Proiecte de Hotărâre

Caută după:

Denumire Data încărcării
Denumire Data încărcării Descarcă Notă/Completare
Proiect de Hotărâre privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 al Municipiului București pentru anul 2019 14.05.2019 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind modificarea și completarea HCL S4 nr. 296/31.10.2017, privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de până la 147.402.824 lei, în vederea refinanțării împrumutului contractat de la Raiffeisen Bank (00124 / 29.09.2011), precum și în vederea asigurării finanțării investițiilor publice de interes local, cu modificările și completările ulterioare 14.05.2019 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 138/31.05.2017 privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de până la 137.325.270 lei, în vederea refinanțării împrumutului contractat de la Banca Comercială Română (19/28643/03.10.2005), precum și în vederea asigurării finanțării investițiilor publice de interes local, cu modificările și completările ulterioare 14.05.2019 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 8/31.01.2018 privind înființarea Direcției Mobilitatea Urbană Sector 4, cu modificările și completările ulterioare 14.05.2019 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru modificarea și completarea Anexei la H.C.L.S.4 nr. 292/21.11.2018 privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului București înscrise în cartea funciară și aflate în administrarea Consiliului Local Sector 4 13.05.2019 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind constatarea și aprobarea suprafeței totale a imobilului teren și construcții, din Strada Perșani nr. 2, Sector 4, București 13.05.2019 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 274/06.11.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivele de investiții de pe raza Sectorului 4 al Municipiului București 10.05.2019 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru modificarea și completarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 150/19.12.2016 privind Metodologia de atribuire a locurilor de parcare rezidențiale, pe raza Sectorului 4 al Municipiului București, cu modificările și completările ulterioare 10.05.2019 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru construire ansamblu de locuințe colective, birouri și spații comerciale cu regim de înălțime 2S+P+12E, pe terenul în proprietate particulară în suprafață de 11.077,00 mp, aparținând SC MEGA VISION CONSTRUCT SRL, situat în str. Turnu Măgurele nr. 274-276, Sector 4, București 23.04.2019 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 al Municipiului București pentru anul 2019 23.04.2019 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru modificarea HCL S4 nr. 138/31.05.2017 privind aprobarea contratării unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de până la 137.325.270 lei, în vederea refinanțării împrumutului contractat de la Banca Comercială Română (19/28643/03.10.2005), precum și în vederea asigurării finanțării investițiilor publice de interes local, modificată și completată 23.04.2019 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru modificarea și completarea HCL S4 nr. 296/31.10.2017 privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de pana la 147.402.824 lei, în vederea refinanțării împrumutului contractat de la Raiffeisen Bank (00124 / 29.09.2011), precum și în vederea asigurării finanțării investițiilor publice de interes local, modificată și completată 23.04.2019 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de emitere a unei hotărâri pentru aprobarea declanșării procedurii de expropriere aferentă terenurilor proprietare privată din sectorul 4 situate în Șos. Giurgiului nr. 164C, Șos. Giurgiului nr. 164D, Șos. Giurgiului nr. 164F, Șos. Giurgiului nr. 164G, Șos. Giurgiului nr. 164H și Intrarea Giurgiului nr. 8A, în suprafață totală de 5.515 mp, în scopul efectuării lucrărilor de interes public privind amenajarea de spații verzi pe teritoriul municipiului București 23.04.2019 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 232/20.09.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții: ”Modernizare, recompartimentări interioare în vederea obținerii autorizației de securitate la incendiu pentru Piața Progresul” 23.04.2019 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind acordarea granturilor de către Direcția de Administrare a Unităților de Învățământ Sector 4 și aprobarea Regulamentului privind implementarea proiectului ”profesori - seniori 2019” în sectorul 4 23.04.2019 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru modificarea HCL S4 nr. 364/22.12.2017 privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici pentru Lucrări de modernizare/extindere/reabilitare ”Colegiul Tehnic Miron Nicolescu nr. 89 din B-dul Metalurgiei, nr.89” sector 4, Municipiul București, cu modificările și completările ulterioare 23.04.2019 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru consolidare, remodelare și extindere