Proiecte de Hotărâre

Caută după:

Denumire Data încărcării
Denumire Data încărcării Descarcă Notă/Completare
Proiect de Hotărâre privind majorarea sumelor aferente drepturilor copiilor aflați cu măsuri de protecție la asistenți maternali profesioniști angajați în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4 25.07.2019 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind constituirea echipei mobile pentru intervenția de urgență la cazurile de violență domestică, în sectorul 4 25.07.2019 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Serviciului Asistenți Maternali din cadrul Direcției de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4 25.07.2019 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de funcționare al Complexului Agroalimentar Piața Sudului din Sectorul 4, aflată în administrarea Consiliului Local Sector 4 25.07.2019 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de funcționare al Pieței Progresul din Sectorul 4, aflată în administrarea Consiliului Local Sector 4 25.07.2019 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru două locuințe individuale înșiruite P+2E, pe terenul pe terenul în proprietate particulară în suprafață de 336,00 mp din acte (319,00 mp din măsurători), aparținând lui ............................................... situat în str. Mixandrei nr. 7, Sector 4, București 12.07.2019 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru imobil locuințe P+2E+M, pe terenul în proprietate particulară în suprafață de 350,00 mp din acte și 330,00 mp din măsurători, aparținând lui ........................................., situat în str. Giovanni Boccaccio nr. 37, Sector 4, București 12.07.2019 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului Bucureşti în vederea asocierii Sectorului 4 al Municipiului Bucureşti cu Direcţia Pieţe şi Gestionare Acitivităţi Comerciale Sector 4 pentru Finanţarea şi realizarea în comun a proiectului de interes public local " "Modernizare, extindere, demolare parţială a construcţiilor din ansamblul Piaţa agroalimentară Berceni - Sudului" " 12.07.2019 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de funcţionare al Pieţei Progresul din Sectorul 4, aflată în administrarea Consiliului Local Sector 4 12.07.2019 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 al Municipiului București pentru anul 2019 12.07.2019 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru extindere în plan, consolidare, remodelare, supraetajare și mansardare construcții existente cu funcțiunea de locuință și regim de înălțime P, cu scopul realizării unei locuințe cu regim de înălțime P+1E+M, pe terenul în proprietate particulară în suprafață de 404,00 mp din măsurători, 405,00 mp din acte, aparținând lui ............................................... și situat în Intr. Ciurului nr. 28, Sector 4, București 12.07.2019 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru etajare prin mansardare construcție existentă, pe terenul în proprietate particulară în suprafață de 137,00 mp din acte și 149,00 mp din măsurători, aparținând lui ................................................ situat în str. Vultureni nr. 56, Sector 4, București 12.07.2019 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 297/31.10.2017 privind aprobarea garantării unei finanțări rambursabile interne în valoare de până la 33.162.866 lei, ce va fi contractată de către Direcția Piețe și Gestionare Activități Comerciale Sector 4 în vederea refinanțării/ restructurării împrumutului contractat de la Banca Comercială Română (RCSP - DSP 2 / 328 / 30.06.2011) 12.07.2019 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru modificarea Anexei nr. 3 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 216/30.08.2018 privind aprobarea Organigramei, Statutului de Funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Direcției Piețe și Gestionare Activități Comerciale Sector 4, modificată și completată 12.07.2019 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 58/18.11.2004 privind înființarea Direcției de Administrare a Piețelor Sector 4, aprobarea organigramei și statutului de funcții al acesteia 12.07.2019 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind darea în folosință cu titlu gratuit a unui autoturism de teren către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4 de către Aparatul de Specialitate al Primarului Sectorului 4 12.07.2019 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar pe anul 2018 12.07.2019 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de funcționare al Complexului Agroalimentar Piața Sudului din Sectorul 4, aflată în administrarea Consiliului Local Sector 4 12.07.2019 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind modul de organizare și desfășurare a licitațiilor publice pentru închirierea spațiilor comerciale din Complexul Agroalimentar ”Piața Sudului” și din Piața ”Progresul”, a caietului