Proiecte de Hotărâre

Caută după:

Denumire Data încărcării
Denumire Data încărcării Descarcă Notă/Completare
Proiect de Hotărâre privind aprobarea, de principiu, a iniţierii demersurilor în vederea reorganizării societății Rom Waste Solutions S.A., dintr-un operator independent de tratare mecanico-biologică a deşeurilor municipale, într-un operator aflat sub controlul Sectorului 4 al Municipiului București 21.06.2023 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea destinației de târg, terenului liber de construcții și neutilizat, în suprafață de 4593 mp, ce face parte din domeniul public al Municipiului București și este în administrarea Sectorului 4 al Municipiului Bucureşti, situat adiacent imobilului din str. Bucovăț nr. 3A Sector 4 21.06.2023 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 168/18.12.2020 privind aprobarea componentei Comisiei Locale de Ordine Publică la nivelul Sectorului 4, cu modificările ulterioare 21.06.2023 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru: CONSTRUIRE LOCUINȚĂ INDIVIDUALĂ CU REGIM DE ÎNĂLȚIME S+P+E1R+E2R, pe un teren în suprafață de 426,00 mp (din acte) şi 380,00 mp (măsurată), privind imobilul situat pe str. GIOVANNI BOCCACCIO nr. 32, Sectorul 4, Municipiul București 21.06.2023 Descarcă Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 155/26.10.2021, privind aprobarea componenței Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Sector 4, cu modificările şi completările ulterioare 21.06.2023 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru abrogarea art.3 alin. (2) din Anexa la Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr.50/12.04.2021 privind instituirea taxei speciale de salubrizare pentru utilizatorii fără contracte individuale de prestări servicii de salubrizare aferentă serviciilor de salubrizare prestate pentru colectarea şi gestionarea deşeurilor municipale şi pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea și aplicarea taxei speciale de salubrizare pe raza Sectorului 4 al Municipiului Bucureşti, cu modificările şi completările ulterioare 21.06.2023 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 102/31.03.2022 privind desemnarea a doi consilieri locali in Comisia de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale Secretarului General al Sectorului 4 al Municipiului Bucureşti 21.06.2023 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea alipirii imobilelor situate în sectorul 4, str. Secuilor nr. 35, str. Secuilor nr. 15A, str. Sergent Nițu Vasile nr. 16 şi str. Secuilor nr. 23-25 într-un singur imobil cu nr. cadastral 242203 aferent Şcolii Gimnaziale Nr. 190 21.06.2023 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea achiziționării, în condițiile legii, a serviciilor de consultanţă, asistență și reprezentare juridică, prin încheierea unor contracte care să asigure apărarea intereselor Direcției Generale de Asistență Socială şi Protecția Copilului Sector 4 21.06.2023 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului Bucureşti pentru împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 4 de a hotărî cu privire la asocierea dintre Sectorul 4 al Municipiului Bucureşti şi Direcția Generală de Poliție a Municipiului București în vederea finanțării şi realizării în comun a unor acțiuni şi proiecte ce vizează apărarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale persoanei, a proprietății private şi publice, prevenirea și descoperirea infracţiunilor, respectarea ordinii şi liniştii publice, prin asigurarea resurselor necesare relocării Secției 26 Poliție din cadrul Poliţiei Sector 4 21.06.2023 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea Planului anual de acţiuni şi lucrări de interes local pentru repartizarea şi efectuarea orelor de muncă, pe anul 2023, de către beneficiarii Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare 21.06.2023 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: „Continuare și finalizare lucrări Sala de sport şi anexe în incinta imobilului Școala nr.74 situată în Calea Şerban Vodă nr.62-64, Sector 4, inclusiv organizarea execuției, lucrări începute în baza Autorizaţiei de Construire nr.585/1172325 din 11.09.2013” 21.06.2023 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea schimbării denumirii Liceului Tehnologic „Mircea Vulcănescu” din Sectorul 4 al Municipiului București în Liceul Economic Nr. 1 21.06.2023 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind acordarea normei de hrană personalului Direcției Generale de Poliție Locală/ Aparatul de Specialitate al Primarului Sectorului 4 al Municipiului Bucureşti/ Sectorul 4 al Municipiului Bucureşti 21.06.2023 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 al Municipiului Bucureşti pentru anul 2023 21.06.2023 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap sector 4 30.05.2023 