Proiecte de Hotărâre

Caută după:

Denumire Data încărcării
Denumire Data încărcării Descarcă Notă/Completare
Proiect de Hotărâre pentru modificarea anexei nr.1 a Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr.366/22.12.2017 privind stabilirea salariilor de bază la nivelul Sectorului 4 pantru anul 2018 13.06.2018 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru aprobarea, de principiu, a asocierii dintre Sectorul 4 al Municiului București prin Primarul Sectorului 4, cu Societatea de Transport cu Metroul București ”METROREX” S.A. în vederea realizării în comun a proiectului de utilitate publică privind edificarea unei stații de metrou la nivel suprateran situată între Stația de Metrou Berceni și Șoseaua de Centură 13.06.2018 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru aprobarea Procedurii privind desfășurarea licitației publice cu strigare de către Aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 4 în vederea închirierii imobilelor, teren și clădiri, situate în Șoseaua Berceni nr. 38A, sector 4, aflate în administrarea Consiliului Local al Sectorului 4 13.06.2018 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea expresă a Primarului Sectorului 4, ca în numele și pentru Municipiul București să achiziționeze terenul situat în B-dul Tineretului nr. 8, sectorul 4 în suprafață totală de 1417mp, proprietate privată, având nr. cadastral 201984, precum și transmiterea acestui teren în administrarea Consiliului Local Sector 4, în vederea reîntregirii spațiului verde din zona Tineretului 12.06.2018 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr.365/22.12.2017 privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici pentru ”Lucrări de modernizare/extindere/reabilitare pentru bazinul de înot și sală de sport Școala Gimnazială nr.190, str. Nițu Vasile nr. 16 (proiectare și execuție)” sector 4, Municipiul București, modificată și completată 12.06.2018 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea proiectului ”Vara în...Grădiniță” 12.06.2018 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București de împuternicire expresă a Consiliului Local Sector 4, de a hotărî cu privire la cooperarea și încheierea Înțelegerii de cooperare dintre Sectorul 4 al Muncipiului București prin Primarul Sectorului 4, cu Raionul Florești din Republica Moldova, în vederea promovării unor interese comune 12.06.2018 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București pentru a întreprinde demersurile legale către Guvernul României, pentru trecerea din domeniul de interes public național în domeniul de interes public local al CGMB și în administrarea Sectorului, a două imobile din sectorul 4, în vederea reîntregirii spațiului verde din Parcul Orășelul Copiilor 12.06.2018 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru modificarea și completarea HCLS4 nr. 104/27.04.2017 privind aprobarea achiziționării de servicii de asistență și reprezentare juridică de către Direcția Piețe și Gestionare Activități Comerciale Sector 4 12.06.2018 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru modificarea și completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 314/20.11.2017, a Anexei la Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 315/20.11.2017 și a Anexei la Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 327/28.11.2017 12.06.2018 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind predarea în vederea administrării de către Direcția Mobilitate Urbană Sector 4, a parcajelor publice de pe raza Sectorului 4 al Municipiului București și aprobarea modelului protocolului de predare-primire 8.06.2018 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea numărului maxim de posturi, la nivelul subdiviziunii administrativ-teritoriale Sector 4 al municipiului București 8.06.2018 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru modificarea HCL S4 nr.364/22.12.2017 privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici pentru „Lucrări de modernizare/extindere/reabilitare Colegiul Tehnic Miron Nicolescu nr. 89 din B-dul Metalurgiei nr.89” sector 4, Municipiul București, modificată și completată 8.06.2018 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind îndreptarea erorii materiale din HCLS4 nr.80/16.04.2018 privind participarea Sectorului 4 al Municipiului București prin Aparatul de Specialitate al Primarului la apelul de propuneri de proiecte „Strategic Partnerships for Youth” lansat în cadrul programului ERASMUS + cu proiectul „TRAINING FOR YOUTH TO CREATE EQUAL OPPORTUNITIES – EQUALS” 8.06.2018 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea intervențiilor pentru lucrările de amenajare în vederea obținerii avizului ISU, la unele școli de pe raza Sectorului 4 8.06.2018 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind alegerea preștedintelui de ședință al Consiliului Local al Sectorului 4, pe o perioadă de 3 luni, respectiv 01.07.2018-30.09.2018 8.06.2018 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru modificarea anexelor nr. 1 și nr. 2 