Proiecte de Hotărâre

Caută după:

Denumire Data încărcării
Denumire Data încărcării Descarcă Notă/Completare
Proiect de Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru extinderi cu anexe la hala principală existentă, pe terenul proprietate particulară în suprafaţă de: şos. Berceni 104S=7800 mp şi Drumul Dealul Istrita nr. 3, lotul 2=6590,00 mp, aparţinând lui SC EMPROD SRL situat în Şoseaua Berceni nr. 104S, Sector 4, Bucureşti 21.10.2016 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru extindere hală cu un corp P, pe terenul proprietate particulară în suprafaţă de 2997.00 mp, aparţinând lui Luţu Tudor, situat în Şoseaua Berceni nr. 104P, Sector 4, Bucureşti 21.10.2016 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru Locaş de Cult, clădire anexă şi parcare, pe terenul proprietate particulară în suprafaţă de 452.00 mp, aparţinând Parohiei Înălţarea Domnului, situat în Şos. Olteniţei nr. 196, Sector 4, Bucureşti 21.10.2016 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru imobile locuinţe colective S+P+4E, pe terenul proprietate particulară în suprafaţă de 10695.00 mp (Lotul 1) şi 704.00 mp (Lotul 2), aparţinând SC BERSER SA, situat în Drumul Binelui nr. F.N., Sector 4, Bucureşti 21.10.2016 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru imobil locuinţe colective S+P+4 E şi spaţii comerciale la parter, pe terenul de proprietate particulară în suprafaţă de 2324,00 mp, aparţinând lui PIRPILIU IONEL, situat în Drumul Binelui nr. 222-226, lot 1, Sector 4, Bucureşti 21.10.2016 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru imobil locuinţe colective S+P+4 E şi spaţii comerciale la parter, pe terenul proprietate particulară în suprafaţă de 2612,00 mp, aparţinând SC DELTA ACM 93, situat în Drumul Binelui nr. 218-220, lot 1, Sector 4, Bucureşti 21.10.2016 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind STRATEGIA CULTURALĂ A SECTORULUI 4 21.10.2016 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru aprobarea listei persoanelor fizice care au obţinut calitatea de administrator imobile – ATESTAT în urma susţinerii examenului de atestare din luna Septembrie 2016, în baza legii nr.230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari cu modificările şi completările ulterioare şi H.G. nr. 1588/20017 pentru aprobarea normelor Metodologice de aplicare a Legii nr. 230/2007 21.10.2016 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru completarea anexei la Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr.38/29.02.2016 privind organizarea reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular, la nivelul Sectorului 4, în anul şcolar 2016-2017 21.10.2016 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru modificarea Anexei nr. 54/29.09.2016 privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local în Consiliul de administraţie ale unităţilor de învăţământ particular – învăţământ general obligatoriu, precum şi în Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii în unităţile de învăţământ preuniversitar particular ce funcţionează la nivelul Sectorului 4 21.10.2016 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru modificarea Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr.38/29.02.2016 privind organizarea reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular, la nivelul Sectorului 4, în anul şcolar 2016-2017 21.10.2016 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind privind stabilirea situaţiilor deosebite pentru care se acordă ajutoare de urgenţă şi aprobarea metodologiei de întocmire a dosarelor şi de acordare a ajutorului (ca măsură de prevenire şi combatere a marginalizării sociale) 21.10.2016 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea „Regulamentului de organizare şi funcţionare a serviciului de salubrizare pentru Sectorul 4 al Municipiului Bucureşti” 21.10.2016 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea „Strategiei locale cu privire la dezvoltarea şi funcţionarea pe termen mediu şi lung a serviciului de salubrizare pentru Sectorul 4 al Municipiului Bucureşti” 21.10.2016 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru modificarea Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 8/04.07.2016 privind constituirea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al sectorului 4, modificată şi completată 21.10.2016 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind validarea unui mandat de consilier local 21.10.2016 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind încetarea de drept a unui mandat de consilier local 21.10.2016 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind acordarea sponsorizării pentru construcţia unui monument în Piaţa Bucur din Sectorul 4 Bucureşti, în memoria tragicului eveniment din Clubul Colectiv 03.10.2016 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 111/29.08.2014 pentru aprobarea normelor metodologice ale Hotărârii de Consiliu Local Sector 4 nr. 90/30.06.2016 privind aprobarea finantării din bugetul local a cheltuielilor aferente