Proiecte de Hotărâre

Caută după:

Denumire Data încărcării
Denumire Data încărcării Descarcă Notă/Completare
Proiect de Hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 225/26.09.2023 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru Amenajare terenuri de sport în unitățile de învățământ de pe raza Sectorului 4 15.12.2023 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 290/27.11.2023 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru Regenerarea spațiilor publice existente prin modernizarea sistemului rutier, modernizarea platformelor și a locurilor de parcare existente, a spațiului pietonal, modernizarea spațiilor verzi, modernizarea platformelor de gunoi și a iluminatului public (de tip smart), supraveghere video și sistem wi-fi, pentru amenajarea locurilor de joacă de pe raza Sectorului 4 15.12.2023 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru Regenerarea spațiilor publice existente prin modernizarea sistemului rutier, spațiului pietonal, platformelor și a locurilor de parcare existente, spațiilor verzi și a platformelor de gunoi, modernizarea iluminatului public de tip smart, supraveghere video și sistem wi-fi, pe străzi din Zona 5, Zona 8 și Parcare Spineni 15.12.2023 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 al Municipiului București pentru anul 2023 15.12.2023 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 222/26.09.2023 privind aprobarea depunerii cererii de finanțare „Extinderea rețelei de metrou Magistrala 4 de metrou, Secțiunea Gara de Nord - Gara Progresul”, a indicatorilor tehnico economici și a cheltuielilor aferente acesteia în cadrul apelului de proiecte lansat prin Programul Transport 2021-2027 - Dezvoltarea mobilității sustenabile în nodurile urbane - Infrastructura de metrou - Proiecte de infrastructură 15.12.2023 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru modificarea Anexei nr. 7 la Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 346/27.12.2018 privind stabilirea salariilor de bază la nivelul Sectorului 4, cu modificările și completările ulterioare 15.12.2023 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea preluării de către Direcția Mobilitate Urbană Sector 4 a unui proiect de investiții de la Sectorul 4 al Municipului București 12.12.2023 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 179 din 20.07.2023 privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de minim 200.000.000 lei 12.12.2023 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind reorganizarea Aparatului de Specialitate al Primarului Sectorului 4 al municipiului București, aprobarea Organigramei, a Statului de Funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale acestuia 12.12.2023 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru modificarea Anexei nr. 6 la Hotãrârea Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 346/27.12.2018 privind stabilirea salariilor de bază la nivelul Sectorului 4, cu modificările și completările ulterioare 12.12.2023 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind acordarea normei de hrană personalului Direcției Generale de Poliție Locală/ Aparatul de Specialitate al primarului Sectorului 4/Sectorul 4 al Municipiului București 12.12.2023 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru: CONSOLIDARE, EXTINDERE, RECOMPARTIMENTARE ȘI SUPRAETAJARE, REZULTÂND UN IMOBIL CU FUNCȚIUNEA DE LOCUINȚĂ UNIFAMILIALĂ CU REGIM DE ÎNĂLȚIME P+1E, pe un teren în suprafață de 480 mp (din acte), 484 mp (din măsurători), privind imobilul situat pe str. NICOLAE TIMUȘ nr. 23, Sectorul 4, Municipiul București 12.12.2023 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru: CONSTRUIRE IMOBIL ADMINISTRATIV, ÎNVĂTĂMÂNT SUPERIOR, SĂLI DE CURS, ALIMENTAȚIE PUBLICĂ ȘI SPAȚII CONEXE CU REGIM DE ÎNĂLȚIME S+D+P+4E, pe un teren în suprafață de 1.054,00 mp, privind imobilul situat pe str. DÂMBOVNICULUI nr. 18-20, Sectorul 4, Municipiul București 12.12.2023 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea Organigramei, Statului de Funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Direcției Mobilitate Urbană Sector 4 12.12.2023 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Direcției Generale de Administrare a Unităților de Învățământ, a Sportului și Culturii Sector 4 12.12.2023 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind reorganizarea activității și aprobarea Organigramei, Statului de Funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Direcției Generale de Evidență a Persoanelor Sector 4 12.12.2023 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 148/31.05.2022 pentru aprobarea închirierii spațiilor din parcările aflate pe domeniul public și privat al Municipiului București de pe raza Sectorului 4, altele decât locurile de parcare, aflate în administrarea Direcției Mobilitate Urbană Sector 4, precum și de aprobare a regulamentului de închiriere prin licitație publică a acestor spații 12.12.2023 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 222/12.09.2022 