Proiecte de Hotărâre

Caută după:

Denumire Data încărcării
Denumire Data încărcării Descarcă Notă/Completare
Proiect de Hotărâre privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 al Municipiului București pentru anul 2020 22.05.2020 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 109 din 10.06.2019 privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de până la 100.000.000 lei, în vederea asigurării finanțării investițiilor publice de interes local, cu modificările și completările ulterioare 22.05.2020 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivele de investiții: construcții modulare, provizorii, cu funcțiunea de școală amplasate în Calea Vitan-Bîrzești Nr. 11, Sector 4, București 22.05.2020 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru CONSOLIDARE, MODERNIZARE ȘI SUPRAETAJARE CORP C1 REZULTÂND ÎNĂLȚIMEA Sp+P+2E+M (LOCUINȚĂ UNIFAMILIALĂ), MODERNIZARE CORPURI C2 ȘI C3 ȘI REFACERE ÎMPREJMUIRE, pe terenul proprietate particulară în suprafață de 221 mp aparținând soților .......................... și .........................., situat în STR. ALUNIȘULUI nr. 120, Sector 4, București 22.05.2020 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea valorii chiriilor nominale lunare, pentru anul 2020, aferente locuințelor construite, prin programul A.N.L., pentru tineri și pentru persoanele/familiile evacuate din locuințele retrocedate foștilor proprietari, situate în Șos. Vitan Bârzești nr. 20, blocurile Z.I.1, Z.I.2 și Z.I.3 22.05.2020 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru achitarea sumelor reprezentând plata burselor și a drepturilor copiilor cu cerințe educaționale speciale școlarizați în sistemul de învățământ preuniversitar, prin mijloace electronice 22.05.2020 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind suplimentarea, deblocarea și utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Local și rectificarea bugetului local al Sectorului 4 al Municipiului București pentru anul 2020 07.05.2020 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivele de investiții: construcții modulare, provizorii, cu funcțiunea de școală amplasate în Șos. Olteniței, nr. 9 și respectiv Calea Șerban Vodă, nr. 62-64, Sector 4, București 07.05.2020 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici - la faza Studiu de Fezabilitate - pentru obiectivul de investiții construire pasaj rutier suprateran intersecția strada Turnu Măgurele x B-dul Metalurgiei x B-dul Alexandru Obregia 06.05.2020 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru aprobarea cheltuielilor proiectului cu titlul ”Lucrări de construire Grădinița în incinta Școlii Gimnaziale nr. 190” în vederea rambursării cheltuielilor eligibile prin Programul Operațional regional 2014-2020 06.05.2020 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 37/26.03.2020 privind aprobarea actualizării docmentației și a indicatorilor tehnico-economici rest de executat pentru obiectivul de investiții ”Lucrări de construire Grădinița în incinta Școlii Gimnaziale nr. 190” 06.05.2020 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru aprobarea cheltuielilor proiectului cu titlul ”Lucrări de modernizare, reabilitare pentru unitatea de învățământ Grădinița Scufița Roșie” în vederea rambursării cheltuielilor eligibile prin Programul Operațional Regional 2014-2020 06.05.2020 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea procedurii și acordarea eșalonării la plată a impozitelor, taxelor și altor obligații fiscale/bugetare datorate bugetului local al Sectorului 4 06.05.2020 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare ”Edificarea unei stații de metrou la nivel suprateran, situată între stația de metrou Berceni și Șoseaua de Centură” și a cheltuielilor aferente acesteia, în vederea depunerii spre finanțare și rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile prin Programul Operațional Infrastrutură Mare – POIM 2014-2020 05.05.2020 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 171/02.07.2018 privind depunerea cererii de finanțare ”Lucrări de modernizare, reabilitare pentru unitatea de învățământ Grădinița Scufița Roșie” și aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici în cadrul apelului de propuneri de proiecte POR/10/2017/10/10.1a/BI, prin Aparatul de Specialitate al Primarului Sectorului 4 al Municipiului București 05.05.2020 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru aprobarea închirierii domeniului public și privat, terenuri și construcții, aflat în administrarea Consiliului Local al Sectorului 4 precum și aprobarea regulamentului de închiriere prin licitație publică 05.05.2020 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 al Municipiului București pentru anul 2020 14.04.2020 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 34/26.03.2020 privind acordarea ajutoarelor de urgență pentru familiile sau pentru persoanele