Proiecte de Hotărâre

Caută după:

Denumire Data încărcării
Denumire Data încărcării Descarcă Notă/Completare
Proiect de Hotărâre pentru suspendarea aplicării prevederilor articolului 10 al Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 346/27.12.2018 privind stabilirea salariilor de bază la nivelul Sectorului 4, cu modificările și completările ulterioare 22.03.2024 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 al Municipiului București pentru anul 2024 14.03.2024 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 al Municipiului București pentru anul 2024 04.03.2024 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru blocurile de locuințe incluse în Programul local multianual privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, finanțat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației 04.03.2024 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea asocierii dintre Sectorul 4 al Municipiului București, Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor și Institutul de Igienă și Sănătate Publică Veterinară, în vederea finanțării și realizării în comun a unor acțiuni și proiecte ce vizează asigurarea și garantarea sănătății publice, sănătății și protecției animalelor, protecției mediului și a siguranței alimentelor, în Sectorul 4 al Municipiului București 04.03.2024 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind preluarea execuției bugetului de venituri al Centrului European Cultural de Tineret și Sport Nicolae Bălcescu în cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Sector 4 04.03.2024 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar al cheltuielilor de întreținere și a contribuției lunare de întreținere, pe anul 2024, pentru beneficiarii Centrului Medico-Social Sfântul Andrei 04.03.2024 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 215/08.09.2022 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, a devizului general și a finanțării de către Sectorul 4 al Municipiului București a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la Bugetul local pentru obiectivul „Construire pasaj rutier suprateran intersecția strada Turnu Măgurele - B-dul. Metalurgiei - B-dul. Alexandru Obregia”, în cadrul Programului Național de Investiții „Anghel Saligny” 04.03.2024 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții prevăzut în anexa nr. 21 la H.C.L. Sector 4 nr. 73/26.05.2021 04.03.2024 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea diferențierii tipului de suport alimentar pe niveluri de învățământ acordat elevilor în Școala Gimnazială „lenăchiță Văcărescu” și Școala Gimnazială „George Bacovia” din Sectorul 4 al Municipiului București 04.03.2024 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: Construire patinoar acoperit cu funcțiune publică - instalație sonorizare sală de spectacole 28.02.2024 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivele de investiții: „Regenerarea spațiilor publice din zona cuprinsă între Calea Șerban Vodă - Bulevardul Tineretului - Calea Văcărești- Șoseaua Olteniței prin modernizarea sistemului rutier, modernizarea platformelor și a locurilor de parcare existente, a spațiului pietonal, modernizarea spațiilor verzi, modernizarea platformelor de gunoi și a iluminatului public (de tip smart), supraveghere video și sistem wi-fi - Elaborare Proiect tehnic pentru Amenajare loc de joacă în Parcul Orășelul Copiilor - la Roată“ și „Regenerarea spațiilor publice din Bulevardul Tineretului, zona intersecției cu Calea Văcărești, cuprinsă în incinta Parcului Lumea Copiilor (Bila/Avion) Modernizarea locului de joacă existent + fitness + amenajare spațiu de relaxare” 28.02.2024 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: Demolarea clădirilor Institutului de Pneumoftiziologie “Marius Nasta” aflate la sediul Zerlendi din Calea Șerban Vodă nr. 189, Sector 4 28.02.2024 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea dezmembrării imobilului cu nr. cadastral 235249 în suprafață de 854 mp. în două imobile, unul în suprafață de 601 mp. cu nr. cadastral 243831, și unul în suprafață de 253 mp. cu nr. cadastral 243832, în vederea finalizării lucrării de utilitate publică „Supralărgire Șoseaua Berceni tronsoanele II-III, strada Ion Iriceanu și stația de metrou IMGB (tronson Il), stația de metrou IMGB și linia de centură (tronson III)” 28.02.2024 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 28/12.02.2021 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Sector 4 în consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular din sectorul 4, cu modificările și completările ulterioare 28.02.2024 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: „Regenerarea spațiilor publice prin modernizarea sistemului rutier, modernizarea spațiilor verzi, modernizarea platformelor de gunoi și a iluminatului public (de tip smart), supraveghere video și sistem wifi - Măsuri de siguranță suplimentară pentru Fântâna Arteziana în Bulevardul Metalurgiei nr. 100-130” 28.02.2024 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivele de investiți: „Regenerarea spațiilor publice din zona cuprinsă între Calea Șerban Vodă - Bulevardul Tineretului - Calea Văcărești- Șoseaua Olteniței prin modernizarea sistemului