Proiecte de Hotărâre

Caută după:

Denumire Data încărcării
Denumire Data încărcării Descarcă Notă/Completare
Proiect de Hotărâre privind aprobarea Planului anual de acțiuni și lucrări de interes local pentru repartizarea și efectuarea orelor de muncă, pe anul 2021, de către beneficiarii Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare 06.04.2021 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru modificarea Anexei nr. 1 a Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 184/29.12.2020 privind reorganizarea Aparatului de Specialitate al Primarului Sectorului 4, aprobarea Organigramei și Statului de funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale acestuia 06.04.2021 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 4 de a hotărî cu privire la aprobarea procedurii de colaborare și a Parteneriatului pentru Dezvoltare Locală între Sectorul 4 al Municipiului București, D.G.A.S.P.C. Sector 4 și Asociația GO-AHEAD privind proiectul ”cetățenie activă într-o lume digitală” în cadrul apelului de proiecte lansat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014 - 2020 24.03.2021 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 4 de a hotărî cu privire la aprobarea procedurii de colaborare și a Parteneriatului pentru Dezvoltare Locală între Sectorul 4 al Municipiului București, D.G.A.S.P.C. Sector 4 și Federația pentru Accesibilitatea României și a Asociației Consultanților și Experților în Economie Socială România privind proiectul ”ÎMPREUNĂ pentru dezvoltare locală” ÎMPREUNĂ pentru comunități mai puternice” în cadrul apelului de proiecte lansat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020 24.03.2021 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 4 de a hotărî cu privire la aprobarea procedurii de colaborare și a Parteneriatului pentru Dezvoltare Locală între Sectorul 4 al Municipiului București, D.G.A.S.P.C. Sector 4 și Federația Filantropia privind proiectul ”Parteneriat de dezvoltare locală pentru tinerii dezinstituționalizați” în cadrul apelului de proiecte lansat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020 24.03.2021 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 4 de a hotărî cu privire la aprobarea procedurii de colaborare și a Parteneriatului pentru Dezvoltare Locală între Sectorul 4 al Municipiului București, D.G.A.S.P.C. Sector 4 și Societatea Națională de Cruce Roșie din România privind proiectul ”Fii voluntar, fii responsabil!” în cadrul apelului de proiecte lansat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020 24.03.2021 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru modificarea Anexei 32 la Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 74/22.06.2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici – la faza de Studiu de Fezabilitate – pentru eficientizarea energetică a blocurilor de locuințe de pe raza Sectorului 4 și alte obiective de investiții, precum și reactualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiective de investiții de pe raza Sectorului 4 22.03.2021 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind solicitarea către Consiliul General al Muncipiului București de emitere a unei hotărâri pentru aprobarea declanșării procedurii de expropriere pentru imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică ”Extinderea nodului intermodal Șos. Berceni – Stație metrou cu parcare, conectată la accesul E aferent proiectului Edificarea unei stații de metrou la nivel suprateran situată între stația de metrou Berceni și Șoseaua de Centură cod SMIS 137950, finanțat prin POIM 2014-2020.” 19.03.2021 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 300/11.12.2019 privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de emitere a unei hotărâri pentru aprobarea declanșării procedurii de expropriere pentru imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică ”Edificare parc în zona de sud a Mun. București – Bulevardul Metalurgiei” 19.03.2021 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru modificarea și completarea Anexei NR. 72 și Anexei nr. 78 din Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 169/21.12.2020 privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 al Municipiului București pentru anul 2020 și modificarea, completarea și aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiective de investiții de pe raza Sectorului 4 al Municipiului București 19.03.2021 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 261/02.10.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții CENTRU MEDICAL MULTIFUNCTIONAL (UMF CAROL DAVILA) 19.03.2021 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru modificarea și completarea Anexei 4 din Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 129/30.09.2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici – la faza Studiu de fezabilitate – pentru obiective de investiții privind creșterea siguranței traficului pietonal și fluidizarea circulației rutiere pe raza Sectorului 4 19.03.2021 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 345/27.12.