Proiecte de Hotărâre

Caută după:

Denumire Data încărcării
Denumire Data încărcării Descarcă Notă/Completare
Proiect de Hotărâre privind modificarea și completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 232/20.09.2018, privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții ”Modernizare, recompartimentări interioare în vederea obținerii autorizației de securitate la incendiu pentru Piața Progresul” 29.11.2018 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind modificarea documentației tehnico-economice prin introducerea unei soluții tehnice pentru obiectivul de investiții ”Modernizare, extindere, demolare parțială a construcțiilor din ansamblul Piața agroalimentară Berceni - Sudului” 29.11.2018 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea documentației, indicatorilor tehnico economici și a cheltuielilor pentru proiectul cu titlul ”Lucrări de construcții Grădinița în incinta Școlii Gimnaziale nr. 190”, în vederea rambursării cheltuielilor eligibile prin Programul Operațional Regional 2014-2020 29.11.2018 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 al Municipiului București pentru anul 2018 20.11.2018 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 336/28.11.2017 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici - faza Proiect Tehnic - pentru obiective de investiții de pe raza Sectorului 4, cu modificările și completările ulterioare 20.11.2018 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea repartizării locuințelor devenite vacante, din Șoseaua Vitan - Bârzești nr. 20 (fostă Șos. Olteniței nr. 219), bloc Z.I.1., construite pentru tineri prin programul A.N.L., destinate închirierii 20.11.2018 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți unor obiective de investiții privind lucrări de termoizolare a unor unități de învățământ de pe raza Sectorului 4 19.11.2018 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 38/27.02.2018, privind aprobarea Listei spațiilor din unitățile de învățământ din Sectorul 4 propuse spre închiriere și intervalele orare aferente 19.11.2018 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 227/13/09/2017, privind înființarea Direcției de Administrare a Unităților de Învățământ Sector 4, cu modificările și completările ulterioare 19.11.2018 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici - la faza SF - aferenți unor obiective de investiții tip After-School, de pe raza Sectorului 4 16.11.2018 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea participării Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 4 ca partener în cadrul proiectului "TEAM-UP: Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor", cod 127169, iniţiat şi depus de Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie în parteneriat cu celelalte DGASPC-uri în cadrul apelului non-competitiv "Reducerea numărului de copii şi tineri plasaţi în instituţii, prin consolidarea reţelei de asistenţi maternali" - AP4/PI9.iv/ OS 4.5 & 4.14" 16.11.2018 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind transmiterea unei solicitări Consiliului General al Municipiului Bucureşti de constatare şi scoatere a imobilelor clădiri situate în Şos. Olteniţei nr. 9, sector 4, din Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Bucureşti, conform Anexei la H.C.G.M.B. nr. 186/08.05.2008, pag. 201 16.11.2018 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al serviciului social furnizat la domiciliu "Serviciul de asistenţă maternală" 16.11.2018 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Locale al Sectorului 4 nr. 159/14.06.2018 privind predarea în vederea administrării de către Direcţia Mobilitate Urbană Sector 4 a parcajelor publice de pe raza Sectorului 4 al Municipiului Bucureşti şi aprobarea modelului protocolului de predare-primire 16.11.2018 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului București înscrise în cartea funciară și aflate în administrarea Consiliului Local Sector 4 16.11.2018 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind îndreptarea unor erori materiale din Hotărârea COnsiliului Local Sector 4 nr. 150/14.06.2018 pentru aprobarea Procedurii privind desfășurarea licitației publice cu strigare de către Aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 4 în vederea închirierii imobilelor, teren și clădiri, situate în Șos. Berceni nr. 38A, sector 4, aflate în administrarea Consiliului Local al Sectorului 4 16.11.2018 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind reactualizarea indicatorilor tehnico-economici - la faza Proiect Tehnic - pentru obiectivele de investiții: bloc A13, strada