Proiecte de Hotărâre

Caută după:

Denumire Data încărcării
Denumire Data încărcării Descarcă Notă/Completare
Proiect de Hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 50/12.04.2021 privind instituirea taxei speciale de salubrizare pentru utilizatorii fără contracte individuale de prestări servicii de salubrizare aferentă serviciilor de salubrizare prestate pentru colectarea și gestionarea deșeurilor municipale și pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea si aplicarea taxei speciale de salubrizare pe raza Sectorului 4 al Municipiului București 13.07.2022 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 al Municipiului București pentru anul 2022 08.07.2022 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 68 din 26.05.2021 privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de până la 260.000.000 lei, cu modificările și completările ulterioare 08.07.2022 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru CONSTRUIRE IMOBIL ”CASA SĂRBĂTOAREA” – HOTEL D+P+3ER, pe terenul proprietate particulară în suprafață de 1266,49 mp (1377 mp conform măsurătorilor), situat în CALEA ȘERBAN VODĂ NR. 31-31A, Sector 4, București 08.07.2022 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 214/26.09.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții: Edificarea unei stații de metrou la nivel suprateran, situată între stația de metrou Berceni și Șoseaua de Centură 08.07.2022 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru modificarea Anexelor la Hotărârile Consiliului Local Sector 4 nr. 5/08.02.2021 și nr. 9/08.02.2021 privind componența Comisiei nr. 2 respectiv Comisiei nr. 6 08.07.2022 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local Secor 4 nr. 4/08.02.2021 privind componența Comisiei nr. 1 08.07.2022 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al Sectorului 4 pe o perioadă de 3 luni, respectiv 01.08.2022 – 31.10.2022 08.07.2022 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici și aprobarea indicatorilor tehnico-economici, aferenți obiectivelor de investiții derulate pe raza Sectorului 4 01.07.2022 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 al Municipiului București pentru anul 2022 24.06.2022 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind acordarea unui mandat special în Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru gestionarea integrată a deșeurilor municipale din Municipiul București, pentru delegarea, în numele și pe seama Sectorului 4 al Municipiului București a activităților specifice preluate temporar, conform O.U.G. nr. 38/2022 20.06.2022 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind preluarea de către Consiliul Local al Sectorului 4 a competențelor unității administrativ-teritoriale a municipiului București de organizare a prelucrării, neutralizării și valorificării materiale și energetice a deșeurilor, de organizare a tratării mecanobiologice a deșeurilor municipale și a deșeurilor similare, precum și de administrare a depozitelor de deșeuri și/sau instalațiilor de eliminare a deșeurilor municipale și a deșeurilor similare, pentru deșeurile generate și colectate pe raza administrativ teritorială a Sectorului 4 20.06.2022 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru modificarea HCL S4 nr. 264/05.11.2019 privind aprobarea documentației tehnico-economice, la faza Proiect Tehnic și detalli de execuție, pentru obiectivele de investiții lucrări de reabilitare la blocurile de locuințe sociale F2 din Aleea Nehoiu nr.2-12 si F3 din Aleea Nehoiu nr.2-12 17.06.2022 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru modificarea HCL S4 nr. 124/30.09.2020 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii: ”Lucrări de reabilitare, modernizare și schimbare de funcțiune clădire existentă în gradiniță; reabilitare, modernizare corp anexă” situat în bdul. Metalurgiei nr. 89, sector 4 17.06.2022 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru modificarea HCL S4 nr. 279/26.11.