Proiecte de Hotărâre

Caută după:

Denumire Data încărcării
Denumire Data încărcării Descarcă Notă/Completare
Proiect de Hotărâre privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici pentru „Lucrări de modernizare/extindere/reabilitare Colegiul Tehnic Miron Nicolescu nr. 89 din B-dul Metalurgiei nr. 89” sector 4, Municipiul București 19.12.2017 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 al Municipiului București pentru anul 2017 18.12.2017 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici a blocurilor de locuințe care fac parte din „Programul multianual privind creșterea performanțelor energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 4 al Municipiului București în perioada 2014-2030” 18.12.2017 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea și însușirea raportului de evaluare a terenurilor situate în Aleea Terasei nr. 6B și nr. 8D, sector 4 și constituirea Comisiei de negociere în vederea achiziționării acestora, pentru și în numele Municipiului București 13.12.2017 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru construire 5 imobile P+1E+pod cu funcțiunea de locuințe cuplate, pe terenul proprietate particulară în suprafață de 1550,00 mp, aparținând lui GRECU AGA ANDREA, situat în Drumul Binelui nr. 255, lot 1/3, parcela 272, Sector 4, București 13.12.2017 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru construire 5 imobile P+1E+pod cu funcțiunea de locuințe cuplate, pe terenul proprietate particulară în suprafață de 1550,00 mp, aparținând lui GRECU AGA ANDREA, situat în Drumul Binelui nr. 255, lot 1/1, parcela 272, Sector 4, București 13.12.2017 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru extindere hală, pe terenul proprietate particulară în suprafață de 3000,00 mp, aparținând lui Luțu Tudor și Luțu Mihaela, situat în șos. Berceni nr. 104P, sector 4, București 13.12.2017 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru imobil apartamente și servicii S+P+4E+5Er, pe terenul proprietate particulară în suprafață de 234,00 mp, aparținând SC ANYO INTERCOM SRL, situat în str. Alunișului nr. 32, Sector 4, București 13.12.2017 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru locuință individuală S+P+2Et+M, pe terenul proprietate particulară în suprafață de 140,00 mp, aparținând lui GHEORGHIȘOR CORNEL-NICUȘOR și GHEORGHIȘOR GEANINA-GEORGIANA, situat în str. Simigiului nr. 4, Sector 4, București 13.12.2017 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru ansamblu rezidențial S+D+P+12E, pe terenul proprietate particulară în suprafață de 4968,96 mp, aparținând SC SOLDIERS FIELD ESTATES SRL, situat în str. Soldat Ionescu Florea nr. 44-46, Sector 4, București 13.12.2017 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru construire imobil S+P+3E+4ETh cu funcțiune de spații comerciale, birouri și servicii, pe terenul proprietate particulară în suprafață de 273,13 mp, aparținând lui MIHALCEA CRISTIAN și MIHALCEA RAMONA-ELENA, situat în Bulevardul Gheorghe Șincai nr. 24, Sector 4, București 13.12.2017 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru imobil locuințe colective S+Pînalt+3E+4Er, pe terenul proprietate particulară în suprafață de 497,17 mp (258,88+238,29 mp), aparținând lui ROMAN GELU, situat în Calea Șerban Vodă nr. 114 și nr. 116, Sector 4, București 13.12.2017 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru consolidare, reconfigurare, extindere în plan orizontal și vertical al clădirii existente cu funcțiunea de locuință individuală și regim de înălțime P, pe terenul proprietate particulară în suprafață de 147,00 mp, aparținând lui BĂLAN GHEORGHE și BĂLAN ILEANA, situat în str. Bodoc nr. 4A, Sector 4, București 13.12.2017 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru construire 5 imobile P+1E+pod cu funcțiunea de locuințe cuplate, pe terenul proprietate particulară în suprafață de 1550, 00 mp, aparținând lui GRECU AGA ANDREA, situat în Drumul Binelui nr. 255, lot 1/2, parcela 272, Sector 4, București 13.12.2017 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind modificarea pozițiilor nr. 43 și 68 din anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 157/30.10.2003 privind transmiterea în administrarea Direcției Administrației Învățământului Preuniversitar a Sectorului 4 a patrimoniului unităților de învățământ preuniversitar și special de stat de pe raza sectorului 4 13.12.2017 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea și însușirea raportului de evaluare a terenurilor situate în Aleea Terasei nr. 6B și nr. 8D, sector 4 și constituirea Comisiei de negociere în