Proiecte de Hotărâre

Caută după:

Denumire Data încărcării
Denumire Data încărcării Descarcă Notă/Completare
Proiect de Hotărâre privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea expresă a Consiliului Local Sector 4, de a hotărî cu privire la cooperarea, înfrățirea și semnarea Înțelegerii de cooperare dintre Sectorul 4 al Municipiului București prin Primarul Sectorului 4 cu Pretura Sectorului Buiucani, Municipiul Chișinău, Republica Moldova 20.05.2021 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 109 din 10.06.2019 privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de până la 100.000.000 lei, în vederea asigurării finanțării investițiilor publice de interes local, cu modificările și completările ulterioare 20.05.2021 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de până la 108.895.000 lei 20.05.2021 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Sector 4 în Adunarea generală a Acționarilor societății Totul Verde S.A. 20.05.2021 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea bugetului general consolidat de venituri și cheltuieli al Sectorului 4 al Municipiului București pentru anul 2021 16.04.2021 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al Sectorului 4 pe o perioadă de 3 luni, respectiv 01.05.2021 – 31.07.2021 16.04.2021 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea numărului de burse și cuantumului acestora acordate elevilor din unitățile de învățământ de stat din Sectorul 4 al Municipiului București, în semestrul al II-lea pentru anul școlar 2020-2021 16.04.2021 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind alegerea viceprimarilor sectorului 4 12.04.2021 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru îndreptarea unor erori din Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 12/12.02.2021 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Consiliului Local al Sectorului 4 12.04.2021 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea Statutului Asociației de dezvoltare intercomunitară pentru gestionarea integrală a deșeurilor municipale în Municipiul București 09.04.2021 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București privind transmiterea din administrarea Consiliului General al Municipiului București prin Administrația Străzilor în administrarea Consiliului Local al Sectorului 4 a Pieței Eroii Revoluției, în scopul continuării lucrărilor aferente proiectului ”Modernizare Piața Eroii Revoluției și pasaj pietonal”, precum și predarea integrală a documentației elaborate până în prezent 09.04.2021 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind modificarea Anexei la HCL S4 nr. 213/2018 privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de până la 268.034.074,41 lei în vederea asigurării prefinanțării și/sau cofinanțării proiectelor care beneficiază de finanțare nerambursabilă de la Uniunea Europeană prin Programul Operațional Regional 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare 09.04.2021 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind solicitarea către Consilul General al Municipiului București de emitere a unei hotărâri pentru aprobarea declanșării procedurii de expropriere pentru imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică ”Construire pasaj rutier suprateran la intersecția Str. Turnu Măgurele – Bd. Metalurgiei – Bd. Alexandru Obregia” 09.04.2021 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind solicitarea către Consilul General al Municipiului București de emitere a unei hotărâri pentru aprobarea declanșării procedurii de expropriere pentru imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică “Construire pasaj rutier la intersecția dintre str. Sergent Ion Iriceanu și str. Turnu Măgurele” 09.04.2021 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea alipirii imobilelor-terenuri situate în str. Pridvorului nr. 24, str. Secerei nr. 53-55 și str. Secerei nr. 57 într-un singur imobil cu nr. cadastral 235962 09.04.2021 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru CONSTRUIRE IMOBIL DE LOCUIT Ds+P+1E+M – LOCUINȚĂ INDIVIDUALĂ, pe terenul proprietate particulară în suprafață de 200 mp din acte, 199 mp din măsurători, aparținând lui ................, situat în STR. PRELUNGIREA URCUȘULUI NR. 32 (fost str. DAMBULUI nr. 90A), Sector 4, București 06.04.2021 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru EDIFICARE IMOBIL DE LOCUIT S+P+1E+M - LOCUINȚĂ INDIVIDUALĂ, pe terenul proprietate particulară în suprafață de 164 mp din acte, 170 mp din măsurători, aparținând lui ................., situat în str. PAJIȘTEI NR. 7, Sector 4, București 06.04.2021 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru CONSTRUIRE LOCUINȚĂ UNIFAMILIALĂ P+1E+E2R, pe terenul proprietate particulară în suprafață de 855 mp, aparținând lui ................, situat în Intr. SERELOR nr. 83-85, Sector 4, București 06.04.2021 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru CONSTRUIRE IMOBIL DE LOCUIT P+1E+M – LOCUINȚĂ INDIVIDUALĂ pe terenul proprietate particulară în suprafață de 202 mp din acte, 204 din măsurători aparținând ..............., situat in STR. IARBA CÂMPULUI nr. 58, Sector 4, București 06.04.2021 