Proiecte de Hotărâre

Caută după:

Denumire Data încărcării
Denumire Data încărcării Descarcă Notă/Completare
Proiect de Hotărâre privind aprobarea încheierii unui contract de comodat pentru spațiul situat în București, B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Etaj 1, Centrul Comercial Grand Arena Berceni, în suprafață de 56 mp, pentru desfășurarea activității cu publicul de către Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale Sector 4 16.01.2019 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind modificarea componenței nominale a Comisiei pentru Protecția Copilului Sector 4 a Municipiului București, aprobata prin Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 294/21.11.2018 17.01.2019 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 346/27.12.2018 privind stabilirea salariilor de bază la nivelul Sectorului 4 16.01.2019 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea Programului obiectivelor de investiții în continuare, până la aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019, precum și deblocarea și utilizarea excedentului bugetar al anului 2018 16.01.2019 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea încheierii unui contract de comodat pentru spațiul situat în București, B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Etaj 1, Centrul Comercial Grand Arena, sector 4, în suprafață de 148 mp, pentru desfășurarea activității Direcției Generale de Evidență a Persoanelor Sector 4 16.01.2019 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru modificarea și completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 337/13.12.2018 privind realizarea proiectului de rețea școlară a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular, la nivelul Sectorului 4, în anul școlar 2019 - 2020 08.01.2019 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 260/02.10.2018 privind aprobarea Procedurii privind modul de organizare și desfășurare a licitațiilor publice deschise cu strigare pentru închirierea spațiilor comerciale aflate în administrarea Direcției Piețe și Gestionare Activități Comerciale Sector 4, a caietului de sarcini precum și a modelului de contract de închiriere 07.01.2019 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 8/31.01.2018 privind înființarea Direcției Mobilitate Urbană Sector 4 04.01.2019 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru modificarea Anexelor nr.1 și nr.2 ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 216/30.08.2018 privind aprobarea Organigramei, Statului de Funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Direcției Piete și Gestionare Activități Comerciale Sector 4 04.01.2019 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea Organigramei, a Statului de Funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Centrului European Cultural și de Tineret pentru U.N.E.S.C.O. ”Nicolae Bălcescu” 04.01.2019 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind acoperirea definitivă din excedentul bugetului local a deficitului secțiunii de dezvoltare pe anul 2018 04.01.2019 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 227/13.09.2017 privind înființarea Direcției de Administrare a Unităților de Învățământ Sector 4, cu modificările și completările ulterioare 04.01.2019 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea schimbului a două autoturisme între Sectorul 4 al Municipiului București și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4 21.12.2018 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind stabilirea salariilor de bază la nivelul Sectorului 4 21.12.2018 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului, procedurii și modelului de contract privind parcările/parcajele publice aflate în administrarea Sectorului 4 al Municipiului București, prin Direcția Mobilitate Urbană Sector 4 21.12.2018 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea ”Listei cu ordinea de prioritate pe anul 2018 pentru atribuirea de LOCUINȚE SOCIALE” 21.12.2018 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea Listei cu ordinea de prioritate pe anul 2018 pentru atribuirea de LOCUINȚE SOCIALE - EVACUAȚI 21.12.2018 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții: Reconversie sală de sport din Orășelul Copiilor într-un spațiu cu funcțiunea de amfiteatru - Centrul Educațional UMF Carol Davila 21.12.2018 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 al Municipiului București pentru anul 2018 17.12.2018 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 al Municipiului București pentru anul 2018 13.12.2018 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnhnico-economici aferenți obiectivului de investiții ”Amenajarea spațiu cu funcțiunea de grădiniță în ansamblul rezidențial deținut de Vista Rezidențial Berceni S.R.L. conform contractului de închiriere nr. 72/15.11.2018” 13.12.2018 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnhnico-economici aferenți obiectivului de investiții ”Realizare de lucrări specifice în vedrea obținerii autorizației de securitate la incendiu pentru spațiul închiriat în incinta Grand Arena Mall, et. 1” 13.12.2018 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind realizarea proiectului de reţea şcolară a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular, la nivelul Sectorului 4, în anul şcolar 2019 - 2020 12.12.2018 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 165/14.06.2018 privind aprobarea numărului maxim de posturi, la nivelul subdiviziunii administrativ+teritoriale Sector 4 a municipiului Bucureşti 12.12.2018 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii: Reconversie funcţională Şcoala numărul 100 situată în Calea Văcăreşti nr. 296, Sector 4 12.12.2018 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr.367/22/12/2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții ”reamenajarea spațiului urban adiacent bulevardelor Alexandru Obregia, Constantin Brâncoveanu, Tineretului și Șoseaua Berceni” 11.12.2018 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru un număr de 27 blocuri de locuințe incluse în ”Programul multianual privind creșterea performanțelor energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 4 al Muncicipiului București în perioada 2014 - 2030” 11.12.2018 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru un număr de 22 blocuri de locuințe incluse în ”Programul multianual privind creșterea performanțelor energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 4 al Muncicipiului București în perioada 2014 - 2030 11.12.2018 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București de împuternicire expresă a Consiliului Local Sector 4, de a hotărî cu privire la cooperarea, înfrățirea și semnarea Înțelegerii de cooperare dintre Sectorul 4 al Municipiului București prin Primarul Sectorului 4, cu Primăria Comunei Mahala, Raionul Nouăsulița, regiunea Cernăuți din Ucraina, pentru realizarea și finanțarea unor programe comune culturale, sportive, de tineret, educaționale și a altor acțiuni care contribuie la dezvoltarea relațiilor de prietenie 11.12.2018 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea implementării de către Sectorul 4 al Municipiului București prin intermediul Aparatului de Specialitate al Primarului proiectului: COD SMIS 126477 ”e-CETATEAN (Cunoaștere, Egalitate, Transparenta, Administratie, Tinta, Evolutie, Actualitate, Normalitate)” din cadrul apelului de propuneri de proiecte POCA CP10/2018 pentru regiunea mai dezvoltata - Fundamentarea deciziilor, planificare strategică și măsuri de simplificare pentru cetățeni la nivelul administrației publice locale din regiunea dezvoltată 11.12.2018 Descarcă
Skip to content

Acest site foloseşte cookie-uri. Prin continuarea navigării pe acest site, vă daţi consimţământul în folosirea cookie-urilor. Mai multe informaţii

Un cookie este un fișier de mici dimensiuni, în general alcătuit din litere și cifre, care este descărcat în memoria unui calculator (sau altui echipament folosit pentru navigare online - telefon mobil, tabletă, etc), atunci când utilizatorul accesează un anumit site web.Fisierele cookie sunt folosite la recunoasterea terminalului utilizatorului si prezentarea continutului intrun mod relevant, adaptat preferintelor utilizatorului. Cookie-urile nu solicita informatii cu caaracter personal pentru a putea fi utilizate si, in cele mai multe cazuri, nu identifica personal utilizatorii de internet. Cookie-urile oferă deţinătorilor de site-uri un feedback valoros asupra modului cum sunt utilizate site-urile lor de către utilizatori, astfel încât să le poată face şi mai eficiente ori mai accesibile pentru utilizatori. Permit aplicaţiilor multimedia sau de alt tip de pe alte site-uri să fie incluse (inserate/embed) în anumite pagini pentru a crea o experienţă de navigare mai valoroasă, mai utilă şi mai plăcută.

Close