Proiecte de Hotărâre

Caută după:

Denumire Data încărcării
Denumire Data încărcării Descarcă Notă/Completare
Proiect de Hotărâre privind aprobarea majorării pentru unele clădiri și terenuri neîngrijite din Sectorul 4 a impozitului pe clădiri și impozitului pe terenuri cu 500% 10.12.2019 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 al Municipiului București pentru anul 2019 10.12.2019 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 297/31.10.2017 privind aprobarea garantării unei finanțări rambursabile interne în valoare de până la 68.162.866 lei, ce va fi contractată de către Direcția Piețe și Gestionare Activități Comerciale Sector 4 în vederea refinanțării/ restructurării împrumutului contractat de la Banca Comercială Română (RCSP-DSP 2/328/ 30.06.2011), precum și în vederea asigurării finanțării investițiilor publice de interes local, cu modificările și completările ulterioare 10.12.2019 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru modificarea și completarea HCLS4 nr. 296/31.10.2017 privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de până la 147.402.824 lei, în vederea refinanțării împrumutului contractat de la Raiffeisen Bank (00124 / 29.09.2011), precum și în vederea asigurării finanțării investițiilor publice de interes local, cu modificările și completările ulterioare 10.12.2019 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 185/22/08.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții Reconfigurare, reamenajare unitatea de primiri urgențe ”Bagdasar – Arseni” 10.12.2019 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea și actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru blocurile de locuințe și alte obiective de investiții de pe raza Sectorului 4 al Municipiului București 10.12.2019 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 319/20.11.2017 privind aprobarea intervențiilor și a indicatorilor tehnico-economici – faza Proiect Tehnic – pentru obiectivul de investiții ”Modernizare, extindere, demolare parțială a construcțiilor din ansamblul Piața Agroalimentară Bercen-Sudului” 10.12.2019 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții Amenajare spațiu verde și parcare adiacentă Șoseaua Giurgiului nr. 164C 10.12.2019 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind reactualizarea valorilor cofinanțărilor pentru 15 obiective finanțate prin Programului Național de Dezvoltare Locală 2017-2020 10.12.2019 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind reactualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru 15 obiective finanțate prin Programului Național de Dezvoltare Locală 2017-2020 10.12.2019 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru modificarea și completarea Anexelor nr. 1 și nr. 2 ale Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 229/26.09.2019 privind reorganizarea Aparatului de Specialitate al Primarului Sectorului 4 al Municipiului București, aprobarea Organigramei, a Statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare ale acestuia 10.12.2019 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de emitere a unei hotărâri pentru aprobarea declanșării procedurii de expropriere pentru imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică ”Edificare parc în zona de sud a Mun. București – Bulevardul Metalurgiei” 10.12.2019 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de emitere a unei hotărâri pentru aprobarea declanșării procedurii de expropriere pentru imobilul teren proprietate privată în suprafață de 2.000 mp de la adresa Șoseaua Giurgiului nr. 164 C, sector 4, nr. Cadastral 203194, în vederea efectuării lucrărilor de interes public privind amenajarea de spații verzi și parcări 10.12.2019 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construire S+P+2E+Pod cu destinația de locuință, pe terenul în proprietate particulară în suprafață de 212,00 mp, aparținând lui ...................................., situat în str. Iarba Câmpului nr. 64, sector 4, București 10.12.2019 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru construire locuință unifamilială având regim de înălțime imobil St+P+2E, pe terenul proprietate particulară în suprafață de 265,00 mp din acte (261,00 mp din măsurători), aparținând lui ................................................, situat în str. CETINEI nr.2, Sector 4, București 10.12.2019 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea achiziționării serviciilor de consultanță, asistență și reprezentare juridică prin încheierea unor contracte care să asigure apărarea intereselor Consiliului Local al Sectorului 4, Sectorului 4 al Municipiului București și Primarului Sectorului 4 10.12.2019 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind realizarea schimbului de