Proiecte de Hotărâre

Caută după:

Denumire Data încărcării
Denumire Data încărcării Descarcă Notă/Completare
Proiect de Hotărâre pentru modificarea și completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 23/01.02.2023 privind organizarea rețelei unităților de învătământ preuniversitar de stat și particular, la nivelul Sectorului 4, în anul școlar 2023-2024, cu modificările și completările ulterioare 14.07.2023 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 214/26.09.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții: Edificarea unei stații de metrou la nivel suprateran, situată între stația de metrou Berceni și Șoseaua de Centură 14.07.2023 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea depunerii cererii de finanțare „Dezvoltarea rețelei de școli verzi în Sectorul 4 al Municipiului București” și a cheltuielilor aferente acesteia în cadrul apelului de proiecte lansat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, Pilonul VI Politici pentru noua generație, Componenta 15 Educație 14.07.2023 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea asocierii Sectorului 4 al Municipiului București cu Sectorul 3 al Municipiului București în vederea realizării obiectivului de investiții ce vizează fluidizarea traficului și amenajarea spațiilor verzi și spațiilor publice urbane în zona Splaiul Unirii x Șoseaua Vitan Bârzești, precum și aprobarea protocolului de asociere 14.07.2023 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul: „Regenerare spații publice existente pe Șoseaua Vitan-Bârzești prin modernizarea sistemului rutier, spațiului pietonal, platformelor și a locurilor de parcare existente, spațiilor verzi și a platformelor de gunoi, modernizarea iluminatului public de tip smart, supraveghere video și sistem wi-fi, inclusiv modernizarea sistemului rutier prin realizarea unor benzi dedicate pentru virajul către dreapta, la intersecția Splaiul Unirii - Șoseaua Vitan Bârzești” 14.07.2023 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul: „Regenerare spații publice din zona cuprinsă între Calea Șerban Vodă - Bulevardul Tineretului - Calea Văcărești - Șoseaua Olteniței - prin modernizarea sistemului rutier, modernizarea platformelor și a locurilor de parcare existente, a spațiului pietonal, modernizarea spațiilor verzi, modernizarea platformelor de gunoi și a iluminatului public (de tip smart), supraveghere video și sistem wi-fi” - Sistematizare și creșterea numărului de locuri de parcare pe artera Calea Șerban Vodă 14.07.2023 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea convenției de garantare a unui împrumut garantat de către Sectorul 4 al Municipiului București pentru Direcția Mobilitate Urbană Sector 4, precum și constituirea fondului de risc aferent acestui împrumut 14.07.2023 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de minim 200.000.000 lei 14.07.2023 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: „Fațadă, în vederea corelării cu inițiativa Comisiei Europene Noul Bauhaus European, pentru obiectivul de investiții Reconversie Corp C2 în Club Sportiv Școlar – Patinoar” 14.07.2023 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind înființarea unei societăți comerciale pe acțiuni, de interes local, cu denumirea „Societatea CLEAN ALL 4 CITY S.A.” care va avea ca obiect de activitate prestarea şi realizarea activităților de colectare, sortare, tratare și valorificare a deşeurilor municipale 26.06.2023 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 205/30.12.2021 privind aprobarea Metodologiei de gestionare a locurilor de parcare aflate pe domeniul public sau privat al Municipiului București de pe raza Sectorului 4, precum şi de aplicare a unor sancțiuni contravenționale şi/sau măsuri tehnico-administrative în ceea ce privește ocuparea fără drept a domeniului public sau privat al Municipiului București de pe raza Sectorului 4 cu autovehicule de orice tip, cu modificările și completările ulterioare 26.06.2023 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 346/2018, privind stabilirea salariilor de bază la nivelul Sectorului 4, cu modificările şi completările ulterioare 21.06.2023 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 68 din 26.05.2021 privind aprobarea contractării unei/unor finanţări rambursabile interne în valoare de până la 260.000.000 lei, cu modificările şi completările ulterioare 21.06.2023 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea încheierii Protocolului de predare-primire a imobilului teren şi construcție, rezultate în urma realizării lucrărilor de construire în vederea reconfigurării construcţiei existente parter prin desființarea parțială, supraetajare cu un nivel (etaj) şi extindere pentru amenajarea unui centru de pregătire a situațiilor de urgență din învățământul preuniversitar şi spaţii conexe (locuri de parcare autospeciale, sală de mese, bucătărie, spații tehnice, vestiare, spații de dormit etc.), refacere împrejmuire și organizare de şantier strada Perșani nr.2 21.06.2023 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea, de principiu, a iniţierii demersurilor în vederea reorganizării societății Rom Waste Solutions S.A., dintr-un operator independent de tratare mecanico-biologică a deşeurilor municipale, într-un operator aflat sub controlul Sectorului 4 al Municipiului București 21.06.2023 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea destinației de târg, terenului liber de construcții și neutilizat, în suprafață