cotei de contribuţie ce revine proprietarilor / asociaţiilor de proprietari pentru reabilitarea termica, precum şi mecanismul de recuperare a sumelor avansate de către Sectorul 4 al Municipiului Bucureşti în legătură cu lucrările de reabilitare termică cofinanţate prin programul multianual pentru reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe din Sectorul 4 al Municipiului Bucureşti 28.09.2016 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 90/30.06.2014 privind aprobarea finanţării din bugetul local a cheltuielilor aferente cotei de contribuţie ce revine proprietarilor / asociaţililor de proprietari pentru reabilitarea termică, precum şi mecanismul de recuperare a sumelor avansate de către Sectorul 4 al Municipiului Bucureşti în legătură cu lucrările de reabilitare termică cofinantate prin programul multianual pentru reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe din Sectorul 4 al Municipiului Bucureşti 28.09.2016 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru imobil locuinţe colective S+P+4 E, şi spaţii comerciale la parter, pe terenul proprietate particulară în suprafaţă de 2324,00 mp, aparţinând lui PIRPILIU IONEL şi PIRPILIU GABRIELA-FLORINA, situat în Drumul Binelui nr. 222-226, lot 1, Sector 4, Bucureşti 27.09.2016 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru imobil locuinţe colective S+P+4 E şi spaţii comerciale la parter, pe terenul proprietate particulara în suprafaţă de 2612,00 mp, aparţinând SC DELTA ACM 93 SRL, situat în Drumul Binelui nr. 218-220, lot 1, Sector 4, Bucureşti 27.09.2016 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru imobile locuinţe colective S+P+4E, pe terenul proprietate particulară în suprafaţă de 10695.00 mp (Lotul 1) şi 704.00 mp (Lotul 2), aparţinând SC BERSER SA, situat în Drumul Binelui nr. F.N., Sector 4, Bucureşti 27.09.2016 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru Locaş de Cult, clădire anexă şi parcare, pe terenul proprietate particulară în suprafaţă de 452.00 mp, aparţinând Parohiei Înălţarea Domnului, situat în Şos. Olteniţei nr. 169, Sector 4, Bucureşti 27.09.2016 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru extindere hală cu un corp P, pe terenul proprietate particulară în suprafaţă de 2998.00 mp, aparţinând lui Luţu Tudor, situat în Şoseaua Berceni nr. 104P, Sector 4, Bucureşti 27.09.2016 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea Caietului de sarcini, a tarifelor/preţurilor pentru serviciile operaţiuni suplimentare negociate şi a actului adiţional la contractual nr. 12669/15.03.2016 încheiat cu SC Amenajarea Domeniului Public şi Privat 4 SA, pentru activităţi de amenajare, întreţinere şi înfrumuseţare a zonelor verzi, a parcurilor şi grădinilor publice, a terenurilor de sport, a locurilor de agrement şi a locurilor de joacă din Sectorul 4 al Municipiului Bucureşti 27.09.2016 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Direcţiei Pieţe şi Gestionare Activităţi Comerciale Sector 4 27.09.2016 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea acodrului de parteneriat cu Asociaţia Iniţiativă Ecologistă Europeană, pentru susţinerea proiectului “Academia Responsabilităţi” 27.09.2016 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea reactualizării Indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii Lucrări de Extindere şi Modernizare Şcoala Gimnazială nr. 308 (pentru fosta Grădiniţă nr. 28), cu sediul în şoseaua Giurgiului nr. 247 derulat de Direcţia Învăţămând şi Tineret Sector 4 27.09.2016 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru completarea anexei la Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr.38/29.02.2016 privind organizarea reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitare de stat şi particular, la nivelul Sectorului 4, în anul şcolar 2016-2017 27.09.2016 Descarcă
Skip to content

Acest site foloseşte cookie-uri. Prin continuarea navigării pe acest site, vă daţi consimţământul în folosirea cookie-urilor. Mai multe informaţii

Un cookie este un fișier de mici dimensiuni, în general alcătuit din litere și cifre, care este descărcat în memoria unui calculator (sau altui echipament folosit pentru navigare online - telefon mobil, tabletă, etc), atunci când utilizatorul accesează un anumit site web.Fisierele cookie sunt folosite la recunoasterea terminalului utilizatorului si prezentarea continutului intrun mod relevant, adaptat preferintelor utilizatorului. Cookie-urile nu solicita informatii cu caaracter personal pentru a putea fi utilizate si, in cele mai multe cazuri, nu identifica personal utilizatorii de internet. Cookie-urile oferă deţinătorilor de site-uri un feedback valoros asupra modului cum sunt utilizate site-urile lor de către utilizatori, astfel încât să le poată face şi mai eficiente ori mai accesibile pentru utilizatori. Permit aplicaţiilor multimedia sau de alt tip de pe alte site-uri să fie incluse (inserate/embed) în anumite pagini pentru a crea o experienţă de navigare mai valoroasă, mai utilă şi mai plăcută.

Close