Proiecte de Hotărâre

Caută după:

Denumire Data încărcării
Denumire Data încărcării Descarcă Notă/Completare
Proiect de Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 290/07.11.2022 privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de până la 215.383.073 lei, cu modificările și completările ulterioare 24.08.2023 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea „Listei nominale de repartizare a locuințelor construite pentru tineri, prin programul A.N.L., destinate închirierii, situate în bl. Z.I.1 și bl.Z.I.2 din Șos. Vitan Bârzești, nr.20 Sector 4, Bucuresti” 24.08.2023 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 93/16.07.2020 privind aprobarea finanțării din bugetul local a cheltuielilor aferente cotei de contribuție ce revine proprietarilor/asociaților de proprietari pentru reabilitare termică, precum și mecanismul de recuperare a sumelor avansate de Sectorul 4 al Municipiului București în legătura cu lucrările de reabilitare termică a blocurilor de locuințe incluse în „Programul multianual de investiții pentru reabilitarea termică a blocurilor de locuințe în Sectorul 4 al Municipiului București în perioada 2014-2030” și în „Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa Prioritară 3 Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1-Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice și în sectorul locuințelor, Operațiunea A- Clădiri Rezidențiale” 24.08.2023 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind acordarea unui sprijin Asociației “PROCRED MUSIC” în vederea susținerii concertului intitulat “Amazing Grace: Celebrating Religious Freedom. A Romanian Tribute to America”, Washington DC, Statele Unite 08.08.2023 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 al Municipiului București pentru anul 2023 03.08.2023 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aproabrea indicatorilor tehnico-economici pentru blocurile de locuințe incluse în Programul național multianual privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, finanțat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației 03.08.2023 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind modificarea Anexelor la Hotărârile Consiliului Local Sector 4 nr. 7/08.02.2021 și nr. 9/08.02.2021, cu modificările și completările ulterioare 03.08.2023 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea alipirii imobilelor cu nr. cadastral 239018 și nr. cadastral 242790 într-un singur imobil cu nr. cadastral 243279 având suprafața măsurată de 37117 mp, în vederea edificării Parcului Tudor Arghezi din Sectorul 4 03.08.2023 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru Regenerarea spațiilor publice existente prin modernizarea sistemului rutier, spațiului pietonal, platformelor și locurilor de parcare existente, spațiilor verzi și a platformelor de gunoi, modernizarea iluminatului public de tip smart, supraveghere video și sistem wi-fi 14.07.2023 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 al Municipiului București pentru anul 2023 14.07.2023 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Sector 4 în Comisia pentru Evaluarea și Asigurarea Calității în unitățile de învățământ special din sectorul 4 14.07.2023 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru modificarea și completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 28/12.02.2021 privind desemmarea reprezentanților Consiliului Local Sector 4 în consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular din sectorul 4, cu modificările și completările ulterioare 14.07.2023 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru: RECOMPARTIMENTARE INTERIOARĂ, EXTINDERE, SUPRAETAJARE IMOBIL EXISTENT CU REGIM DE ÎNĂLȚIME Sp+P+1 - CORP C1, REZULTÂND UN IMOBIL CU FUNCȚIUNEA MIXTĂ CU REGIM FINAL DE ÎNĂLȚIME S+P+2E+E3R, pe un teren în suprafață de 300,00 mp (din acte) si 290,00 mp (măsurată), privind imobilul situat pe str. BUCUR nr. 17, Sectorul 4, Municipiul București 14.07.2023 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru completarea Anexei la Hotarârea Consiliului Local Sector 4 nr. 155/06.06.2023 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap sector 4 14.07.2023 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 166/27.06.2023, privind aprobarea destinației de târg, terenului liber de construcții și neutilizat, în suprafață de 4593 mp, ce face parte din domeniul public al Municipiului București și este în administrarea Sectorului 4 al Municipiului București, situat adiacent imobilului din str. Bucovăț nr. 3A Sector 4 14.07.2023 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru modificarea și completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 23/01.02.2023 privind organizarea rețelei unităților de învătământ preuniversitar de stat și particular, la nivelul Sectorului 4, în anul școlar 2023-2024, cu modificările și completările ulterioare 14.07.2023 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 214/26.09.