Proiecte de Hotărâre

Caută după:

Denumire Data încărcării
Denumire Data încărcării Descarcă Notă/Completare
Proiect de Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 149 din 14.10.2020 privind aprobarea ”Planului de Acțiune pentru regenerarea urbană a Sectorului 4 - 2020-2025”, cu modificările și completările ulterioare 27.10.2022 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 al Municipiului București pentru anul 2022 27.10.2022 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea numărului de burse și cuantumului acestora acordate elevilor din unitățile de învățământ preuniversitar din Sectorul 4 al Municipiului București, în anul școlar 2022-2023 27.10.2022 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru îndreptarea erorii materiale privind denumirea obiectivului de investiții din anexele la Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 135/31.05.2022 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: ”Structuri modulare cu funcțiunea de școală pentru unitățile de învățământ preuniversitar de stat Școala Gimnazială nr. 190 și Școala Gimnazială nr. 97” și dotarea acestora cu mobilier specific 27.10.2022 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al Sectoralui 4 pe o perioadă de 3 luni, respectiv 01.11.2022 - 31.01.2023 27.10.2022 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgență, pentru locatarii afectați de deflagrația produsă la imobilul din Municipiul București, Str. Coștila, Nr. 8, BI. P5, Sc. 1, Sector 4, constând în realizarea expertizei tehnice a instalațiilor de gaze naturale, încălzire, apă și electricitate și suportarea acestei cheltuieli cât și a cheltuielilor cu reparația acestor instalații din bugetul local, prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4, în vederea repunerii în funcțiune 27.10.2022 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind înlocuirea Anexei la Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 28/12.02.2021 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Sector 4 în consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular din sectorul 4, cu modificările și completările ulterioare 27.10.2022 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 180/14.07.2022 privind organizarea rețelei unităților de învătământ preuniversitar de stat și particular, la nivelul Sectorului 4, în anul școlar 2022-2023 27.10.2022 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind împuternicirea Municipiul București pentru ca în numele și pentru Sectorul 4 al Municipiului București să realizeze proiectul ”Modernizarea și extinderea sistemului de semaforizare inteligentă (Managementul Traficului București-Ilfov) și prioritizarea vehiculelor de transport public, în vederea creșterii siguranței rutiere, fluidizării traficului și reducerii poluării” - etapa 2 (modernizări aferente Centrului de trafic existent, software și hardware) și etapa 3 (modernizarea a aproximativ 185 de intersecții existente, incluse în sistemul actual BTMS dar aflate în diverse stadii de degradare), prin intermediul Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta C10 - Fondul local, Axa I.1.2. 10.10.2022 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 71/31.03.2022 privind aprobarea depunerii cererii de finanțare cu titlul ”Renovarea Energetică Moderată pentru Școala Gimnazială nr. 308, Strada Râul Șoimului nr. 8” în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1 și valoarea maximă eligibilă a proiectului 10.10.2022 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 60/31.03.2022 privind aprobarea depunerii cererii de finanțare cu titlul ”Renovarea Energetică Moderată pentru Școala Gimnazială Ienăchiță Văcărescu, Calea Șerban Vodă, nr. 62-64” în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1 și valoarea maximă eligibilă a proiectului 10.10.2022 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 59/31.03.2022 privind aprobarea depunerii cererii de finanțare cu titlul ”Renovarea Energetică Moderată pentru Școala Gimnazială ”George Topârceanu”, Aleea Argeșelu nr. 6” în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1 și valoarea maximă eligibilă a proiectului 10.10.2022 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 52/31.03.2022 privind aprobarea depunerii cererii de finanțare cu titlul ”Renovarea Energetică Moderată pentru Centrul Social Multifuncțional, Aleea Mirea Luiza nr. 1A” în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1 și valoarea maximă eligibilă a proiectului 10.10.2022 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 74/31.03.2022 privind aprobarea depunerii cererii de finanțare cu titlul ”Renovarea Energetică Integrată pentru Școala Profesională Specială ”Sf. Nicolae” Strada Ion Enache nr. 31” în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.1/1 și valoarea maximă eligibilă a proiectului 10.10.2022 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 73/31.03.2022 privind aprobarea depunerii cererii de finanțare cu titlul ”Renovarea Energetică Integrată pentru Școala Gimnazială Specială nr. 3 Splaiul Unirii nr. 114” în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.1/1 și valoarea maximă eligibilă a proiectului 10.10.2022 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 72/31.03.2022 privind aprobarea depunerii cererii de finanțare cu titlul ”Renovarea Energetică Integrată pentru Școala Șerban Vodă Strada Petre Țuțea nr. 3” în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.1/1 și valoarea maximă eligibilă a proiectului 10.10.2022 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 70/31.03.2022 privind aprobarea depunerii cererii de finanțare cu titlul ”Renovarea Energetică Integrată pentru Școala Gimnazială nr. 113, Strada Parincea nr. 4” în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.1/1 