Proiecte de Hotărâre

Caută după:

Denumire Data încărcării
Denumire Data încărcării Descarcă Notă/Completare
Proiect de Hotărâre pentru aprobarea cheltuielilor proiectului cu titlul „Îmbunătățirea infrastructurii educaționale pentru Școala Gimnazială nr. 190, str. Nitu Vasile nr. 16”, în vederea rambursării cheltuielilor eligibile prin Programul Operațional Regional 2014-2020 17.09.2018 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru aprobarea cheltuielilor proiectului „Îmbunătățirea infrastructurii educaționale pentru Colegiul Tehnic Miron Nicolescu din bd. Metalurgiei nr. 89”, în vederea rambursării cheltuielilor eligibile prin Programul Operațional Regional 2014-2020 17.09.2018 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, în conformitate cu documentația tehnico-economică, pentru obiectivul de investiții ”Reabilitare și conversie funcțională clădire existentă - funcțiune propusă Grădiniță Șos. Giurgiului nr. 86” 17.09.2018 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru modificarea HCLS4 nr. 245/29.09.2017 privind aprobarea cererii de finanțare ”Creșterea Performanței Energetice pentru blocurile de locuințe din Sectorul 4 al Municipiului București - CPE 4” și a cheltuielilor aferente acesteia, în vederea depunerii spre finanțare și rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile prin Programul Operațional Regional 2014 - 2020 17.09.2018 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici după semnarea contractelor de execuție aferenți unui număr de 18 obiective finanțate prin Programul Național de Dezvoltare Locală 2017-2020 17.09.2018 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea cofinanțării pentru un număr de 18 obiective finanțate prin Programului Național de Dezvoltare Locală 2017-2020 17.09.2018 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al Sectorului 4, pe o perioadă de 3 luni, respectiv 01.10.2018 - 31.12.2018 17.09.2018 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 al Municipiului București pentru anul 2018 30.08.2018 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind modificarea și completarea anexei nr. 6 a Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 366/22.12.2017 privind stabilirea salariilor de bază la nivelul Sectorului 4 al Municipiului București 29.08.2018 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea regulamentului de salarizare a personalului din proiectele finanțate din fonduri europene nerambursabile, derulate prin Aparatul de Specialitate al Primarului Sectorului 4 al Municipiului Bucuresti 29.08.2018 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind modificarea și completarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 4 nr.75/2017, privind metodologia de atribuire a locurilor de parcare rezidențiale, pe raza sectorului 4 al Municipiului București 29.08.2018 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind trecerea temporară a Pieței Progresul din administrarea Direcției Piețe și Gestionare Activități Comerciale Sector 4 în administrarea Consiliului Local al Sectorului 4 28.08.2018 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de până la 268.034.074,41 lei în vederea asigurării prefinanțării și/sau cofinanțării proiectelor care beneficiază de finanțare nerambursabilă de la Uniunea Europeană prin Programul Operațional Regional 2014-2020 28.08.2018 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru aprobarea regulamentului cadru privind regimul finanțărilor nerambursabile din fondurile bugetului local al sectorului 4 alocate pentru activități nonprofit potrivit Legii nr. 350/2005 27.08.2018 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București în vederea asocierii Sectorului 4 al Municipiului București cu Spitalul Clinic de Urgență „Bagdasar-Arseni” pentru finanțarea și realizarea în comun a lucrărilor de interes public local „Amenajare parcare Bagdasar-Arseni” 27.08.2018 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru aprobarea modificării poziției nr. 27 din Anexa nr. 2 la H.C.L. S4 nr. 120/16.05.2018 privind aprobarea valorii chiriei lunare a titularilor de contract din blocurile Z.I.1 și Z.I.2, Șos. Vitan-Bârzești nr. 20 din cadrul programului de locuințe pentru tineri 27.08.2018 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea Organigramei, a Statului de Funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Centrului European Cultural și de Tineret pentru U.N.E.S.C.O. „Nicolae Bălcescu” 27.08.2018 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea Organigramei, Statului de Funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Direcției Piețe și Gestionare Activități Comerciale Sector 4 27.08.2018 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru modificarea HCLS4 nr. 244/29.09.2017 privind aprobarea cererii de finanțare „Creșterea Performanței