singure, cu domiciliul pe raza Sectorului 4 al Municipiului București, aflate în situație de necesitate, pe fondul pandemiei create de răspândirea COVID-19, pe perioada decretată ca stare de urgență 14.04.2020 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de înscriere în inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului București a unor drumuri din sectorul 4 precum și atribuirea de denumiri 10.04.2020 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru SUPRAETAJARE O SINGURĂ DATĂ IMOBIL DE LOCUIT – LOCUINȚĂ UNIFAMILIALĂ – REGIM FINAL DE ÎNĂLȚIME Dt+P+2E+M pe terenul proprietate particulară în suprafață de 155,00 mp aparținând lui............................., situat în intr. SMARANDA nr. 3, Sector 4, București 09.04.2020 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru CONSTRUIRE LOCUINȚĂ P+1E, ANEXĂ GOSPODĂREASCĂ-GARAJ și ÎMPREJMUIRE pe terenul proprietate particulară în suprafață de 305,00 mp aparținând lui ..............................., situat în str. POIENI nr. 12-14, Sector 4, București 09.04.2020 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind îndreptarea erorii materiale din H.C.L.S.4 nr 10/23.01.2020 de aprobare a Planului Urbanistic de Detaliu pentru CONSTRUIRE IMOBIL CU FUNCȚIUNEA DE LOCUINȚĂ INDIVIDUALĂ ÎN REGIM DE ÎNĂLȚIME P+1E+M, pe terenul proprietate particulară în suprafață de 184 mp apaținând soților .................................... și ..................................., situat în str. Șoimuș nr.87, Sector 4, București 09.04.2020 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind deblocarea și utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Local și rectificarea bugetului local al Sectorului 4 al Municipiului București pentru anul 2020 25.03.2020 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind stabilirea procedurii de desfășurare a ședințelor Consiliului Local al Sectorului 4 al Municipiului București, în situații excepționale, constatate de autoritățile abilitate 25.03.2020 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind modificarea Regulamentelor și orarului de funcționare aferente piețelor/centrelor/complexelor cu activitate comercială din Sectorul 4, în situații excepționale, constatate de autoritățile abilitate 25.03.2020 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 214/26.09.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: Edificarea unei stații de metrou la nivel suprateran, situată între stația de metrou Berceni și Șoseaua de Centură 25.03.2020 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea actualizării documentației și a indicatorilor tehnico-economici rest de executat pentru obiectivul de investiții ”Lucrări de construire Grădinița în incinta Șccolii Gimnaziale br. 190” 25.03.2020 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind acordarea ajutoarelor de urgență pentru familiile sau pentru persoanele singure, cu domiciliul pe raza Sectorului 4 al Municipiului București, aflate în situație de necesitate, pe fondul pandemiei create de răspândirea COVID-19, pe perioada decretată ca stare de urgență 25.03.2020 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru REALIZARE IMOBIL DE LOCUINȚE TIP DUPLEX S+P+2E ȘI REFACERE ÎMPREJMUIRE, pe terenul proprietate particulară în suprafață de 400 mp din acte, 388 mp din măsurători aparținând lui ............................, situat în STR. TRIVALE nr. 23, Sector 4, București 20.03.2020 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construire IMOBIL LOCUINȚE P+3E(et.3 retras) și P+2E+M pe terenul proprietate particulară în suprafață de 514,00 mp aparținând S.C.GEP CONSTRUCT DEVELOPMENT S.R.L, situat în str. MĂRȚIȘOR nr. 44, Sector 4, București 20.03.2020 Descarcă
Skip to content

Acest site foloseşte cookie-uri. Prin continuarea navigării pe acest site, vă daţi consimţământul în folosirea cookie-urilor. Mai multe informaţii

Un cookie este un fișier de mici dimensiuni, în general alcătuit din litere și cifre, care este descărcat în memoria unui calculator (sau altui echipament folosit pentru navigare online - telefon mobil, tabletă, etc), atunci când utilizatorul accesează un anumit site web.Fisierele cookie sunt folosite la recunoasterea terminalului utilizatorului si prezentarea continutului intrun mod relevant, adaptat preferintelor utilizatorului. Cookie-urile nu solicita informatii cu caaracter personal pentru a putea fi utilizate si, in cele mai multe cazuri, nu identifica personal utilizatorii de internet. Cookie-urile oferă deţinătorilor de site-uri un feedback valoros asupra modului cum sunt utilizate site-urile lor de către utilizatori, astfel încât să le poată face şi mai eficiente ori mai accesibile pentru utilizatori. Permit aplicaţiilor multimedia sau de alt tip de pe alte site-uri să fie incluse (inserate/embed) în anumite pagini pentru a crea o experienţă de navigare mai valoroasă, mai utilă şi mai plăcută.

Close