și valoarea maximă eligibilă a proiectului 10.10.2022 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 64/31.03.2022 privind aprobarea depunerii cererii de finanțare cu titlul ”Renovarea Energetică Integrată pentru Grădinița Școlii Gimnaziale nr.308, Str. Izvorul Oltului nr. 3” în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.1/1 și valoarea maximă eligibilă a proiectului 10.10 2022 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 66/31.03.2022 privind aprobarea depunerii cererii de finanțare cu titlul ”Renovarea Energetică Integrată pentru Grădinița Școlii Gimnaziale nr. 96, Str. Rezonanței nr. 3” în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.1/1 și valoarea maximă eligibilă a proiectului 10.10.2022 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 53/31.03.2022 privind aprobarea depunerii cererii de finanțare cu titlul ”Renovarea Energetică Integrată pentru Creșă și centru de zi și recuperare, str. Soldat Ion Enache nr 1A” în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.1/1 și valoarea maximă eligibilă a proiectului 10.10.2022 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea depunerii cererii de finanțare cu titlul ”Renovarea Energetică Integrată pentru Școala Gimnazială nr. 308, Strada Râul Șoimului nr. 8” în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.1/1 și valoarea maximă eligibilă a proiectului 10.10.2022 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea depunerii cererii de finanțare cu titlul ”Renovarea Energetică Integrată pentru Grădinița Școlii Gimnaziale ”George Bacovia”, strada Făgetului nr. 28” în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.1/1 și valoarea maximă eligibilă a proiectului 10.10.2022 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea depunerii cererii de finanțare cu titlul ”Renovarea Energetică Integrată pentru Colegiul Național de Arte Dinu Lipatti – corp C1, str. Principatele Unite nr. 63” în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.1/1 și valoarea maximă eligibilă a proiectului 10.10.2022 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea depunerii cererii de finanțare cu titlul ”Renovarea Energetică Integrată pentru Școala Gimnazială Ienăchiță Văcărescu, Calea Șerban Vodă, nr 62-64” în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.1/1 și valoarea maximă eligibilă a proiectului 10.10.2022 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea depunerii cererii de finanțare cu titlul ”Renovarea Energetică Integrată pentru Școala Gimnazială ”George Topârceanu”, Aleea Argeșelu nr. 6” în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.1/1 și valoarea maximă eligibilă a proiectului 10.10.2022 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea depunerii cererii de finanțare cu titlul ”Renovarea Energetică Integrată pentru Centrul Social Multifuncțional, Aleea Mirea Mioara Luiza nr. 1A” în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.1/1 și valoarea maximă eligibilă a proiectului 10.10.2022 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea depunerii cererii de finanțare cu titlul ”Renovarea Energetică Integrată pentru Colegiul Național de Arte Dinu Lipatti – corp C2, str. Principatele Unite nr. 63” în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.1/1 și valoarea maximă eligibilă a proiectului 10.10.2022 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea depunerii cererii de finanțare cu tillul ”Renovarea Energetică Moderată a clădirilor rezidențiale multifamiliale pentru comunități expuse riscului de sărăcie și excluziune socială din Sectoral 4 al Municipiului București - REM ZUM. 7” în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/1/A.2/1 și valoarea maximă eligibilă a proiectului 10.10.2022 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea depunerii cererii de finanțare cu titlul ”Renovarea Energetică Moderată a clădirilor rezidențiale multifamiliale pentru comunități expuse riscului de sărăcie și excluziune socială din Sectoral 4 al Municipiului București - REM ZUM. 6” în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/1/A.2/1 și valoarea maximă eligibilă a proiectului 10.10.2022 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea depunerii cererii de finanțare cu titlul ”Renovarea Energetică Moderată a clădirilor rezidențiale multifamiliale pentru comunități expuse riscului de sărăcie și excluziune socială din Sectoral 4 al Municipiului București - REM ZUM. 5” în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/1/A.2/1 și valoarea maximă eligibilă a proiectului 10.10.2022 Descarcă
Skip to content

Acest site foloseşte cookie-uri. Prin continuarea navigării pe acest site, vă daţi consimţământul în folosirea cookie-urilor. Mai multe informaţii

Un cookie este un fișier de mici dimensiuni, în general alcătuit din litere și cifre, care este descărcat în memoria unui calculator (sau altui echipament folosit pentru navigare online - telefon mobil, tabletă, etc), atunci când utilizatorul accesează un anumit site web.Fisierele cookie sunt folosite la recunoasterea terminalului utilizatorului si prezentarea continutului intrun mod relevant, adaptat preferintelor utilizatorului. Cookie-urile nu solicita informatii cu caaracter personal pentru a putea fi utilizate si, in cele mai multe cazuri, nu identifica personal utilizatorii de internet. Cookie-urile oferă deţinătorilor de site-uri un feedback valoros asupra modului cum sunt utilizate site-urile lor de către utilizatori, astfel încât să le poată face şi mai eficiente ori mai accesibile pentru utilizatori. Permit aplicaţiilor multimedia sau de alt tip de pe alte site-uri să fie incluse (inserate/embed) în anumite pagini pentru a crea o experienţă de navigare mai valoroasă, mai utilă şi mai plăcută.

Close