Proiecte de Hotărâre

Caută după:

Denumire Data încărcării
Denumire Data încărcării Descarcă Notă/Completare
Proiect de Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Lucrări de construire necesare în vederea obținerii autorizației de securitate la incendiu; lucrări de consolidare, modernizare, reabilitare, amenajare și împrejmuire curte - Școala Gimnazială „Șerban-Vodă” 24.11.2023 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivul de investiții „Lucrări de construire necesare în vederea obținerii autorizație de securitate la incendiu; lucrări de consolidare, modernizare, reabilitare, amenajare și împrejmuire curte pentru unitatea de învățământ Școala Gimnazială Nr. 113” 24.11.2023 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Lucrări de construire necesare în vederea obținerii autorizației de securitate la incendiu; lucrări de consolidare, modernizare, reabilitare, amenajare și împrejmuire curte pentru unitatea de învățământ Liceul Teologic Adventist „Stefan Demetrescu” 24.11.2023 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Lucrări necesare în vederea consolidării, creșterii eficienței energetice, modernizării, obținerea autorizației de securitate la incendiu, refacere împrejmuire și organizare de șantier - Liceul de Coregrafie Floria Capsali” 24.11.2023 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Lucrări de construire necesare în vederea obținerii autorizație de securitate la incendiu; lucrări de consolidare, modernizare, reabilitare, amenajare și împrejmuire curte pentru unitatea de învățământ- Liceul Tehnologic „Dacia” 24.11.2023 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Extindere infrastructura educațională la Școala Gimnazială nr.190 prin construirea unui imobil - spații învățământ și sală de sport cu regim de înălțime D+P+3E și amenajarea incintei (piste de atletism și terenuri de sport)” 24.11.2023 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind participarea Sectorului 4 al Municipiului București la apelul de proiecte „Sprijinirea investițiilor în noi capacități de producere a energiei electrice produsă” lansat în cadrul Programului Fondul pentru Modernizare și aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „Parcaj acoperit cu sistem de panouri fotovoltaice” 24.11.2023 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru Regenerarea spațiilor publice existente prin modernizarea sistemului rutier, spațiului pietonal, platformelor și a locurilor de parcare existente, spațiilor verzi și a platformelor de gunoi, modernizarea iluminatului public de tip smart, supraveghere video și sistem wi-fi, pe străzi din Zona 5 24.11.2023 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind solicitarea catre Consiliul General al Municipiului București de adoptare a unei hotărâri pentru transmiterea în administrarea Consiliului Local Sector 4, a imobilului teren situat în str. Orăștie nr. 12, sector 4, cu număr cadastral 218729, în vederea edificării unor spații cu destinația de HUB educațional 20.11.2023 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind realizarea proiectului de rețea școlară a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular, la nivelul Sectorului 4, pentru anul școlar 2024-2025 20.11.2023 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea diferențierii tipului de suport alimentar pe niveluri de învățământ acordat elevilor în Școala Gimnazială „General Eremia Grigorescu”, Școala Gimnazială Nr.165 și Școala Gimnazială Nr.108 din Sectorul 4 al Municipiului București 20.11.2023 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru Regenerarea spațiilor publice existente prin modernizarea sistemului rutier, spațiului pietonal, platformelor și a locurilor de parcare existente, spațiilor verzi și a platformelor de gunoi, modernizarea iluminatului public de tip smart, supraveghere video și sistem wi-fi, pe străzi din Zonele: 1, 2, 5 și 7 20.11.2023 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 290/07.11.2022 privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de până la 215.383.073 lei, cu modificările și completările ulterioare 20.11.2023 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 170 din 21.12.2020 privind aprobarea contractării de către Direcția Mobilitate Urbană Sector 4 a unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de până la 200.000.000 lei, în vederea finanțării și/sau cofinanțării proiectelor de investiții publice de interes local, cu modificările și completările ulterioare 20.11.2023 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 al Municipiului București pentru anul 2023 20.11.2023 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al Sectorului 4 pe o perioadă de 3 luni, respectiv 06.12.2023 - 05.03.2024 20.11.2023 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind încetarea de drept a unui mandat de consilier local, precum și vacantarea locului consilierului local 20.11.2023 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind schimbarea destinației imobilelelor din Șoseaua Giurgiului nr. 94, sector 4 și Șoseaua Berceni nr. 183, sector 4 din Piața/Complex Agroalimentar în imobile cu destinația de învățământ și solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București 01.11.2023 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea predării către Statul Român prin Ministerul Transporturilor în calitate de administrator și în vederea concesionării către Societatea Comercială de Transport cu Metroul București - Metrorex - S.A, a obiectivului de investiții Edificarea unei stații de metrou la nivel suprateran situată între stația de metrou Berceni și Șoseaua de centura, cod SMIS 137950 01.11.2023 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de adoptare a unei hotărâri pentru aprobarea declanșării procedurii de expropriere pentru imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică - Dezvoltarea infrastructurii educaționale prin construirea unei grădinițe și a unei creșe pentru Școala Gimnazială nr. 194, bd. Metalurgiei nr. 214-220 01.11.2023 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea preluării de către Direcția Mobilitate Urbană Sector 4 a două proiecte de investiții de la Sectorul 4 al Municipiului București 01.11.2023 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru modificarea si completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 170 din 21.12.2020 privind aprobarea contractării de către Direcția Mobilitate Urbană Sector 4 a unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de până la 200.000.000 lei, în vederea finanțării și/sau cofinanțării proiectelor de investiții publice de interes local 01.11.2023 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: Extinderea nodului intermodal Șos. Berceni - Stație metrou cu o parcare, conectată la accesul E al proiectului Edificarea unei stații de metrou la nivel suprateran situată între stația de metrou Berceni și Șoseaua de Centură, cod SMIS 137950, finanțat prin POIM 2014-2020 01.11.2023 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: Regenerarea spațiilor publice existente din zona cuprinsă între str. Mitropolit Dosoftei și Sura Mare (Piața Eroii Revoluției), Calea Șerban Vodă - Bulevardul Tineretului - Calea Văcărești - Șoseaua Olteniței, Strada Mitropolit Dosoftei, prin modernizarea sistemului rutier, a spațiului pietonal, a platformelor și a locurilor de parcare existente, a spațiilor verzi și a platformelor de gunoi, modernizarea iluminatului public (de tip smart), supraveghere video și sistem wi-fi, Modernizare Împrejmuire Colegiul Grigore Cerchez, Continuarea lucrărilor de modernizare Piața Eroii Revoluției și pasaj pietonal 01.11.2023 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind înființarea și organizarea de târguri temporare/sezoniere, aprobarea Regulamentului privind funcționarea târgurilor temporare/sezoniere, pe raza administrativ teritorială a Sectorului 4 al Municipiului București, a Acordului-cadru de organizare, precum și a procedurii de selecție a administratorului 01.11.2023 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 23/01.02.2023 privind organizarea rețelei unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular, la nivelul Sectorului 4, în anul școlar 2023-2024, cu modificările și completările ulterioare 01.11.2023 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind predarea/preluarea cu titlu gratuit a documentației și aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: Reamenajare platforma betonată, spații administrative, parcare și spații adiacente 01.11.2023 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 290/07.11.2022 privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de până la 215.383.073 lei, cu modificările și completările ulterioare 01.11.2023 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 78/29.03.2023 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: Amenajare și Dotare Parcare Bulevardul Metalurgiei nr. 132 din Sectorul 4, București 01.11.2023 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea preluării de către Direcția Mobilitate Urbană Sector 4 a trei proiecte de investiții de la Sectorul 4 al Municipiului București 27.10.2023 Descarcă
Skip to content

Acest site foloseşte cookie-uri. Prin continuarea navigării pe acest site, vă daţi consimţământul în folosirea cookie-urilor. Mai multe informaţii

Un cookie este un fișier de mici dimensiuni, în general alcătuit din litere și cifre, care este descărcat în memoria unui calculator (sau altui echipament folosit pentru navigare online - telefon mobil, tabletă, etc), atunci când utilizatorul accesează un anumit site web.Fisierele cookie sunt folosite la recunoasterea terminalului utilizatorului si prezentarea continutului intrun mod relevant, adaptat preferintelor utilizatorului. Cookie-urile nu solicita informatii cu caaracter personal pentru a putea fi utilizate si, in cele mai multe cazuri, nu identifica personal utilizatorii de internet. Cookie-urile oferă deţinătorilor de site-uri un feedback valoros asupra modului cum sunt utilizate site-urile lor de către utilizatori, astfel încât să le poată face şi mai eficiente ori mai accesibile pentru utilizatori. Permit aplicaţiilor multimedia sau de alt tip de pe alte site-uri să fie incluse (inserate/embed) în anumite pagini pentru a crea o experienţă de navigare mai valoroasă, mai utilă şi mai plăcută.

Close