Proiecte de Hotărâre

Caută după:

Denumire Data încărcării
Denumire Data încărcării Descarcă Notă/Completare
Proiect de Hotărâre privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al Sectorului 4, pe o perioadă de 3 luni, de la data încetării stării de urgență 20.03.2020 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea unui sprijin financiar Spitalului Clinic de Urgență ”Bagdasar-Arseni” București și Spitalului Clinic de Urgență ”Sf. Ioan” București 20.03.2020 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: Modernizarea, reabilitarea și obținerea autorizației de funcționare pentru ”Colegiul Național Mihai Eminescu” 20.03.2020 Descarcă
Proiect de Horărâre pentru modificarea anexei nr. 5 a Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 346/27.12.2018 privind stabilirea salariilor de bază la nivelul Sectorului 4 25.02.2020 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind crearea și implementarea proiectului ”Ghișeul tău!” la nivelul autorității locale a Sectorului 4 al Municipiului București și a tuturor instituțiilor subordonate Consiliului Local al Sectorului 4 care au program cu publicul 25.02.2020 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 al Municipiului București pentru anul 2020 24.02.2020 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de emitere a unei hotărâri pentru aprobarea declanșării procedurilor de expropriere pentru imobilul teren și construcție aflate în proprietate privată de la adresa Strada Gramont nr. 25, sector 4, nr. Cadastral 228858, în vederea efectuării lucrării de utilitate publică ”Lucrări de construcții necesare în vederea obținerii autorizației de funcționare pentru unitatea de învățământ Grădinița nr. 224” 21.02.2020 Descarcă
Proiect de Hotărâre prvind reactualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții ”Lucrări de construcții necesare în vederea obținerii autorizației de funcționare pentru unitatea de învățământ Grădinița nr. 224” 21.02.2020 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 227/13.09.2017 privind înființarea Direcției de Administrare a Unităților de Învățământ Sector 4, cu modificările și completările ulterioare 21.02.2020 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind înhumarea persoanelor decedate pe raza Sectorului 4 al Municipiului București cu aparținători legali, care nu pot să își îndeplinească obligațiile familiale datorită unor situații deosebite 21.02.2020 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 15/10.02.2020 privind aprobarea burselor școlare și a cuantumului acestora în anul școlar 2019-2020, pentru semestrul al II-lea 21.02.2020 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru modificarea punctului 6 al anexei Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 191/22.08.2019 pentru aprobarea numărului maxim de posturi, la nivelul subdiviziunii administrativ-teritoriale Sector 4 a municipiului București 21.02.2020 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construire locuință unifamilială S+P+E2R pe terenul proprietate particulară în suprafață de 469,00 mp aparținând lui ......................., situat în str. LÂNĂRIEI nr. 149, Sector 4, București 19.02.2020 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construire imobil cu funcțiune mixtă (birouri, clinică medicală, comerț, locuire) 2S+P+3E+T pe terenul proprietate particulară în suprafață de 250,00 mp din acte și 246 mp din măsurători aparținând soților ..............................., situat în str. Frigului nr. 15, Sector 4, București 19.02.2020 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construire imobil de locuit - locuință individuală P+1E și împrejmuire, pe terenul proprietate particulară în suprafață de 192 mp din acte, 194 mp din măsurători, aparținând lui .................................., situat în str. CETATEA POENARI nr 45, Sector 4, București 19.02.2020 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind repartizarea, închirierea și administrarea locuințelor sociale și a locuințelor din fondul locativ de stat aflate în proprietatea publică a Sectorului 4 al Municipiului București, a Criteriilor de ierarhizare în repartizarea locuințelor sociale, precum și desemnarea consilierilor locali care vor face parte din Comisia de Analiză a Cererilor și de Repartizare a Locuințelor 19.02.2020 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de conviețuire în imobilele aflate în proprietatea și în administrarea Sectorului 4 al Municipiului București 19.02.2020 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea și actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivele de investiții blocuri de locuințe de pe raza Sectorului 4 al Municipiului București 07.02.2020 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea bugetului general consolidat de venituri și cheltuieli al Sectorului 4 al Municipiului București pentru anul 2020 05.02.2020 Descarcă
