Proiecte de Hotărâre

Caută după:

Denumire Data încărcării
Denumire Data încărcării Descarcă Notă/Completare
Proiect de Hotărâre privind aprobarea finanțării în vederea participării elevilor din cadrul Liceului de Coregrafie ”Floria Capsali” la etapa finală a concursului internațional de balet ”Youth America Grand Prix” 2022, Tampa, S.U.A. 25.03.2022 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind realizarea proiectului de rețea școlară a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular, la nivelul Sectorului 4, pentru anul școlar 2022 – 2023 25.03.2022 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 294/21.11.2018 privind aprobarea componenței Comisiei pentru Protecția Copilului Sector 4 a Municipiului București, republicată 25.03.2022 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind desemnarea a doi consilieri locali în Comisia de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale Secretarului General al Sectorului 4 al municipiului București 25.03.2022 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind încetarea de drept a unui mandat de consilier local, precum și vacantarea locului consilierului local 25.03.2022 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind încetarea de drept a unui mandat de consilier local, precum și vacantarea locului consilierului local 25.03.2022 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind încetarea de drept a unui mandat de consilier local, precum și vacantarea locului consilierului local 25.03.2022 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru CONSTRUIRE IMOBIL DE LOCUIT – LOCUINȚĂ COLECTIVĂ P+2E+M pe terenul proprietate particulară în suprafață de 299 mp – din acte (298mp – din măsurători), situat în str. SOLDAT IONESCU GHEORGHE NR. 36, Sector 4 București 25.03.2022 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea numărului de burse și cuantumului acestora acordate elevilor din unitățile de învățământ de stat din Sectorul 4 al Municipiului București, în semestrul al II-lea pentru anul școlar 2021 – 2022 25.03.2022 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru CONSTRUIRE LOCUINȚĂ INDIVIDUALĂ P+2Er, pe terenul proprietate particulară în suprafață de 407 mp din acte (405mp din măsurătorile cadastrale), situat în str. ANTON COLORIAN nr. 64, Sector 4, București 25.03.2022 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 al Municipiului București pentru anul 2022 15.03.2022 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 68 din 26.05.2021 privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de până la 210.000.000 lei, cu modificările și completările ulterioare 15.03.2022 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 170 din 21.12.2020 privind aprobarea contractării de către Direcția Mobilitate Urbană Sector 4 și garantării de către Sectorul 4 al Municipiului București a unei/unor finanțări rambursabile interne și/sau externe în valoare de până la 30.000.000 euro, sau echivalentul în lei, în vederea finanțării și/sau cofinanțării proiectelor de investiții publice de interes local 02.03.2022 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea valorii cofinanțării de la bugetul local pentru 12 obiective – unități de învățământ, finanțate prin Programul Național de Dezvoltare Locală II 02.03.2022 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru 12 obiective – unități de învățământ, finanțate prin Programul Național de Dezvoltare Locală II 02.03.2022 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind modificarea Hotărârilor Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 274/06.11.2018 și nr. 149/ 14.10.2020, cu modificările și completările ulterioare 02.03.2022 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 al Municipiului București pentru anul 2022 02.03.2022 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 4 de a hotărî cu privire la asocierea dintre Sectorul 4 al Municipiului București și Federația Română de Judo în vederea finanțării și realizării în comun a unor acțiuni cu privire la susținerea unor competiții sportive 02.03.2022 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București de schimbare a destinației imobilului din Șoseaua Olteniței nr. 37-39 din creșă în Centru de Colectare și Procesare Date Sector 4 02.03.2022 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea expresă a Consilului Local al Sectorului 4 de a hotărî, cu privire la asocierea dintre Sectorul 4 al Municipiului București și Universitatea de Medicină și Farmacie ”Carol Davila” din București, în vederea reconversiei și schimbării destinației imobilului ”Hală de activități pentru sezonul rece” din Șoseaua Olteniței nr. 15, Sectorul 4 București, în clădire cu destinația de spital multidisciplinar 01.03.2022 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru modificarea și completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 74/26.05.2021 pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de ridicare a autovehiculelor, prevăzută de Regulamentul de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1391/2006, cu modificările și completările ulterioare, precum și ridicarea vehiculelor prevăzută de Ordonanța nr. 21/2002 privind gospodărirea localităților urbane și rurale cu modificările și completările ulteiroare, pe străzile și domeniul public aflat în administrarea Sectorului 4 al Municipiului București 01.03.2022 Descarcă