privind aprobarea documentației de atribuire pentru închirierea spațiilor din parcările aflate pe domeniul public și privat al Municipiului București de pe raza Sectorului 4, altele decât locurile de parcare, aflate în administrarea Direcției Mobilitate Urbană Sector 4 12.12.2023 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea „Listei și ordinea de prioritate a cererilor depuse și actualizate în anul 2023, în vederea atribuirii unei locuințe sociale” 12.12.2023 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 167/27.06.2023 privind înființarea unei societăți comerciale pe acțiuni, de interes local, cu denumirea „Societatea CLEAN ALL 4 CITY S.A., care va avea ca obiect de activitate prestarea și realizarea activităților de colectare, sortare, tratare și valorificare a deșeurilor municipale 12.12.2023 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea noii durate de implementare și a cheltuielilor estimate aferente finalizării proiectului cod SMIS 140467 cu titlul „Regenerare ZUM - Reabilitarea blocurilor de locuințe sociale din Sectorul 4”, finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020 12.12.2023 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea noii durate de implementare și a cheltuielilor estimate aferente finalizării proiectului cod SMIS 151741 cu titlul „Regenerare ZUM - Construirea unei clădiri cu funcțiunea Centru de zi”, finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020 12.12.2023 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind schimbarea destinației imobilului din Șoseaua Berceni nr. 33, sector 4 din Piață/Complex Agroalimentar în imobil cu destinația de grădiniță și solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București 12.12.2023 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 346/27.12.2018 privind stabilirea salariilor de bază la nivelul Sectorului 4, cu modificările și completările ulterioare, cu privire la punctul I și punctul III din Anexa nr. 1 12.12.2023 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind reorganizarea Direcției Generale de Impozite și Taxe Locale Sector 4, aprobarea Organigramei, Statului de Funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale acesteia 12.12.2023 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru modificarea și completarea Anexei 2 la Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 187/10.08.2022 privind aprobarea și actualizarea indicatorilor tehnico-economici la obiective de investiții publice derulate pe raza Sectorului 4, cu modificările și completările ulterioare 12.12.2023 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru modificarea Anexei 2 la Hotărârea Cosiliului Local al Sectorului 4 nr. 172/04.07.2022 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici și aprobarea indicatorilor tehnico-economici, aferenți obiectivelor de investiții derulate pe raza Sectorului 4, cu modificările și completările ulterioare 12.12.2023 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Cosiliului Local al Sectorului 4 nr. 312/20.12.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: Edificare parc în zona de sud a Municipiului București - Bulevardul Metalurgiei 12.12.2023 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru modificarea Anexei la Hotarârea Consiliului Local Sector 4 nr. 10/08.02.2021, cu modificările și completările ulterioare 12.12.2023 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru Regenerarea spațiilor publice existente prin modernizarea sistemului rutier, modernizarea platformelor și a locurilor de parcare existente, a spațiului pietonal, modernizarea spațiilor verzi, modernizarea platformelor de gunoi și a iluminatului public (de tip smart), supraveghere video și sistem wi-fi, pentru amenajarea locurilor de joacă de pe raza Sectorului 4 24.11.2023 Descarcă
Skip to content

Acest site foloseşte cookie-uri. Prin continuarea navigării pe acest site, vă daţi consimţământul în folosirea cookie-urilor. Mai multe informaţii

Un cookie este un fișier de mici dimensiuni, în general alcătuit din litere și cifre, care este descărcat în memoria unui calculator (sau altui echipament folosit pentru navigare online - telefon mobil, tabletă, etc), atunci când utilizatorul accesează un anumit site web.Fisierele cookie sunt folosite la recunoasterea terminalului utilizatorului si prezentarea continutului intrun mod relevant, adaptat preferintelor utilizatorului. Cookie-urile nu solicita informatii cu caaracter personal pentru a putea fi utilizate si, in cele mai multe cazuri, nu identifica personal utilizatorii de internet. Cookie-urile oferă deţinătorilor de site-uri un feedback valoros asupra modului cum sunt utilizate site-urile lor de către utilizatori, astfel încât să le poată face şi mai eficiente ori mai accesibile pentru utilizatori. Permit aplicaţiilor multimedia sau de alt tip de pe alte site-uri să fie incluse (inserate/embed) în anumite pagini pentru a crea o experienţă de navigare mai valoroasă, mai utilă şi mai plăcută.

Close