de 4593 mp, ce face parte din domeniul public al Municipiului București și este în administrarea Sectorului 4 al Municipiului Bucureşti, situat adiacent imobilului din str. Bucovăț nr. 3A Sector 4 21.06.2023 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 168/18.12.2020 privind aprobarea componentei Comisiei Locale de Ordine Publică la nivelul Sectorului 4, cu modificările ulterioare 21.06.2023 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru: CONSTRUIRE LOCUINȚĂ INDIVIDUALĂ CU REGIM DE ÎNĂLȚIME S+P+E1R+E2R, pe un teren în suprafață de 426,00 mp (din acte) şi 380,00 mp (măsurată), privind imobilul situat pe str. GIOVANNI BOCCACCIO nr. 32, Sectorul 4, Municipiul București 21.06.2023 Descarcă Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 155/26.10.2021, privind aprobarea componenței Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Sector 4, cu modificările şi completările ulterioare 21.06.2023 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru abrogarea art.3 alin. (2) din Anexa la Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr.50/12.04.2021 privind instituirea taxei speciale de salubrizare pentru utilizatorii fără contracte individuale de prestări servicii de salubrizare aferentă serviciilor de salubrizare prestate pentru colectarea şi gestionarea deşeurilor municipale şi pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea și aplicarea taxei speciale de salubrizare pe raza Sectorului 4 al Municipiului Bucureşti, cu modificările şi completările ulterioare 21.06.2023 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 102/31.03.2022 privind desemnarea a doi consilieri locali in Comisia de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale Secretarului General al Sectorului 4 al Municipiului Bucureşti 21.06.2023 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea alipirii imobilelor situate în sectorul 4, str. Secuilor nr. 35, str. Secuilor nr. 15A, str. Sergent Nițu Vasile nr. 16 şi str. Secuilor nr. 23-25 într-un singur imobil cu nr. cadastral 242203 aferent Şcolii Gimnaziale Nr. 190 21.06.2023 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea achiziționării, în condițiile legii, a serviciilor de consultanţă, asistență și reprezentare juridică, prin încheierea unor contracte care să asigure apărarea intereselor Direcției Generale de Asistență Socială şi Protecția Copilului Sector 4 21.06.2023 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului Bucureşti pentru împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 4 de a hotărî cu privire la asocierea dintre Sectorul 4 al Municipiului Bucureşti şi Direcția Generală de Poliție a Municipiului București în vederea finanțării şi realizării în comun a unor acțiuni şi proiecte ce vizează apărarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale persoanei, a proprietății private şi publice, prevenirea și descoperirea infracţiunilor, respectarea ordinii şi liniştii publice, prin asigurarea resurselor necesare relocării Secției 26 Poliție din cadrul Poliţiei Sector 4 21.06.2023 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea Planului anual de acţiuni şi lucrări de interes local pentru repartizarea şi efectuarea orelor de muncă, pe anul 2023, de către beneficiarii Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare 21.06.2023 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: „Continuare și finalizare lucrări Sala de sport şi anexe în incinta imobilului Școala nr.74 situată în Calea Şerban Vodă nr.62-64, Sector 4, inclusiv organizarea execuției, lucrări începute în baza Autorizaţiei de Construire nr.585/1172325 din 11.09.2013” 21.06.2023 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea schimbării denumirii Liceului Tehnologic „Mircea Vulcănescu” din Sectorul 4 al Municipiului București în Liceul Economic Nr. 1 21.06.2023 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind acordarea normei de hrană personalului Direcției Generale de Poliție Locală/ Aparatul de Specialitate al Primarului Sectorului 4 al Municipiului Bucureşti/ Sectorul 4 al Municipiului Bucureşti 21.06.2023 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 al Municipiului Bucureşti pentru anul 2023 21.06.2023 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap sector 4 30.05.2023 Descarcă
Skip to content

Acest site foloseşte cookie-uri. Prin continuarea navigării pe acest site, vă daţi consimţământul în folosirea cookie-urilor. Mai multe informaţii

Un cookie este un fișier de mici dimensiuni, în general alcătuit din litere și cifre, care este descărcat în memoria unui calculator (sau altui echipament folosit pentru navigare online - telefon mobil, tabletă, etc), atunci când utilizatorul accesează un anumit site web.Fisierele cookie sunt folosite la recunoasterea terminalului utilizatorului si prezentarea continutului intrun mod relevant, adaptat preferintelor utilizatorului. Cookie-urile nu solicita informatii cu caaracter personal pentru a putea fi utilizate si, in cele mai multe cazuri, nu identifica personal utilizatorii de internet. Cookie-urile oferă deţinătorilor de site-uri un feedback valoros asupra modului cum sunt utilizate site-urile lor de către utilizatori, astfel încât să le poată face şi mai eficiente ori mai accesibile pentru utilizatori. Permit aplicaţiilor multimedia sau de alt tip de pe alte site-uri să fie incluse (inserate/embed) în anumite pagini pentru a crea o experienţă de navigare mai valoroasă, mai utilă şi mai plăcută.

Close