii Descarca
Proiect de Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru construire imobil colectiv de locuințe S+P+2E+M, pe terenul în proprietate particulară în suprafață de 235,00 mp, aparținând soților.............................................., situat în str. Cărăruia nr. 6-8, Sector 4, București 04.12.2018 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind realizarea schimbului de locuințe sociale, între...................................... titularii contractelor de închiriere nr. 34468/11.06.2018, respectiv nr. 20191/16.04.2018 04.12.2018 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru modificarea H.C.L.S4 nr. 282/06.11.2018 privind aprobarea listelor de repartizare a locuințelor pentru tineri și pentru persoanele/familiile evacuate din locuințele retrocedate foștilor proprietari, destinate închirierii, construite prin programul A.N.L. în Șoseaua Vitan Bârzești nr. 20, bloc Z.I.3 04.12.2018 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea modelului contractului de locațiune pentru locuințele construite pentru tineri, prin programul A.N.L., destinate închirierii, aflate în administrarea Sectorului 4 al Municipiului București 04.12.2018 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea modelului contractului de management administrativ-financiar încheiat între directorii unităților de învățământ de stat și Primarul Sectorului 4 al Municipiului București 04.12.2018 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al Sectorului 4, pe o perioadă de 3 luni, respectiv 01.01.2019 – 31.03.2019 29.11.2018 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru construire hală industrială P înalt și corp administrativ P+1E, pe terenul proprietate particulară în suprafață de 2.500,00 mp, aparținând lui......................................, situat în Drumul Dealul Bradului, nr. 169-173, Sector 4, București 29.11.2018 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru construire locuință individuală P+M, pe terenul în proprietate particulară în suprafață de 148,00 mp, aparținând lui......................................, situat în str. Dunării, nr. 3, Sector 4, București 29.11.2018 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru construire clădire P+1E, pe terenul proprietate particulară în suprafață de 329,00 mp, aparținând lui......................................, situat în Bulevardul Alexandru Obregia nr. 19E, Sector 4, București 29.11.2018 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru locuință S+P+2E, pe terenul în proprietate particulară în suprafață de 155,00 mp, aparținând lui......................................, situat în str. Prășilei, nr. 24A, Sector 4, București 29.11.2018 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru construire imobile locuințe individuale P+2E, pe terenul proprietate particulară în suprafață de 2319,00 mp, aparținând lui......................................, situat în Calea Șerban Vodă nr. 217C-217B, Sector 4, București 29.11.2018 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru construire locuință D+P+2E+M, pe terenul în proprietate particulară în suprafață de 166,00 mp, aparținând lui......................................, situat în str. Iarba Câmpului, nr. 87, Sector 4, București 29.11.2018 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru construire imobil S+P+2E+M, pe terenul în proprietate particulară în suprafață de 291,00 mp, aparținând lui......................................, situat în str. Redutei nr. 3A, Sector 4, București 29.11.2018 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea Metodologiei de internare în cadrul Centrului Medico-Social ”Sfantul Andrei” aflat în subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4, a contractului pentru acordarea de servicii medico-sociale și a angajamentelor de plată 29.11.2018 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea Organigramei, Statutului de Funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Centrului Medico-Social ”Sfântul Andrei” aflat în subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4 29.11.2018 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind modificarea și completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 259/02.10.2018 privind tarifele pentru serviciile prestate și utilizarea domeniului public aflat în administrarea Direcției Piețe și Gestionarea Activități Comerciale Sector 4 29.11.2018 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind însușirea și asumarea Strategiei de Dezvoltare a Sectorului 4 pentru perioada 2016 – 2020 29.11.2018 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind modificarea și completarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 150/19.12.2016, privind metodologia de atribuire a locurilor de parcare rezidențiale, pe raza Sectorului 4 al Municipiului București 29.11.2018 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind îndreptarea unor erori materiale din Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 150/14.06.2018 pentru aprobarea Procedurii privind desfășurarea licitației publice cu strigare de către Aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 4 în vederea închirierii imobilelor, teren și clădiri, situate în Șos. Berceni nr. 38A, sector 4, aflate în administrarea Consiliului Local al Sectorului 4 29.11.2018 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind transmiterea unei solicitări Consiliului General al Municipiului București de constatare și scoatere a imobilelor clădiri situate în Șos. Olteniței nr. 9, sector 4, din Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului București, conform Anexei la H.C.G.M.B. nr. 186/08.05.2008, pag. 201 29.11.2018 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții ”Amenajare spațiu cu funcțiunea de grădiniță în incinta Grand Arena Mall, etaj 1” 29.11.2018 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind modificarea și completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 232/20.09.2018, privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții ”Modernizare, recompartimentări interioare în vederea obținerii autorizației de securitate la incendiu pentru Piața Progresul” 29.11.2018 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind modificarea documentației tehnico-economice prin introducerea unei soluții tehnice pentru obiectivul de investiții ”Modernizare, extindere, demolare parțială a construcțiilor din ansamblul Piața agroalimentară Berceni - Sudului” 29.11.2018 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea documentației, indicatorilor tehnico economici și a cheltuielilor pentru proiectul cu titlul ”Lucrări de construcții Grădinița în incinta Școlii Gimnaziale nr. 190”, în vederea rambursării cheltuielilor eligibile prin Programul Operațional Regional 2014-2020 29.11.2018 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 al Municipiului București pentru anul 2018 20.11.2018 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 336/28.11.2017 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici - faza Proiect Tehnic - pentru obiective de investiții de pe raza Sectorului 4, cu modificările și completările ulterioare 20.11.2018 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea repartizării locuințelor devenite vacante, din Șoseaua Vitan - Bârzești nr. 20 (fostă Șos. Olteniței nr. 219), bloc Z.I.1., construite pentru tineri prin programul A.N.L., destinate închirierii 20.11.2018 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți unor obiective de investiții privind lucrări de termoizolare a unor unități de învățământ de pe raza Sectorului 4 19.11.2018 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 38/27.02.2018, privind aprobarea Listei spațiilor din unitățile de învățământ din Sectorul 4 propuse spre închiriere și intervalele orare aferente 19.11.2018 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 227/13/09/2017, privind înființarea Direcției de Administrare a Unităților de Învățământ Sector 4, cu modificările și completările ulterioare 19.11.2018 Descarcă

Acest site foloseşte cookie-uri. Prin continuarea navigării pe acest site, vă daţi consimţământul în folosirea cookie-urilor. Mai multe informaţii

Un cookie este un fișier de mici dimensiuni, în general alcătuit din litere și cifre, care este descărcat în memoria unui calculator (sau altui echipament folosit pentru navigare online - telefon mobil, tabletă, etc), atunci când utilizatorul accesează un anumit site web.Fisierele cookie sunt folosite la recunoasterea terminalului utilizatorului si prezentarea continutului intrun mod relevant, adaptat preferintelor utilizatorului. Cookie-urile nu solicita informatii cu caaracter personal pentru a putea fi utilizate si, in cele mai multe cazuri, nu identifica personal utilizatorii de internet. Cookie-urile oferă deţinătorilor de site-uri un feedback valoros asupra modului cum sunt utilizate site-urile lor de către utilizatori, astfel încât să le poată face şi mai eficiente ori mai accesibile pentru utilizatori. Permit aplicaţiilor multimedia sau de alt tip de pe alte site-uri să fie incluse (inserate/embed) în anumite pagini pentru a crea o experienţă de navigare mai valoroasă, mai utilă şi mai plăcută.

Close