Proiecte de Hotărâre

Caută după:

Denumire Data încărcării
Denumire Data încărcării Descarcă Notă/Completare
Proiect de Hotărâre privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici ai obiectivelor de investiții privind lucrările de construcții necesare în vederea obținerii autorizației de funcționare pentru unitățile de învățământ, conform Anexa 1-76, aflate în administrarea Consiliului Local Sector 4 17.03.2017 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea finanțării în vederea participării elevilor și personalului didactic din cadrul Liceului de Coregrafie „Floria Capsali” la etapa finală a concursului internațional de balet „Youth America Grand Prix” 2017 de la New York, S.U.A. 13.03.2017 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții privind lucrările de construcții pentru sediul Direcției Generale de Impozite și Taxe Locale Sector 4 din Șos. Olteniței nr. 39-45 10.03.2017 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea participării Sectorului 4 al Municipiului București prin intermediul Aparatului de Specialitate al Primarului la Apelul de propuneri de proiecte lansat în cadrul Programul Operațional Capacitate Administrativă, CEREREA DE PROIECTE CP4/2017 ”Sprijinirea autorităților și instituțiilor publice locale, atât din regiunile mai dezvoltate, cât și din regiunile mai puțin dezvoltate, să introducă managementul calității în concordanță cu Planul de acțiuni pentru implementarea etapizată a managementului calității în autorități și instituții publice 2016-2020” 10.03.2017 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru imobil locuințe colective cu funcțiuni mixte la parter, pe terenul proprietate particulară în suprafață de 1795,00 mp, aparținând SC SEGULA DEVELOPMENT SRL, situat în Aleea Borcea nr. 11, Sector 4, București 22.02.2017 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru consolidare, reconformare și supraetajare construcție existentă, rezultând un imobil P+2E+M, pe terenul proprietate particulară în suprafață de 139,40 mp, aparținând lui DUMITRESCU ANDREIA-CRISTINA, situat în str. Mărțișor nr. 44, Sector 4, București 22.02.2017 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru imobil de locuit Sp+P+1E+M, pe terenul proprietate particulară în suprafață de 685,00 mp, aparținând lui BULBOACĂ ALEXANDRU și BULBOACĂ ANCA, situat în str. Nucetului nr. 22-24, Sector 4, București 22.02.2017 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru două hale, pe terenul proprietate particulară în suprafață de 1633,00 mp, aparținând lui STRECHE ȘTEFAN și STRECHE GHERGHINA, situat în Șoseaua Vitan Bârzești nr. 5-7, lot 2, Sector 4, București 22.02.2017 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea Planului anual de acțiuni sau lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă pe anul 2017, efectuate de beneficiarii Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare 22.02.2017 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar al cheltuielilor de întreținere pentru beneficiarii Centrului de Îngrijire și Asistență nr. 1 aflat în subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului sector 4 22.02.2017 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind constituirea Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a Sectorului 4 al Municipiului București precum și aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism 22.02.2017 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind modificarea Anexei Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 53/29.09.2016, pentru modificarea și completarea Anexei Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 29/12.08.2016, privind numirea reprezentanților Consiliului Local Sector 4 în Consiliile de Administrație ale unităților de învățământ preuniversitar din sectorul 4 22.02.2017 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul bazin de înot Școala Gimnazială nr. 190 din Str. Sg. Nițu Vasile nr. 16 22.02.2017 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind declararea zilei de 01 Iunie ca fiind „Ziua Sectorului 4” și aprobarea organizării manifestărilor științifice, culturale, artistice, sportive și de agrement cu ocazia celebrării acestei zile 22.02.2017 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind trecerea din administrarea Consiliului Local al Sectorului 4 în administrarea Direcției Generale de Evidență a Persoanelor Sector 4 București a unui spațiu situat în Str. Oițelor nr. 10, Sector 4, București (Secția 14 de Poliție) pentru desfășurarea activității direcțiilor de evidență a persoanelor 22.02.2017 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții privind lucrări de reabilitare sistem rutier pe strada Gramont 22.02.2017 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind majorarea