Proiecte de Hotărâre

Caută după:

Denumire Data încărcării
Denumire Data încărcării Descarcă Notă/Completare
Proiect de Hotărâre privind acordarea de stimulente financiare elevilor din unitățile de învățământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 4 al Municipiului București, care au obținut rezultate deosebite la olimpiade și concursuri naționale și internaționale 26.02.2018 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 1/22.06.2016 privind alegerea Comisiei de validare, modificată prin Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 86/27.10.2016 26.02.2018 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru construire complex sportiv cu spațiu de alimentație publică, pe terenul proprietate particulară în suprafață de 2.000 mp, aparținând SC LAKESIDE VIEW SRL, situat în Drumul Dealul Bradului n. 149-151, Sector 4, București 22.02.2018 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru imobil locuințe colective, pe terenul proprietate particulară în suprafață de 250,00 mp, aparținând DÂMBULUI 128 RESIDENCE SRL, situat în str. Dâmbului nr. 128, Sector 4, București 22.02.2018 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru extindere hală, pe terenul proprietate particulară în suprafață de 3000,00 mp, aparținând lui Luțu Tudor și Luțu Mihaela, situat în șos. Berceni nr. 104P, Sector 4, București 22.02.2018 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru imobil apartamente și servicii S+P+4E+5Er, pe terenul proprietate particulară în suprafață de 234,00 mp, aparținând SC ANYO INTERCOM SRL, situat în str. Alunișului nr. 32, Sector 4, București 22.02.2018 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind validarea unui mandat de consilier local 22.02.2018 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru prorogarea unor termene din H.C.L. Sector 4 nr. 9/2017, privind instituirea și încasarea taxei de salubrizare pentru toți utilizatorii serviciului, persoane fizice și juridice, de către Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale Sector 4, cu modificările și completările ulterioare 22.02.2018 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea Planului de Analiză și Acoperire a Riscurilor la nivelul Unității Administrativ-Teritoriale a Sectorului 4 22.02.2018 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru modificarea Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 8/04.07.2016 privind constituirea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al sectorului 4, modificată și completată 22.02.2018 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți unor obiective de investiții de pe raza Sectorului 4 al Municipiului București 22.02.2018 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind încetarea de drept a unui mandat de consilier local 22.02.2018 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea bugetului general consolidat de venituri și cheltuieli al Sectorului 4 al Municipiului București pentru anul 2018 22.02.2018 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind participarea Sectorului 4 al Municipiului București prin Aparatul de Specialitate al Primarului la cel de-al treilea apel de propuneri de proiecte „Acțiuni Urbane Inovative” lansat pe Fondul European de Dezvoltare Regională cu proiectul „ARTĂ URBANĂ: ZUGRĂVIREA CREATIVĂ A BLOCURILOR DE LOCUINȚE” 22.02.2018 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru modificarea HCL S4 nr. 236/13.09.2017 cu privire la asocierea Sectorului 4 al Municipiului București cu ARD Asociația de Dezvoltare Comunitară în Mediul Rural și S.C RomActiv Business Consulting SRL în vederea constituirii Asociației „Gândim și Acționăm Local în Sectorul 4” pentru realizarea în comun a proiectului de interes public local „Strateg Plus – parteneriat pentru dezvoltare locală durabilă” 22.02.2018 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea listei spațiilor din unitățile de învățământ din Sectorul 4 propuse spre închiriere și intervalele orare aferente 22.02.2018 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare „Creșterea Performanței Energetice pentru blocurile de locuințe din Sectorul 4 al Municipiului București – CPE11”, în vederea depunerii spre finanțare prin Programul Operațional Regional 2014-2020 în cadrul apelului de proiecte cod „POR/174/3/1/Creșterea eficienței energetice în clădirile rezidențiale, clădirile publice și sistemele de iluminat public, îndeosebi a celor care înregistrează consumuri energetice mari/1/Creșterea