Proiecte de Hotărâre

Caută după:

Denumire Data încărcării
Denumire Data încărcării Descarcă Notă/Completare
Proiect de Hotarare privind aprobarea consumului maxim lunar de carburant pentru autoturismul Dacia Duster cu nr. de inmatriculare B-40-SLG, aflat în dotarea Sectorului 4 al Municipiului Bucuresti 10.02.15 Descarcă
Proiect de Hotarare privind preluarea în administrarea directă de către Consiliul Local al Sectorului 4 a terenului în suprafaţă de 4672 mp situat în str. Perşani nr. 2 10.02.15 Descarcă
Proiect de Hotarare privind rectificarea erorii materiale din cuprinsul Deciziei nr. 937/27.12.1983, emisă de Consiliul Popular al Sectorului 4 12.02.15 Descarcă
Proiect de Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construcţie definitivă cu funcţiunea locuinte sociale pe un teren domeniul public al Mun.Bucuresti - in administrarea Consiliului Local al Sectorului 4, în suprafaţă de 4672,0 mp 12.02.15 Descarcă
Proiect de Hotarare privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului Bucureşti pentru împuternicirea Consiliului Local al Sectorului 4 al Municipiului Bucureşti de a hotărî asocierea şi aderarea la Asociaţia Clusterului în Inginerie Elec 18.02.15 Descarcă
Proiect de Hotarare privind aprobarea "Listei cu ordinea de prioritate pe anul 2015, pentru atribuirea de LOCUINTE SOCIALE'' persoanelor care au domiciliul stabil in sectorul 4 18.02.15 Descarcă
Proiect de Hotarare privind aprobarea sumelor banesti aferente baremelor de dotare cu echipament si cazarmament pentru copiii incredintati sau dati in plasament la asistentii maternali profesionisti 18.02.15 Descarcă
Proiect de Hotarare privind aprobarea listei persoanelor fizice care au obţinut calitatea de administrator imobile - ATESTAT în urma susţinerii examenului de atestare din luna FEBRUARIE 2015, în baza Legii nr. 230/2007 şi H.G. nr. 1588/2007 18.02.15 Descarcă
Proiect de Hotarare privind aprobarea finanţării din bugetul local al Sectorului 4 al Municipiului Bucureşti reprezentând valoarea cheltuielilor neeligibile în cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Locală pentru obiectivul de investiţii " Modernizare 18.02.15 Descarcă
Proiect de Hotarare privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului Bucureşti pentru Împuternicirea Consiliului Local al Sectorului 4 al Municipiului Bucureşti de a hotări cu privire la participarea la programe de dezvoltare economico-s 18.02.15 Descarcă
Proiect de Hotarare privind aprobarea "Listei cu ordinea de prioritate pe anul 2015, pentru atribuirea de LOCUINTE SOCIALE pentru EVACUATI" 18.02.15 Descarcă
Proiect de Hotarare pentru completarea Hotararii Consiliului Local Sector 4 nr.2/30.01 .2014 privind organizarea retelei unitatilor de invatamant preuniversitar de stat şi particular, la nivelul Sectorului 4, in anul scolar 2014/2015 20.02.15 Descarcă
Proiect de Hotarare privind modificarea Organigramei, a Statului de functii precum si a Regulamentului de Organizare si Functionare ale Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector 4 19.02.15 Descarcă
Proiect de Hotarare privind acordarea scutirii de la plata impozitului pe clădiri pentru Congregatia Union Of the Sister of Mercy 20.02.15 Descarcă
Proiect de Hotarare privind atribuirea de catre Consiliul Local Sector 4, in calitate de administrator, catre Politia Locala Sector 4, a terenului in suprafata de 11908 mp, ce face parte din domeniul public al Municipiului Bucuresti 12.12.14 Descarcă
Proiect de Hotarare privind acoperirea definitiva din excedentul bugetului local al deficitului sectiunii de dezvoltare pe anul 2014 08.01.15 Descarcă
Proiect de Hotarare privind modificarea componenţei Comisiei pentru Protecţia Copilului Sector 4 14.01.15 Descarcă
