Proiecte de Hotărâre

Caută după:

Denumire Data încărcării
Denumire Data încărcării Descarcă Notă/Completare
Proiect de Hotărâre privnd aprobarea, de principiu, a asocierii și protocolului de asociere cu Inspectoratul pentru Situații de Urgență ”Dealul Spirii” București-Ilfov în vederea derulării și finanțării în comun a proiectului de utilitate publică locală ”Lucrări de reparații la Subunitatea de pompieri Apărătorii Patriei din cadrul ISU Dealul Spirii București-Ilfov” și solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București pentru realizarea asocierii 10.06.2019 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru crearea unor căi de acces în vederea modernizării și conformării privind securitatea la incendiu, modificare de temă, pe terenul aflat în proprietatea Municipiului București și în administrarea Consiliului Local al Sectorului 4 prin Direcția Piețe și Gestionare Activități Comerciale, în suprafață de 7.196,00 mp, situat în șos. Giurgiului nr. 109A, sector 4, București 10.06.2019 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind modificarea și completarea HCL S4 nr. 296/31.10.2017, privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de până la 147.402.824 lei, în vederea refinanțării împrumutului contractat de la Raiffeisen Bank (00124 / 29.09.2011), precum și în vederea finanțării investițiilor publice de interes local, cu modificările și completările ulterioare 07.06.2019 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru aprobarea actualizării principalilor indicatori tehnico-economici ai obiectivelor de investiții ”Lucrări de construcții Grădinița în incinta Școlii Gimnaziale nr. 190” 07.06.2019 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea convenției de garantare a unui împrumut garantat de către Sectorul 4 al Municipiului București pentru Direcția Piețe și Gestionare Activități Comerciale Sector 4, precum și constituirea fondului de risc aferent acestui împrumut 07.06.2019 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind reactualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru 14 obiective finanțate prin Programul Național de Dezvoltare Locală 2017-2020 07.06.2019 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea burselor școlare și a cuantumului acestora în anul școlar 2018-2019, pentru semestrul al II-lea 07.06.2019 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 239/20.09.2018, prvind aprobarea cofinanțării pentru un număr de 18 obiective finanțate prin Programul Național de Dezvoltare Locală 2017-2020 07.06.2019 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 336/28.11.2017 privind actualizarea indicilor tehnico-economici - faza Proiect Tehnic - pentru obiective de investiții de pe raza Sectorului 4 06.06.2019 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 331/13.12.2018, pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului ”Revonversie funcțională Școala 100 situată în Calea Văcărești nr. 296, Sector 4” 06.06.2019 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru modificarea HCL S4 nr. 138/31.05.2017, privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de până la 137.325.270 lei, în vederea refinanțării împrumutului contractat de la Banca Comercială Română (19/28643/03.10.2005), precum și în vederea asigurării finanțării investițiilor publice de interes local, cu modificările și completările ulterioare 05.06.2019 Descarcă
Proiect de Hotărâre prvind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 al Municipiului București pentru anul 2019 05.06.2019 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de emitere a unei hotărâri pentru aprobarea declanșării procedurii de expropriere pentru imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică ”Supralărgire Șos. Berceni tronsoanele II-III, strada Ion Iriceanu și stația de metrou IMGB (tronson II), stația de metrou IMGB și linia de centură (tronson III)” 05.06.2019 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare a Serviciilor Sociale la nivelul Sectorului 4 al Municipiului București, pentru perioada 2019 - 2024 precum și a Planului de Acțiune pentru Implementarea Strategiei de Dezvoltare a Serviciilor Sociale 2019 - 2024 05.06.2019 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru modificarea Anexei nr. 6 a Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 346/27.12.2018 privind stabilirea salariilor de bază la nivelul Sectorului 4 05.06.2019 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de adoptare a unei hotărâri pentru aprobarea trecerii imobilelor construcții, situate în str. Aliorului, nr. 6A, sector 4, București din proprietatea publică în proprietatea privată a C.G.M.B., în vederea casării și demolării acestora 05.06.2019 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea proiectului ”Dezvoltarea de servicii sociale inovative pentru reducerea riscului de instituționalizare în sectorul 4”, a Acordului de parteneriat încheiat între Fundația pentru Dezvoltarea Serviciilor