Proiecte de Hotărâre

Caută după:

Denumire Data încărcării
Denumire Data încărcării Descarcă Notă/Completare
Proiect de Hotărâre pentru modificarea Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr.8/04.07.2016 privind constituirea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al sectorului 4, modificată și completată 26.05.2017 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea consumului maxim lunar de carburant pentru autovehiculul special cu nr. de înmatriculare B-112-WPX, aflat în folosința Aparatului de Specialitate al Primarului Sectorului 4 al Municipiului București 26.05.2017 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind atribuirea în folosință, cu titlu gratuit, Direcției Generale de Poliție Locală Sector 4, București, pe o durată de 2 ani, a unui imobil-teren în suprafață de 2010,99 mp și a imobilului clădire în suprafață de 190,28 mp situate în strada Perșani nr. 1, aflate în administrarea Consiliului Local Sector 4 26.05.2017 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind constituirea unei Comisii de lucru pentru analizarea implementării proiectului „Amenajare parcare pe str. Secerei -Sector 4” 16.05.2017 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 al Municipiului București pentru anul 2017 8.05.2017 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind îndreptarea erorii materiale a Anexei la Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 60/31.03.2017, privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Amenajare parcare Bd. C-tin Brâncoveanu nr. 130, bl. 35” 5.05.2017 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind îndreptarea erorii materiale a Anexei la Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 58/31.03.2017, privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Amenajare parcare str. Anton Bacalbașa nr. 15, bl. 119” 5.05.2017 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici a 109 blocuri de locuințe derulate prin „Programul multianual privind creșterea performanțelor energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 4 al Municipiului București în perioada 2014-2030” 5.05.2017 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al sectorului 4, pe o perioadă de 3 luni, respectiv 31.05.2017-31.08.2017 5.05.2017 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 38/27.03.2014 pentru aprobarea programului multianual de reabilitare termică a blocurilor de locuințe din Sectorul 4 al Municipiului București în perioada 2014-2030, modificată și completată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 111/11.11.2016 5.05.2017 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea burselor școlare și cuantumul acestora în anul școlar 2016/2017 pentru semestrul II, respectiv suplimentarea aferentă semestrului I 5.05.2017 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind atribuirea în folosință, cu titlu gratuit, Direcției Generale de Poliție Locală Sector 4, pe o durată de 2 ani, a două imobile, situate în strada Aliorului nr. 6A, respectiv în strada Perșani nr.1, sector 4, aflate în administrarea Consiliului Local Sector 4 5.05.2017 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea achiziționării de servicii de asistență și reprezentare juridică de către Direcția Piețe și Gestionare Activități Comerciale sector 4 27.04.2017 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind achiziționarea serviciilor juridice de consultanță, de asistență și de reprezentare, prin încheierea unui contract de servicii juridice, care să asigure apărarea intereselor Direcției Generale a Poliției Locale Sector 4 și/sau a polițiștilor locali din cadrul acestei instituții 26.04.2017 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea consumului maxim lunar de carburant pentru autoturismele cu nr. de înmatriculare B-65-GGW și B-65-GGX, aflate în folosința Aparatului de Specialitate al Primarului Sectorului 4 al Municipiului București 25.04.2017 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de funcționare al Complexului Comercial „Timpuri Noi” 25.04.2017 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind decontarea din bugetul local al Sectorului 4 al Municipiului București a taxei de mediu în cuantumul prevăzut de legislația în vigoare pentru deșeurile municipale, inerte și nepericuloase încredințate de operatorul delegat al serviciului public de salubrizare de pe raza Sectorului 4 depozitelor ecologice, în vederea eliminării finale prin depozitare 25.04.2017 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea categoriilor de folosință pentru spațiile care urmează a fi închiriate în urma procedurii de licitație publică cu strigare demarată de către Direcția Piețe și Gestionare Activități Comerciale sector 4 25.04.2017 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind stabilirea procedurii de întocmire a dosarelor și a metodologiei de aprobare a subvenției/scutirii de la plata taxei de reabilitare termică a proprietarilor ce se încadrează în prevederile art. 14. alin.(8) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe cu modificările și completările ulterioare 25.04.2017 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru modificarea H.C.L.S4 nr. 9/2017 privind instituirea taxei de salubrizare pentru toți utilizatorii serviciului, persoane fizice și juridice, precum și încasarea de către Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale Sector 4 25.04.2017 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de funcționare al Pieței Agroalimentare „Piața Reșița” 25.04.2017 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind numirea doamnei Vîlcea Otilia Iustiniana- care ocupă temporar funcția publică de conducere vacantă de Secretar al Sectorului 4 al Municipiului București, în funcția de Președinte al Comisiei pentru Protecția Copilului Sector 4 25.04.2017 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de funcționare al Pieței Agroalimentare „Piața Norilor” 25.04.2017 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind modificarea Anexei nr. 19 a Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 111/29.08.2014 pentru aprobarea normelor metodologice ale Hotărârii de Consiliu Local Sector 4 nr. 90/30.06.2014 astfel cum aceasta a fost modificată prin Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 77/29.09.2016 25.04.2017 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 157/19.12.2016, privind aprobarea finanțării din bugetul local a cheltuielilor aferente cotei de contribuție din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, și cotei de contribuție ce revine proprietarilor / asociațiilor de proprietari pentru reabilitarea termică, inclusiv pentru proiectele de reabilitare termică cofinanțate prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa Prioritară 3, sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice și în sectorul locuințelor, Operațiunea A - Clădiri Rezidențiale, precum și mecanismul de recuperare a sumelor avansate de Consiliul Local al Sectorului 4 al Municipiului București în legătură cu lucrările de reabilitare termică 25.04.2017 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de funcționare al Complexului Comercial „Aleea Castanilor” 25.04.2017 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de funcționare al Pieței Agroalimentare „Piața Berceni Olteniței” 25.04.2017 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de funcționare al Complexului Comercial Multifuncțional Autovit 25.04.2017 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea numărului maxim de posturi, pe anul 2017, la nivelul Sectorului 4 6.04.2017 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind solicitarea transmiterii în administrarea Consiliului Local al Sectorului 4, de către Consiliul General al Municipiului București, a străzilor principale aflate în proprietatea Municipiului București în vederea derulării de lucrări de amenajare/reamenajare a parcărilor 5.04.2017 Descarcă
Skip to content

Acest site foloseşte cookie-uri. Prin continuarea navigării pe acest site, vă daţi consimţământul în folosirea cookie-urilor. Mai multe informaţii

Un cookie este un fișier de mici dimensiuni, în general alcătuit din litere și cifre, care este descărcat în memoria unui calculator (sau altui echipament folosit pentru navigare online - telefon mobil, tabletă, etc), atunci când utilizatorul accesează un anumit site web.Fisierele cookie sunt folosite la recunoasterea terminalului utilizatorului si prezentarea continutului intrun mod relevant, adaptat preferintelor utilizatorului. Cookie-urile nu solicita informatii cu caaracter personal pentru a putea fi utilizate si, in cele mai multe cazuri, nu identifica personal utilizatorii de internet. Cookie-urile oferă deţinătorilor de site-uri un feedback valoros asupra modului cum sunt utilizate site-urile lor de către utilizatori, astfel încât să le poată face şi mai eficiente ori mai accesibile pentru utilizatori. Permit aplicaţiilor multimedia sau de alt tip de pe alte site-uri să fie incluse (inserate/embed) în anumite pagini pentru a crea o experienţă de navigare mai valoroasă, mai utilă şi mai plăcută.

Close