Proiecte de Hotărâre

Caută după:

Denumire Data încărcării
Denumire Data încărcării Descarcă Notă/Completare
Proiect de Hotărâre pentru modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr.367/22/12/2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții ”reamenajarea spațiului urban adiacent bulevardelor Alexandru Obregia, Constantin Brâncoveanu, Tineretului și Șoseaua Berceni” 11.12.2018 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru un număr de 27 blocuri de locuințe incluse în ”Programul multianual privind creșterea performanțelor energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 4 al Muncicipiului București în perioada 2014 - 2030” 11.12.2018 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru un număr de 22 blocuri de locuințe incluse în ”Programul multianual privind creșterea performanțelor energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 4 al Muncicipiului București în perioada 2014 - 2030 11.12.2018 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București de împuternicire expresă a Consiliului Local Sector 4, de a hotărî cu privire la cooperarea, înfrățirea și semnarea Înțelegerii de cooperare dintre Sectorul 4 al Municipiului București prin Primarul Sectorului 4, cu Primăria Comunei Mahala, Raionul Nouăsulița, regiunea Cernăuți din Ucraina, pentru realizarea și finanțarea unor programe comune culturale, sportive, de tineret, educaționale și a altor acțiuni care contribuie la dezvoltarea relațiilor de prietenie 11.12.2018 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea implementării de către Sectorul 4 al Municipiului București prin intermediul Aparatului de Specialitate al Primarului proiectului: COD SMIS 126477 ”e-CETATEAN (Cunoaștere, Egalitate, Transparenta, Administratie, Tinta, Evolutie, Actualitate, Normalitate)” din cadrul apelului de propuneri de proiecte POCA CP10/2018 pentru regiunea mai dezvoltata - Fundamentarea deciziilor, planificare strategică și măsuri de simplificare pentru cetățeni la nivelul administrației publice locale din regiunea dezvoltată 11.12.2018 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind decontarea din bugetul local al Sectorului 4 al Municipiului București a contribuției pentru economia circulară pentru deșeurile municipale de pe raza Sectorului 4, destinate a fi eliminate prin depozitare, în cuantumul prevăzut de legislația în vigoare 10.12.2018 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea listei nominale de repartizare a locuințelor sociale situate în blocul F3 din Aleea Nehoiu nr. 2-12, sector 4 10.12.2018 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 89/26.04.2018 privind organizarea rețelei unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular, la nivelul Sectorului 4, în anul școlar 2018-2019, cu completările ulterioare 07.12.2018 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea achiziționării de către Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale Sector 4 a unor servicii de consultanță juridică pentru aspectele legale privitoare la instituirea unei taxe pentru activitățile cu impact asupra mediului înconjurător 07.12.2018 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 al Municipiului București pentru anul 2018 04.12.2018 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea duratei de amortizare, cota autorității publice locale pentru administrare, întreținere, reparații curente și capitale, aplicată tuturor titularilor de contracte și cota aplicată titularilor de contracte care au împlinit vârsta de 35 ani, la valoarea de înlocuire a construcției locuințelor pentru tineri, destinate închirierii, realizate prim programul A.N.L., în Șoseaua Vitan-Bârzești nr. 20, bloc Z.I.3 04.12.2018 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru desființare parțială, consolidare, recompartimentare, remodelare, extindere și supraetajare construcție existentă, în scopul obținerii unei locuințe P+1E+M, pe terenul în proprietate particulară în suprafață de 179,00 mp, aparținând lui ..........................., situat în str. Domnița Florica nr. 11, Sector 4, București 04.12.2018 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru construire imobil de locuințe colective Ds+P+2E+M, pe terenul proprietate particulară în suprafață de 350,00 mp, aparținând SC TODQUBIC ARHITECT SRL, situat în str. Preda Buzescu, nr. 23A-23B, Sector 4, București 04.12.2018 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru construire clădire P+2E+M, pe terenul în proprietate particulară în suprafață de 151,00 mp, aparținând lui ....................................., situat în str. Obolului, nr. 1, Sector 4, București 04.12.2018 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru construire imobil colectiv de locuințe S+P+2E+M, pe terenul în proprietate particulară în suprafață de 235,00 mp, aparținând soților.............................................., situat în str. Cărăruia nr. 6-8, Sector 4, București 04.12.2018 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind realizarea schimbului de locuințe sociale, între...................................... titularii contractelor