RAPORT DE SPECIALITATE privind aprobarea bugetului general consolidat de venituri și cheltuieli al Sectorului 4 al Municipiului București pe anul 2020 04.02.2020 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea burselor școlare și a cuantumului acestora în anul școlar 2019-2020, pentru semestrul al II-lea 04.02.2020 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea Programului obiectivelor de investiții în continuare, până la aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020, precum și deblocarea și utilizarea excedentului bugetar al anului 2019 22.01.2020 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru modificarea anexelor nr. 1 și nr. 2 ale Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 346/27.12.2018 privind stabilirea salariilor de bază la nivelul Sectorului 4 22.01.2020 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 301/11.12.2019 privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de emitere a unei hotărâri pentru aprobarea declanșării procedurii de expropriere pentru imobilul teren proprietate privată în suprafață de 2.000 mp. de la adresa Șoseaua Giurgiului nr. 164 C, sector 4, nr. cadastral 203194, în vederea efectuării lucrărilor de interes public privind amenajarea de spații verzi și parcări 22.01.2020 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind acordarea unui sprijin material Spitalului Clinic de Psihiatrie ”Prof. Dr. Alexandru Obregia”, prin amenajarea și dotarea unui loc de joacă pentru copii 21.01.2020 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru extindere corp de clădire existent cu regim de înălţime P+1E şi destinaţie de expediţie şi birouri şi amplasare centrală fotovoltaică, pe terenul proprietate particulară în suprafaţă de 52907,00 mp, aparţinând S.C. FOX COM SERV S.R.L., situat în Şos. VITAN BÂRZEŞTI nr. 5, Sector 4, Bucureşti 20.01.2020 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru CONSTRUIRE IMOBIL CU FUNCŢIUNEA DE LOCUINŢĂ INDIVIDUALĂ ÎN REGIM DE ÎNĂLŢIME P+1E+M, pe terenul proprietate particulară în suprafaţă de 184 mp aparţinând ......................., situat în str. ŞOIMUŞ nr. 87, Sector 4, Bucureşti 20.01.2020 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru edificare construcție cu destinația de locuință individuală Sp+P+1E și refacere împrejmuire, pe terenul proprietate particulară în suprafață de 250 mp din acte, 255 mp din măsurători aparținând ................, situat în str. MIXANDREI nr 59, Sector 4, București 20.01.2020 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru CONSTRUIRE CLĂDIRE S+P+2E+M CU FUNCȚIUNE DE LOCUINȚE COLECTIVE, ÎMPREJMUIRE TEREN ȘI ORGANIZARE DE ȘANTIER pe terenul în proprietate particulară în suprafață de 772 mp aparținând lui ................., situat în STR. ALUNIȘULUI NR. 111 - 113, Sector 4, București 20.01.2020 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind prorogarea duratei suspendării prevăzută în Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 273/06.11.2018 pentru modificarea şi completarea H.C.L Sector 4 nr. 9/2017 privind instituirea şi încasarea taxei de salubrizare pentru toţi utilizatorii serviciului, persoane fizice şi juridice, de către Direcţia Generală de Impozite si Taxe Locale Sector 4, cu modificările şi completările ulterioare 17.01.2020 Descarcă
Skip to content

Acest site foloseşte cookie-uri. Prin continuarea navigării pe acest site, vă daţi consimţământul în folosirea cookie-urilor. Mai multe informaţii

Un cookie este un fișier de mici dimensiuni, în general alcătuit din litere și cifre, care este descărcat în memoria unui calculator (sau altui echipament folosit pentru navigare online - telefon mobil, tabletă, etc), atunci când utilizatorul accesează un anumit site web.Fisierele cookie sunt folosite la recunoasterea terminalului utilizatorului si prezentarea continutului intrun mod relevant, adaptat preferintelor utilizatorului. Cookie-urile nu solicita informatii cu caaracter personal pentru a putea fi utilizate si, in cele mai multe cazuri, nu identifica personal utilizatorii de internet. Cookie-urile oferă deţinătorilor de site-uri un feedback valoros asupra modului cum sunt utilizate site-urile lor de către utilizatori, astfel încât să le poată face şi mai eficiente ori mai accesibile pentru utilizatori. Permit aplicaţiilor multimedia sau de alt tip de pe alte site-uri să fie incluse (inserate/embed) în anumite pagini pentru a crea o experienţă de navigare mai valoroasă, mai utilă şi mai plăcută.

Close