locuințe pentru tineri, construite din fonduri A.N.L., destinate închirierii, între ....................................................... titularii contractelor de închiriere nr. 28776/29.12.2006, respectiv nr. 28781/29.12.2006 05.12.2019 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 178/28.11.2013 privind introducerea unei taxe speciale pentru recuperarea costurilor cu salubrizarea, igienizarea și îngrădirea corespunzătoare a imobilelor proprietate privată abandonate, în vederea îndeplinirii obligațiilor ce decurg din Legea 211/2011 privind gestionarea deșeurilor precum și prestarea unor servicii de calitate cetățenilor 05.12.2019 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 al Municipiului București pentru anul 2019 29.11.2019 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 109 din 10.06.2019 privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de până la 100.000.000 lei, în vederea asigurării finanțării investițiilor publice de interes local, cu modificările și completările ulterioare 29.11.2019 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru modificarea și completarea H.C.L. Sector 4 nr. 108/10.06.2019 privind aprobarea contractării unei/unor finanțări externe în baza garanțiilor proprii, în valoare de până la 58.200.000 euro, sau echivalentul în lei pentru o perioadă de până la 22 de ani și perioada de grație de până la 5 ani, în vederea asigurării finanțării și/sau cofinanțării cheltuielilor pentru reabilitarea termică a blocurilor de locuințe de pe raza Sectorului 4 al Municipiului București 29.11.2019 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind reactualizarea indicatorilor tehnico-economici - la faza Proiect Tehnic - pentru obiectivul de investiții bloc M2, Strada Uioara nr. 3 de pe raza Sectorului 4 29.11.2019 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici - la faza Documentația de avizare pentru lucrările de intervenție (DALI) - pentru un număr de 4 blocuri de locuințe incluse în ”Programul multianual privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 4 al Municipiului București în perioada 2014-2030” 29.11.2019 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea Organigramei, Statului de Funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Direcției Piețe și Gestionare Activități Comerciale Sector 4 29.11.2019 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 8/31.01.2018 privind înființarea Direcției Mobilitate Urbană Sector 4, cu modificările și completările ulterioare 29.11.2019 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru modificarea coeficienților de salarizare și salariilor de bază aferente pozițiilor nr. 14 și 15 din Anexa nr. 6 a Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 346/27.12.2018 privind stabilirea salariilor de bază la nivelul Sectorului 4 al Municipiului București 26.11.2018 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind realizarea proiectului de rețea școlară a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular, la nivelul Sectorului 4, în anul școlar 2020-2021 26.11.2019 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea repartizării unității locative nr. 36, situată în blocul F2, Aleea Nehoiu nr. 2-12, Sector 4, București - Solicitantei .............................. 26.11.2019 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 al Municipiului București pentru anul 2019 25.11.2019 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții lucrări de reabilitare la blocul de locuințe sociale B2 din B-dul Metalurgiei nr. 89 25.11.2019 Descarcă
Skip to content

Acest site foloseşte cookie-uri. Prin continuarea navigării pe acest site, vă daţi consimţământul în folosirea cookie-urilor. Mai multe informaţii

Un cookie este un fișier de mici dimensiuni, în general alcătuit din litere și cifre, care este descărcat în memoria unui calculator (sau altui echipament folosit pentru navigare online - telefon mobil, tabletă, etc), atunci când utilizatorul accesează un anumit site web.Fisierele cookie sunt folosite la recunoasterea terminalului utilizatorului si prezentarea continutului intrun mod relevant, adaptat preferintelor utilizatorului. Cookie-urile nu solicita informatii cu caaracter personal pentru a putea fi utilizate si, in cele mai multe cazuri, nu identifica personal utilizatorii de internet. Cookie-urile oferă deţinătorilor de site-uri un feedback valoros asupra modului cum sunt utilizate site-urile lor de către utilizatori, astfel încât să le poată face şi mai eficiente ori mai accesibile pentru utilizatori. Permit aplicaţiilor multimedia sau de alt tip de pe alte site-uri să fie incluse (inserate/embed) în anumite pagini pentru a crea o experienţă de navigare mai valoroasă, mai utilă şi mai plăcută.

Close