Proiecte de Hotărâre

Caută după:

Denumire Data încărcării
Denumire Data încărcării Descarcă Notă/Completare
Proiect de Hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 227/13.09.2017, privind înființarea Direcției de Administrare a Unităților de Învățământ Sector 4 26.01.2018 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind rectificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr.4/22.01.2018 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 75/26.05.2011 cu modificările și completările ulterioare, privind aprobarea de către Consiliul Local al Sectorului 4 al Municipiului București, a unor împrumuturi externe de la Banca Europeană de Investiții în vederea reabilitării termice a blocurilor de locuințe din Sectorul 4 al Municipiului București 26.01.2018 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea asocierii dintre Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4 și Fundația „Hope and Homes for Children” România pentru dezinstituționalizarea copiilor găzduiți în cadrul Centrului de Plasament „Robin Hood”, în vederea închiderii acestuia și implementarea unor măsuri privind prevenirea separării copiilor de familie sau, după caz reintegrarea lor în familiile naturale precum și formarea profesională a personalului 26.01.2018 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea Regulamentului pentru închirierea spațiilor excedentare din unitățile de învățământ preuniversitar de stat aflate pe raza Sectorului 4, caietului de sarcini, modelului de contract de închiriere 26.01.2018 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea modelului contractului de închiriere pentru suprafețele cu destinația de locuință socială aflate în administrarea Sectorului 4 26.01.2018 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea Planului de Ocupare a Funcțiilor Publice pentru anul 2018 al Sectorului 4 al Municipiului București 26.01.2018 Descarcă
Proiect de Hotarâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 296/31.10.2017 privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de până la 147.402.824 lei, în vederea refinanțării împrumutului contractat de la Raiffeisen Bank (00124 / 29.09.2011), precum și în vederea asigurării finanțării investițiilor publice de interes local 19.01.2018 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 75/26.05.2011 cu modificările și completările ulterioare, privind aprobarea de către Consiliul Local al Sectorului 4 al Municipiului București a unor împrumuturi externe de la Banca Europeană de Investiții în vederea reabilitării termice a blocurilor de locuințe din Sectorul 4 al Municipiului București 19.01.2018 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea aderării Sectorului 4 al Municipiului București la ”Convenția Primarilor privind Clima și Energia” (Covenant of Mayors for Climate & Energy) 19.01.2018 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea Programului obiectivelor de investiții în continuare, până la aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018, precum și deblocarea și utilizarea excedentului bugetar al anului 2017 18.01.2018 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru modificarea și completarea H.C.L. Sector 4 nr.9/2017 privind instituirea și încasarea taxei de salubrizare pentru toți utilizatorii serviciului, persoane fizice și juridice, de către Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale Sector 4, modificată prin H.C.L. Sector 4 nr. 95/2017, modificată și completată prin H.C.L. Sector 4 nr. 347/2017 08.01.2018 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind acoperirea definitivă din excedentul bugetului local a deficitului secțiunii de dezvoltare pe anul 2017 04.01.2018 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea indicaorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții pentru blocul A1 din Aleea Resita D nr. 8, care face parte din ”Programul multianual privind creșterea performanțelor energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 4 al Municipiului București în perioada 2014-2030” 28.12.2017 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 227/13/09/2017, privind înființarea Direcției de Administrare a Unităților de Învățământ Sector 4 28.12.2017 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea tarifelor/preturilor pentru serviciile/operațiunile suplimentare negociate și a modelului actului adițional nr. 4 la contractul nr.12669/15.03.2016 încheiat cu SC Amenajarea Domeniului Public 4 SA, privind delegarea gestiunii serviciului de administrare a domeniului public și privat pentru activități de amenajare, întreținere și înfrumusețare a zonelor verzi, a parcurilor și grădinilor publice, a terenurilor de sport, a locurilor de agrement și a locurilor de joacă din Sectorul 4 al Municipiului București 28.12.2017 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru modificarea Anexei 1 la HCL nr. 344/18.12.2017, privind