Proiecte de Hotărâre

Caută după:

Denumire Data încărcării
Denumire Data încărcării Descarcă Notă/Completare
Proiect de Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 335/28.11.2017, cu modificările și completările ulterioare 20.10.2021 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivele de investiții derulate pe raza Sectorului 4 20.10.2021 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind predarea în vederea desfășurării activității de administrare și exploatare de către Direcția Mobilitate Urbană Sector 4, a parcărilor aflate pe domeniul public sau privat al Municipiului București de pe raza Sectorului 4 20.10.2021 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 4 de a hotărî cu privire la asocierea Sectorului 4 al Municipiului București cu Consiliul Județean Ilfov și Spitalul Clinic de Urgență ”Sf. Ioan” pentru finanțarea și realizarea în comun de investiții în scopul dezvoltării infrastructurii sanitare din Sectorul 4 20.10.2021 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de emitere a unei hotărâri pentru aprobarea declanșării procedurii de expropriere pentru imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică necesar a fi efectuată în vederea reîntregirii Parcului Lumea Copiilor și a edificării în cadrul acestuia a parcului tematic România Parc 20.10.2021 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 44/25.03.2021 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 21/2002, privind gospodărirea Sectorului 4 al Municipiului București 20.10.2021 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 al Municipiului București pentru anul 2021 20.10.2021 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea contractului de management administrativ-financiar încheiat între directorii unităților de învățământ de stat și Primarul Sectorului 4 al Municipiului București 20.10.2021 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 48/26.03.2020 privind modificarea componenței Comisiei pentru Protecția Copilului Sector 4 al Municipiului București, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 294/21.11.2018, cu modificările și completările ulterioare 20.10.2021 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea modificării componenței nominale a Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap Sector 4 20.10.2021 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru modificarea unor poziții din Anexa la Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 28/12.02.2021 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Sector 4 în consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular din sectorul 4, cu completările ulterioare 20.10.2021 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al Sectorului 4 pe o perioadă de 3 luni, respectiv 01.11.2021 – 31.01.2022 20.10.2021 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru modificarea sursei de finanțare a Direcției Mobilitate Urbană Sector 4 precum și modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 187/29.12.2020 privind reorganizarea activității și aprobarea Organigramei, Statului de Funcții și Regulamentului de organizare și Funcționare ale Direcției Mobilitate urbană Sector 4, cu modificările și completările ulterioare 20.10.2021 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de interes public privind lucrări de instalare a stațiilor de plată fără operator (Parcometre) în locațiile: B-dul Alexandru Obregia nr. 6, nr. 7, nr. 19A, nr 25, nr. 31, nr. 35, B-dul Constantin Brâncoveanu nr. 4, nr. 20, nr 110, nr. 114, nr. 116, Piața Străduinței, Șos. Berceni nr. 12 – Bagdasar Arseni 2, Șos. Berceni nr. 12 – Bagdasar Arseni, Șos. Berceni nr. 12 – Sf. Luca, Șos Berceni nr. 27, Șos. Berceni nr. 29 – Piața Berceni, Șos. Giurgiului nr. 125, nr 127, nr. 131 20.10.2021 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 144/2016 privind aprobarea Regulamentului privind desfășurarea activităților de comercializare a produselor și serviciilor de piață pe raza administrativ teritorială a Sectorului 4 al Municipiului București 20.10.2021 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind desemnarea consilierilor locali să participe și să reprezinte Sectorul 4 al Municipiului București la semnarea acordului de cooperare cu Pretura Sectorului Buiucani, Municipiul Chișinău din Republica Moldova 04.10.2021 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind republicarea Metodologiei de atribuire a locurilor rezidențiale, pe raza Sectorului 4 al Municipiului București, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 150/19.12.2016 cu