Proiecte de Hotărâre

Caută după:

Denumire Data încărcării
Denumire Data încărcării Descarcă Notă/Completare
Proiect de Hotărâre pentru modificarea HCL S4 nr. 138/31.05.2017, privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare în valoare de până la 137.325.270 lei, în vederea refinanțării împrumutului contractat de la Banca Comercială Română(19/28643/03.10.2005), precum și în vederea asigurării finanțării investițiilor publice de interes local, cu modificările și completările ulterioare 02.10.2018 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea expresă a Consiliului Local Sector 4, de a se asocia cu Societatea de Transport București STB S.A., în vederea finanțării și realizării în comun a lucrărilor de interes public local cu privire la modernizarea stațiilor STB aflate pe raza teritorială a Sectorului 4 al Municipiului București 02.10.2018 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: ”Reabilitare, reparații, modernizare Sala festivități - Colegiul Național Gheorghe Șincai Corp 3” 02.10.2018 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 378/28.12.2017, privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți unor obiective de investiții de pe raza Sectorului 4 al Municipiului București, modificată și completată 02.10.2018 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 336/28.11.2017 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici - faza Proiect Tehnic - pentru obiective de investiții de pe raza Sectorului 4, modificată și completată 02.10.2018 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 al Municipiului București pentru anul 2018 02.10.2018 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru locuință S+P+2E, pe terenul în proprietate particulară în suprafață de 155,00 mp, aparținând lui ___________________, situat în str. Prașilei nr. 24A, Sector 4, București 28.09.2018 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru construire clădire P+1E, pe terenul proprietate particulară în suprafață de 329,00 mp, aparținând ___________________ și ________________________, situat în Bulevardul Alexandru Obregia nr. 19E, Sector 4, București 28.09.2018 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru desființare parțială, consolidare, recompartimentare, remodelare, extindere și supraetajare construcție existentă, în scopul obținerii unei locuințe P+1E+M, pe terenul în proprietate particulară în suprafață de 179,00 mp, aparținând lui _____________________________, situat în str. Domnița Florica nr. 11, Sector 4, București 28.09.2018 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru construire locuință D+P+2E+M, pe terenul în proprietare particulară în suprafață de 166,00 mp, aparținând lui _______________, situat în str. Iarba Câmpului nr. 87, Sector 4, București 28.09.2018 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea închirierii de către Direcția de Administrare a Unităților de Învățământ Sector 4, a unui spațiu în suprafață de 3200 mp în Centrul Comercial Grand Arena Berceni, în vederea asigurării continuității activităților de învățământ pe durata lucrărilor de modernizare și consolidare a grădinițelor din sectorul 4 28.09.2018 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind înființarea și componența Comisiei de Soluționare a Contestațiilor la Repartizarea Locuințelor din fondul locativ de stat din Sectorul 4 al Municipiului București și aprobarea Regulamentului de funcționare a acesteia. 28.09.2018 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea contractelor de schimb încheiate în formă autentică, între Municipiul București în calitate de proprietar, Sectorul 4 al Municipiului București în calitate de administrator și investitor și proprietarii spațiilor afectate de modernizarea Complexului agroalimentar Piața Sudului 28.09.2018 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”CENTRU MEDICAL MULTIFUNCTIONAL (UMF CAROL DAVILA)” 28.09.2018 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru aprobarea închirierii și a procedurii privind modul de organizare și desfășurare a licitațiilor publice deschise cu strigare pentru închirierea spațiilor comerciale aflate în administrarea Direcției Piețe și Gestionare Activități Comerciale Sector 4, a caietului de sarcini precum și a modelului de contract de închiriere 28.09.2018 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind tarifele pentru serviciile prestate și utilizarea domeniului public aflat în administrarea Direcției Piețe și Gestionarea Activități Comerciale Sector 4 28.09.2018 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de împuternicire a Consiliului Local al Sectorului 4 pentru exercitarea atribuțiilor prevăzute la art. 81, alin (2) lit h) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată cu modificările și completările ulterioare 28.09.2018 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind trecerea temporară a Pieței Progresul din administrarea Direcției Piețe și Gestionare Activități Comerciale Sector 4 în administrarea Consiliului Local al Sectorului 4 28.09.2018 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea finanțării în vederea participării echipei e la Colegiul Național ”Gheorghe Șincai” la proiectul ”Is the world of today better or worse than 20 years ago?” din Sant Quirze, Spania 28.09.2018 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 176/02.07.2018 privind aprobarea finanțării de la bugetul local a cheltuielilor neeligibile pentru obiectivele de investiții: supralărgire strada Turnu Măgurele (b-dul Constantin Brâncoveanu până la șoseaua Berceni) și supralărgire strada Luică (șos. Giurgiului până la b-dul Constantin Brâncoveanu) 28.09.2018 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind validarea unui mandat de consilier local 20.09.2018 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind validarea unui mandat de consilier local 20.09.2018 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru modificarea și completarea anexei la Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 378/28.12.2017, privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții de pe raza Sectorului 4, modificată și completată 20.09.2018 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind încetarea de drept a unui mandat de consilier local 20.09.2018 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind încetarea de drept a unui mandat de consilier local 20.09.2018 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici, în conformitate cu documentația tehnico - economică, pentru 23 de obiective de investiții de pe raza sectorului 4 19.09.2018 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici aferenți obiectivului de investiții ”Modernizare, recompartimentări interioare în vederea obținerii autorizației de securitate la incendiu pentru Piața Progresul 19.09.2018 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind revenirea în administrarea Consiliului Local Sector 4 din administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4 a Centrului de Incluziune Socială din șos. Berceni nr 12A, realizat în cadrul Proiectului – contract PODSRU 96/6.2/S/62982 18.09.2018 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind transmiterea din administrarea Consiliului Local Sector 4 în administrarea Direcției de Administrare a Unităților de Învățământ Sector 4, a celor două Centre de Incluziune Socială situate în șos. Berceni nr 12A, sector 4 18.09.2018 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru modificarea Hotărârea Consiliului Local nr. 126/21.05.2018, privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici- faza Proiect Tehnic- pentru obiective de investiții de pe raza Sectorului 4 18.09.2018 Descarcă
Skip to content

Acest site foloseşte cookie-uri. Prin continuarea navigării pe acest site, vă daţi consimţământul în folosirea cookie-urilor. Mai multe informaţii

Un cookie este un fișier de mici dimensiuni, în general alcătuit din litere și cifre, care este descărcat în memoria unui calculator (sau altui echipament folosit pentru navigare online - telefon mobil, tabletă, etc), atunci când utilizatorul accesează un anumit site web.Fisierele cookie sunt folosite la recunoasterea terminalului utilizatorului si prezentarea continutului intrun mod relevant, adaptat preferintelor utilizatorului. Cookie-urile nu solicita informatii cu caaracter personal pentru a putea fi utilizate si, in cele mai multe cazuri, nu identifica personal utilizatorii de internet. Cookie-urile oferă deţinătorilor de site-uri un feedback valoros asupra modului cum sunt utilizate site-urile lor de către utilizatori, astfel încât să le poată face şi mai eficiente ori mai accesibile pentru utilizatori. Permit aplicaţiilor multimedia sau de alt tip de pe alte site-uri să fie incluse (inserate/embed) în anumite pagini pentru a crea o experienţă de navigare mai valoroasă, mai utilă şi mai plăcută.

Close