aprobarea cofinantarii obiectivelor de investitii pentru un nr. de 24 de unitati de invatamant de pe raza teritoriala a Sectorului 4 si aflate in administrarea Consiliului Local al Sectorului 4, in vederea realizarii lucrarilor de constructii necesare pentru obtinerea autorizatiei de functionare si/sau pentru realizarea unor lucrari de extinderi si modernizari, in cadrul Programului National de Dezvoltare Locala, perioada 2017 - 2020 28.12.2017 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru modificarea HCL nr. 50/17.03.2017 privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici ai obiectivelor de investiții privind lucrarile de constructii necesare in vederea obtinerii autorizatiei de functionare pentru unitatile de invatamant, conform Anexa 1-77, aflate in administrarea Consiliului Local al Sectorului 4, modificata și completată 28.12.2017 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici aferenți unor obiective de investiții de pe raza Sectorului 4 al Municipiului București 28.12.2017 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 39/26.02.2015 privind aprobarea sumelor bănești aferente baremelor de dotare cu echipament și cazarmament pentru copiii încredințați sau dați în plasament la asistenții materiali profesioniști, modificată și completată prin Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 51/26/03.2015 28.12.2017 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea acordării locuinței sociale situată la adresa din Aleea Nehoiu, nr. 2-12, bloc F3, etaj 1, garsoniera nr. 44, sector 4, București, familiei Mihalache Maria 22.12.2017 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 13/29.07.2004 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a CLS4, cu modificările și completările ulterioare 22.12.2017 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 93/27.04.2017 privind stabilirea procedurii de întocmire a dosarelor și a metodologiei de aprobare a subvenției/scutirii de la plata taxei de reabilitare termică a proprietarilor ce se încadrează în prevederile art. 14 alin. (8) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 18/2009, privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, cu modificările și completările ulterioare 22.12.2017 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind stabilirea salariilor de bază la nivelul Sectorului 4 pentru anul 2018 22.12.2017 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 al Municipiului București pentru anul 2017 22.12.2017 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea componenței Comisiei pentru Protecția Copilului Sector 4 al Municipiului București 22.12.2017 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „reamenajarea spațiului urban adiacent bulevardelor Alexandru Obregia, Constantin Brâncoveanu, Tineretului și șoseaua Berceni” 22.12.2017 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „reamenajarea spațiului urban adiacent strada Secerei” 22.12.2017 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici a blocurilor de locuințe care fac parte din „Programul multianual privind creșterea performanțelor energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 4 al Municipiului București în perioada 2014-2030” 22.12.2017 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici pentru „Lucrări de modernizare/extindere/reabilitare pentru bazinul de înot și sală sport Școala Gimnazială nr. 190, str. Nițu Vasile nr.16 (proiectare și execuție)” sector 4, Municipiul București 19.12.2017 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici pentru „Lucrări de modernizare/extindere/reabilitare Colegiul Tehnic Miron Nicolescu nr. 89 din B-dul Metalurgiei nr. 89” sector 4, Municipiul București 19.12.2017 Descarcă
Skip to content

Acest site foloseşte cookie-uri. Prin continuarea navigării pe acest site, vă daţi consimţământul în folosirea cookie-urilor. Mai multe informaţii

Un cookie este un fișier de mici dimensiuni, în general alcătuit din litere și cifre, care este descărcat în memoria unui calculator (sau altui echipament folosit pentru navigare online - telefon mobil, tabletă, etc), atunci când utilizatorul accesează un anumit site web.Fisierele cookie sunt folosite la recunoasterea terminalului utilizatorului si prezentarea continutului intrun mod relevant, adaptat preferintelor utilizatorului. Cookie-urile nu solicita informatii cu caaracter personal pentru a putea fi utilizate si, in cele mai multe cazuri, nu identifica personal utilizatorii de internet. Cookie-urile oferă deţinătorilor de site-uri un feedback valoros asupra modului cum sunt utilizate site-urile lor de către utilizatori, astfel încât să le poată face şi mai eficiente ori mai accesibile pentru utilizatori. Permit aplicaţiilor multimedia sau de alt tip de pe alte site-uri să fie incluse (inserate/embed) în anumite pagini pentru a crea o experienţă de navigare mai valoroasă, mai utilă şi mai plăcută.

Close