Huedin nr. 14 și bloc B19, strada Moldoveni nr. 16 de pe raza Sectorului 4 16.11.2018 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea componenței Comisiei pentru Protecția Copilului Sector 4 a Municipiului București 16.11.2018 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivele de investiții de pe raza Sectorului 4 al Municipiului București 06.11.2018 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru modificarea și completarea H.C.L. Sector 4 nr. 9/2017 privind instituirea și încasarea taxei de salubrizare pentru toți utilizatorii serviciului, persoane fizice și juridice, de către Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale Sector 4, cu modificările și completările ulterioare 06.11.2018 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de transmitere în administrarea Consiliului Local Sector 4 a unor trotuare din sectorul 4 05.11.2018 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 al Municipiului București pentru anul 2018 05.11.2018 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru aprobarea completării, cu poziția nr.38, a Anexei nr. 2 la H.C.L. S4 nr. 120/16.05.2018 privind aprobarea valorii chiriei lunare a titularilor de contract din blocurile Z.I.1. și Z.I.2., situate în Șos. Vitan Bârzești nr.20, din cadrul programului de locuințe pentru tineri 05.11.2018 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 176/02/07/2018 privind aprobarea finanțării de la bugetul local a cheltuielilor neeligibile și a cofinanțării investiției de bază pentru obiectivele de investiții: supralărgire strada Turnu Măgurele (b-dul Constantin Brâncoveanu până la șoseaua Berceni) și supralărgire strada Luică (șos. Giurgiului până la b-dul Constantin Brâncoveanu) 05.11.2018 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind reactualizarea indicatorilor tehnico-economici - la faza Proiect Tehnic - pentru obiectivul de investiții ”Modernizare și extindere a două corpuri de clădire la sediul Primăriei Sectorului 4 - București” 02.11.2018 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru modificarea HCL S4 nr. 183/02.07.2018 privind aprobarea indicatorilor economici pentru cele 6 componente din cererea de finanțare ”Creșterea Performanței Energetice pentru blocurile de locuințe din Sectorul 4 al Municipiului București - CPE 8” 02.11.2018 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru modificarea HCL S4 nr. 178/02.07.2018 privind aprobarea indicatorilor economici pentru cele 9 componente din cererea de finanțare ”Creșterea Performanței Energetice pentru blocurile de locuințe din Sectorul 4 al Municipiului București - CPE 3” 02.11.2018 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea burselor școlare și a cuantumului acestora în anul școlar 2018-2019, pentru semestrul I 02.11.2018 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea listelor de repartizare a locuințelor pentru tineri și pentru persoanele/familiile evacuate din locuințele retrocedate foștilor proprietari, destinate închirierii, construite prin programul A.N.L. în șoseaua Vitan Bârzești nr. 20, bloc Z.I.3 02.11.2018 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind solicitarea de preluare în administrarea Consiliului General al Municipiului București a unor străzi aflate în administrarea Consiliului Local Sector 4, în vederea includerii în programul ”Nicio stradă neasfaltată și fără utilități publice” 16.10.2018 Descarcă
Skip to content

Acest site foloseşte cookie-uri. Prin continuarea navigării pe acest site, vă daţi consimţământul în folosirea cookie-urilor. Mai multe informaţii

Un cookie este un fișier de mici dimensiuni, în general alcătuit din litere și cifre, care este descărcat în memoria unui calculator (sau altui echipament folosit pentru navigare online - telefon mobil, tabletă, etc), atunci când utilizatorul accesează un anumit site web.Fisierele cookie sunt folosite la recunoasterea terminalului utilizatorului si prezentarea continutului intrun mod relevant, adaptat preferintelor utilizatorului. Cookie-urile nu solicita informatii cu caaracter personal pentru a putea fi utilizate si, in cele mai multe cazuri, nu identifica personal utilizatorii de internet. Cookie-urile oferă deţinătorilor de site-uri un feedback valoros asupra modului cum sunt utilizate site-urile lor de către utilizatori, astfel încât să le poată face şi mai eficiente ori mai accesibile pentru utilizatori. Permit aplicaţiilor multimedia sau de alt tip de pe alte site-uri să fie incluse (inserate/embed) în anumite pagini pentru a crea o experienţă de navigare mai valoroasă, mai utilă şi mai plăcută.

Close