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții lucrări de reabilitare la blocul de locuințe sociale B2 din B-dul Metalurgiei nr. 89 17.06.2022 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții prevăzut în anexa la H.C.L. Sector 4 nr. 201/30.12.2021 17.06.2022 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 294/21.11.2018 privind aprobarea componenței Comisie pentru Protecția Copilului Sector 4 a Municipiului București, republicată, cu modificările și completările ulterioare 17.06.2022 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 71/26.05.2021 privind aprobarea depunerii cererii de finanțare ”Regenerare ZUM - Construirea unei clădiri cu funcțiunea Centru de zi” și aprobarea indicatorilor tehnico-economici în cadrul apelului de proiecte POR/2019/9/9.1/1/BI 17.06.2022 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 20/14.02.2022 privind aprobarea cheltuielilor proiectului cu titlul ”Regenerare ZUM - Construirea unei clădiri cu funcțiunea Centru de zi” în vederea rambursării cheltuielilor eligible prin Programul Operațional Regional 2014-2020 17.06.2022 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 68 din 26.05.2021 privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de până la 260.000.000 lei, cu modificările și completările ulterioare 14.06.2022 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 al Municipiului București pentru anul 2022 14.06.2022 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINȚE COLECTIVE, Rh=S+P+2E+M, pe terenul proprietate particulară în suprafață de 1732 mp, situat in STR. BRĂDETULUI NR. 24, LOT 3, Sector 4, Bucuresti 14.06.2022 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar pe anul 2021 14.06.2022 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de închiriere prin licitație publică a bunurilor aflate pe domeniul public și privat al Sectorului 4 al Municipiului București, terenuri și construcții, aflate în administrarea Consiliului Local al Sectorului 4, precum și de aprobare a documentațiilor de atribuire, modele de caiete de sarcini, fișe de date, model de contract de închiriere și Lista cu situația imobilelor libere ce vor fi scoase la licitație 14.06.2022 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: ”Construire scară exterioară de evacuare pentru Școala Gimnazială Nr. 97” 14.06.2022 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea valorică a obiectivului de investiții: ”Dotare cu mobilier pentru unitățile de învățământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 4” 14.06.2022 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea și actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiective de investiții derulate pe raza Sectorului 4 31.05.2022 Descarcă
Proiect de Hotărâre prvind aprobarea indicatorilor tehnice-economici aferenți obiectivului de investiții: Regenerarea spațiilor publice în zona Pasajul Unirii, prin realizarea lucrărilor de consolidare și reabilitare a obiectivului ”Pasaj Unirii” -etapa I Punerea în siguranță 30.05.2022 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind vacantarea a două posturi de membri titulari și două posturi de membri supleanți din cadrul Comisiei pentru Protecția Copilului Sector 4, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 294/21.11.2018 privind aprobarea componenței nominale a Comisiei pentru Protecția Copilului Sector 4, republicată, cu modificările și completările ulterioare 27.05.2022 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local al Sectorului 4 în consiliile de administrație ale unităților de învățământ antepreșcolar de stat din sectorul 4, în Creșa ”Degețica”, Creșa ”Crăiasa Zăpezii”, Creșa ”Mica Sirenă”, Creșa ”Dumbrava Minunată” și Creșa ”Micii Magicieni” 27.05.2022 Descarcă
Skip to content

Acest site foloseşte cookie-uri. Prin continuarea navigării pe acest site, vă daţi consimţământul în folosirea cookie-urilor. Mai multe informaţii

Un cookie este un fișier de mici dimensiuni, în general alcătuit din litere și cifre, care este descărcat în memoria unui calculator (sau altui echipament folosit pentru navigare online - telefon mobil, tabletă, etc), atunci când utilizatorul accesează un anumit site web.Fisierele cookie sunt folosite la recunoasterea terminalului utilizatorului si prezentarea continutului intrun mod relevant, adaptat preferintelor utilizatorului. Cookie-urile nu solicita informatii cu caaracter personal pentru a putea fi utilizate si, in cele mai multe cazuri, nu identifica personal utilizatorii de internet. Cookie-urile oferă deţinătorilor de site-uri un feedback valoros asupra modului cum sunt utilizate site-urile lor de către utilizatori, astfel încât să le poată face şi mai eficiente ori mai accesibile pentru utilizatori. Permit aplicaţiilor multimedia sau de alt tip de pe alte site-uri să fie incluse (inserate/embed) în anumite pagini pentru a crea o experienţă de navigare mai valoroasă, mai utilă şi mai plăcută.

Close