Proiecte de Hotărâre

Caută după:

Denumire Data încărcării
Denumire Data încărcării Descarcă Notă/Completare
Proiect de Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru construire imobil colectiv de locuințe S+P+2E+E3retras, pe terenul în proprietate particulară în suprafață de 235,00 mp, aparținând soților Stan Olimpia Alina și Stan Eugen și soților Stan Justin și Stan Aurelia Mimi, situat în str. Cărăruia nr. 6-8, Sector 4, București 27.06.2018 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru extindere hală, pe terenul proprietate particulară în suprafață de 3000,00 mp, aparținând lui Luțu Tudor și Luțu Mihaela, situat în șos. Berceni nr. 104P, Sector 4, București 27.06.2018 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru construire imobil S+P+2E+M, pe terenul în proprietate particulară în suprafață de 291,00 mp, aparținând lui TOMA CRISTIAN-MIREL și TOMA LUMINIȚA, situat în str. Redutei nr. 3A, Sector 4, București 27.06.2018 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru construire imobil locuințe colective și showroom D+P+2E+M, pe terenul în proprietate particulară în suprafață de 1,124 mp, aparținând societății RAM SET S.R.L., situat în Șoseaua Olteniței, nr. 199, 201, Sector 4, București 27.06.2018 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru construire locuință D+P+2E+M, pe terenul în proprietate particulară în suprafață de 166,00 mp, aparținând lui SOARE ȘTEFAN, situat în str. Iarba Câmpului nr. 87, Sector 4, București 27.06.2018 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru construire imobil colectiv de locuințe S+P+4E+E5 retras, pe terenul proprietate particulară în suprafață de 1448,00 mp, aparținând firmei CAROL APARTAMENTS S.R.L., situat în str. Frigului nr. 16, Sector 4, București 27.06.2018 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru construire imobil de locuințe colective P+4E+M, pe terenul în proprietate particulară în suprafață de 191,00 mp, aparținând lui ILIE-MIHAI GHEORGHE, situat în str. Drumul Găzarului nr. 100, Sector 4, București 27.06.2018 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru modificarea anexelor nr. 1 și nr. 2 ale Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 7/2018 privind reorganizarea Direcției Generale de Poliție Locală Sector 4 și aprobarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare ale Aparatului de Specialitate al Primarului Sectorului 4 27.06.2018 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, în conformitate cu documentația tehnico-economică, pentru obiectivul de investiții „Execuție lucrări de termoizolare Școala Gimnazială nr. 100” 27.06.2018 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru cele 7 componente din cererea de finanțare „Creșterea Performanței Energetice pentru blocurile de locuințe din Sectorul 4 al Municipiului București – CPE4” 27.06.2018 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru modificarea HCLS4 nr. 292/24.10.2017 privind aprobarea cererii de finanțare „Creșterea Performanței Energetice pentru blocurile de locuințe din Sectorul 4 al Municipiului București – CPE 8” și a cheltuielilor aferente acesteia, în vederea depunerii spre finanțare și rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile prin Programul Operațional Regional 2014-2020 27.06.2018 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru modificarea HCLS4 nr. 245/29.09.2017 privind aprobarea cererii de finanțare „Creșterea Performanței Energetice pentru blocurile de locuințe din Sectorul 4 al Municipiului București – CPE 4” și a cheltuielilor aferente acesteia, în vederea depunerii spre finanțare și rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile prin Programul Operațional Regional 2014-2020 27.06.2018 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru abrogarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 39/27.02.2017 privind constituirea Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a Sectorului 4 al Municipiului București precum și aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului și Urbanism, modificată și completată prin HCLS4 nr. 104/26.04.2018 27.06.2018 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru modificarea Anexei 1 la Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 336/28.11.2017 privind actualizarea indicatorilor technico-economici - faza Proiect Tehnic - pentru obiective de investiții de pe raza Sectorului 4, modificată și completată 14.06.2018 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru modificarea HCL nr. 138/31.05.2017, modificată și completată, privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de până la 137.325.270 lei, în vederea refinanțării împrumutului contractat de la Banca Comercială Română 919/28643/03.10.2005), precum și în vederea asigurării finanțării investițiilor publice de interes local 14.06.2018 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 al Municipiului București pentru anul 2018 14.06.2018 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru modificarea anexei nr.1 a Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr.366/22.12.2017 privind stabilirea salariilor de bază la nivelul Sectorului 4 pantru anul 2018 13.06.2018 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru aprobarea, de principiu, a asocierii dintre Sectorul 4 al