Proiecte de Hotărâre

Caută după:

Denumire Data încărcării
Denumire Data încărcării Descarcă Notă/Completare
Proiect de Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 49/12.04.2021 precum și a Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 110/30.09.2020 29.06.2021 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind revocarea atribuțiilor delegate Directorului Colegiului Național Gheorghe Șincai prin Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 198/05.09.2019 29.06.2021 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru aprobarea proiectului "Vara în... Grădiniță" și a stimulentelor financiare pentru personalul implicat 24.06.2021 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind constatarea și aprobarea suprafețelor unităților de învățământ preuniversitar și special de stat de pe raza sectorului 4, referitor la imobile teren și clădiri 24.06.2021 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea Listei cu ordinea de prioritate ce cuprinde cererilor depuse și actualizate în anul 2020 în vederea atribuirii unei locuințe construite pentru tineri, prin programul A.N.L., destinată închirierii 24.06.2021 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea Listei cu ordinea de prioritate ce cuprinde cererilor depuse și actualizate în anul 2020 în vederea atribuirii unei locuințe sociale 24.06.2021 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea valorii chiriilor nominale lunare, pentru anul 2021, aferente locuințelor construite pentru tineri, prin programul A.N.L., situate în bl.Z.I.1, bl.Z.I.2 și Z.I.3 din Șoseaua Vitan Bârzești nr.20 24.06.2021 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 4 de a hotărî cu privire la cooperarea dintre Sectorul 4 al Municipiului București și Federația Română de Judo 24.06.2021 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru îndreptarea erorii materiale privind denumirea obiectivului de investiții din Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 118/30.09.2020 pentru modificarea și completarea Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 248/29.10.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "Lucrări de construire în vederea reconfigurării construcției existente parter prin desființarea parțială, supraetajare cu nivel (etaj)) și extindere pentru amenajarea unui centru de pregătire a situațiilor de urgență din învătământul preuniversitar și spații conexe (locuri de parcare autospeciale, sală de mese, bucătărie, spații tehnice, vestiare, spații de dormit, etc.), refacere împrejmuire și organizare de șantier, strada Perșani nr.2" 24.06.2021 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru îndreptarea erorii materiale privind denumirea obiectivului de investiții din Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 247/29.10.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "Modernizare, reabilitare și obținere a autorizației de funcționare pentru Liceul Dacia - corp situat în B-dul Metalurgiei și a sălii de sport din incintă" și din Anexa nr. 36 la Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 92/16.07.2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici - la faza Proiect Tehnic - pentru obiective de investiții de pe raza Sectorului 4, pentru creșterea performanței energetice a blocurilor cu locuințe și aprobarea indicatorilor tehnico-economici în urma revizuirii proiectelor tehnice pentru alte obiective de investiții de pe raza Sectorului 4 al Municipiului București 24.06.2021 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru îndreptarea erorii materiale privind denumirea obiectivului de investiții din Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 148/14.10.2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: "Reconfigurare și extindere sistem rutier aferent obiectivului Supralărgire Șos. Berceni ( Șos. Olteniței până la limita administrativă - Șos. Centură): Tronson II - Str. Ion Iriceanu și stația metrou IMGB (supralărgire), Tronson III - stația de metrou IMGB și linia de centură în vederea coordonării cu alte obiective de investiții de utilitate publică demarate în zonă" 24.06.2021 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind obligațiile de refacere și amenajare a domeniului public afectat de intervențiile tehnico-edilitare efectuate pe spațiile aflate în administrarea Sectorului 4 al Municipiului București 24.06.2021 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru două obiective de interes public privind modernizarea sistemului rutier de pe raza Sectorului 4 25.05.2021 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 28/12.02.2021 privind desemnarea reprezentaților Consiliului Local Sector 4 în comisiile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular din sectorul 4, cu completările ulterioare 20.05.2021 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 192/29.12.2020 privind desemnarea consilierilor locali care vor face parte din Comisia de Analiză a Cererilor și de Repartizare a Locuințelor din fondul locativ de stat, aflate în administrarea și/sau proprietatea Sectorului 4 al Municipiului București 20.05.2021 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 168/18.12.2020 privind aprobarea componenței Comisiei Locale de Ordine Publică la nivelul Sectorului 4 20.05.2021 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 