Proiecte de Hotărâre

Caută după:

Denumire Data încărcării
Denumire Data încărcării Descarcă Notă/Completare
Proiect de Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivele de investiții: ”Lucrări în vederea reabilitării, modernizării și obținerii autorizației de securitate la incendiu şi organizării de şantier pentru sala de sport aferentă Colegiului Naţional ”Octav Onicescu” şi ”Lucrări în vederea consolidării, reabilitării, modernizării și obținerii autorizației de securitate la incendiu şi organizării de șantier pentru sala de sport aferentă Şcolii Gimnaziale Nr. 133” 17.02.2023 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 al Municipiului Bucureşti pentru anul 2023 17.02.2023 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind deblocarea și utilizarea excedentului bugetar al anului 2022 17.02.2023 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 6/08.02.2021 privind componenta Comisiei nr. 3 17.02.2023 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea ”Listei cu ordinea de prioritate ce cuprinde cererile depuse și actualizate în anul 2022, în vederea atribuirii unei locuințe sociale” 17.02.2023 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 48/18.03.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: Construcţie cu funcţiunea de Grădiniţă - Grădinița nr. 29, bulevardul Alexandru Obregia nr. 7, Sector 4, cu modificările şi completările ulterioare 17.02.2023 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 346/2018, privind stabilirea salariilor de bază la nivelul Sectorului 4, cu modificările și completările ulterioare 17.02.2023 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 346/2018, privind stabilirea salariilor de bază la nivelul Sectorului 4, cu modificările și completările ulterioare 17.02.2023 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru: DESFIINŢARE ANEXE, EXTINDERE, CONSOLIDARE, REABILITARE, SUPRAETAJARE CORP C1 EXISTENT, REZULTÂND UN IMOBIL CU FUNCŢIUNEA DE LOCUINȚĂ INDIVIDUALĂ CU REGIM DE ÎNĂLȚIME Sp+P+1E PARTIAL, pe un teren în suprafaţă de 210,00 mp (conform actelor) şi 187,00 mp (conform măsurătorilor), pentru imobilul situat pe str. MITROPOLIT GRIGORE nr. 48, Sectorul 4, Municipiul Bucureşti 17.02.2023 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 84/31.03.2022 privind cuantumul alocației de hrană pentru copiii și adulții din centrele/creșele aflate în subordinea/administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4 17.02.2023 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului Bucureşti pentru împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 4 de a hotărî, cu privire la asocierea Sectorului 4 al Municipiului București cu Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) pentru finanţarea şi realizarea în comun de investiții în scopul reabilitării sediului din Şoseaua Vitan-Barzesti nr. 11 B, Sector 4 17.02.2023 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru: DETALIERE REGLEMENTĂRI URBANISTICE prevăzute prin P.U.Z. CALEA ȘERBAN VODĂ nr. 225 aprobat prin H.C.G.M.B. Nr. 250/30.06.2009 ce au stat la baza emiterii Autorizației de construire nr. 137/23058 din 26.04.2021, pentru imobilul situat pe Calea Şerban Vodă nr. 225, Sector 4 17.02.2023 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea convenției de garantare a unui împrumut garantat de către Sectorul 4 al Municipiului București pentru Direcția Mobilitate Urbană Sector 4, precum și constituirea fondului de risc aferent acestui împrumut 30.01.2023 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de până la 71.764.402 lei 30.01.2023 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 171 din 21.12.2020 privind aprobarea contractării şi garantării unei/unor finanţări rambursabile externe în baza garanțiilor proprii, în valoare de până la 23.300.000 euro, în vederea finanțării și/sau cofinanțării proiectelor de investiții publice de interes local, cu modificările şi completările ulterioare 26.01.2023 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind instituirea unei taxe speciale pentru oficierea căsătoriilor în afara sediului Serviciului Stare Civilă din str. Gramont nr.26, Sector 4, precum şi aprobarea Regulamentului pentru oficierea căsătoriilor în afara sediului Serviciului Stare Civilă din str. Gramont nr.26, Sector 4 26.01.2023 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea bugetului general consolidat de venituri şi cheltuieli al Sectorului 4 al Municipiului București pentru anul 2023 26.01.2023 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea expresă a Consiliului Local Sector 4, de a hotărî cu privire la asocierea dintre Sectorul 4 al Municipiului Bucureşti şi Comuna Berceni, jud. Ilfov, în vederea finanţării şi realizării în comun a unor acţiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public