vederea achiziționării acestora, pentru și în numele Municipiului București 13.12.2017 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea expresă a Consiliului Local Sector 4, de a hotărî asocierea cu persoane juridice române sau străine, cu organizații neguvernamentale și cu alți parteneri sociali, în vederea finanțării și realizării în comun a lucrărilor de interes public local cu privire la reparațiile împrejmuirilor cimitirelor situate pe raza Sectorului 4 13.12.2017 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind continuarea proiectului „Și eu merit o șansă” și alocarea de fonduri conform bugetului anexat acestui proiect 13.12.2017 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru modificarea Hotararii nr. 138 din 31.05.2017 privind aprobarea contractarii unei/unor finantari rambursabile interne in valoare de pana la 137.325.270 lei, in vederea refinantarii imprumutului contractat de la Banca Comerciala Romana (19 / 28643 / 03.10.2005), precum si in vederea asigurarii finantarii investiilor publice de interes local, modificata si completata prin Hotararea Consiliului Local Sector 4 nr.224/17.08.2017 28.11.2017 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 317 / 20.11.2017 privind aprobarea intervențiilor și indicatorilor tehnico-economici - - faza Proiect Tehnic - pentru obiective de investiție de pe raza Sectorului 4 28.11.2017 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici - faza Proiect Tehnic - pentru obiective de investiții de pe raza Sectorului 4 28.11.2017 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului ”România Parc 2018” 28.11.2017 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind solicitarea Consiliului General al Municipiului București de împuternicire expresă a Consiliului Local Sector 4 cu privire la exercitarea atribuțiilor privind bugetul local, precum și stabilirea unor taxe speciale 27.11.2017 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea consumului maxim lunar de carburanți pentru autovehiculele B-04-EVD și B-444-EVD aflate în dotarea Direcției Generale de Evidență a Persoanelor Sector 4 24.11.2017 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 al Municipiului București pentru anul 2017 24.11.2017 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea burselor de școlare și cuantumul acestora în anul școlar 2017-2018 pentru semestrul I 23.11.2017 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local Sector 4 în Comisia pentru Evaluarea și Asigurarea Calității în unitățile de învățământ preuniversitar particular ce funcționează la nivelul Sectorului 4 23.11.2017 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de funcționare al Pieței Agroalimentare ”BERCENI-SUD” 23.11.2017 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru locuință individuală S+P+2Et+M, pe terenul proprietate particulară în suprafață de 140,00 mp aparținând lui GHEORGHIȘOR CORNEL-NICUȘOR și GHEORGHIȘOR GEANINA-GEORGIANA, situat în str. Simigiului nr. 4, Sector 4, București 23.11.2017 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru consolidare, reconfigurare, extindere în plan orizontal și vertical al clădirii existente cu funcțiunea de locuință individuală și regim de înălțime P, pe terenul proprietate particulară în suprafață de 147,00 mp, aparținând lui BĂLAN GHEORGHE și BĂLAN ILEANA, situat în str. Bodoc nr. 4A, Sector 4, București 23.11.2017 Descarcă
Skip to content

Acest site foloseşte cookie-uri. Prin continuarea navigării pe acest site, vă daţi consimţământul în folosirea cookie-urilor. Mai multe informaţii

Un cookie este un fișier de mici dimensiuni, în general alcătuit din litere și cifre, care este descărcat în memoria unui calculator (sau altui echipament folosit pentru navigare online - telefon mobil, tabletă, etc), atunci când utilizatorul accesează un anumit site web.Fisierele cookie sunt folosite la recunoasterea terminalului utilizatorului si prezentarea continutului intrun mod relevant, adaptat preferintelor utilizatorului. Cookie-urile nu solicita informatii cu caaracter personal pentru a putea fi utilizate si, in cele mai multe cazuri, nu identifica personal utilizatorii de internet. Cookie-urile oferă deţinătorilor de site-uri un feedback valoros asupra modului cum sunt utilizate site-urile lor de către utilizatori, astfel încât să le poată face şi mai eficiente ori mai accesibile pentru utilizatori. Permit aplicaţiilor multimedia sau de alt tip de pe alte site-uri să fie incluse (inserate/embed) în anumite pagini pentru a crea o experienţă de navigare mai valoroasă, mai utilă şi mai plăcută.

Close