de închiriere nr. 34468/11.06.2018, respectiv nr. 20191/16.04.2018 04.12.2018 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru modificarea H.C.L.S4 nr. 282/06.11.2018 privind aprobarea listelor de repartizare a locuințelor pentru tineri și pentru persoanele/familiile evacuate din locuințele retrocedate foștilor proprietari, destinate închirierii, construite prin programul A.N.L. în Șoseaua Vitan Bârzești nr. 20, bloc Z.I.3 04.12.2018 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea modelului contractului de locațiune pentru locuințele construite pentru tineri, prin programul A.N.L., destinate închirierii, aflate în administrarea Sectorului 4 al Municipiului București 04.12.2018 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea modelului contractului de management administrativ-financiar încheiat între directorii unităților de învățământ de stat și Primarul Sectorului 4 al Municipiului București 04.12.2018 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al Sectorului 4, pe o perioadă de 3 luni, respectiv 01.01.2019 – 31.03.2019 29.11.2018 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru construire hală industrială P înalt și corp administrativ P+1E, pe terenul proprietate particulară în suprafață de 2.500,00 mp, aparținând lui......................................, situat în Drumul Dealul Bradului, nr. 169-173, Sector 4, București 29.11.2018 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru construire locuință individuală P+M, pe terenul în proprietate particulară în suprafață de 148,00 mp, aparținând lui......................................, situat în str. Dunării, nr. 3, Sector 4, București 29.11.2018 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru construire clădire P+1E, pe terenul proprietate particulară în suprafață de 329,00 mp, aparținând lui......................................, situat în Bulevardul Alexandru Obregia nr. 19E, Sector 4, București 29.11.2018 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru locuință S+P+2E, pe terenul în proprietate particulară în suprafață de 155,00 mp, aparținând lui......................................, situat în str. Prășilei, nr. 24A, Sector 4, București 29.11.2018 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru construire imobile locuințe individuale P+2E, pe terenul proprietate particulară în suprafață de 2319,00 mp, aparținând lui......................................, situat în Calea Șerban Vodă nr. 217C-217B, Sector 4, București 29.11.2018 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru construire locuință D+P+2E+M, pe terenul în proprietate particulară în suprafață de 166,00 mp, aparținând lui......................................, situat în str. Iarba Câmpului, nr. 87, Sector 4, București 29.11.2018 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru construire imobil S+P+2E+M, pe terenul în proprietate particulară în suprafață de 291,00 mp, aparținând lui......................................, situat în str. Redutei nr. 3A, Sector 4, București 29.11.2018 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea Metodologiei de internare în cadrul Centrului Medico-Social ”Sfantul Andrei” aflat în subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4, a contractului pentru acordarea de servicii medico-sociale și a angajamentelor de plată 29.11.2018 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea Organigramei, Statutului de Funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Centrului Medico-Social ”Sfântul Andrei” aflat în subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4 29.11.2018 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind modificarea și completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 259/02.10.2018 privind tarifele pentru serviciile prestate și utilizarea domeniului public aflat în administrarea Direcției Piețe și Gestionarea Activități Comerciale Sector 4 29.11.2018 Descarcă
Skip to content

Acest site foloseşte cookie-uri. Prin continuarea navigării pe acest site, vă daţi consimţământul în folosirea cookie-urilor. Mai multe informaţii

Un cookie este un fișier de mici dimensiuni, în general alcătuit din litere și cifre, care este descărcat în memoria unui calculator (sau altui echipament folosit pentru navigare online - telefon mobil, tabletă, etc), atunci când utilizatorul accesează un anumit site web.Fisierele cookie sunt folosite la recunoasterea terminalului utilizatorului si prezentarea continutului intrun mod relevant, adaptat preferintelor utilizatorului. Cookie-urile nu solicita informatii cu caaracter personal pentru a putea fi utilizate si, in cele mai multe cazuri, nu identifica personal utilizatorii de internet. Cookie-urile oferă deţinătorilor de site-uri un feedback valoros asupra modului cum sunt utilizate site-urile lor de către utilizatori, astfel încât să le poată face şi mai eficiente ori mai accesibile pentru utilizatori. Permit aplicaţiilor multimedia sau de alt tip de pe alte site-uri să fie incluse (inserate/embed) în anumite pagini pentru a crea o experienţă de navigare mai valoroasă, mai utilă şi mai plăcută.

Close