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții: Edificarea unei stații de metrou la nivel suprateran, situată între stația de metrou Berceni și Șoseaua de Centură 14.07.2023 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea depunerii cererii de finanțare „Dezvoltarea rețelei de școli verzi în Sectorul 4 al Municipiului București” și a cheltuielilor aferente acesteia în cadrul apelului de proiecte lansat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, Pilonul VI Politici pentru noua generație, Componenta 15 Educație 14.07.2023 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea asocierii Sectorului 4 al Municipiului București cu Sectorul 3 al Municipiului București în vederea realizării obiectivului de investiții ce vizează fluidizarea traficului și amenajarea spațiilor verzi și spațiilor publice urbane în zona Splaiul Unirii x Șoseaua Vitan Bârzești, precum și aprobarea protocolului de asociere 14.07.2023 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul: „Regenerare spații publice existente pe Șoseaua Vitan-Bârzești prin modernizarea sistemului rutier, spațiului pietonal, platformelor și a locurilor de parcare existente, spațiilor verzi și a platformelor de gunoi, modernizarea iluminatului public de tip smart, supraveghere video și sistem wi-fi, inclusiv modernizarea sistemului rutier prin realizarea unor benzi dedicate pentru virajul către dreapta, la intersecția Splaiul Unirii - Șoseaua Vitan Bârzești” 14.07.2023 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul: „Regenerare spații publice din zona cuprinsă între Calea Șerban Vodă - Bulevardul Tineretului - Calea Văcărești - Șoseaua Olteniței - prin modernizarea sistemului rutier, modernizarea platformelor și a locurilor de parcare existente, a spațiului pietonal, modernizarea spațiilor verzi, modernizarea platformelor de gunoi și a iluminatului public (de tip smart), supraveghere video și sistem wi-fi” - Sistematizare și creșterea numărului de locuri de parcare pe artera Calea Șerban Vodă 14.07.2023 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea convenției de garantare a unui împrumut garantat de către Sectorul 4 al Municipiului București pentru Direcția Mobilitate Urbană Sector 4, precum și constituirea fondului de risc aferent acestui împrumut 14.07.2023 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de minim 200.000.000 lei 14.07.2023 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: „Fațadă, în vederea corelării cu inițiativa Comisiei Europene Noul Bauhaus European, pentru obiectivul de investiții Reconversie Corp C2 în Club Sportiv Școlar – Patinoar” 14.07.2023 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind înființarea unei societăți comerciale pe acțiuni, de interes local, cu denumirea „Societatea CLEAN ALL 4 CITY S.A.” care va avea ca obiect de activitate prestarea şi realizarea activităților de colectare, sortare, tratare și valorificare a deşeurilor municipale 26.06.2023 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 205/30.12.2021 privind aprobarea Metodologiei de gestionare a locurilor de parcare aflate pe domeniul public sau privat al Municipiului București de pe raza Sectorului 4, precum şi de aplicare a unor sancțiuni contravenționale şi/sau măsuri tehnico-administrative în ceea ce privește ocuparea fără drept a domeniului public sau privat al Municipiului București de pe raza Sectorului 4 cu autovehicule de orice tip, cu modificările și completările ulterioare 26.06.2023 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 346/2018, privind stabilirea salariilor de bază la nivelul Sectorului 4, cu modificările şi completările ulterioare 21.06.2023 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 68 din 26.05.2021 privind aprobarea contractării unei/unor finanţări rambursabile interne în valoare de până la 260.000.000 lei, cu modificările şi completările ulterioare 21.06.2023 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea încheierii Protocolului de predare-primire a imobilului teren şi construcție, rezultate în urma realizării lucrărilor de construire în vederea reconfigurării construcţiei existente parter prin desființarea parțială, supraetajare cu un nivel (etaj) şi extindere pentru amenajarea unui centru de pregătire a situațiilor de urgență din învățământul preuniversitar şi spaţii conexe (locuri de parcare autospeciale, sală de mese, bucătărie, spații tehnice, vestiare, spații de dormit etc.), refacere împrejmuire și organizare de şantier strada Perșani nr.2 21.06.2023 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea, de principiu, a iniţierii demersurilor în vederea reorganizării societății Rom Waste Solutions S.A., dintr-un operator independent de tratare mecanico-biologică a deşeurilor municipale, într-un operator aflat sub controlul Sectorului 4 al Municipiului București 21.06.2023 Descarcă
Skip to content

Acest site foloseşte cookie-uri. Prin continuarea navigării pe acest site, vă daţi consimţământul în folosirea cookie-urilor. Mai multe informaţii

Un cookie este un fișier de mici dimensiuni, în general alcătuit din litere și cifre, care este descărcat în memoria unui calculator (sau altui echipament folosit pentru navigare online - telefon mobil, tabletă, etc), atunci când utilizatorul accesează un anumit site web.Fisierele cookie sunt folosite la recunoasterea terminalului utilizatorului si prezentarea continutului intrun mod relevant, adaptat preferintelor utilizatorului. Cookie-urile nu solicita informatii cu caaracter personal pentru a putea fi utilizate si, in cele mai multe cazuri, nu identifica personal utilizatorii de internet. Cookie-urile oferă deţinătorilor de site-uri un feedback valoros asupra modului cum sunt utilizate site-urile lor de către utilizatori, astfel încât să le poată face şi mai eficiente ori mai accesibile pentru utilizatori. Permit aplicaţiilor multimedia sau de alt tip de pe alte site-uri să fie incluse (inserate/embed) în anumite pagini pentru a crea o experienţă de navigare mai valoroasă, mai utilă şi mai plăcută.

Close