Proiecte de Hotărâre

Caută după:

Denumire Data încărcării
Denumire Data încărcării Descarcă Notă/Completare
Proiect de Hotărâre privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al Sectorului 4 pe o perioadă de 3 luni, respectiv 01.02.2021 – 30.04.2022 26.01.2022 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind acoperirea definitivă din excedentul bugetului local al Sectorului 4 al Municipiului București a deficitului secțiunii de dezvoltare pe anul 2021 06.01.2022 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind reorganizarea activității și aprobarea structurii organizatorice a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4 și prevederea creșelor ca instituții publice cu personalitate juridică în subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4 29.12.2021 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind reorganizarea activității și aprobarea Organigramei, Statului de Funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Direcției Mobilitate Urbană Sector 4 28.12.2021 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea Organigramei, a Statului de Funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Direcției pentru Digitalizare și Regenerare Urbană Sector 4 28.12.2021 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 4, de a hotărî, în condițiile legii, cu privire la înființarea unor creșe, instituții publice cu personalitate juridică, în subordinea Consiliului Local Sector 4 28.12.2021 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind reorganizarea activității și aprobarea Organigramei, Statului de Funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Direcției Generale de Evidență a Persoanelor Sector 4 28.12.2021 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, faza studiu de fezabilitate, pentru proiectul Sistematizarea, dezvoltarea și implementarea modului smart al parcărilor din Sectorul 4 28.12.2021 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru modificarea Anexei 32 la Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 74/22.06.2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici – la faza Studiu de Fezabilitate – pentru eficientizarea energetică a blocurilor de locuințe de pe raza Sectorului 4 și alte obiective de investiții, precum și reactualizarea indicatorilor tehncio-economici pentru obiective de investiții de pe raza Sectorului 4 28.12.2021 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 al Municipiului București pentru anul 2021 28.12.2021 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 57/11.05.2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici – la faza Studiu de Fezabilitate – pentru obiectivul de investiții construire pasaj rutier suprateran intersecția strada Turnu Măgurele x B-dul Metalurgiei x B-dul Alexandru Obregia 28.12.2021 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea “Listei cu ordinea de prioritate a cererilor înregistrate în anul 2021, în vederea atribuirii unei locuințe sociale” 28.12.2021 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea metodologiei de gestionare a locurilor de parcare aflate pe domeniul public sau privat al Municipiului București de pe raza Sectorului 4, precum și de aplicare a unor sancțiuni contravenționale și/sau măsuri tehnico-administrative în ceea ce privește ocuparea fără drept a domeniului public sau privat al Municipiului București de pe raza Sectorului 4 cu autovehicule de orice tip 28.12.2021 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind reorganizarea Aparatului de Specialitate al Primarului Sectorului 4 al Municipiului București, aprobarea Organigramei, a Statului de Funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale acestuia 28.12.2021 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea Caietului de sarcini, a modelului Acordului-cadru și contractului subsecvent, precum și a modalității de gestiune a serviciului public de salubrizare pe raza Sectorului 4 al Municipiului București 28.12.2021 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții prevăzut în anexa la H.C.L. Sector 4 nr. 122/10.09.2021 28.12.2021 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivele de investiții prevăzute în Anexele nr. 13, 23 și 24 la H.C.L. Sector 4 nr. 73/26.05.2021 24.12.2021 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 346/2018, privind stabilirea salariilor de bază la nivelul Sectorului 4, cu modificările și completările ulterioare 24.12.2021 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivele de investiții prevăzute în Anexa nr. 17 și 18 la H.C.L. Sector 4 nr. 106/31.08.2021 24.12.2021 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru modificarea și completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 55/12.04.2021 privind organizarea rețelei de învățământ preuniversitar de stat și particular, la nivelul Sectorului 4, în anul școlar 2021-2022 24.12.2021 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea metodologiei de acordare a sumelor prevăzute de art 100⁴ din Legea 273/2004 privind procedura adopției, republicată, cu modificările și completările ulterioare 24.12.2021 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: ”Lucrări de amenajare teren de sport și amplasare construcție modulară cu funcțiunea vestiar” din Șoseaua Vitan Bârzești nr. 11 24.12.2021 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru aprobarea înființării Direcției pentru Digitalizare și Regenerare Urbană Sector 4 precum și aprobarea numărului de posturi la nivelul subdiviziunii administrativ-teritoriale Sectorul 4 al Municipiului București 17.12.2021 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 68 din 26.05.2021 privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de până la 160.000.000 lei, cu modificările și completările ulterioare 17.12.2021 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 39/26.03.2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: Modernizarea, reabilitarea și obținerea autorizației de funcționare pentru ”Colegiul Național Mihai Eminescu” 17.12.2021 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: ”Reabilitare/modernizare sistem rutier, amenajări spații urbane, extindere de la două la patru benzi de circulație a Bulevardului Metalurgiei, tronson cuprins între sensul giratoriu Metro Berceni și Șoseaua Berceni” 17.12.2021 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 345/27.12.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții: Reconversie sală de sport din Orășelul Copiilor într-un spațiu cu funcțiunea de amfiteatru – Centru Educațional UMF Carol Davila 17.12.2021 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 al Municipiului București pentru anul 2021 17.12.2021 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 4 ca, în numele și pentru Municipiul București, să participe la realizarea obiectivului de investiții – Construire Canal Colector Cheile Turzii, inclusiv prin asocierea cu alte autorități/entități 17.12.2021 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 91/30.06.2021 pentru aprobarea regulamentului privind obligațiile de refacere și amenajare a domeniului public afectat de intervențiile tehnico-edilitare efectuate pe spațiile aflate în administrarea Sectorului 4 al Municipiului București 17.12.2021 Descarcă
Skip to content

Acest site foloseşte cookie-uri. Prin continuarea navigării pe acest site, vă daţi consimţământul în folosirea cookie-urilor. Mai multe informaţii

Un cookie este un fișier de mici dimensiuni, în general alcătuit din litere și cifre, care este descărcat în memoria unui calculator (sau altui echipament folosit pentru navigare online - telefon mobil, tabletă, etc), atunci când utilizatorul accesează un anumit site web.Fisierele cookie sunt folosite la recunoasterea terminalului utilizatorului si prezentarea continutului intrun mod relevant, adaptat preferintelor utilizatorului. Cookie-urile nu solicita informatii cu caaracter personal pentru a putea fi utilizate si, in cele mai multe cazuri, nu identifica personal utilizatorii de internet. Cookie-urile oferă deţinătorilor de site-uri un feedback valoros asupra modului cum sunt utilizate site-urile lor de către utilizatori, astfel încât să le poată face şi mai eficiente ori mai accesibile pentru utilizatori. Permit aplicaţiilor multimedia sau de alt tip de pe alte site-uri să fie incluse (inserate/embed) în anumite pagini pentru a crea o experienţă de navigare mai valoroasă, mai utilă şi mai plăcută.

Close