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind solicitarea acordului prealabil al Consiliului General al Municipiului Bucureşti pentru încheierea Acordului de parteneriat între Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului Bucureşti şi Direcția Generală de Asistență Socială şi Protecția Copilului Sector 4 şi depunerea unei cereri de finantare în cadrul Apelului de Proiecte PNRR/2023/C13/MMSS/I4 PNRR/2023/C13/MMSS/14. Centre de zi de asistență și recuperare pentru persoane vârstnice 30.05.2023 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea „Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Local Sector 4”, aferent anului 2023 30.05.2023 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții prevăzut în anexa la Hotărârea Consiliului Local Sector 4 Nr. 297/14.11.2022 pentru actualizarea indicatorilor tehnico- economici pentru obiectivul de investiții „Lucrări de construire în vederea creşterii eficienței energetice, a modernizării interioare și obținerii autorizației de securitate la incendiu, pentru imobilul din Aleea Reşiţa D Nr. 9, Sector 4, Municipiul București” 30.05.2023 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea asocierii Sectorului 4 al Municipiului București cu Sectorul 3 al Municipiului Bucureşti în vederea realizării obiectivului de investiții „Străpungere B-dul Nicolae Grigorescu-Splai Dudescu Etapa II-km 2+400-Intersecție Calea Vitan Bârzești” precum si aprobarea protocolului de asociere 30.05.2023 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 al Municipiului Bucureşti pentru anul 2023 30.05.2023 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind constituirea Comisiei de analiză şi verificare a activității Centrului European Cultural de Tineret şi Sport „Nicolae Bălcescu” 30.05.2023 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru modificarea Anexelor la Hotărârile Consiliului Local Sector 4 nr. 4/08.02.2021, nr. 5/08.02.2021 şi nr. 9/08.02.2021, cu modificările şi completările ulterioare 30.05.2023 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea valorii totale finanțate prin Programul Național de Investiții „Școli sigure şi sănătoase” şi a indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investiții Liceul Tehnologic de Metrologie „Traian Vuia” - Clădirea B 30.05.2023 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea valorii totale finanțate prin Programul Național de Investiții „Şcoli sigure şi sănătoase” și a indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investiții Liceul Tehnologic de Metrologie „Traian Vuia” - Clădirea A 30.05.2023 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea valorii totale finantate prin Programul Național de Investiții „Şcoli sigure şi sănătoase” şi a indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investiții Grădinița Şcolii Gimnaziale nr.194 30.05.2023 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea valorii totale finanțate prin Programul Național de Investiții „Școli sigure şi sănătoase” şi a indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investiții Grădinita „101 Dalmațieni” 30.05.2023 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea „Listei cu ordinea de prioritate ce cuprinde cererile depuse și actualizate în anul 2022 în vederea atribuirii unei locuințe construită pentru tineri, prin programul A.N.L., destinată închirierii” 30.05.2023 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Sectorului 4 pe o perioadă de 3 luni, respectiv 06.06.2023 - 05.09.2023 30.05.2023 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind încetarea de drept a unui mandat de consilier local, precum şi vacantarea locului consilierului local 30.05.2023 Descarcă
Skip to content

Acest site foloseşte cookie-uri. Prin continuarea navigării pe acest site, vă daţi consimţământul în folosirea cookie-urilor. Mai multe informaţii

Un cookie este un fișier de mici dimensiuni, în general alcătuit din litere și cifre, care este descărcat în memoria unui calculator (sau altui echipament folosit pentru navigare online - telefon mobil, tabletă, etc), atunci când utilizatorul accesează un anumit site web.Fisierele cookie sunt folosite la recunoasterea terminalului utilizatorului si prezentarea continutului intrun mod relevant, adaptat preferintelor utilizatorului. Cookie-urile nu solicita informatii cu caaracter personal pentru a putea fi utilizate si, in cele mai multe cazuri, nu identifica personal utilizatorii de internet. Cookie-urile oferă deţinătorilor de site-uri un feedback valoros asupra modului cum sunt utilizate site-urile lor de către utilizatori, astfel încât să le poată face şi mai eficiente ori mai accesibile pentru utilizatori. Permit aplicaţiilor multimedia sau de alt tip de pe alte site-uri să fie incluse (inserate/embed) în anumite pagini pentru a crea o experienţă de navigare mai valoroasă, mai utilă şi mai plăcută.

Close