capitalului social al SC Amenajarea Domeniului Public 4 SA de catre asociatul unic Consiliul Local al Sectorului 4, cu suma de 25.600,00 lei aport în natură 22.02.2017 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind acordarea unui concediu suplimentar de odihnă anual, de 5 zile lucrătoare, pentru salariații din cadrul Direcției Generale de Evidență a Persoanelor Sector 4 22.02.2017 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici a 3 blocuri de locuințe din programul multianual de reabilitare termică a blocurilor de locuințe în Sectorul 4 al Municipiului București 22.02.2017 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al sectorului 4, pe perioada 01.03.2017-31.05.2017 22.02.2017 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind validarea unui mandat de consilier local 27.01.2017 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru imobil P+2E+3Er+Mr și împrejmuire teren, pe terenul proprietate particulară în suprafață de 261,00 mp, aparținând lui CONSTANTINESCU PAUL și lui STAN ADRIANA, situat în str. Cetinei nr.2, Sector 4, București 27.01.2017 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru imobil D+P+1-4Er, pe terenul proprietate particulară în suprafață de 863,50 mp, aparținând lui Boroi Alexandru și Boroi Camelia, situat în Calea Văcărești nr. 214, Sector 4, București 27.01.2017 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru imobil locuințe colective P+2E+M, pe terenul proprietate particulară în suprafață de 791,00 mp, aparținând lui Șerban Adrian, Șerban Agafia-Magdalena, Oprea Marius și Oprea Nicoleta, situat în strada Urziceni nr. 12-14, Sector 4, București 27.01.2017 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind solicitarea Consiliului Local al Sectorului 4 către Consiliul General al Municipiului București, în vederea adoptării unei hotărâri pentru transmiterea imobilului situat în Șos. Giurgiului nr. 86, în administrarea Consiliului Local al Sectorului 4 27.01.2017 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind împuternicirea Primarului Sectorului 4 să solicite de la S.C. Băneasa Investments S.A. o suprafață de teren destinată realizării unei parcări și a căilor de acces din zona Pieței Sudului 27.01.2017 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind schimbarea de destinație a clădirii din Șoseaua Olteniței- Parcul Orășelul Copiilor -din clădire Sală de Sport în clădire cu destinația- Sală Multi-Culturală 27.01.2017 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea participării în calitate de partener a Sectorului 4 al Municipiului București prin intermediul Aparatului de Specialitate al Primarului la Apelul de propuneri în cadrul Fondului pentru Relații Bilaterale aferent Programului RO05-Eficiență Energetică GRANTURILE SEE 2009-2014 finanțat de Norvegia, Islanda, Liechtenstein și Guvernul României 27.01.2017 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București în vederea împuternicirii Consiliului Local al Sectorului 4 să efectueze operațiunile necesare înscrierii în cartea funciară a imobilelor în care funcționează unitățile de învățământ preuniversitar de stat de pe raza administrativ teritorială a sectorului 4 27.01.2017 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București în vederea împuternicirii Consiliului Local al Sectorului 4 să efectueze operațiunile necesare înscrierii în cartea funciară a imobilului teren și construcție situat în București, B-dul George Coșbuc nr. 6-16, Sector 4, precum și pentru modernizarea construcției din B-dul George Coșbuc nr. 6-16, Sector 4 27.01.2017 Descarcă
Skip to content

Acest site foloseşte cookie-uri. Prin continuarea navigării pe acest site, vă daţi consimţământul în folosirea cookie-urilor. Mai multe informaţii

Un cookie este un fișier de mici dimensiuni, în general alcătuit din litere și cifre, care este descărcat în memoria unui calculator (sau altui echipament folosit pentru navigare online - telefon mobil, tabletă, etc), atunci când utilizatorul accesează un anumit site web.Fisierele cookie sunt folosite la recunoasterea terminalului utilizatorului si prezentarea continutului intrun mod relevant, adaptat preferintelor utilizatorului. Cookie-urile nu solicita informatii cu caaracter personal pentru a putea fi utilizate si, in cele mai multe cazuri, nu identifica personal utilizatorii de internet. Cookie-urile oferă deţinătorilor de site-uri un feedback valoros asupra modului cum sunt utilizate site-urile lor de către utilizatori, astfel încât să le poată face şi mai eficiente ori mai accesibile pentru utilizatori. Permit aplicaţiilor multimedia sau de alt tip de pe alte site-uri să fie incluse (inserate/embed) în anumite pagini pentru a crea o experienţă de navigare mai valoroasă, mai utilă şi mai plăcută.

Close