eficienței energetice în clădirile rezidențiale, clădirile publice și sistemele de iluminat public, îndeosebi a celor care înregistrează consumuri energetice mari” 22.02.2018 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al Sectorului 4, pe o perioadă de 3 luni, respectiv 01.03.2018-31.05.2018 22.02.2018 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea Programului de Activități al Centrului European Cultural și de Tineret pentru UNESCO „Nicolae Bălcescu” pentru anul 2018 31.01.2018 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind extinderea modalităților de plată a impozitelor și taxelor locale la nivelul Sectorului 4 31.01.2018 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind înființarea Direcției Mobilitate Urbană Sector 4 31.01.2018 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 91/06.04.2017 privind aprobarea numărului maxim de posturi, pe anul 2017, la nivelul Sectorului 4 cu modificările și completările ulterioare 31.01.2018 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind reorganizarea Direcției Generale de Poliție Locală Sector 4 și aprobarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare ale Aparatului de Specialitate al Primarului Sectorului 4 31.01.2018 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind solicitarea Consiliului Local Sector 4 către Consiliul General al Municipiului București în vederea adoptării unei hotărâri privind transmiterea în administrarea Consiliului Local Sector 4 a terenului situat în str. Secerei nr. 112-116, sector 4, aflat în proprietatea Municipiului București, în vederea alipirii la Parcul Lumea Copiilor 26.01.2018 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru imobil de locuințe colective S+P+3E+E4R, pe terenul proprietate particulară în suprafață de 241,00 mp (conform CU pentru str. Mocăncuței nr. 6A) + 114,00 mp (str. Mocăncuței nr. 6) aparținând lui Preda Romeo Valentin, situat în Strada Mocăncuței nr. 6 și nr. 6A, Sector 4, București 26.01.2018 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru hală metalică P+1Eparțial, pe terenul proprietate particulară în suprafață de 2.444,45 mp, aparținând lui Brustur Horia, situat în Drumul Dealul Bradului nr. 161-163, sector 4, București 26.01.2018 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind rectificarea Anexei nr. 9 la HCL Sector 4 nr. 363/2017 26.01.2018 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind prelungirea anuală a contractelor de închiriere pentru suprafețe cu destinația de locuință socială, pentru chiriașii blocului B2 din Bdul. Metalurgiei, nr. 89, sector 4 și modificarea contractelor de închiriere 26.01.2018 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind rectificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 5/22.01.2018 pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 296/31.10.2017 privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de până la 147.402.824 lei, în vederea refinanțării împrumutului contractat de la Raiffeisen Bank (00124/ 29.09.2011), precum și în vederea asigurării finanțării investițiilor publice de interes local 26.01.2018 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 227/13.09.2017, privind înființarea Direcției de Administrare a Unităților de Învățământ Sector 4 26.01.2018 Descarcă
Sari la conținut

Acest site foloseşte cookie-uri. Prin continuarea navigării pe acest site, vă daţi consimţământul în folosirea cookie-urilor. Mai multe informaţii

Un cookie este un fișier de mici dimensiuni, în general alcătuit din litere și cifre, care este descărcat în memoria unui calculator (sau altui echipament folosit pentru navigare online - telefon mobil, tabletă, etc), atunci când utilizatorul accesează un anumit site web.Fisierele cookie sunt folosite la recunoasterea terminalului utilizatorului si prezentarea continutului intrun mod relevant, adaptat preferintelor utilizatorului. Cookie-urile nu solicita informatii cu caaracter personal pentru a putea fi utilizate si, in cele mai multe cazuri, nu identifica personal utilizatorii de internet. Cookie-urile oferă deţinătorilor de site-uri un feedback valoros asupra modului cum sunt utilizate site-urile lor de către utilizatori, astfel încât să le poată face şi mai eficiente ori mai accesibile pentru utilizatori. Permit aplicaţiilor multimedia sau de alt tip de pe alte site-uri să fie incluse (inserate/embed) în anumite pagini pentru a crea o experienţă de navigare mai valoroasă, mai utilă şi mai plăcută.

Close