ale Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 7/2018 privind reorganizarea Direcției Generale de Poliție Locală Sector 4 și aprobarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare ale Aparatului de Specialitate al Primarului Sectorului 4 8.06.2018 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind îndreptarea erorii materiale din Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 385/28.12.2017 8.06.2018 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 al Municipiului București pentru anul 2018 30.05.2018 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea introducerii unor categorii de servicii suplimentare negociate și a modelului actului adițional nr.5 la contractul nr.12669/15.03.2016 încheiat cu SC Amenajarea Domeniului Public 4 SA, privind delegarea gestiunii serviciului de administrare a domeniului public și privat pentru activități de amenajare, întreținere și înfrumusețare a zonelor verzi, a parcurilor și grădinilor publice, a terenurilor de sport, a locurilor de agreement și a locurilor de joacă din Sectorul 4 al Municipiului București 30.05.2018 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București în vederea amenajării de către Sectorul 4 al Municipiului București a pistelor de biciclete pe unele trotuare aferente străzilor de pe raza adiministrativ-teritorială a Sectorului 4, aflate în administrarea C.G.M.B-Administrația Străzilor 29.05.2018 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind modificarea și completarea HCL S4 nr. 138/31/05.2017, modificată și completată, privind aprobarea contractării unei/inor finanțări rambursabile interne în valoare de până la 137.325.270 lei, în vederea refinanțării împrumutului contractat de la Banca Comercială Română (19/28643/03.10.2015), precum și în vederea asigurării finanțării investițiilor publice de interes local 29.05.2018 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind implementarea de către Sectorul 4 al Municipiului București prin Aparatul de Specialitate al Primarului a cererii de finanțare ”Educarea și conștientizarea personalului cu risc la corupție din cadrul UAT Sector 4, prin implemnetarea unor măsuri preventive anticorupție” și a cheltuielilor aferente acesteia 29.05.2018 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea implementării contractului de finanțare aferent proiectului ”MENS SANA - Măsuri EducationaleNecesare Sprijinului Sustenabil Adaptat Nevoilor Actuale” 29.05.2018 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea implementării contractului de finanțare aferent proiectului ”ȘCOALA MEA-Sprijinirea Creativității și Organizarea Altfel a Lecțiilor prin Asigurarea de Măsuri Educaționale Adecvate” 29.05.2018 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar pe anul 2017 29.05.2018 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru modificarea HCLS4 nr. 243/29.09.2017 privind aprobarea cererii de finanțare „Creșterea Performanței Energetice pentru blocurile de locuințe din Sectorul 4 al Municipiului București – CPE 2” și a cheltuielilor aferente acesteia, în vederea depunerii spre finanțare și rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile prin Programul Operațional Regional 2014-2020 29.05.2018 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr.8/04.07.2016 privind constituirea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al sectorului 4, modificată și completată 25.05.2018 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind numirea Inspectorului de Protecție Civilă și Cadrului Tehnic în domeniul apărării împotriva incendiilor, la nivelul Unității Administrativ-Teritoriale a Sectorului 4 25.05.2018 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea unui ajutor de urgență pentru familia doamnei Stan Larisa, în vederea plății integrale a chiriei lunare pentru un spațiu de locuit în sectorul 4 25.05.2018 Descarcă
Skip to content

Acest site foloseşte cookie-uri. Prin continuarea navigării pe acest site, vă daţi consimţământul în folosirea cookie-urilor. Mai multe informaţii

Un cookie este un fișier de mici dimensiuni, în general alcătuit din litere și cifre, care este descărcat în memoria unui calculator (sau altui echipament folosit pentru navigare online - telefon mobil, tabletă, etc), atunci când utilizatorul accesează un anumit site web.Fisierele cookie sunt folosite la recunoasterea terminalului utilizatorului si prezentarea continutului intrun mod relevant, adaptat preferintelor utilizatorului. Cookie-urile nu solicita informatii cu caaracter personal pentru a putea fi utilizate si, in cele mai multe cazuri, nu identifica personal utilizatorii de internet. Cookie-urile oferă deţinătorilor de site-uri un feedback valoros asupra modului cum sunt utilizate site-urile lor de către utilizatori, astfel încât să le poată face şi mai eficiente ori mai accesibile pentru utilizatori. Permit aplicaţiilor multimedia sau de alt tip de pe alte site-uri să fie incluse (inserate/embed) în anumite pagini pentru a crea o experienţă de navigare mai valoroasă, mai utilă şi mai plăcută.

Close