Proiecte de Hotărâre

Caută după:

Denumire Data încărcării
Denumire Data încărcării Descarcă Notă/Completare
Proiect de Hotărâre privind aprobarea depunerii cererii de finanțare cu titlul ”Renovarea Energetică Integrată pentru Grădinița ”101 Dalmațieni”, Str. Aliorului nr. 5” în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.1/1 și valoarea maximă eligibilă a proiectului 30.03.2022 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea depunerii cererii de finanțare cu titlul ”Renovarea Energetică Aprofundată pentru Grădinița Școlii Gimnaziale ”George Bacovia”, strada Stoian Militaru nr. 72” în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.2.2/1 și valoarea maximă eligibilă a proiectului 30.03.2022 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea depunerii cererii de finanțare cu titlul ”Renovarea Energetică Moderată pentru Colegiul Național de Arte Dinu Lipatti – corp C1, str. Principatele Unite nr. 63” în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1 și valoarea maximă eligibilă a proiectului 30.03.2022 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea depunerii cererii de finanțare cu titlul ”Renovarea Energetică Moderată pentru Școala Gimnazială Ienăchiță Văcărescu, Calea Șerban Vodă, nr. 62-64” în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1 și valoarea maximă eligibilă a proiectului 30.03.2022 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea depunerii cererii de finanțare cu titlul ”Renovarea Energetică Moderată pentru Școala Gimnazială ”George Topârceanu”, Aleea Argeșelu nr.6” în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1 și valoarea maximă eligibilă a proiectului 30.03.2022 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea depunerii cererii de finanțare cu titlul ”Renovarea Energetică Moderată pentru Școala Gimnazială Emil Racoviță, str. Emil Racoviță nr. 1” în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1 și valoarea maximă eligibilă a proiectului 30.03.2022 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea depunerii cererii de finanțare cu titlul ”Renovarea Energetică Moderată pentru Școala Gimnazială George Bacovia, Str. Stoian Militaru nr. 72” în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1 și valoarea maximă eligibilă a proiectului 30.03.2022 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea depunerii cererii de finanțare cu titlul ”Renovarea Energetică Moderată pentru Grădinița Școlii Gimnaziale nr. 133, str. Stânjeneilor nr. 3” în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1 și valoarea maximă eligibilă a proiectului 30.03.2022 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea depunerii cererii de finanțare cu titlul ”Renovarea Energetică Moderată pentru Grădinița Școlii Gimnaziale nr. 129, str. Izorul Crișului nr. 6” în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1 și valoarea maximă eligibilă a proiectului 30.03.2022 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea depunerii cererii de finanțare cu titlul ”Renovarea Energetică Moderată pentru Creșă și Centru de zi, str. Nițu Vasile nr. 50-54” în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1 și valoarea maximă eligibilă a proiectului 30.03.2022 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea depunerii cererii de finanțare cu titlul ”Renovarea Energetică Moderată pentru Creșă și Centru de zi de recuperare, str. Soldat Ion Enache nr. 1A” în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1 și valoarea maximă eligibilă a proiectului 30.03.2022 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea depunerii cererii de finanțare cu titlul ”Renovarea Energetică Moderată pentru Centrul Social Multifuncțional, Aleea Mirea Mioara Luiza ne. 1A” în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1 și valoarea maximă eligibilă a proiectului 30.03.2022 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea depunerii cererii de finanțare cu titlul ”Renovarea Energetică Moderată pentru Creșă și Centru Social Multifuncțional, Aleea Ciceu nr. 12” în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1 și valoarea maximă eligibilă a proiectului 30.03.2022 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea depunerii cererii de finanțare cu titlul ”Renovarea Energetică Moderată pentru Colegiul Național Dinu Lipatti – corp C2, str. Principatele Unite nr. 63” în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1 și valoarea maximă eligibilă a proiectului 30.03.2022 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea bugetului și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul cu titlul ”regenerare ZUM – Modernizarea infrastructurii și a spațiului public urban” în vederea rambursării cheltuielilor eligibile prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020 30.03.2022 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 18/14.02.2022 privind predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Națională de Investiții ”C.N.I.” S.A., a amplasamentului din strada George Georgescu nr. 2, Sector 4 și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții ”Amenajări interioare și exterioare în vederea modernizării, reabilitării termice și obținerii autorizației de securitate la incendiu, respectiv autorizație de funcționare pentru unitatea de învățământ ”Colegiul Național – Mihai Eminescu””, cu modificările și completările ulterioare 30.03.2022 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind solicitarea acordului Consiliului general al Municipiului București pentru împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 4 de a hotărî cu privire la asocierea dintre Sectorul 4 al Municipiului București și Sectorul 5 al Municipiului București, în vederea finanțării și realizării în comun a lucrărilor de interes public necesare pentru