10/08.02.2021 privind componența Comisiei nr. 7 – Comisia pentru muncă, sănătate, familie, protecție socială, protecția copilului, minorități și relația cu societatea civilă 20.05.2021 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de Detaliu, pentru CONSTRUIRE IMOBIL DE LOCUIT Ds+P+1E+M – LOCUINȚĂ INDIVIDUALĂ, pe terenul proprietate particulară în suprafață de 207 mp din acte, 211 mp din măsurători situat în str. ZĂTRENI nr. 26, Sector 4, București 20.05.2021 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru îndreptarea erorilor strecurate în raportul de Specialitate nr. P.7/1311/11.12.2020, în Anexa nr. 1 (Organigrama), Anexa nr. 2 (Statul de Funcții) și Anexa 3 (Regulamentului de Organizare și Funcționare) ale Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 184/29.12.2020 privind reorganizarea Aparatului de Specialitate al Primarului Sectorului 4, aprobarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare, cu modificările și completările ulterioare 20.05.2021 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de emitere a unei hotărâri pentru aprobarea declanșării procedurii de expropriere pentru imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică ”Amenajare spații verzi și teren de sport în incinta Școlii Gimnaziale nr. 190, sector 4” 20.05.2021 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivului de investiții: Amenajare spații verzi și teren de sport în incinta Școlii Gimnaziale nr. 190 20.05.2021 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 144/14.10.2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții ”Reconversie imobil Direcția Generală de Poliție Locală situat în aleea Ciceu nr. 12 în clădire cu funcțiunea de creșă/grădiniță” 20.05.2021 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 347/27.12.2018 pentru aprobarea Regulamentului, procedurii și modelului de contract privind parcările/parcajele publice aflate în administrarea Sectorului 4 al Municipiului București, prin Direcția Mobilitate Urbană Sector 4, cu modificările și completările ulterioare 20.05.2021 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea regulamentului privind procedura de ridicare a autovehiculelor, prevăzută de Regulamentul de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.391/2006, cu modificările și completările ulterioare, precum și ridicarea vehiculelor prevăzută de Ordonanța nr. 21/2002 privind gospodărirea localităților urbane și rurale cu modificările și completările ulterioare, pe străzile și domeniul public aflat în administrarea Sectorului 4 al Municipiului București 20.05.2021 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: ”Lucrări de consolidare, creșterea eficienței energetice, modernizării, obținerea autorizației de securitate la incendiu, refacere împrejmuire” pentru unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Sectorul 4 20.05.2021 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru aprobarea depunerii cererii de finanțare ”Regenerare ZUM – Reabilitare și modernizare Grădiniță situată în Bulevardul Metalurgiei nr. 89” în cadrul apelului de proiecte POR/2019/9/9.1/1/BI 20.05.2021 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru aprobarea depunerii cererii de finanțare ”Regenerare ZUM – Construirea unei clădiri cu funcțiunea Centru de zi” și aprobarea indicatorilor tehnico-economici în cadrul apelului de proiecte POR/2019/9/9.1/1/BI 20.05.2021 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea expresă a Consiliului Local Sector 4, de a hotărî cu privire la cooperarea, înfrățirea și semnarea Înțelegerii de cooperare dintre Sectorul 4 al Municipiului București prin Primarul Sectorului 4 cu Pretura Sectorului Buiucani, Municipiul Chișinău, Republica Moldova 20.05.2021 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 109 din 10.06.2019 privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de până la 100.000.000 lei, în vederea asigurării finanțării investițiilor publice de interes local, cu modificările și completările ulterioare 20.05.2021 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de până la 108.895.000 lei 20.05.2021 Descarcă
Skip to content

Acest site foloseşte cookie-uri. Prin continuarea navigării pe acest site, vă daţi consimţământul în folosirea cookie-urilor. Mai multe informaţii

Un cookie este un fișier de mici dimensiuni, în general alcătuit din litere și cifre, care este descărcat în memoria unui calculator (sau altui echipament folosit pentru navigare online - telefon mobil, tabletă, etc), atunci când utilizatorul accesează un anumit site web.Fisierele cookie sunt folosite la recunoasterea terminalului utilizatorului si prezentarea continutului intrun mod relevant, adaptat preferintelor utilizatorului. Cookie-urile nu solicita informatii cu caaracter personal pentru a putea fi utilizate si, in cele mai multe cazuri, nu identifica personal utilizatorii de internet. Cookie-urile oferă deţinătorilor de site-uri un feedback valoros asupra modului cum sunt utilizate site-urile lor de către utilizatori, astfel încât să le poată face şi mai eficiente ori mai accesibile pentru utilizatori. Permit aplicaţiilor multimedia sau de alt tip de pe alte site-uri să fie incluse (inserate/embed) în anumite pagini pentru a crea o experienţă de navigare mai valoroasă, mai utilă şi mai plăcută.

Close