Proiecte de Hotărâre

Caută după:

Denumire Data încărcării
Denumire Data încărcării Descarcă Notă/Completare
Proiect de Hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local Sector 4 în Comisia pentru Evaluarea și Asigurarea Calității în unitățile de învățământ preuniversitar particular ce funcționează la nivelul Sectorului 4 20.09.2019 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind desființarea Centrului de Îngrijire și Asistență nr. 1, aprobarea Organigramei, Statutului de funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4 20.09.2019 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind delegarea atribuțiilor de administrare a clădirii și terenului aferent Colegiului Național ”Gheorghe Șincai”, aflate în administrarea Direcției de Administrare a Unităților de Învățământ Sector 4 04.09.2019 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 al Municipiului București pentru anul 2019 04.09.2019 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind însușirea documentațiilor cadastrale cu privire la imobilele - teren și construcții, aflate în proprietatea publică a Municipiului București și administrarea Consiliului Local al Sectorului 4 prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4 04.09.2019 Descarcă
Proiect Hotărâre privind reorganizarea activității și aprobarea Organigramei, Statutului de Funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Direcției Generale de Evidență a Persoanelor Sector 4 03.09.2019 Descarcă
Proiect Hotărâre privind atribuirea în folosință gratuită a unui spațiu în suprafață de 38,78 mp pentru relocarea Compartimentului de Evidență a Persoanelor nr. 3 din cadrul Direcției Generale de Evidență a Persoanelor Sector 4 și atribuirea în folosință gratuită a unui spațiu în suprafață de 14,53 mp pentru relocarea Compartimentului de Evidență a Persoanelor nr. 4 din cadrul Direcției Generale de Evidență a Persoanelor Sector 4 03.09.2019 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea lucrărilor asupra arborilor care afectează perimetrul unităților de învățământ prin eliminarea ramurilor uscate sau a celor care pun în pericol siguranța persoanelor 03.09.2019 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici - faza Proiect Tehnic pentru obiective de investiții de pe raza Sectorului 4 03.09.2019 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea listei nominale de repartizare a locuințelor sociale situate în blocurile F2 și F3 din Aleea Nehoiu, nr 2-12, Sector 4, București 03.09.2019 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind realizarea schimbului de locuințe sociale, între ……………………, titularul Contractului de închiriere nr. 40261/27.10.2015 pentru locuința socială situată în București, Aleea Nehoiu nr. 2-12, bloc F3, etaj 4, ap. 113, Sector 4, și …………………., titularul Contractului de închiriere nr. 73107/14.11.2018 pentru locuința socială situată în București, Aleea Nehoiu nr. 2-12, bloc F3, etaj 2, Ap.61, Sector 4 03.09.2019 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construire locuință individuală S+P+3E, pe terenul în proprietate particulară în suprafață de 191,00 mp, aparținând lui ............................., situat în str. Drumul Găzarului nr. 100, Sector 4, București 30.08.2019 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construire hală metalică cu regim de înălțime P+1E, pe terenul proprietate particulară în suprafață de 475,00 mp, aparținând lui ................................. , situat în Drumul Crețeștilor nr. 122C, Sector 4, București 30.08.2019 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru consolidare, recompartimentare, reabilitare termică și supraetajare construcție existentă, în scopul obținerii unei locuințe unifamiliale S+P+1E, pe terenul proprietate particulară în suprafață de 105,00 mp teren (pe care se află construcția C1 - locuință în suprafață de 145,02 mp), aparținând lui .................................... situat în str. Domnița Florica nr. 3, ap. FN, Sector 4, București 30.08.2019 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construire locuință cu regim de înălțime P+1E+M, pe terenul în proprietate particulară în suprafață de 231,00 mp din acte și 241,00 mp din măsurători, aparținând lui ....................... situat în str. Cătrunești nr. 44, Sector 4, București 30.08.2019 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru imobil locuințe colective P+2E+M, pe terenul în proprietate particulară în suprafață de 786,00 mp, aparținând lui .................................., situat în str. Alunișului nr. 201-203, Sector 4, București 21.08.2019 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construire locuință unifamilială S+P+1E, pe terenul în proprietate particulară în