Referatul Constator nr. P4/30/22.02.2022 25.02.2022 Descarcă
Proiect de Hotărâre prinvind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru AMENAJARE PARC, CONSTRUIRE CENTRU CULTURAL MULTIFUNCȚIONAL P+2E+T(terasă ciruclabilă) ȘI CONSTRUIRE PARCARE SUPRATERANĂ – P+1E+T(terasă circulabilă parcare auto), pe suprafața totală de teren de 27238 mp – conform măsurătorilor (formată din terenurile pentur care s-a aprobat declanșarea procedurilor de expropriere, conform H.C.G.M.B. nr. 20/29.01.2020, în baza H.C.L. S4 nr. 300/11.12.2019, modificată prin H.C.L. S4 ne. 33/22.03.2021, Dispoziția Primarului General al Municipiului București nr. 04 din 05.01.2022) situată în BD. METALURGIEI nr. 100-118/124/128-130, Sector 4, București 25.02.2022 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 68 din 26.05.2021 privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile în valoare de până la 210.000.000 lei, cu modificările și completările ulterioare 25.02.2022 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea valorii confinanțării de la bugetul local pentru obiectivul de investiții ”Modernizare și extindere a două corpuri de clădire la sediul Primăriei Sectorului 4 – București” 25.02.2022 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 18/14.02.2022 privind predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Națională de Investiții ”C.N.I.” S.A., a amplasamentului din Strada George Georgescu nr. 2, Sector 4 și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții ”Amenajări interioare și exterioare în vederea modernizării, reabilitării termice și obținerii autorizației de securitate la incendiu, respectiv autorizație de funcționare pentru unitatea de învățământ ”Colegiul Național – Mihai Eminescu”” 25.02.2022 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru modificarea și completarea Anexei la HCL S4 nr. 26/14.02.2022 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Sector 4 ca membri supleanți în Comisile de evaluare a probei de interviu privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Sectorul 4 28.02.2022 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru modificarea unor poziții din Anexa la Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 28/12.02.2021 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Sector 4 în consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniveristar de stat și particular din sectorul 4, cu modificările și completările ulterioare 25.02.2022 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea Planului anual de acțiuni și lucrări de interes local pentru repartizarea și efectuarea orelor de muncă, pe anul 2022, de către beneficiarii Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare 25.02.2022 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Națională de Investiții ”C.N.I.” S.A., a amplasamentului din Strada George Georgescu nr. 2, Sector 4 și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții ”Amenajări interioare și exterioare în vederea modernizării, reabilitării termice și obținerii autorizației de securitate la incendiu, respectiv autorizație de funcționare pentru unitatea de învățământ ”Colegiul Național – Mihai Eminescu”” 11.02.2022 Descarcă
Skip to content

Acest site foloseşte cookie-uri. Prin continuarea navigării pe acest site, vă daţi consimţământul în folosirea cookie-urilor. Mai multe informaţii

Un cookie este un fișier de mici dimensiuni, în general alcătuit din litere și cifre, care este descărcat în memoria unui calculator (sau altui echipament folosit pentru navigare online - telefon mobil, tabletă, etc), atunci când utilizatorul accesează un anumit site web.Fisierele cookie sunt folosite la recunoasterea terminalului utilizatorului si prezentarea continutului intrun mod relevant, adaptat preferintelor utilizatorului. Cookie-urile nu solicita informatii cu caaracter personal pentru a putea fi utilizate si, in cele mai multe cazuri, nu identifica personal utilizatorii de internet. Cookie-urile oferă deţinătorilor de site-uri un feedback valoros asupra modului cum sunt utilizate site-urile lor de către utilizatori, astfel încât să le poată face şi mai eficiente ori mai accesibile pentru utilizatori. Permit aplicaţiilor multimedia sau de alt tip de pe alte site-uri să fie incluse (inserate/embed) în anumite pagini pentru a crea o experienţă de navigare mai valoroasă, mai utilă şi mai plăcută.

Close