rutier, modernizarea platformelor și a locurilor de parcare existente, a spațiului pietonal, modernizarea spațiilor verzi, modernizarea platformelor de gunoi și a iluminatului public (de tip smart), supraveghere video și sistem wi-fi - punerea în siguranță a împrejmuirii perimetrale (inclusiv căile de acces) pentru Parcul Lumea Copiilor și Orășelul Copiilor” și „Regenerarea spațiilor publice din zona cuprinsă între Calea Șerban Vodă - Bulevardul Tineretului - Calea Văcărești - Șoseaua Olteniței prin modernizarea sistemului rutier, modernizarea platformelor și a locurilor de parcare existente, a spațiului pietonal, modernizarea spațiilor verzi, modernizarea platformelor de gunoi și a iluminatului public (de tip smart), supraveghere video și sistem wi-fi - Regenerarea spațiilor publice existente din zona Orășelul Copiilor și Lumea Copiilor prin modernizarea spațiului pietonal, spațiilor verzi și a platformelor de gunoi - sistem rutier și amenajare spații verzi“ 28.02.2024 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: Amenajare Serviciul Stării Civile Sector 4, în Bulevardul George Coșbuc nr. 6-16, Sector 4 28.02.2024 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: Remodelare, reconfigurare și supraetajare construcție existentă, având ca destinație finală Centru Cultural Multifuncțional și spații conexe 28.02.2024 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivele de investiții: Amplasare construcție cu structură modulară cu funcțiunea de școală - 10 clase - Școala Gimnazială nr. 190, Str. Secuilor nr. 15A, Sector 4 și Amplasare construcție cu structură modulară cu funcțiunea de școală - 20 clase - Școala Gimnazială nr. 194 28.02.2024 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind alegerea președintelui de sedință al Consiliului Local al Sectorului 4 pe o perioadă de 3 luni, începând cu data de …………….. 28.02.2024 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 4/08.02.2021, cu modificările și completările ulterioare 28.02.2024 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru aprobarea Programului local multianual privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, finanțat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației 21.02.2024 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea bugetului general consolidat de venituri și cheltuieli al Sectorului 4 al Municipiului București pentru anul 2024 02.02.2024 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea preluării de către Direcția Mobilitate Urbană Sector 4 a două proiecte de investiții de la Sectorul 4 al Municipiului București 02.02.2024 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind reorganizarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4, aprobarea Organigramei, a Statului de Funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale acesteia 02.02.2024 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 289/27.11.2023 pentru aprobarea numărului de posturi la nivelul subdiviziunii administrativ-teritoriale Sectorul 4 al Municipiului București și aprobarea fuzionării unor instituții din subordinea Consiliului Local Sector 4 02.02.2024 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind alocarea sumei de 24.264 lei reprezentând diferența dintre suma solicitată de furnizorul de servicii sociale și standardul de cost pentru serviciile de tip rezidențial, pentru beneficiara ............., sumă necesară pentru acoperirea costurilor până la data de 31.12.2024 02.02.2024 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind alocarea sumei de 29.928 lei reprezentând diferența dintre suma solicitată de furnizorul de servicii sociale și standardul de cost pentru serviciile de tip rezidențial, pentru beneficiara ……......, sumă necesară pentru acoperirea costurilor până la data de 31.12.2024 02.02.2024 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 179/20.07.2023 privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de până la 400.000.000 lei, cu modificările și completările ulterioare 02.02.2024 Descarcă
Skip to content

Acest site foloseşte cookie-uri. Prin continuarea navigării pe acest site, vă daţi consimţământul în folosirea cookie-urilor. Mai multe informaţii

Un cookie este un fișier de mici dimensiuni, în general alcătuit din litere și cifre, care este descărcat în memoria unui calculator (sau altui echipament folosit pentru navigare online - telefon mobil, tabletă, etc), atunci când utilizatorul accesează un anumit site web.Fisierele cookie sunt folosite la recunoasterea terminalului utilizatorului si prezentarea continutului intrun mod relevant, adaptat preferintelor utilizatorului. Cookie-urile nu solicita informatii cu caaracter personal pentru a putea fi utilizate si, in cele mai multe cazuri, nu identifica personal utilizatorii de internet. Cookie-urile oferă deţinătorilor de site-uri un feedback valoros asupra modului cum sunt utilizate site-urile lor de către utilizatori, astfel încât să le poată face şi mai eficiente ori mai accesibile pentru utilizatori. Permit aplicaţiilor multimedia sau de alt tip de pe alte site-uri să fie incluse (inserate/embed) în anumite pagini pentru a crea o experienţă de navigare mai valoroasă, mai utilă şi mai plăcută.

Close