Proiect de Hotarare privind aprobarea listei persoanelor fizice care au obţinut calitatea de administrator imobile 14.01.15 Descarcă
Proiect de Hotarare privind atribuirea de către Consiliul Local Sector 4, Poliţiei Locale Sector 4, a unui teren în suprafaţă de 6000 m2 14.01.15 Descarcă
Proiect de Hotarare privind reorganizarea Administratiei Scolilor Liceelor si Gradinitelor Sector 4, schimbarea denumirii in Directia Invatamant si Tineret Sector 4 si aprobarea Organigramei, Statului de functii si a Regulamentului de Organizare 14.01.15 Descarcă
Proiect de Hotarare privind tarifele pentru serviciile prestate si utilizarea domeniului public aflat in administrarea Directiei de Administrare a Pietelor Sector 4 14.01.15 Descarcă
Proiect de Hotarare privind încetarea de drept a unui mandat de consilier local 14.01.15 Descarcă
Proiect de Hotarare privind aprobarea Regulamentului referitor la exploatarea şi utilizarea locurilor de parcare de reşedinţă situate pe raza administrativă a Sectorului 4 şi sancţionarea proprietarilor/utilizatorilor/posesorilor de vehicule/autovehicule 14.01.15 Descarcă
Proiect de Hotarare privind schimbarea denumirii Direcţiei de Evidenţă a Persoanelor Sector 4 în Direcţia Generală de Evidenţă a Persoanelor Sector 4, precum şi aprobarea Organigramei, Statului de Funcţii si Regulamentului de Organizare şi Funcţionare 14.01.15 Descarcă
Proiect de Hotarare privind modificarea Organigramei si a Statutului de Functii ale Aparatului de Specialitate al Primarului Sector 4 Bucuresti 14.01.15 Descarcă
Proiect de Hotarare pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 173/15.12.2014 privind aprobarea Metodologiei de atribuire a locurilor de parcare pe raza Sectorului 4 27.01.15 Descarcă
Proiect de Hotarare privind transferal “Centrului de intruniri si relaxare pentru personae varstnice Covasna” si a terenului aferent in supraftaa de 265 mp din administrarea Sectorului 4 al Municipiului Bucuresti in administrarea Directiei Generale de As 26.01.15 Descarcă
Proiect de Hotarare privind aprobarea reorganizarii Administratiei Domeniului Public Sector 4 26.01.15 Descarcă
Proiect de Hotarare privind schimbarea denumirii Centrului Cultural pentru UNESCO "Nicolae Balcescu" in Centrul Cultural European pentru UNESCO "Nicolae Balcescu" 22.01.15 Descarcă
PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru constructie definitiva cu functiunea acces din exterior, apartament proprietatea SC M&S TRADING SRL 26.11.14 Descarcă
Skip to content

Acest site foloseşte cookie-uri. Prin continuarea navigării pe acest site, vă daţi consimţământul în folosirea cookie-urilor. Mai multe informaţii

Un cookie este un fișier de mici dimensiuni, în general alcătuit din litere și cifre, care este descărcat în memoria unui calculator (sau altui echipament folosit pentru navigare online - telefon mobil, tabletă, etc), atunci când utilizatorul accesează un anumit site web.Fisierele cookie sunt folosite la recunoasterea terminalului utilizatorului si prezentarea continutului intrun mod relevant, adaptat preferintelor utilizatorului. Cookie-urile nu solicita informatii cu caaracter personal pentru a putea fi utilizate si, in cele mai multe cazuri, nu identifica personal utilizatorii de internet. Cookie-urile oferă deţinătorilor de site-uri un feedback valoros asupra modului cum sunt utilizate site-urile lor de către utilizatori, astfel încât să le poată face şi mai eficiente ori mai accesibile pentru utilizatori. Permit aplicaţiilor multimedia sau de alt tip de pe alte site-uri să fie incluse (inserate/embed) în anumite pagini pentru a crea o experienţă de navigare mai valoroasă, mai utilă şi mai plăcută.

Close