Proiecte de Hotărâre

Caută după:

Denumire Data încărcării
Denumire Data încărcării Descarcă Notă/Completare
Proiect de Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a bugetului aferent proiectului cu titlul ”Renovarea Energetică Moderată a clădirilor rezidențiale multifamiliale din Sectorul 4 al Municiplului Bucuresti REM 8” și depunerea cererii de finanțare în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/1/A.3.1/1 10.10.2022 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a bugetului aferent proiectului cu titlul ”Renovarea Energetică Moderată a clădirilor rezidențiale multifamiliale din Sectorul 4 al Municipiului București REM 7” și depunerea cererii de finanțare în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/1/A.3.1/1 10.10.2022 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a bugetulul aferent proiectului cu titlul ”Renovarea Energetică Moderată a clădirilor rezidențiale multifamiliale din Sectorul 4 al Municipiului București REM 6” și depunerea cererii de finanțare în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/1/A.3.1/1 10.10.2022 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a bugetului aferent proiectului cu titlul ”Renovarea Energetică Moderată a clădirilor rezidențiale multifamiliale din Sectorul 4 al Municipiului București REM 5” și depunerea cererii de finanțare în cadrul-apelului de proiecte PNRR/2022/C5/1/A.3.1/1 10.10.2022 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a bugetului aferent proiectului eu titlul ”Renovarea Energetică Moderată a clădirilor rezidențiale multifamiliale din Sectorul 4 al Municipiului București REM 4” și depunerea cererii de finanțare în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/1/A.3.1/1 10.10.2022 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a bugetului aferent proiectului cu titlul ”Renovarea Energetică Moderată a clădirilor rezidențiale multifamiliale din Sectorul 4 al Municipiului București REM 3” și depunerea cererii de finanțare în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/1/A.3.1/1 10.10.2022 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a bugetului aferent proiectului cu titlul ”Renovarea Energetică Moderată a clădirilor rezidențiale multifamiliale din Sectorul 4 al Municipiului Bucuresti REM 2” și depunerea cererii de finanțare în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/1/A.3.1/1 10.10.2022 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea asocierii Sectorului 4 al Municipiului București cu Municipiul București, Sectorul 1 al Municipiului București, Sectorul 2 al Municipiului București, Sectorul 3 al Municipiului București, Sectorul 5 al Municipiului București și Sectorul 6 al Municipiului București pentru realizarea projectului ”Sistem ITS integrat Smart&Green Mobility pentru regiunea București-Ilfov - Informarea călătorilor în stațiile de transport public”, prin intermediul Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta C10 - Fondul local, Axa I.1.2. 10.10.2022 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 77/31.03.2022 privind aprobarea depunerii cererii de finanțare cu titlul ”Renovarea Energetică Moderată a clădirilor rezidențiale multifamiliale pentru comunități expuse riscului de sărăcie si excluziune socială din Sectorul 4 al Municipiului București - REM ZUM 1” în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/1/A.2/1 și valoarea maximă eligibilă a proiectului 10.10.2022 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 170 din 21.12.2020 privind aprobarea contractării de către Direcția Mobilitate Urbană Sector 4 a unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de până la 100.000.000 lei, în vederea finanțării și/sau cofinanțării proiectelor de investiții publice de interes local 10.10.2022 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru îndreptarea erorii materiale din Anexa la Hotarârea Consiliului Local al Sectorului 4 al Municipiului București nr. 31/03.03.2022 privind aprobarea valorii cofinanțării de la bugetul local pentru 12 obiective – unități de învățământ, finanțate prin Programul Național de Dezvoltare Locală II 04.10.2022 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 68 din 26.05.2021 privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de până la 260.000.000 lei, cu modificările și completările ulterioare 30.09.2022 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 294/21.11.2018, privind aprobarea componenței Comisiei pentru Protecția Copilului Sector 4 a Municipiului București, republicată 30.09.2022 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind rectificarea bugetului local al Sectorului al Municipiului București pentru anul 2022 30.09.2022 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru aprobarea Procedurii privind concursul de recrutare sau promovare pentru ocuparea funcției publice de conducere vacante de Director General al Direcției Generale de Impozite și Taxe Locale Sector 4 30.09.2022 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 126/06.05.2022 privind aprobarea depunerii cererii de finanțare cu titlul „Renovarea Energetică Aprofundată pentru blocul 3B, Calea Văcărești, nr. 318 din Sectorul 4 al Municipiului