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții: Revonversie sală de sport din Orășelul Copiilor într-un spațiu cu funcțiunea de amfiteatru – Centrul Educațional UMF Carol Davila 19.03.2021 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind încetarea de drept a unui mandat de consilier local, precum și vacantarea locului consilierului local 19.03.2021 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea achiziționării serviciilor de consultanță, asistență și reprezentare juridică prin încheierea unor contracte care să asigure apărarea intereselor Direcției Generale de Impozite și Taxe Locale Sector 4 19.03.2021 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru solicitarea acordului Consiliului General al Muncipiului București de schimbare a destinației imobilelor din strada Nițu Vasile nr. 50-54 și Șoseaua Olteniței nr. 37-39 în clădiri cu funcțiunea de creșă 19.03.2021 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 21/2002, privind gospodărirea Sectorului 4 al Municipiului București 19.03.2021 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 28/12.02.2021 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Sector 4 în consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular din sectorul 4 16.03.2021 Descarcă
Proiect de Horărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Consiliului Local al Sectorului 4 12.02.2021 Descarcă
Proiect de Horărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Sector 4 în Adunarea Generală a Acționarilor societății Totul Verde S.A. 12.02.2021 Descarcă
Proiect de Horărâre privind aprobarea Programului obiectivelor de investiții în continuare, până la aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021, precum și deblocarea și utilizarea excedentului bugetar al anului 2020 12.02.2021 Descarcă
Proiect de Horărâre privind abrogarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 128/30.09.2020 12.02.2021 Descarcă
Proiect de Horărâre privind abrogarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 129/30.09.2020 12.02.2021 Descarcă
Proiect de Horărâre privind abrogarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 146/14.10.2020 12.02.2021 Descarcă
Proiect de Horărâre privind abrogarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 335/28.11.2017 12.02.2021 Descarcă
Proiect de Horărâre privind abrogarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 125/30.09.2020 12.02.2021 Descarcă
Proiect de Horărâre privind abrogarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 57/11.05.2020 12.02.2021 Descarcă
Proiect de Horărâre privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 4 de a hotărî cu privire la asocierea Sectorului 4 al Municipiului București cu Ministerul Transporturilor, Consiliul Județean Ilfov, UAT Comuna Berceni, UAT Popești-Leordeni și Primăria Municipiului București, în vederea finanțării și realizării în comun a unor acțiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public local 12.02.2021 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 141/30.05.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru cele 9 componente din cererea de finanțare ”Creșterea Performanței Energetice pentru blocurile de locuințe din Sectorul 4 al Municipiului București – CPE2” 12.02.2021 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru îndreptarea erorilor materiale privind denumirea unor obiective de investiții – blocuri de locuințe de pe raza Sectorului 4 al Municipiului București, menționate în hotărâri ale Consiliului Local Sector 4 12.02.2021 Descarcă
Sari la conținut

Acest site foloseşte cookie-uri. Prin continuarea navigării pe acest site, vă daţi consimţământul în folosirea cookie-urilor. Mai multe informaţii

Un cookie este un fișier de mici dimensiuni, în general alcătuit din litere și cifre, care este descărcat în memoria unui calculator (sau altui echipament folosit pentru navigare online - telefon mobil, tabletă, etc), atunci când utilizatorul accesează un anumit site web.Fisierele cookie sunt folosite la recunoasterea terminalului utilizatorului si prezentarea continutului intrun mod relevant, adaptat preferintelor utilizatorului. Cookie-urile nu solicita informatii cu caaracter personal pentru a putea fi utilizate si, in cele mai multe cazuri, nu identifica personal utilizatorii de internet. Cookie-urile oferă deţinătorilor de site-uri un feedback valoros asupra modului cum sunt utilizate site-urile lor de către utilizatori, astfel încât să le poată face şi mai eficiente ori mai accesibile pentru utilizatori. Permit aplicaţiilor multimedia sau de alt tip de pe alte site-uri să fie incluse (inserate/embed) în anumite pagini pentru a crea o experienţă de navigare mai valoroasă, mai utilă şi mai plăcută.

Close