Sociale, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului sector 4 și Fundația Sera România și a asigurării contribuției proprii în proiect, reprezentând 2% din alocarea financiară eligibilă a Direcției de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4 05.06.2019 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea schimbului locuinței socială deținută de către .............................., titularul Contractului de închiriere nr. 7895/05.02.2019, pentru unitatea locativă situată în București,.................................................... Sector 4, cu locuința socială liberă de contract situată în București,.............................................Sector 4 05.06.2019 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind organizarea rețelei unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular, la nivelul Sectorului 4, în anul școlar 2019 - 2020 05.06.2019 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea repartizării locuinței devenită vacantă, din Șoseaua Vitan-Bârzești nr. 20 (fostă Șos. Olteniței nr. 219), bloc Z.I.2, construită pentru tineri, prin programul A.N.L., destinată închirierii 05.06.2019 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al Sectorului 4, pe o perioadă de 3 luni, respectiv 01.07.2019 - 30.09.2019 05.06.2019 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 240/20.09.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, la finalizarea lucrărilor, pentru blocurile de locuințe care fac parte din ”Programul multianual privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 4 al Municipiului București în perioada 2014 - 2030”, aferente contractului subsecvent nr. 1 la Acordul Cadru de Lucrări nr.38870/15.10.2015 05.06.2019 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind modificarea Anexei la HCLS4 nr. 213/2018 privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de până la 268.034.074,41 lei în vederea asigurării prefinanțării și/sau cofinanțării proiectelor care beneficiază de finanțare nerambursabilă de la Uniunea Europeană prin Programul Operațional Regional 2014 - 2020 05.06.2019 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 67/31.03.2017 prvind aprobarea indicatorilor tehnico - economici aferenți obiectivului de investițiii ”Amenajare parcare piața Big Berceni” 05.06.2019 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, la finalizarea lucrărilor, pentru blocurile de locuințe care fac parte din ”Programul multuanual privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 4 al Municipiului București în perioada 2014 - 2030”, aferente Contractului Subsecvent de lucrări nr. 2 la Acordul Cadrul de Lucrări nr. 38870/15.10.2015 05.06.2019 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivelor de investiții de pe raza Sectorului 4 05.06.2019 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții ”PROIECT DE EXTINDERE ȘI REMODELARE CENTRU DE ZI PENTRU EDUCAȚIA COPIILOR” 05.06.2019 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 286/21.11.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici - faza SF - aferenți unor obiective de investiții tip After-School, de pe raza Sectorului 4 05.06.2019 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Modernizare și extindere a două corpuri de clădire la sediul Primăriei Sectorului 4 - București” 05.06.2019 Descarcă
Proiect de Hotărâre privindd aprobarea contractării unei/unor finanțări externe în baza garanțiilor proprii, în valoare de până la 58.200.00 euro, sau echivalentul în lei pentru o perioadă de până la 22 de ani și perioada de grație de până la 5 ani, în vederea asigurării finanțării și/sau cofinanțării cheltuielilor pentru reabilitarea termică a blocurilor de locuințe de pe raza Sectorului 4 al Municipiului București 05.06.2019 Descarcă
Skip to content

Acest site foloseşte cookie-uri. Prin continuarea navigării pe acest site, vă daţi consimţământul în folosirea cookie-urilor. Mai multe informaţii

Un cookie este un fișier de mici dimensiuni, în general alcătuit din litere și cifre, care este descărcat în memoria unui calculator (sau altui echipament folosit pentru navigare online - telefon mobil, tabletă, etc), atunci când utilizatorul accesează un anumit site web.Fisierele cookie sunt folosite la recunoasterea terminalului utilizatorului si prezentarea continutului intrun mod relevant, adaptat preferintelor utilizatorului. Cookie-urile nu solicita informatii cu caaracter personal pentru a putea fi utilizate si, in cele mai multe cazuri, nu identifica personal utilizatorii de internet. Cookie-urile oferă deţinătorilor de site-uri un feedback valoros asupra modului cum sunt utilizate site-urile lor de către utilizatori, astfel încât să le poată face şi mai eficiente ori mai accesibile pentru utilizatori. Permit aplicaţiilor multimedia sau de alt tip de pe alte site-uri să fie incluse (inserate/embed) în anumite pagini pentru a crea o experienţă de navigare mai valoroasă, mai utilă şi mai plăcută.

Close