suprafață de 270,00 mp din acte, 279,00 mp din măsurători, aparținând lui ........................................., situat în str. George Bacovia nr. 41, Sector 4, București 21.08.2019 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea Organigramei, Statutului de funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4 21.08.2019 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru aprobarea numărului maxim de posturi, la nivelul subdiviziunii administrativ-teritoriale Sector 4 a municipiului București 21.08.2019 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 104/10.06.2019 privind aprobarea burselor școlare și a cuantumului acestora în anul școlar 2018-2019, pentru semestrul al II-lea, modificată 21.08.2019 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului Local al Sectorului 4 14.08.2019 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 15/29.07.2016 privind desemnarea unor consilieri ce vor face parte din comisia pentru vânzarea spațiilor comerciale conform Legii Nr. 550/2002 30.07.2019 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru modificarea Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 8/04.07.2016 privind constituirea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al sectorului 4, cu modificările și completările ulterioare 30.07.2019 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 296/31.10.2017, modificată, privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de până la 147.402.824 lei, în vederea refinanțării împrumutului contractat de la Raiffeisen Bank (00124 / 29.09.2011), precum și în vederea asigurării finanțării investițiilor publice de interes local 29.07.2019 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 al Municipiului București pentru anul 2019 29.07.2019 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de emitere a unei hotărâri pentru aprobarea declanșării de expropriere pentru imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică ”Reabilitare, modernizare sistem rutier și amenajare spații urbane în zonele adiacente Șoselei Giurgiului” 29.07.2019 Descarcă
Proiect de Horărâre privind stabilirea funcției publice de conducere de Secretar al unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale Sector 4 ca funcție publică specifică de Secretar General al unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale Sector 4 29.07.2019 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construire hipermarket P+1E, container imbiss-grill, container reciclare, amenajări exterioare incintă (parcare, zonă aprovizionare, spații verzi, drumuri, trotuare), rezervă psi, post trafo, racorduri auto, structură totemuri, pe terenul în proprietate particulară în suprafață de 17.017,00 mp din acte și 17.016,00 mp din măsurători, aparținând SC OASIS GREEN ENERGY 2 SRL, situat în str. Turnu Măgurele nr. 70-90, Sector 4, București 26.07.2019 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru imobil locuințe colective D+P+2E+4E+5R, pe terenul proprietate particulară în suprafață de 1.684,00 mp, aparținând SC URBAN RESIDENTIAL CONSTRUCTION SRL, situat în str. Avalanșei nr. 8, lot 2, sector 4, București 26.07.2019 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 148/15.07.2019 privind aprobarea Regulamentului privind modul de organizare și desfășurare a licitațiilor publice pentru închirierea spațiilor comerciale din Complexul Agroalimentar ”Piața Sudului” și din Piața ”Progresul”, a caietului de sarcini, a modelului de Contract de închiriere, precum și a Fișei de date 26.07.2019 Descarcă
Skip to content

Acest site foloseşte cookie-uri. Prin continuarea navigării pe acest site, vă daţi consimţământul în folosirea cookie-urilor. Mai multe informaţii

Un cookie este un fișier de mici dimensiuni, în general alcătuit din litere și cifre, care este descărcat în memoria unui calculator (sau altui echipament folosit pentru navigare online - telefon mobil, tabletă, etc), atunci când utilizatorul accesează un anumit site web.Fisierele cookie sunt folosite la recunoasterea terminalului utilizatorului si prezentarea continutului intrun mod relevant, adaptat preferintelor utilizatorului. Cookie-urile nu solicita informatii cu caaracter personal pentru a putea fi utilizate si, in cele mai multe cazuri, nu identifica personal utilizatorii de internet. Cookie-urile oferă deţinătorilor de site-uri un feedback valoros asupra modului cum sunt utilizate site-urile lor de către utilizatori, astfel încât să le poată face şi mai eficiente ori mai accesibile pentru utilizatori. Permit aplicaţiilor multimedia sau de alt tip de pe alte site-uri să fie incluse (inserate/embed) în anumite pagini pentru a crea o experienţă de navigare mai valoroasă, mai utilă şi mai plăcută.

Close