sistematizarea circulației și fluidizarea traficului în scopul derulării investițiilor aferente proiectului ”Modernizare Piața Eroii Revoluției și pasaj pietonal” 30.03.2022 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind asumarea și însușirea Strategiei de dezvoltare locală a comunității marginalizate din Sectorul 4 Giurgiului-Berceni și declararea zonelor urbane marginalizate 28.03.2022 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru modificarea Anexei 32 la Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 74/22.06.2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici – la faza Studiu de Fezabilitate – pentru eficientizarea energetică a blocurilor de locuințe de pe raza Sectorului 4 și alte obiective de investiții, precum și reactualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiective de investiții de pe raza Sectorului 4 28.03.2022 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru Proiectul Tehnic de fațadă în vederea corelării cu inițiativa Comisiei Europene – Noul Bauhaus European pentru obiectivul de investiții ”Extinderea nodului rutier intermodal Șos. Berceni Stație metrou cu o parcare, conectată la accesul E al proiectului ”Edificarea unei stații de metrou la nivel suprateran situată între stația de metrou Berceni și Șoseaua de Centură”, cod SMIS 137950, finanțat prin POIM 2014-2020 28.03.2022 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea expresă a Consiliului Local Sector 4 de a realiza și participa ca membru fondator, alături de Sectorul 3 al Municipiului București la constituirea unei Asociații de dezvoltare intercomunitară pentru dezvoltarea de obiective de infrastructură rutieră, educațională, sportivă și alte obiective de interes comun, pentru aplicarea în cadrul programelor de finanțare europene sau în exercițiile financiare regulate 28.03.2022 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea expresă a Consiliului Local Sector 4 de a realiza și participa ca membru fondator, alături de celelalte Sectoare ale Municipiului București și/sau Municipiul București, la constituirea unei Asociații de dezvoltare intercomunitară pentru dezvoltarea de obiective de infrastructură rutieră, educațională, sportivă și alte obiective de interes comun, pentru aplicarea în cadrul programelor de finanțare europene sau în exercițiile financiare regulate 28.03.2022 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București de transmitere în administrarea Consiliului Local al Sectorului 4 a străzii Iuliu Hațeganu, în scopul continuării lucrărilor aferente proiectului ”Străpungere B-dul Nicolae Grigorescu-Splai Dudescu Etapa II-km-2+400-Intersecție Calea Vitan Bârzești”, predarea integrală a documentației elaborate până în prezent precum și asocierea cu Sectorul 3 al Municipiului București în vederea realizării obiectivului de investiții 28.03.2022 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea cuantumului alocației de hrană pentru copiii și adulții din centrele/creșele aflate în subordinea/administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4 28.03.2022 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 67/26.05.2021 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Sector 4 în Adunarea Generală a Acționarilor societății Totul Verde S.A. 25.03.2022 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 al Municipiului București pentru anul 2022 25.03.2022 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 144/14.10.2020 și aprobarea indicatorilor tehnico-economici la faza Proiect Tehnic pentru obiectivul de investiții ”Reconversie funcțională sediu Direcția Generală de Poliție Locală Sector 4, situat în Aleea Ciceu nr. 12, în clădire cu funcțiunea de creșă și centru social multifuncțional” 25.03.2022 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 139/14.10.2020 și aprobarea indicatorilor tehnico-economici la faza Proiect Tehnic pentru obiectivul de investiții ”Reconversie funcțională imobil DGASPC SECTOR 4, în clădire cu funcțiunea de creșă, centru de zi și recuperare și centru de zi” 25.03.2022 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 153/14.10.2020 și aprobarea indicatorilor tehnico-economici la faza Proiect Tehnic pentru obiectivul de investiții ”Modernizare clădire situată în Aleea Mioara Luiza nr. 1A, cu funcțiunea de creșă” 25.03.2022 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea finanțării în vederea participării elevilor din cadrul Liceului de Coregrafie ”Floria Capsali” la etapa finală a concursului internațional de balet ”Youth America Grand Prix” 2022, Tampa, S.U.A. 25.03.2022 Descarcă
Skip to content

Acest site foloseşte cookie-uri. Prin continuarea navigării pe acest site, vă daţi consimţământul în folosirea cookie-urilor. Mai multe informaţii

Un cookie este un fișier de mici dimensiuni, în general alcătuit din litere și cifre, care este descărcat în memoria unui calculator (sau altui echipament folosit pentru navigare online - telefon mobil, tabletă, etc), atunci când utilizatorul accesează un anumit site web.Fisierele cookie sunt folosite la recunoasterea terminalului utilizatorului si prezentarea continutului intrun mod relevant, adaptat preferintelor utilizatorului. Cookie-urile nu solicita informatii cu caaracter personal pentru a putea fi utilizate si, in cele mai multe cazuri, nu identifica personal utilizatorii de internet. Cookie-urile oferă deţinătorilor de site-uri un feedback valoros asupra modului cum sunt utilizate site-urile lor de către utilizatori, astfel încât să le poată face şi mai eficiente ori mai accesibile pentru utilizatori. Permit aplicaţiilor multimedia sau de alt tip de pe alte site-uri să fie incluse (inserate/embed) în anumite pagini pentru a crea o experienţă de navigare mai valoroasă, mai utilă şi mai plăcută.

Close