Proiecte de Hotărâre

Caută după:

Denumire Data încărcării
Denumire Data încărcării Descarcă Notă/Completare
Proiect de Hotărâre privind solicitarea acordului Consiliului general al Municipiului București pentru împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 4 de a hotărî cu privire la asocierea dintre Sectorul 4 al Municipiului București și Sectorul 5 al Municipiului București, în vederea finanțării și realizării în comun a lucrărilor de interes public necesare pentru sistematizarea circulației și fluidizarea traficului în scopul derulării investițiilor aferente proiectului ”Modernizare Piața Eroii Revoluției și pasaj pietonal” 30.03.2022 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind asumarea și însușirea Strategiei de dezvoltare locală a comunității marginalizate din Sectorul 4 Giurgiului-Berceni și declararea zonelor urbane marginalizate 28.03.2022 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru modificarea Anexei 32 la Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 74/22.06.2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici – la faza Studiu de Fezabilitate – pentru eficientizarea energetică a blocurilor de locuințe de pe raza Sectorului 4 și alte obiective de investiții, precum și reactualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiective de investiții de pe raza Sectorului 4 28.03.2022 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru Proiectul Tehnic de fațadă în vederea corelării cu inițiativa Comisiei Europene – Noul Bauhaus European pentru obiectivul de investiții ”Extinderea nodului rutier intermodal Șos. Berceni Stație metrou cu o parcare, conectată la accesul E al proiectului ”Edificarea unei stații de metrou la nivel suprateran situată între stația de metrou Berceni și Șoseaua de Centură”, cod SMIS 137950, finanțat prin POIM 2014-2020 28.03.2022 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea expresă a Consiliului Local Sector 4 de a realiza și participa ca membru fondator, alături de Sectorul 3 al Municipiului București la constituirea unei Asociații de dezvoltare intercomunitară pentru dezvoltarea de obiective de infrastructură rutieră, educațională, sportivă și alte obiective de interes comun, pentru aplicarea în cadrul programelor de finanțare europene sau în exercițiile financiare regulate 28.03.2022 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea expresă a Consiliului Local Sector 4 de a realiza și participa ca membru fondator, alături de celelalte Sectoare ale Municipiului București și/sau Municipiul București, la constituirea unei Asociații de dezvoltare intercomunitară pentru dezvoltarea de obiective de infrastructură rutieră, educațională, sportivă și alte obiective de interes comun, pentru aplicarea în cadrul programelor de finanțare europene sau în exercițiile financiare regulate 28.03.2022 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București de transmitere în administrarea Consiliului Local al Sectorului 4 a străzii Iuliu Hațeganu, în scopul continuării lucrărilor aferente proiectului ”Străpungere B-dul Nicolae Grigorescu-Splai Dudescu Etapa II-km-2+400-Intersecție Calea Vitan Bârzești”, predarea integrală a documentației elaborate până în prezent precum și asocierea cu Sectorul 3 al Municipiului București în vederea realizării obiectivului de investiții 28.03.2022 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea cuantumului alocației de hrană pentru copiii și adulții din centrele/creșele aflate în subordinea/administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4 28.03.2022 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 67/26.05.2021 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Sector 4 în Adunarea Generală a Acționarilor societății Totul Verde S.A. 25.03.2022 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 al Municipiului București pentru anul 2022 25.03.2022 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 144/14.10.2020 și aprobarea indicatorilor tehnico-economici la faza Proiect Tehnic pentru obiectivul de investiții ”Reconversie funcțională sediu Direcția Generală de Poliție Locală Sector 4, situat în Aleea Ciceu nr. 12, în clădire cu funcțiunea de creșă și centru social multifuncțional” 25.03.2022 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 139/14.10.2020 și aprobarea indicatorilor tehnico-economici la faza Proiect Tehnic pentru obiectivul de investiții ”Reconversie funcțională imobil DGASPC SECTOR 4, în clădire cu funcțiunea de creșă, centru de zi și recuperare și centru de zi” 25.03.2022 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 153/14.10.2020 și aprobarea indicatorilor tehnico-economici la faza Proiect Tehnic pentru obiectivul de investiții ”Modernizare clădire situată în Aleea Mioara Luiza nr. 1A, cu funcțiunea de creșă” 25.03.2022 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea finanțării în vederea participării elevilor din cadrul Liceului de Coregrafie ”Floria Capsali” la etapa finală a concursului internațional de balet ”Youth America Grand Prix” 2022, Tampa, S.U.A. 25.03.2022 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind realizarea proiectului de rețea școlară a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular, la nivelul Sectorului 4, pentru anul școlar 2022 – 2023 25.03.2022 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 294/21.11.2018 privind aprobarea componenței Comisiei pentru Protecția Copilului Sector 4 a Municipiului București, republicată 25.03.2022 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind desemnarea a doi consilieri locali în Comisia de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale Secretarului General al Sectorului 4 al municipiului București 25.03.2022 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind încetarea de drept a unui mandat de consilier local, precum și vacantarea locului consilierului local 25.03.2022 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind încetarea de drept a unui mandat de consilier local, precum și vacantarea locului consilierului local 25.03.2022 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind încetarea de drept a unui mandat de consilier local, precum și vacantarea locului consilierului local 25.03.2022 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru CONSTRUIRE IMOBIL DE LOCUIT – LOCUINȚĂ COLECTIVĂ P+2E+M pe terenul proprietate particulară în suprafață de 299 mp – din acte (298mp – din măsurători), situat în str. SOLDAT IONESCU GHEORGHE NR. 36, Sector 4 București 25.03.2022 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea numărului de burse și cuantumului acestora acordate elevilor din unitățile de învățământ de stat din Sectorul 4 al Municipiului București, în semestrul al II-lea pentru anul școlar 2021 – 2022 25.03.2022 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru CONSTRUIRE LOCUINȚĂ INDIVIDUALĂ P+2Er, pe terenul proprietate particulară în suprafață de 407 mp din acte (405mp din măsurătorile cadastrale), situat în str. ANTON COLORIAN nr. 64, Sector 4, București 25.03.2022 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 al Municipiului București pentru anul 2022 15.03.2022 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 68 din 26.05.2021 privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de până la 210.000.000 lei, cu modificările și completările ulterioare 15.03.2022 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 170 din 21.12.2020 privind aprobarea contractării de către Direcția Mobilitate Urbană Sector 4 și garantării de către Sectorul 4 al Municipiului București a unei/unor finanțări rambursabile interne și/sau externe în valoare de până la 30.000.000 euro, sau echivalentul în lei, în vederea finanțării și/sau cofinanțării proiectelor de investiții publice de interes local 02.03.2022 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea valorii cofinanțării de la bugetul local pentru 12 obiective – unități de învățământ, finanțate prin Programul Național de Dezvoltare Locală II 02.03.2022 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru 12 obiective – unități de învățământ, finanțate prin Programul Național de Dezvoltare Locală II 02.03.2022 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind modificarea Hotărârilor Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 274/06.11.2018 și nr. 149/ 14.10.2020, cu modificările și completările ulterioare 02.03.2022 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 al Municipiului București pentru anul 2022 02.03.2022 Descarcă
Skip to content

Acest site foloseşte cookie-uri. Prin continuarea navigării pe acest site, vă daţi consimţământul în folosirea cookie-urilor. Mai multe informaţii

Un cookie este un fișier de mici dimensiuni, în general alcătuit din litere și cifre, care este descărcat în memoria unui calculator (sau altui echipament folosit pentru navigare online - telefon mobil, tabletă, etc), atunci când utilizatorul accesează un anumit site web.Fisierele cookie sunt folosite la recunoasterea terminalului utilizatorului si prezentarea continutului intrun mod relevant, adaptat preferintelor utilizatorului. Cookie-urile nu solicita informatii cu caaracter personal pentru a putea fi utilizate si, in cele mai multe cazuri, nu identifica personal utilizatorii de internet. Cookie-urile oferă deţinătorilor de site-uri un feedback valoros asupra modului cum sunt utilizate site-urile lor de către utilizatori, astfel încât să le poată face şi mai eficiente ori mai accesibile pentru utilizatori. Permit aplicaţiilor multimedia sau de alt tip de pe alte site-uri să fie incluse (inserate/embed) în anumite pagini pentru a crea o experienţă de navigare mai valoroasă, mai utilă şi mai plăcută.

Close