Bucuresti” în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/1/A.3.2/1 și valoarea maximă eligibilă a proiectului 29.09.2022 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 125/06.05.2022 privind aprobarea depunerii cererii de finanțare cu titlul ”Renovarea Energetică Moderată pentru blocul G4, Șoseaua Olteniței, nr. 61 din Sectorul 4 al Municipiului Bucuresti” în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/1/A.3.1/1 și valoarea maximă eligibilă a proiectului 29.09.20222 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru modificarea și completarea Anexei 2 la hotărârea Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 187/10.08.2022 privind aprobarea și actualizarea indicatorilor tehnico-economici la obiective de investiții publice derulate pe raza Sectorului 4 14.09.2022 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Sector 4 având calitatea de membri și membri supleanți în Comisiile de evaluare a probei de interviu privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învătământ preuniversitar de stat din Sectorul 4 14.09.2022 Descarcă
Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 68 din 26.05.2021 privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de până la 260.000.000 lei, cu modificările și completările ulterioare 12.09.2022 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 al Municipiului București 12.09.2022 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 68 din 26.05.2021 privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de până la 260.000.000 lei, cu modificările și completările ulterioare 09.09.2022 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 al Municipiului București pentru anul 2022 09.09.2022 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 99/06.08.2020 pentru aprobarea cheltuielilor proiectului cu titlul ”Edificarea unei stații de metrou la nivel suprateran, situată între stația de metrou Berceni și Șoseaua de Centură” 09.09.2022 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea finanțării contribuției de 2% în vederea împlementării proiectului: ”Servicii integrate pentru dezvoltare comunitară pe teritoriul GAL Sector 4 - ID 154571” la nivelul Grădiniței ”Panseluța” 09.09.2022 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru modificarea și completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 74/26.05.2021 pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de ridicare a autovehiculelor, prevăzută de Regulamentul de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1391/2006, cu modificările și completările ulterioare, precum și ridicarea vehiculelor prevazută de Ordonanta nr. 21/2002 privind gospodărirea localităților urbane și rurale cu modificările și completările ulterioare, pe străzile și domeniul public aflat în administrarea Sectorului 4 al Municipiului București 08.09.2022 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, a devizului general și a finanțării de către Sectorul 4 al Municipiului București a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la Bugetul local pentru obiectivul "Construire pasaj rutier suprateran intersecția strada Turnu Măgurele - B-dul Metalurgiei - B-dul Alexandru Obregia", în cadrul Programul Național de Investiții "Anghel Saligny" 07.09.2022 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții: Amenajare loc de joacă în B-dul Metalurgiei 06.09.2022 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea documentației de atribuire pentru închirierea spațiilor din parcările aflate pe domeniul public și privat al Municipiului București de pe raza Sectorului 4, altele decât locurile de parcare, aflate în administrarea Direcției Mobilitate Urbană Sector 4 06.09.2022 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind modul de organizare și desfășurare al licitațiilor publice pentru închirierea salilor de sport și a spațiilor excedentare din incinta unităților de învățământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 4 al Municipiului București 06.09.2022 Descarcă
Skip to content

Acest site foloseşte cookie-uri. Prin continuarea navigării pe acest site, vă daţi consimţământul în folosirea cookie-urilor. Mai multe informaţii

Un cookie este un fișier de mici dimensiuni, în general alcătuit din litere și cifre, care este descărcat în memoria unui calculator (sau altui echipament folosit pentru navigare online - telefon mobil, tabletă, etc), atunci când utilizatorul accesează un anumit site web.Fisierele cookie sunt folosite la recunoasterea terminalului utilizatorului si prezentarea continutului intrun mod relevant, adaptat preferintelor utilizatorului. Cookie-urile nu solicita informatii cu caaracter personal pentru a putea fi utilizate si, in cele mai multe cazuri, nu identifica personal utilizatorii de internet. Cookie-urile oferă deţinătorilor de site-uri un feedback valoros asupra modului cum sunt utilizate site-urile lor de către utilizatori, astfel încât să le poată face şi mai eficiente ori mai accesibile pentru utilizatori. Permit aplicaţiilor multimedia sau de alt tip de pe alte site-uri să fie incluse (inserate/embed) în anumite pagini pentru a crea o experienţă de navigare mai valoroasă, mai utilă şi mai plăcută.

Close