Energetice pentru blocurile de locuințe din Sectorul 4 al Municipiului București – CPE 3” și a cheltuielilor aferente acesteia, în vederea depunerii spre finanțare și rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile prin Programul Operațional Regional 2014-2020 25.07.2018 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 al Municipiului București pentru anul 2018 25.07.2018 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind îndreptarea erorii materiale din Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 160/14.06.2018 și din Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 172/02.07.2018 25.07.2018 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru modificarea HCLS4 nr. 243/29.09.2017 privind aprobarea cererii de finanțare „Creșterea Performanței Energetice pentru blocurile de locuințe din Sectorul 4 al Municipiului București – CPE 2” și a cheltuielilor aferente acesteia, în vederea depunerii spre finanțare și rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile prin Programul Operațional Regional 2014-2020 25.07.2018 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru modificarea HCLS4 nr. 290/24.10.2017 privind aprobarea cererii de finanțare „Creșterea Performanței Energetice pentru blocurile de locuințe din Sectorul 4 al Municipiului București – CPE 6” și a cheltuielilor aferente acesteia, în vederea depunerii spre finanțare și rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile prin Programul Operațional Regional 2014-2020 25.07.2018 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru cele 8 componente din cererea de finanțare „Creșterea Performanței Energetice pentru blocurile de locuințe din Sectorul 4 al Municipiului București – CPE 6” 25.07.2018 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici – la faza Proiect Tehnic – pentru obiectivele de investiții: bloc 2A, B-dul Alexandru Obregia nr. 2A bis și bloc M2, strada Uioara nr. 3 de pe raza Sectorului 4 23.07.2018 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind transmiterea unei solicitări către Consiliul General al Municipiului București în vederea adoptării unei hotărâri de transmitere a Parcului Tineretului din sectorul 4, având nr. cadastral 212027, din administrarea Administrației Lacuri, Parcuri și Agrement București în administrarea Consiliului Local Sector 4 20.07.2018 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind transmiterea unei solicitări către Consiliul General al Municipiului București pentru declararea de utilitate publică a lucrărilor de interes local aferente obiectivelor aflate în planul de investiții „Modernizare, extindere, demolare parțială a construcțiilor din ansamblul Piața agroalimentară Berceni-Sudului”, „Amenajare parcare P+2 intersecția șos. Olteniței cu șos. Berceni” și „Amenajare parcare juxtapusă, din B-dul Constantin Brâncoveanu” precum și demararea procedurilor de expropriere 20.07.2018 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea parteneriatului dintre Sectorul 4 al Municipiului București și Federația Română de Fotbal în vederea finanțării și realizării în comun a unor proiecte de interes public local ce vizează dezvoltarea de facilități fotbalistice și sportive 20.07.2018 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 378/28.12.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți unor obiective de investiții de pe raza Sectorului 4 al Municipiului București 20.07.2018 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea participării unei delegații a Consiliului Local Sector 4 la vizita organizată de către Reprezentanța Patriarhiei Române din Ierusalim 20.07.2018 Descarcă
Skip to content

Acest site foloseşte cookie-uri. Prin continuarea navigării pe acest site, vă daţi consimţământul în folosirea cookie-urilor. Mai multe informaţii

Un cookie este un fișier de mici dimensiuni, în general alcătuit din litere și cifre, care este descărcat în memoria unui calculator (sau altui echipament folosit pentru navigare online - telefon mobil, tabletă, etc), atunci când utilizatorul accesează un anumit site web.Fisierele cookie sunt folosite la recunoasterea terminalului utilizatorului si prezentarea continutului intrun mod relevant, adaptat preferintelor utilizatorului. Cookie-urile nu solicita informatii cu caaracter personal pentru a putea fi utilizate si, in cele mai multe cazuri, nu identifica personal utilizatorii de internet. Cookie-urile oferă deţinătorilor de site-uri un feedback valoros asupra modului cum sunt utilizate site-urile lor de către utilizatori, astfel încât să le poată face şi mai eficiente ori mai accesibile pentru utilizatori. Permit aplicaţiilor multimedia sau de alt tip de pe alte site-uri să fie incluse (inserate/embed) în anumite pagini pentru a crea o experienţă de navigare mai valoroasă, mai utilă şi mai plăcută.

Close