Proiecte de Hotărâre

Caută după:

Denumire Data încărcării
Denumire Data încărcării Descarcă Notă/Completare
Proiect de Hotărâre privind reorganizarea activității și aprobarea Organigramei, Statului de Funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4 18.12.2020 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind reorganizarea activității și aprobarea Organigramei, Statului de Funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Centrului European Cultural și de Tineret pentru UNESCO ”Nicolae Bălcescu” 18.12.2020 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind reorganizarea Direcției Generale de Impozite și Taxe Locale Sector 4, aprobarea Organigramei, Statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale acesteia 18.12.2020 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind reorganizarea activității și aprobarea Organigramei, Statului de Funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Direcției Mobilitate Urbană Sector 4 18.12.2020 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind reorganizarea activității și aprobarea Organigramei, Statului de Funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Direcției Generale de Evidență a Persoanelor Sector 4 18.12.2020 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind reorganizarea Aparatului de Specialitate al Primarului Sectorului 4 al Municipiului București, aprobarea Organigramei, a Statului de Funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale acestuia 18.12.2020 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru aprobarea numărului maxim de posturi, la nivelul subdiviziunii administrativ-teritoriale Sector 4 a Municipiului București 18.12.2020 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind sprijinirea activităților comerciale din piețele aflate în administrarea Consiliului Local al Sectorului 4, prin scutirea comercianților de la plata chiriei datorate, pe o perioadă de 6 luni 18.12.2020 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 75/26.05.2011 cu modificările și completările ulterioare, privind aprobarea de către Consiliul Local al Sectorului 4 al Municipiului București, a unor împrumuturi externe de la Banca Europeană de Investiții în vederea reabilitării termice a blocurilor de locuințe din Sectorul 4 al Municipiului București 18.12.2020 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 109 din 10.06.2019 privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de până la 100.000.000 lei, în vederea asigurării finanțării investițiilor publice de interes local, cu modificările și completările ulterioare 18.12.2020 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea contractării și garantării unei/unor finanțări rambursabile interne și/sau externe în baza garanțiilor proprii, în valoare de până la 32.000.000 euro, sau echivalentul în lei, în vederea finanțării și/sau cofinanțării proiectelor de investiții publice de interes local, inclusiv a celor ce beneficiază de fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană 18.12.2020 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea contractării de către Direcția Mobilitate Urbană Sector 4 și garantării de către Sectorul 4 al Municipiului București a unei/unor finanțări rambursabile interne și/sau externe în valoare de până la 30.000.000 euro, sau echivalentul în lei, în vederea finanțării și/sau cofinanțării proiectelor de investiții publice de interes local 18.12.2020 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea tarifelor individuale pentru colectarea deșeurilor municipale de la utilizatorii persoane fizice și juridice, precum și ajustarea și modificarea preșurilor unitare ale serviciilor de salubrizare prestate pe raza Sectorului 4 al Municipiului București, prevăzute în Acordul cadru de prestări servicii de salubrizare și deszăpezire pe raza Sectorului 4 al Municipiului București nr. 362/04.12.2018 18.12.2020 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea componenței Comisiei Locale de Ordine Publică la nivelul Sectorului 4 16.12.2020 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Sector 4 în consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular din sectorul 4 26.11.2020 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Sectorului 4 în cadrul Comisiei pentru vânzarea spațiilor comerciale sau de prestări de servicii constituită în baza Legii nr. 550/2002 26.11.2020 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind încetarea de drept a unui mandat de consilier local, precum și vacantarea locului consilierului local 26.11.2020 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind componența Comisiei nr. 7 - Comisia pentru cultură, culte, minorități, sport, tineret 26.11.2020 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind componența Comisiei nr. 6 - Comisia pentru comerț și protecția consumatorului 26.11.2020 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind componența Comisiei nr. 5 - Comisia pentru amenajarea teritoriului, urbanism, protecția mediului și turism 26.11.2020 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind componența Comisiei nr. 3 - Comisia pentru administrarea domeniului public și privat, administrarea piețelor, organizarea instituțiilor și serviciilor publice de interes local și gospodărie comunală 26.11.2020 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind componența Comisiei nr. 2 - Comisia pentru activități economico-financiare, buget și finanțe 26.11.2020 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind componența Comisiei nr. 4 - Comisia pentru Resurse umane, învățământ, protecția copilului, protecție socială, muncă, sănătate și familie 26.11.2020 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind stabilirea numărului comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al sectorului 4, denumirea acestora precum și componența Comisiei nr. 1 - Comisia juridică, de disciplină, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenești 26.11.2020 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al Sectorului 4 pe o perioadă de 3 luni 26.11.2020 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind desemnarea viceprimarului care exercită calitatea de înlocuintor de drept al Primarului Sectorului 4 23.10.2020 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind alegerea viceprimarilor sectorului 4 23.10.2020 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind componența comisiilor de specialitate nr. 2 -6 ale Consiliului Local Sector 4 23.10.2020 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al sectorului 4 pe o perioadă de 3 luni 23.10.2020 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind încetarea de drept a unui mandat de consilier local, precum și vacantarea locului consilierului local 23.10.2020 Descarcă
Skip to content

Acest site foloseşte cookie-uri. Prin continuarea navigării pe acest site, vă daţi consimţământul în folosirea cookie-urilor. Mai multe informaţii

Un cookie este un fișier de mici dimensiuni, în general alcătuit din litere și cifre, care este descărcat în memoria unui calculator (sau altui echipament folosit pentru navigare online - telefon mobil, tabletă, etc), atunci când utilizatorul accesează un anumit site web.Fisierele cookie sunt folosite la recunoasterea terminalului utilizatorului si prezentarea continutului intrun mod relevant, adaptat preferintelor utilizatorului. Cookie-urile nu solicita informatii cu caaracter personal pentru a putea fi utilizate si, in cele mai multe cazuri, nu identifica personal utilizatorii de internet. Cookie-urile oferă deţinătorilor de site-uri un feedback valoros asupra modului cum sunt utilizate site-urile lor de către utilizatori, astfel încât să le poată face şi mai eficiente ori mai accesibile pentru utilizatori. Permit aplicaţiilor multimedia sau de alt tip de pe alte site-uri să fie incluse (inserate/embed) în anumite pagini pentru a crea o experienţă de navigare mai valoroasă, mai utilă şi mai plăcută.

Close