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru CONSTRUIRE IMOBIL DE LOCUIT - LOCUINȚĂ UNIFAMILIALĂ Sp/Ds+P+1E+E2R, pe terenul proprietate particulară în suprafață de 500 mp din acte, 520 din măsurători aparținând .................., situat în STR. IANCU COJESCU nr. 6B, Sector 4, București 06.04.2021 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru CONSTRUIRE IMOBIL DE LOCUIT P+1E+M – LOCUINȚĂ UNIFAMILIALĂ, pe terenul proprietate particulară în suprafață de 250 mp din acte, 253 mp din măsurători, aparținând soților ............., situat în STR. Serg. CONDURACHE GHEORGHE NR. 24, Sector 4, București 06.04.2021 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind instituirea taxei speciale de salubrizare pentru utilizatorii fără contracte individuale de prestări servicii de salubrizare aferentă serviciilor de salubrizare prestate pentru colectarea și gestionarea deșeurilor municipale și pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea și aplicarea taxei speciale de salubrizare pe raza Sectorului 4 al Municipiului București 06.04.2021 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind organizarea rețelei unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular, la nivelul Sectorului 4, în anul școlar 2021-2022 06.04.2021 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 28/12.02.2021 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Sector 4 în consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular din sectorul 4, cu completările ulterioare 06.04.2021 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea Planului anual de acțiuni și lucrări de interes local pentru repartizarea și efectuarea orelor de muncă, pe anul 2021, de către beneficiarii Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare 06.04.2021 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru modificarea Anexei nr. 1 a Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 184/29.12.2020 privind reorganizarea Aparatului de Specialitate al Primarului Sectorului 4, aprobarea Organigramei și Statului de funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale acestuia 06.04.2021 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 4 de a hotărî cu privire la aprobarea procedurii de colaborare și a Parteneriatului pentru Dezvoltare Locală între Sectorul 4 al Municipiului București, D.G.A.S.P.C. Sector 4 și Asociația GO-AHEAD privind proiectul ”cetățenie activă într-o lume digitală” în cadrul apelului de proiecte lansat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014 - 2020 24.03.2021 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 4 de a hotărî cu privire la aprobarea procedurii de colaborare și a Parteneriatului pentru Dezvoltare Locală între Sectorul 4 al Municipiului București, D.G.A.S.P.C. Sector 4 și Federația pentru Accesibilitatea României și a Asociației Consultanților și Experților în Economie Socială România privind proiectul ”ÎMPREUNĂ pentru dezvoltare locală” ÎMPREUNĂ pentru comunități mai puternice” în cadrul apelului de proiecte lansat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020 24.03.2021 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 4 de a hotărî cu privire la aprobarea procedurii de colaborare și a Parteneriatului pentru Dezvoltare Locală între Sectorul 4 al Municipiului București, D.G.A.S.P.C. Sector 4 și Federația Filantropia privind proiectul ”Parteneriat de dezvoltare locală pentru tinerii dezinstituționalizați” în cadrul apelului de proiecte lansat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020 24.03.2021 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 4 de a hotărî cu privire la aprobarea procedurii de colaborare și a Parteneriatului pentru Dezvoltare Locală între Sectorul 4 al Municipiului București, D.G.A.S.P.C. Sector 4 și Societatea Națională de Cruce Roșie din România privind proiectul ”Fii voluntar, fii responsabil!” în cadrul apelului de proiecte lansat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020 24.03.2021 Descarcă
Skip to content

Acest site foloseşte cookie-uri. Prin continuarea navigării pe acest site, vă daţi consimţământul în folosirea cookie-urilor. Mai multe informaţii

Un cookie este un fișier de mici dimensiuni, în general alcătuit din litere și cifre, care este descărcat în memoria unui calculator (sau altui echipament folosit pentru navigare online - telefon mobil, tabletă, etc), atunci când utilizatorul accesează un anumit site web.Fisierele cookie sunt folosite la recunoasterea terminalului utilizatorului si prezentarea continutului intrun mod relevant, adaptat preferintelor utilizatorului. Cookie-urile nu solicita informatii cu caaracter personal pentru a putea fi utilizate si, in cele mai multe cazuri, nu identifica personal utilizatorii de internet. Cookie-urile oferă deţinătorilor de site-uri un feedback valoros asupra modului cum sunt utilizate site-urile lor de către utilizatori, astfel încât să le poată face şi mai eficiente ori mai accesibile pentru utilizatori. Permit aplicaţiilor multimedia sau de alt tip de pe alte site-uri să fie incluse (inserate/embed) în anumite pagini pentru a crea o experienţă de navigare mai valoroasă, mai utilă şi mai plăcută.

Close