Proiecte de Hotărâre

Caută după:

Denumire Data încărcării
Denumire Data încărcării Descarcă Notă/Completare
Proiect de Hotărâre privind modul de întocmire a registrului agricol pentru perioada 2020 – 2024 18.12.2020 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind realizarea proiectului de rețea școlară a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular, la nivelul Sectorului 4, pentru anul școlar 2021-2022 18.12.2020 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru modificarea Anexei la HCLS4 nr. 88/22.06.2020 – privind organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular, la nivelul Secoturlui 4, în anul școlar 2020-2021 18.12.2020 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 4 de a hotărî cu privire la asocierea Sectorului 4 al Municipiului București cu Ministerul Tineretului și Sportului prin Direcția pentru Sport și Tineret București și Universitatea de Medicină și Farmacie ”Carol Davila” din București, în vederea refacerii și exploatării bazei sportive de la adresa Șoseaua Olteniței nr 13, Sector 4, București 18.12.2020 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 4 de a hotărî cu privire la cooperarea cu Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor și alți parteneri sociali în vederea derulării în comun a proiectelor de dezvoltare și punere în valoare a Parcului Natural Văcărești 18.12.2020 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru modificarea și completarea H.C.L.S.4 nr. 119/29.11.2016 prvind acordarea unor ajutoare de urgență familiilor sau persoanelor în vederea depășirii unor situații deosebite ce pot pune în pericol siguranța și integritatea corporală a cetățenilor sau care pot genera prejudicii materiale 18.12.2020 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind modificarea și completarea HCL Sector 4 nr. 123/30.09.2020 pentru aprobarea depunerii cererii de finanțare ”Creșterea gradului de acces a elevilor din învățământul preuniversitar la procesul de învățare on-line prin dotarea acestora cu echipamente de tipul tabletelor școlare” și a cheltuielor aferente acesteia în cadrul apelului de proiecte lansat prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020 18.12.2020 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru aprobarea bugetului cererii de finanțare ”Sprijinirea capacității unităților de învățământ de stat pentru gestionarea crizei SARS-CoV-2” în cadrul apelului de proiecte POIM/881/9/1/Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 18.12.2020 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru diminuarea salariilor de bază stabilite la nivelul Sectorului 4 prin Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 346/27.12.2018, cu un procent de 5% pe o perioadă de 6 luni, precum și pentru suspendarea aplicării pe o perioadă de 6 luni a prevederilor H.C.L. Sector 4 nr. 104/28.05.2015 privind acordarea normei de hrană personalului Poliției Locale Sector 4 18.12.2020 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind reorganizarea activității și aprobarea Organigramei, Statului de Funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4 18.12.2020 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind reorganizarea activității și aprobarea Organigramei, Statului de Funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Centrului European Cultural și de Tineret pentru UNESCO ”Nicolae Bălcescu” 18.12.2020 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind reorganizarea Direcției Generale de Impozite și Taxe Locale Sector 4, aprobarea Organigramei, Statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale acesteia 18.12.2020 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind reorganizarea activității și aprobarea Organigramei, Statului de Funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Direcției Mobilitate Urbană Sector 4 18.12.2020 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind reorganizarea activității și aprobarea Organigramei, Statului de Funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Direcției Generale de Evidență a Persoanelor Sector 4 18.12.2020 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind reorganizarea Aparatului de Specialitate al Primarului Sectorului 4 al Municipiului București, aprobarea Organigramei, a Statului de Funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale acestuia 18.12.2020 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru aprobarea numărului maxim de posturi, la nivelul subdiviziunii administrativ-teritoriale Sector 4 a Municipiului București 18.12.2020 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind sprijinirea activităților comerciale din piețele aflate în