Municiului București prin Primarul Sectorului 4, cu Societatea de Transport cu Metroul București ”METROREX” S.A. în vederea realizării în comun a proiectului de utilitate publică privind edificarea unei stații de metrou la nivel suprateran situată între Stația de Metrou Berceni și Șoseaua de Centură 13.06.2018 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru aprobarea Procedurii privind desfășurarea licitației publice cu strigare de către Aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 4 în vederea închirierii imobilelor, teren și clădiri, situate în Șoseaua Berceni nr. 38A, sector 4, aflate în administrarea Consiliului Local al Sectorului 4 13.06.2018 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea expresă a Primarului Sectorului 4, ca în numele și pentru Municipiul București să achiziționeze terenul situat în B-dul Tineretului nr. 8, sectorul 4 în suprafață totală de 1417mp, proprietate privată, având nr. cadastral 201984, precum și transmiterea acestui teren în administrarea Consiliului Local Sector 4, în vederea reîntregirii spațiului verde din zona Tineretului 12.06.2018 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr.365/22.12.2017 privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici pentru ”Lucrări de modernizare/extindere/reabilitare pentru bazinul de înot și sală de sport Școala Gimnazială nr.190, str. Nițu Vasile nr. 16 (proiectare și execuție)” sector 4, Municipiul București, modificată și completată 12.06.2018 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea proiectului ”Vara în...Grădiniță” 12.06.2018 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București de împuternicire expresă a Consiliului Local Sector 4, de a hotărî cu privire la cooperarea și încheierea Înțelegerii de cooperare dintre Sectorul 4 al Muncipiului București prin Primarul Sectorului 4, cu Raionul Florești din Republica Moldova, în vederea promovării unor interese comune 12.06.2018 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București pentru a întreprinde demersurile legale către Guvernul României, pentru trecerea din domeniul de interes public național în domeniul de interes public local al CGMB și în administrarea Sectorului, a două imobile din sectorul 4, în vederea reîntregirii spațiului verde din Parcul Orășelul Copiilor 12.06.2018 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru modificarea și completarea HCLS4 nr. 104/27.04.2017 privind aprobarea achiziționării de servicii de asistență și reprezentare juridică de către Direcția Piețe și Gestionare Activități Comerciale Sector 4 12.06.2018 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru modificarea și completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 314/20.11.2017, a Anexei la Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 315/20.11.2017 și a Anexei la Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 327/28.11.2017 12.06.2018 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind predarea în vederea administrării de către Direcția Mobilitate Urbană Sector 4, a parcajelor publice de pe raza Sectorului 4 al Municipiului București și aprobarea modelului protocolului de predare-primire 8.06.2018 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea numărului maxim de posturi, la nivelul subdiviziunii administrativ-teritoriale Sector 4 al municipiului București 8.06.2018 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru modificarea HCL S4 nr.364/22.12.2017 privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici pentru „Lucrări de modernizare/extindere/reabilitare Colegiul Tehnic Miron Nicolescu nr. 89 din B-dul Metalurgiei nr.89” sector 4, Municipiul București, modificată și completată 8.06.2018 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind îndreptarea erorii materiale din HCLS4 nr.80/16.04.2018 privind participarea Sectorului 4 al Municipiului București prin Aparatul de Specialitate al Primarului la apelul de propuneri de proiecte „Strategic Partnerships for Youth” lansat în cadrul programului ERASMUS + cu proiectul „TRAINING FOR YOUTH TO CREATE EQUAL OPPORTUNITIES – EQUALS” 8.06.2018 Descarcă
Skip to content

Acest site foloseşte cookie-uri. Prin continuarea navigării pe acest site, vă daţi consimţământul în folosirea cookie-urilor. Mai multe informaţii

Un cookie este un fișier de mici dimensiuni, în general alcătuit din litere și cifre, care este descărcat în memoria unui calculator (sau altui echipament folosit pentru navigare online - telefon mobil, tabletă, etc), atunci când utilizatorul accesează un anumit site web.Fisierele cookie sunt folosite la recunoasterea terminalului utilizatorului si prezentarea continutului intrun mod relevant, adaptat preferintelor utilizatorului. Cookie-urile nu solicita informatii cu caaracter personal pentru a putea fi utilizate si, in cele mai multe cazuri, nu identifica personal utilizatorii de internet. Cookie-urile oferă deţinătorilor de site-uri un feedback valoros asupra modului cum sunt utilizate site-urile lor de către utilizatori, astfel încât să le poată face şi mai eficiente ori mai accesibile pentru utilizatori. Permit aplicaţiilor multimedia sau de alt tip de pe alte site-uri să fie incluse (inserate/embed) în anumite pagini pentru a crea o experienţă de navigare mai valoroasă, mai utilă şi mai plăcută.

Close