local ce vizează sprijinirea domeniului educațional prin edificarea unei grădinițe în incinta Școlii gimnaziale nr. 1 din Comuna Berceni 26.01.2023 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind organizarea rețelei şcolare a unităților de învăţământ preuniversitar de stat şi particular, la nivelul Sectorului 4, pentru anul şcolar 2023-2024 26.01.2023 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea consumului maxim lunar de carburant pentru autovehiculele și autospecialele aflate în dotarea Aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 4 al Municipiului București 26.01.2023 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind încetarea de drept a unui mandat de consilier local, precum și vacantarea locului consilierului local 26.01.2023 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 268/07.10.2022 privind aprobarea asocierii Sectorului 4 al Municipiului Bucuresti cu Municipiul București, Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti, Sectorul 3 al Municipiului Bucureşti, Sectorul 5 al Municipiului Bucureşti şi Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti pentru realizarea proiectului ”Sistem ITS integrat Smart&Green Mobility pentru regiunea București-Ilfov – Informarea călătorilor în statiile de transport public”, prin intermediul Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta C10- Fondul local, Axa I.1.2. 26.01.2023 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al Sectorului 4 pe o perioadă de 3 luni, respectiv 01.02.2023 – 30.04.2023 26.01.2023 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind deblocarea și utilizarea excedentului bugetar al anului 2022 25.01.2023 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărâriii Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 346/2018, privind stabilirea salariilor de bază la nivelul Sectorului 4, cu modificările și completările ulterioare 20.01.2023 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 256/07.10.2022 privind aprobarea depunerii cererii de finanțare cu titlul ”Renovarea Energetică Integrată pentru Școala Gimnazială nr. 308, Strada Râul Şoimului nr. 8” în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.1/1 şi valoarea maximă eligibilă a proiectului 19.01.2023 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 252/07.10.2022 privind aprobarea depunerii cererii de finanțare cu titlul ”Renovarea Energetică Integrată pentru Școala Gimnazială George Topârceanu, Aleea Argeşelu nr.6” în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.1/1 şi valoarea maximă eligibilă a proiectului 19.01.2023 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 71/31.03.2022 privind aprobarea depunerii cererii de finanțare cu titlul ”Renovarea Energetică Moderată pentru Școala Gimnazială nr. 308, Strada Râul Şoimului nr. 8” în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1 şi valoarea maximă eligibilă a proiectului 19.01.2023 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 60/31.03.2022 privind aprobarea depunerii cererii de finanțare cu titlul ”Renovarea Energetică Moderată pentru Şcoala Gimnazială lenăchiţă Văcărescu, Calea Șerban Vodă nr. 62-64” în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1 şi valoarea maximă eligibilă a proiectului 19.01.2023 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 59/31.03.2022 privind aprobarea depunerii cererii de finanțare cu titlul ”Renovarea Energetică Moderată pentru Şcoala Gimnazială George Topârceanu, Aleea Argeșelu nr.6” în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1 şi valoarea maximă eligibilă a proiectului 19.01.2023 Descarcă
Skip to content

Acest site foloseşte cookie-uri. Prin continuarea navigării pe acest site, vă daţi consimţământul în folosirea cookie-urilor. Mai multe informaţii

Un cookie este un fișier de mici dimensiuni, în general alcătuit din litere și cifre, care este descărcat în memoria unui calculator (sau altui echipament folosit pentru navigare online - telefon mobil, tabletă, etc), atunci când utilizatorul accesează un anumit site web.Fisierele cookie sunt folosite la recunoasterea terminalului utilizatorului si prezentarea continutului intrun mod relevant, adaptat preferintelor utilizatorului. Cookie-urile nu solicita informatii cu caaracter personal pentru a putea fi utilizate si, in cele mai multe cazuri, nu identifica personal utilizatorii de internet. Cookie-urile oferă deţinătorilor de site-uri un feedback valoros asupra modului cum sunt utilizate site-urile lor de către utilizatori, astfel încât să le poată face şi mai eficiente ori mai accesibile pentru utilizatori. Permit aplicaţiilor multimedia sau de alt tip de pe alte site-uri să fie incluse (inserate/embed) în anumite pagini pentru a crea o experienţă de navigare mai valoroasă, mai utilă şi mai plăcută.

Close