administrarea Consiliului Local al Sectorului 4, prin scutirea comercianților de la plata chiriei datorate, pe o perioadă de 6 luni 18.12.2020 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 75/26.05.2011 cu modificările și completările ulterioare, privind aprobarea de către Consiliul Local al Sectorului 4 al Municipiului București, a unor împrumuturi externe de la Banca Europeană de Investiții în vederea reabilitării termice a blocurilor de locuințe din Sectorul 4 al Municipiului București 18.12.2020 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 109 din 10.06.2019 privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de până la 100.000.000 lei, în vederea asigurării finanțării investițiilor publice de interes local, cu modificările și completările ulterioare 18.12.2020 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea contractării și garantării unei/unor finanțări rambursabile interne și/sau externe în baza garanțiilor proprii, în valoare de până la 32.000.000 euro, sau echivalentul în lei, în vederea finanțării și/sau cofinanțării proiectelor de investiții publice de interes local, inclusiv a celor ce beneficiază de fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană 18.12.2020 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea contractării de către Direcția Mobilitate Urbană Sector 4 și garantării de către Sectorul 4 al Municipiului București a unei/unor finanțări rambursabile interne și/sau externe în valoare de până la 30.000.000 euro, sau echivalentul în lei, în vederea finanțării și/sau cofinanțării proiectelor de investiții publice de interes local 18.12.2020 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea tarifelor individuale pentru colectarea deșeurilor municipale de la utilizatorii persoane fizice și juridice, precum și ajustarea și modificarea preșurilor unitare ale serviciilor de salubrizare prestate pe raza Sectorului 4 al Municipiului București, prevăzute în Acordul cadru de prestări servicii de salubrizare și deszăpezire pe raza Sectorului 4 al Municipiului București nr. 362/04.12.2018 18.12.2020 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea componenței Comisiei Locale de Ordine Publică la nivelul Sectorului 4 16.12.2020 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Sector 4 în consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular din sectorul 4 26.11.2020 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Sectorului 4 în cadrul Comisiei pentru vânzarea spațiilor comerciale sau de prestări de servicii constituită în baza Legii nr. 550/2002 26.11.2020 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind încetarea de drept a unui mandat de consilier local, precum și vacantarea locului consilierului local 26.11.2020 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind componența Comisiei nr. 7 - Comisia pentru cultură, culte, minorități, sport, tineret 26.11.2020 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind componența Comisiei nr. 6 - Comisia pentru comerț și protecția consumatorului 26.11.2020 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind componența Comisiei nr. 5 - Comisia pentru amenajarea teritoriului, urbanism, protecția mediului și turism 26.11.2020 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind componența Comisiei nr. 3 - Comisia pentru administrarea domeniului public și privat, administrarea piețelor, organizarea instituțiilor și serviciilor publice de interes local și gospodărie comunală 26.11.2020 Descarcă
Skip to content

Acest site foloseşte cookie-uri. Prin continuarea navigării pe acest site, vă daţi consimţământul în folosirea cookie-urilor. Mai multe informaţii

Un cookie este un fișier de mici dimensiuni, în general alcătuit din litere și cifre, care este descărcat în memoria unui calculator (sau altui echipament folosit pentru navigare online - telefon mobil, tabletă, etc), atunci când utilizatorul accesează un anumit site web.Fisierele cookie sunt folosite la recunoasterea terminalului utilizatorului si prezentarea continutului intrun mod relevant, adaptat preferintelor utilizatorului. Cookie-urile nu solicita informatii cu caaracter personal pentru a putea fi utilizate si, in cele mai multe cazuri, nu identifica personal utilizatorii de internet. Cookie-urile oferă deţinătorilor de site-uri un feedback valoros asupra modului cum sunt utilizate site-urile lor de către utilizatori, astfel încât să le poată face şi mai eficiente ori mai accesibile pentru utilizatori. Permit aplicaţiilor multimedia sau de alt tip de pe alte site-uri să fie incluse (inserate/embed) în anumite pagini pentru a crea o experienţă de navigare mai valoroasă, mai utilă şi mai plăcută.

Close