modificările și completările ulterioare 28.09.2021 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru republicarea Regulamentului privind parcările/parcajele publice aflate în administrarea Sectorului 4 al Municipiului București, prin Direcția Mobilitate Urbană Sector 4, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 347/27.12.2018, cu modificările și completările ulterioare 28.09.2021 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind modificarea denumirii Centrului European Cultural și de Tineret pentru UNESCO ”Nicolae Bălcescu” în Centrul European Cultural și de Tineret ”Nicolae Bălcescu” 28.09.2021 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea depunerii cererii de finanțare prin Programul Național de Investiții ”Anghel Saligny” pentru obiectivul de investiții Construire pasaj rutier suprateran intersecția strada Turnu Măgurele – B-dul Metalurgiei – B-dul Alexandru Obregia 23.09.2021 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 68 din 26.05.2021 privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de până la 160.000.000 lei, cu modificările și completările ulterioare 23.09.2021 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru CONSTRUIRE IMOBIL DE LOCUIT P+1E+M – LOCUINȚĂ INDIVIDUALĂ, pe terenul proprietate particulară în suprafață de 200 mp din acte, 202 mp din măsurători, situat în STR. DĂLHĂUȚI NR. 15, Sector 4, București 23.09.2021 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru aprobarea procedurii privind condițiile și criteriile de emitere a acordurilor de utilizare temporară pentru anumite categorii de locuri publice aparținând domeniului public sau privat, aflate în administrarea Consiliului Local al Sectorului 4 23.09.2021 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 al Municipiului București pentru anul 2021 23.09.2021 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru modificarea Anexelor la Hotărârile Consiliului Local Sector 4 nr. 4/08.02.2021 și respectiv nr. 8/08.02.2021 privind componența comisiilor nr. 1 și 5 23.09.2021 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind participarea Sectorului 4 al Municipiului București la sesiunea de finanțare 2021 din cadrul ”Programului privind creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădiri publice” și actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: ”Creșterea eficienței energetice, modernizare, refacere împrejmuire și organizare de șantier pentru Școala Gimnazială Ionel Teodoreanu” 20.09.2021 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: ”Lucrări de amenajare în vederea obținerii autorizației de securitate la incendiu – a spațiului cu funcțiunea de grădiniță în incinta Grand Arena Mall, etaj 1 – scară exterioară și amenajări interioare” 08.09.2021 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru 16 blocuri de locunțe de pe raza Sectorului 4 al Municipiului București 08.09.2021 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de atribuire a denumirii ”Pasajul Europa Unită”, pasajului rutier suprateran în curs de realizare situat la intersecția Str. Turnu Măgurele – Bd. Metalurgiei – Bd. Alexandru Obregia” din Sectorul 4 07.09.2021 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru modificarea Anexelor la Hotărârile Consiliului Local Sector 4 nr. 4/08.02.2021, respectiv nr. 8/08.02.2021 privind componența comisiilor nr. 1 și 5 07.09.2021 Descarcă
Skip to content

Acest site foloseşte cookie-uri. Prin continuarea navigării pe acest site, vă daţi consimţământul în folosirea cookie-urilor. Mai multe informaţii

Un cookie este un fișier de mici dimensiuni, în general alcătuit din litere și cifre, care este descărcat în memoria unui calculator (sau altui echipament folosit pentru navigare online - telefon mobil, tabletă, etc), atunci când utilizatorul accesează un anumit site web.Fisierele cookie sunt folosite la recunoasterea terminalului utilizatorului si prezentarea continutului intrun mod relevant, adaptat preferintelor utilizatorului. Cookie-urile nu solicita informatii cu caaracter personal pentru a putea fi utilizate si, in cele mai multe cazuri, nu identifica personal utilizatorii de internet. Cookie-urile oferă deţinătorilor de site-uri un feedback valoros asupra modului cum sunt utilizate site-urile lor de către utilizatori, astfel încât să le poată face şi mai eficiente ori mai accesibile pentru utilizatori. Permit aplicaţiilor multimedia sau de alt tip de pe alte site-uri să fie incluse (inserate/embed) în anumite pagini pentru a crea o experienţă de navigare mai valoroasă, mai utilă şi mai plăcută.

Close