locuință existentă parter, rezultând o construcție cu regim de înălțime P+1E+M pe terenul în proprietate particulară în suprafață de 146,00 mp din măsurători, 148,00 mp din acte, aparținând lui ........................................, situat în str. Ulmetului nr. 28, Sector 4, București 19.04.2019 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivele de investiții SISTEME CENTRALIZATE DE AUTOMATIZARE SI MANAGEMENT PARCĂRI PE DOMENIUL PUBLIC AL SECTORULUI 4 și predarea documentației tehnico - economice în vederea implementării către Direcția Mobilitate Urbană Sector 4 19.04.2019 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea schimbului locuinței sociale deținută de către ......................., titularul Contractului de închiriere nr. 107/20.10.2016, pentru unitatea locativă situată în București, Aleea Nehoiu, nr. 2-12, bloc F2, etaj 3, apartamentul nr. 89, Sector 4, cu locuința socială liberă de contract situată în București, Aleea Nehoiu, nr. 2.12, bloc F3, etaj 2, apartament nr, 65, Sector 4 19.04.2019 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru modificarea coeficienților de salarizare și salariilor de bază aferente pozițiilor nr. 14 și 15 din Anexa nr. 6 a Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 346/27.12.2018 privind stabilirea salariilor de bază la nivelul Sectorului 4 al Municipiului București 19.04.2019 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru locuință individuală S+P+1E+2Er, pe terenul în proprietate particulară în suprafață de 300,00 mp din acte și 304,00 mp din măsurători, aparținând lui ......................................, situat în Intr. Urcușului nr. 12, Sector 4, București 19.04.2019 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru desființare parțială corp C1, consolidare, supraetajare corp C1 și construire corp nou, cu regim de înălțime final P+1E+M, pe terenul în proprietate particulară în suprafață de 279,00 mp din acte (260,00 mp din măsurători), aparținând lui......................................................, situat în str. Elena Cuza nr. 7, Sector 4, București 19.04.2019 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind constatarea și aprobarea suprafeței totale a imobilului - teren și construcții - din Piața Norilor, situat în Str. C-tin Rădulescu Motru nr. 9, Sector 4, București 19.04.2019 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea Planului de ordine și siguranță publică al Sectorului 4 al Municipiului București pentru anul 2019 19.04.2019 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea listei nominale de repartizare a locuințelor sociale situate în blocul F3 din Aleea Nehoiu, nr. 2-12, Sector 4 București 19.04.2019 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 336/28.11.2017 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici - faza Proiect Tehnic - pentru obiective de investiții de pe raza Sectorului 4 19.04.2019 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr.66/31.03.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții ”Amenajare parcare Piața Berceni-Olteniței”, cu modificările și completările ulterioare 19.04.2019 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 65/31.03.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții ”Amenajare parcare P+2 intersecția șos. Olteniței cu șos Berceni”, cu modificările și completările ulterioare 19.04.2019 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 8/31.01.2018 privind înființarea Direcției Mobilitate Urbană Sector 4, cu modificările și completările ulterioare 19.04.2019 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind acordarea unui suport financiar Colegiului Național de Arte ”Dinu Lipatti” din sectorul 4, pentru organizarea și desfășurarea Olimpiadei de interpretare vocală, instrumentală și studii teoretice muzicale, etapa națională 2019 19.04.2019 Descarcă
Skip to content

Acest site foloseşte cookie-uri. Prin continuarea navigării pe acest site, vă daţi consimţământul în folosirea cookie-urilor. Mai multe informaţii

Un cookie este un fișier de mici dimensiuni, în general alcătuit din litere și cifre, care este descărcat în memoria unui calculator (sau altui echipament folosit pentru navigare online - telefon mobil, tabletă, etc), atunci când utilizatorul accesează un anumit site web.Fisierele cookie sunt folosite la recunoasterea terminalului utilizatorului si prezentarea continutului intrun mod relevant, adaptat preferintelor utilizatorului. Cookie-urile nu solicita informatii cu caaracter personal pentru a putea fi utilizate si, in cele mai multe cazuri, nu identifica personal utilizatorii de internet. Cookie-urile oferă deţinătorilor de site-uri un feedback valoros asupra modului cum sunt utilizate site-urile lor de către utilizatori, astfel încât să le poată face şi mai eficiente ori mai accesibile pentru utilizatori. Permit aplicaţiilor multimedia sau de alt tip de pe alte site-uri să fie incluse (inserate/embed) în anumite pagini pentru a crea o experienţă de navigare mai valoroasă, mai utilă şi mai plăcută.

Close