Hotărâri

Caută după:

Denumire Numar Data sedintei
Denumire Numar Data sedintei Descarca Nota / Anexa / Hotărâri Republicate
Hotărâre privind aprobarea componenței Colegiului Director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4 31 08 Februarie 2024 Descarcă
Hotărâre privind reorganizarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4, aprobarea Organigramei, a Statului de Funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale acesteia 30 08 Februarie 2024 Descarcă
Hotărâre pentru modificarea și completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 74/26.05.2021 pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de ridicare a autovehiculelor, prevăzută de Regulamentul de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.391/2006, cu modificările și completările ulterioare, precum și ridicarea vehiculelor prevăzută de Ordonanța nr. 21/2002 privind gospodărirea localităților urbane și rurale cu modificările și completările ulterioare, pe străzile și domeniul public aflat în administrarea Sectorului 4 al Municipiului București, cu modificările și completările ulterioare 29 08 Februarie 2024 Descarcă
Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 205/30.12.2021 privind aprobarea Metodologiei de gestionare a locurilor de parcare aflate pe domeniul public sau privat al Municipiului București de pe raza Sectorului 4, precum și de aplicare a unor sancțiuni contravenționale și/sau măsuri tehnico-administrative în ceea ce priveşte ocuparea fără drept a domeniului public sau privat al Municipiului București de pe raza Sectorului 4 cu autovehicule de orice tip, cu modificările și completările ulterioare 28 08 Februarie 2024 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea preluării de către Directia Mobilitate Urbană Sector 4 a doua proiecte de investiții de la Sectorul 4 al Municipiului București 27 08 Februarie 2024 Descarcă
Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 289/27.11.2023 pentru aprobarea numărului de posturi la nivelul subdiviziunii administrativ-teritoriale Sectorul 4 al Municipiului București și aprobarea fuzionării unor instituții din subordinea Consiliului Local Sector 4 26 08 Februarie 2024 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea depunerii cererii de finanțare și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Îmbunătățirea infrastructurii educaționale pentru Școala Gimnazială Specială nr. 4” în cadrul apelului de proiecte PRBI/167/PRBI_P6/OP4/RSO4.2/PRBI_A28 - PR BI P6/6.2/1/2024 - Apel dedicat infrastructurii educaționale pentru învățământul primar și secundar 25 08 Februarie 2024 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea depunerii cererii de finanțare și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Îmbunătățirea infrastructurii educaționale pentru Școala Gimnazială Avram Iancu” în cadrul apelului de proiecte PRBI/167/PRBI_P6/OP4/RSO4.2/PRBI_A28 - PR BI P6/6.2/1/2024 - Apel dedicat infrastructurii educaționale pentru învățământul primar și secundar 24 08 Februarie 2024 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea depunerii cererii de finanțare și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Îmbunătățirea infrastructurii educaționale pentru Școala Gimnazială nr. 194” în cadrul apelului de proiecte PRBI/167/PRBI_P6/OP4/RSO4.2/PRBI_A28 - PR BI P6/6.2/1/2024 - Apel dedicat infrastructurii educaționale pentru învățământul primar și secundar 23 08 Februarie 2024 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea depunerii cererii de finanțare și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Îmbunătățirea infrastructurii educaționale pentru Școala Profesională Specială Sfântul Nicolae” în cadrul apelului de proiecte PRBI/167/PRBI_P6/OP4/RSO4.2/PRBI_A28 - PR BI P6/6.2/1/2024 - Apel dedicat infrastructurii educaționale pentru învățământul primar și secundar 22 08 Februarie 2024 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea depunerii cererii de finanțare și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Îmbunătățirea infrastructurii educaționale pentru Școala Gimnazială G-ral Eremia Grigorescu” în cadrul apelului de proiecte PRBI/167/PRBI_P6/OP4/RSO4.2/PRBI_A28 - PR BI P6/6.2/1/2024 - Apel dedicat infrastructurii educaționale pentru învățământul primar și secundar 21 08 Februarie 2024 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea depunerii cererii de finanțare și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Îmbunătățirea infrastructurii educaționale pentru Școala Gimnazială Șerban-Vodă” în cadrul apelului de proiecte PRBI/167/PRBI_P6/OP4/RSO4.2/PRBI_A28 - PR BI P6/6.2/1/2024 - Apel dedicat infrastructurii educaționale pentru învățământul primar și secundar 20 08 Februarie 2024 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea depunerii cererii de finanțare și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Îmbunătățirea infrastructurii educaționale pentru Școala Gimnazială nr. 113” în cadrul apelului de proiecte PRBI/167/PRBI_P6/OP4/RSO4.2/PRBI_A28 - PR BI P6/6.2/1/2024 - Apel dedicat infrastructurii educaționale pentru învățământul primar și secundar 19 08 Februarie 2024 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea depunerii cererii de finanțare și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Îmbunătățirea infrastructurii educaționale pentru Liceul Teologic Adventist Ştefan Demetrescu” în cadrul apelului de proiecte PRBI/167/PRBI_P6/OP4/RSO4.2/PRBI_A28 - PR BI P6/6.2/1/2024 - Apel dedicat infrastructurii educaționale pentru învățământul primar și secundar 18 08 Februarie 2024 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea depunerii cererii de finanțare și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Îmbunătățirea infrastructurii educaționale pentru Liceul de Coregrafie Floria Capsali” în cadrul apelului de proiecte PRBI/167/PRBI_P6/OP4/RSO4.2/PRBI_A28 - PR BI P6/6.2/1/2024 - Apel dedicat infrastructurii educaționale pentru învățământul primar și secundar 17 08 Februarie 2024 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea depunerii cererii de finanțare și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Îmbunătățirea infrastructurii educaționale pentru Liceul Tehnologic Dacia” în cadrul apelului de proiecte PRBI/167/PRBI_P6/OP4/RSO4.2/PRBI_A28 - PR BI P6/6.2/1/2024 - Apel dedicat infrastructurii educaționale pentru învățământul primar și secundar 16 08 Februarie 2024 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea depunerii cererii de finanțare și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Extinderea infrastructurii educaționale pentru Școala Gimanzială nr. 190” în cadrul apelului de proiecte PRBI/167/PRBI_P6/OP4/RSO4.2/PRBI_A28 - PR BI P6/6.2/1/2024 - Apel dedicat infrastructurii educaționale pentru învățământul primar și secundar 15 08 Februarie 2024 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea bugetului general consolidat de venituri și cheltuieli al Sectorului 4 al Municipiului București pentru anul 2024 14 08 Februarie 2024 Descarcă
Hotărâre privind alocarea sumei de 24.264 lei reprezentând diferența dintre suma solicitată de furnizorul de servicii sociale și standardul de cost pentru serviciile de tip rezidențial, pentru beneficiara ..........................., sumă necesară pentru acoperirea costurilor până la data de 31.12.2024 13 08 Februarie 2024 Descarcă
Hotărâre privind alocarea sumei de 29.928 lei reprezentând diferența dintre suma solicitată de furnizorul de servicii sociale și standardul de cost pentru serviciile de tip rezidențial, pentru, beneficiara .......................sumă necesară pentru acoperirea costurilor până la data de 31.12.2024 12 08 Februarie 2024 Descarcă
Hotărâre privind înlocuirea Anexei nr. 6 la Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 4/22.01.2024 pentru completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 208/26.08.2022 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici - faza PTh - pentru obiectivul de investiții: Regenerare spații publice existente prin modernizarea sistemului rutier, spatiului pietonal, platformelor și locurilor de parcare existente, spațiilor verzi și a platformelor de gunoi, modernizarea iluminatului public de tip smart, supraveghere video și sistem wi-fi - Zona 5 11 08 Februarie 2024 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru Regenerarea spațiilor publice existente prin modernizarea sistemului rutier, spatiului pietonal, platformelor și locurilor de parcare existente, spațiilor verzi și a platformelor de gunoi, modernizarea iluminatului public de tip smart, supraveghere video și sistem wi-fi, pe străzi din Zona 5 și Zona 10 10 08 Februarie 2024 Descarcă
Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 222/26.09.2023 privind aprobarea depunerii cererii de finanțare „Extinderea rețelei de metrou Magistrala 4 de metrou, Secțiunea Gara de Nord – Gara Progresul”, a indicatorilor tehnico economici și a cheltuielilor aferente acesteia în cadrul apelului de proiecte lansat prin Programul Transport 2021-2027 - Dezvoltarea mobilității sustenabile în nodurile urbane – Infrastructura de metrou - Proiecte de infrastructură, cu modificările și completările ulterioare 9 08 Februarie 2024 Descarcă
Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 179/20.07.2023 privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de până la 400.000.000 lei, cu modificările și completările ulterioare 8 08 Februarie 2024 Descarcă
Hotărâre privind alocarea sumei de 105.096 lei reprezentând diferența dintre suma solicitată de furnizorul de servicii sociale și standardul de cost pentru serviciile de tip rezidențial destinate copiilor cu dizabilități, pentru minorii ............... și ................, sumă necesară pentru acoperirea costurilor până la data de 31.12.2024 7 22 Ianuarie 2024 Descarcă
Hotărâre privind asumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor / acordurilor - cadru pentru achiziția produselor aferente Programului pentru școli al României la nivelul Sectorului 4 al Municipiului București, pentru anul școlar 2023-2024 6 22 Ianuarie 2024 Descarcă
Hotărâre pentru îndreptarea erorii strecurată în Anexa nr. 2 a Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 292/18.12.2023 privind reorganizarea Aparatului de Specialitate al Primarului Sectorului 4 al municipiului București, aprobarea Organigramei, a Statului de Funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale acestuia 5 22 Ianuarie 2024 Descarcă
Hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 208/26.08.2022 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici - faza PTh - pentru obiectivul de investiții: Regenerare spații publice existente prin modernizarea sistemului rutier, spatiului pietonal, platformelor și locurilor de parcare existente, spațiilor verzi și a platformelor de gunoi, modernizarea iluminatului public de tip smart, supraveghere video și sistem wi-fi - Zona 5 4 22 Ianuarie 2024 Descarcă
Hotărâre privind organizarea reţelei școlare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular, la nivelul Sectorului 4, pentru anul şcolar 2024-2025 3 22 Ianuarie 2024 Descarcă
Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 346/2018, privind stabilirea salariilor de bază la nivelul Sectorului 4, cu modificările și completările ulterioare 2 10 Ianuarie 2024 Descarcă
Skip to content

Acest site foloseşte cookie-uri. Prin continuarea navigării pe acest site, vă daţi consimţământul în folosirea cookie-urilor. Mai multe informaţii

Un cookie este un fișier de mici dimensiuni, în general alcătuit din litere și cifre, care este descărcat în memoria unui calculator (sau altui echipament folosit pentru navigare online - telefon mobil, tabletă, etc), atunci când utilizatorul accesează un anumit site web.Fisierele cookie sunt folosite la recunoasterea terminalului utilizatorului si prezentarea continutului intrun mod relevant, adaptat preferintelor utilizatorului. Cookie-urile nu solicita informatii cu caaracter personal pentru a putea fi utilizate si, in cele mai multe cazuri, nu identifica personal utilizatorii de internet. Cookie-urile oferă deţinătorilor de site-uri un feedback valoros asupra modului cum sunt utilizate site-urile lor de către utilizatori, astfel încât să le poată face şi mai eficiente ori mai accesibile pentru utilizatori. Permit aplicaţiilor multimedia sau de alt tip de pe alte site-uri să fie incluse (inserate/embed) în anumite pagini pentru a crea o experienţă de navigare mai valoroasă, mai utilă şi mai plăcută.

Close