Proiecte de Hotărâre

Caută după:

Denumire Data încărcării
Denumire Data încărcării Descarcă Notă/Completare
Proiect de Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Amenajare parcare stația metrou IMGB-Șos. Berceni” 27.03.2017 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Amenajare parcare intersecția str. Covasna cu aleea Dorohoi” 27.03.2017 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Amenajare parcare str. adiacentă str. Cărămidarii de Jos” 27.03.2017 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Amenajare parcare Bd. C-tin Brâncoveanu nr. 130, bl. 35” 27.03.2017 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Amenajare parcare aproximativ 700 locuri” 27.03.2017 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Amenajare parcare str. Anton Bacalbașa nr. 15, bl. 119” 27.03.2017 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Modernizare, extindere, demolare parțială a construcțiilor din ansamblul Piața agroalimentară Berceni-Sudului” 27.03.2017 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Amenajare Centrul multifuncțional pentru servicii sociale în regim de zi, clinică medicală și parcare la suprafață” 27.03.2017 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea schimbului de locuințe pentru tineri, construite din fonduri ANL, destinate închirierii, între Crețescu Adeluța, titulară a contractului de închiriere nr. 28800/29.12.2006 și Lambru Ștefan, titularul contractului de închiriere nr. 28792/29.12.2006 27.03.2017 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind „Prelungirea contractelor de închiriere pentru chiriașii blocului ZI1, din Șos. Vitan Bârzești nr. 20” 27.03.2017 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 63/29.09.2016 privind aprobarea Regulamentului pentru stabilirea și delimitarea amplasării mobilierului stradal destinat difuzării și comercializării presei și cărților pe raza Sectorului 4 al Municipiului București 27.03.2017 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru modificarea și completarea Anexei Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 29/12.08.2016, privind numirea reprezentanților Consiliului Local Sector 4 în Consiliile de Administrație ale unităților de învățământ preuniversitar din sectorul 4, modificată și completată 27.03.2017 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind asigurarea continuității serviciului public de salubrizare pe raza Sectorului 4 al Municipiului București prin încheierea contractului de delegare temporară a gestiunii serviciului de salubrizare cu S.C. Amenajarea Domeniului Public 4 S.A. în conformitate cu prevederile art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice 22.03.2017 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Modernizarea, reabilitarea și extinderea sistemului rutier pe str. Turnu Măgurele (între șos. Berceni și bd. C-tin Brâncoveanu).” 17.03.2017 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Modernizarea, reabilitarea și extinderea sistemului rutier pe str. Luică (bd. C-tin Brâncoveanu și șos. Giurgiului).” 17.03.2017 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Modernizarea, reabilitarea și extinderea sistemului rutier pe șos. Berceni (între șos. Olteniței și șos. Centură).” 17.03.2017 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici ai obiectivelor de investiții privind lucrările de construcții necesare în vederea obținerii autorizației de funcționare pentru unitățile de învățământ, conform Anexa 1-76, aflate în administrarea Consiliului Local Sector 4 17.03.2017 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea finanțării în vederea participării elevilor și personalului didactic din cadrul Liceului de Coregrafie „Floria Capsali” la etapa finală a concursului internațional de balet „Youth America Grand Prix” 2017 de la New York, S.U.A. 13.03.2017 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții privind lucrările de construcții pentru sediul Direcției Generale de Impozite și Taxe Locale Sector 4 din Șos. Olteniței nr. 39-45 10.03.2017 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea participării Sectorului 4 al Municipiului București prin intermediul Aparatului de Specialitate al Primarului la Apelul de propuneri de proiecte lansat în cadrul Programul Operațional Capacitate Administrativă, CEREREA DE PROIECTE CP4/2017 ”Sprijinirea autorităților și instituțiilor publice locale, atât din regiunile mai dezvoltate, cât și din regiunile mai puțin dezvoltate, să introducă managementul calității în concordanță cu Planul de acțiuni pentru implementarea etapizată a managementului calității în autorități și instituții publice 2016-2020” 10.03.2017 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru imobil locuințe colective cu funcțiuni mixte la parter, pe terenul proprietate particulară în suprafață de 1795,00 mp, aparținând SC SEGULA DEVELOPMENT SRL, situat în Aleea Borcea nr. 11, Sector 4, București 22.02.2017 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru consolidare, reconformare și supraetajare construcție existentă, rezultând un imobil P+2E+M, pe terenul proprietate particulară în suprafață de 139,40 mp, aparținând lui DUMITRESCU ANDREIA-CRISTINA, situat în str. Mărțișor nr. 44, Sector 4, București 22.02.2017 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru imobil de locuit Sp+P+1E+M, pe terenul proprietate particulară în suprafață de 685,00 mp, aparținând lui BULBOACĂ ALEXANDRU și BULBOACĂ ANCA, situat în str. Nucetului nr. 22-24, Sector 4, București 22.02.2017 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru două hale, pe terenul proprietate particulară în suprafață de 1633,00 mp, aparținând lui STRECHE ȘTEFAN și STRECHE GHERGHINA, situat în Șoseaua Vitan Bârzești nr. 5-7, lot 2, Sector 4, București 22.02.2017 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea Planului anual de acțiuni sau lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă pe anul 2017, efectuate de beneficiarii Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare 22.02.2017 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar al cheltuielilor de întreținere pentru beneficiarii Centrului de Îngrijire și Asistență nr. 1 aflat în subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului sector 4 22.02.2017 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind constituirea Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a Sectorului 4 al Municipiului București precum și aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism 22.02.2017 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind modificarea Anexei Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 53/29.09.2016, pentru modificarea și completarea Anexei Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 29/12.08.2016, privind numirea reprezentanților Consiliului Local Sector 4 în Consiliile de Administrație ale unităților de învățământ preuniversitar din sectorul 4 22.02.2017 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul bazin de înot Școala Gimnazială nr. 190 din Str. Sg. Nițu Vasile nr. 16 22.02.2017 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind declararea zilei de 01 Iunie ca fiind „Ziua Sectorului 4” și aprobarea organizării manifestărilor științifice, culturale, artistice, sportive și de agrement cu ocazia celebrării acestei zile 22.02.2017 Descarcă
Skip to content

Acest site foloseşte cookie-uri. Prin continuarea navigării pe acest site, vă daţi consimţământul în folosirea cookie-urilor. Mai multe informaţii

Un cookie este un fișier de mici dimensiuni, în general alcătuit din litere și cifre, care este descărcat în memoria unui calculator (sau altui echipament folosit pentru navigare online - telefon mobil, tabletă, etc), atunci când utilizatorul accesează un anumit site web.Fisierele cookie sunt folosite la recunoasterea terminalului utilizatorului si prezentarea continutului intrun mod relevant, adaptat preferintelor utilizatorului. Cookie-urile nu solicita informatii cu caaracter personal pentru a putea fi utilizate si, in cele mai multe cazuri, nu identifica personal utilizatorii de internet. Cookie-urile oferă deţinătorilor de site-uri un feedback valoros asupra modului cum sunt utilizate site-urile lor de către utilizatori, astfel încât să le poată face şi mai eficiente ori mai accesibile pentru utilizatori. Permit aplicaţiilor multimedia sau de alt tip de pe alte site-uri să fie incluse (inserate/embed) în anumite pagini pentru a crea o experienţă de navigare mai valoroasă, mai utilă şi mai plăcută.

Close