de sarcini, a modelului de Contract de închiriere, precum și a Fișei de date 12.07.2019 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici aferenți obiectivului de investiții ”Reabilitare bloc operator Corp C, etaj 2 în vederea amenajării sălii de intervenție Chirurgie plastică și relocării celor 3 (trei) rezerve mari arși, existente în cadrul Sectorului ATI I” 11.07.2019 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea premierii elevilor din Sectorul 4 al Municipiului București care au obținut rezultate deosebite, respectiv media 10, în urma susținerii examenului de Evaluare Națională în anul școlar 2018 - 2019 precum și cuantumul acestora 11.07.2019 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind ratificarea Acordului Cadru Nr. 362 din data de 04.12.2018, având ca obiect prestarea serviciilor de salubrizare și deszăpezire pe raza Sectorului 4 al Municipiului București, astfel cum a fost modificat și completat prin procedurile de atribuire derulate în baza Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare 10.07.2019 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea acordării de stimulente pentru proiectul ”Vara în...Grădiniță” 10.07.2019 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 8/31.01.2018 privind înființarea Direcției Mobilitate Urbană Sector 4, cu modificările și completările ulterioare 10.07.2019 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Admnistrației Publice prin Compania Națională de Investiții ”C.N.I.” S.A., a amplasamentului din Șoseaua Olteniței nr. 9 Sectorul 4 și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții ”CONSTRUIRE CENTRU MEDICAL MULTIFUNCȚIONAL (UMF CAROL DAVILA)” 04.07.2019 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Admnistrației Publice prin Compania Națională de Investiții ”C.N.I.” S.A., a amplasamentului din Șoseaua Olteniței nr. 15 - Parcul Orășelul Copiilor Sectorul 4 și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții ”Reconversie sală de sport din Orășelul Copiilor într-un spațiu cu funcțiunea de amfiteatru - Centrul Educațional UMF Carol Davila” 04.07.2019 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Admnistrației Publice prin Compania Națională de Investiții ”C.N.I.” S.A., a amplasamentului din Str. Nițu Vasile nr. 16 Sectorul 4 și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții ”Lucrări de construire grădiniță în incinta Școlii Gimnaziale nr. 190” 04.07.2019 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea finanțării din bugetul local al Sectorului 4 al Municipiului București a unor cheltuieli prevăzute în devizul general, pentru obiectivele de investiții Lucrări de construire Grădiniță în incinta Școlii Gimnaziale nr. 190, Construire Centru Medical Multifuncțional (UMF Carol Davila), Reconversie sală de sport din Orășelul Copiilor într-un spațiu cu funcțiunea de amfiteatru - Centru Educațional (UMF Carol Davila), derulate în cadrul Programului Național de Construcții de Interes Public sau Social (PNCIPS) 04.07.2019 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 119/10.06.2019 pentru aprobarea actualizării principalilor indicatori tehnico-economici ai obiectivului de investiții ”Lucrări de construire Grădinița în incinta Școlii Gimnaziale nr. 190” 04.07.2019 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 27/26.02.2015, modificată și completată, privind aprobarea finanțării din bugetul local al Sectorului 4 al Municipiului București reprezentând valoarea cheltuielilor neeligibile în cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală pentru obiectivul de investiții Modernizare și extindere a două corpuri de clădire la sediul Primăriei Sectorului 4 - București 04.07.2019 Descarcă
Skip to content

Acest site foloseşte cookie-uri. Prin continuarea navigării pe acest site, vă daţi consimţământul în folosirea cookie-urilor. Mai multe informaţii

Un cookie este un fișier de mici dimensiuni, în general alcătuit din litere și cifre, care este descărcat în memoria unui calculator (sau altui echipament folosit pentru navigare online - telefon mobil, tabletă, etc), atunci când utilizatorul accesează un anumit site web.Fisierele cookie sunt folosite la recunoasterea terminalului utilizatorului si prezentarea continutului intrun mod relevant, adaptat preferintelor utilizatorului. Cookie-urile nu solicita informatii cu caaracter personal pentru a putea fi utilizate si, in cele mai multe cazuri, nu identifica personal utilizatorii de internet. Cookie-urile oferă deţinătorilor de site-uri un feedback valoros asupra modului cum sunt utilizate site-urile lor de către utilizatori, astfel încât să le poată face şi mai eficiente ori mai accesibile pentru utilizatori. Permit aplicaţiilor multimedia sau de alt tip de pe alte site-uri să fie incluse (inserate/embed) în anumite pagini pentru a crea o experienţă de navigare mai valoroasă, mai utilă şi mai plăcută.

Close