Proiecte de Hotărâre

Caută după:

Denumire Data încărcării
Denumire Data încărcării Descarcă Notă/Completare
Proiect de Hotărâre privind aprobarea valorii confinanțării de la bugetul local pentru obiectivul de investiții ”Modernizare și extindere a două corpuri de clădire la sediul Primăriei Sectorului 4 – București” 25.02.2022 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 18/14.02.2022 privind predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Națională de Investiții ”C.N.I.” S.A., a amplasamentului din Strada George Georgescu nr. 2, Sector 4 și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții ”Amenajări interioare și exterioare în vederea modernizării, reabilitării termice și obținerii autorizației de securitate la incendiu, respectiv autorizație de funcționare pentru unitatea de învățământ ”Colegiul Național – Mihai Eminescu”” 25.02.2022 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru modificarea și completarea Anexei la HCL S4 nr. 26/14.02.2022 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Sector 4 ca membri supleanți în Comisile de evaluare a probei de interviu privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Sectorul 4 28.02.2022 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru modificarea unor poziții din Anexa la Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 28/12.02.2021 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Sector 4 în consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniveristar de stat și particular din sectorul 4, cu modificările și completările ulterioare 25.02.2022 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea Planului anual de acțiuni și lucrări de interes local pentru repartizarea și efectuarea orelor de muncă, pe anul 2022, de către beneficiarii Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare 25.02.2022 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Națională de Investiții ”C.N.I.” S.A., a amplasamentului din Strada George Georgescu nr. 2, Sector 4 și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții ”Amenajări interioare și exterioare în vederea modernizării, reabilitării termice și obținerii autorizației de securitate la incendiu, respectiv autorizație de funcționare pentru unitatea de învățământ ”Colegiul Național – Mihai Eminescu”” 11.02.2022 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 39/26.03.2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: Amenajări interioare și exterioare în vederea modernizării, reabilitării termice și obținerii autorizației de securitate la incendiu, respectiv autorizației de funcționare pentru unitatea de învățământ ”Colegiul Național – Mihai Eminescu”, cu modificările și completările ulterioare 11.02.2022 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea ”Listei nominale de repartizare a locuințelor sociale din bl. F2 și bl. F3 situate în Aleea Nehoiu nr. 2-12, Sector 4, respectiv bl. B2 situat în Bd. Metalurgiei nr. 89, Sector 4” 11.02.2022 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 3/31.01.2022 privind aprobarea asocierii dintre Sectorul 4 al Municipiului București și Consiliul Județean Ilfov, în calitate de autorități contractante, în temeiul Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice și Legii nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale precum și transmiterea solicitării către Consiliul Județean Ilfov 11.02.2022 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea asocierii dintre Sectorul 4 al Municipiului București, sectoarele Municipiului București și/sau Municipiul București în calitate de autorități contractante, în temeiul Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, Legii nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale și Legii nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii și transmiterea solicitării către consiliile locale ale sectoarelor precum și Consiliului General al Municipiului București 11.02.2022 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru completarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 203/30.12.2021 privind aprobarea Caietului de sarcini, a modelului Acordului-cadru și contractului subsecvent, precum și a modalității de gestiune a serviciului public de salubrizare pe raza Sectorului 4 al Municipiului București, cu modificările și completările ulterioare 11.02.2022 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea cheltuielilor proiectului cu titlul ”Regenerare ZUM – Reabilitarea blocurilor de locuințe sociale din sectorul 4” în vederea rambursării cheltuielilor eligibile prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020 11.02.2022 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea cheltuielilor proiectului cu titlul ”Regenerare ZUM – Reabilitare și modernizare Grădiniță situată în Bulevardul Metalurgiei nr. 89” în vederea rambursării cheltuielilor eligibile prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020 11.02.2022 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea cheltuielilor proiectului cu titlul ”Regenerare ZUM – Construirea unei clădiri cu funcțiunea Centru de zi” în vederea rambursării cheltuielilor eligibile prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020 11.02.2022 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 346/2018, privind stabilirea salariilor de bază la nivelul Sectorului 4, cu modificările și completările ulterioare 11.02.2022 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Sector 4 ca membri supleanți în Comisiile de evaluare a probei de interviu privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Sectorul 4 11.02.2022 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru revocarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 12/31.01.2022 privind aprobarea planului urbanistic de detaliu pentru construire MAGAZIN RETAIL, PARTER ȘI ANEXA pe terenul proprietate particulară în suprafață de 14.107,00 mp situat în strada Bucovăț nr. 3, sector 4 București 11.02.2022 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr 205/30.12.2021 privind aprobarea Metodologiei de gestionare a locurilor de parcare aflate pe domeniul public sau privat al Municipiului București de pe raza Sectorului 4, precum și de aplicare a unor sanțiuni contravenționale și/sau măsuri tehnico-administrative în ceea ce privește ocuparea fără drept a domeniului public sau privat al Municipiului București de pe raza Sectorului 4 cu autovehicule de orice tip 11.02.2022 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea bugetului general consolidat de venituri și cheltuieli al Sectorului 4 al Municipiului București pentru anul 2022 11.02.2022 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru modificarea unor poziții din Anexa la Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 28/12.02.2021 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Sector 4 în consiliile de administrație ale unităților de învătâmânt preuniversitar de stat și particular din sectorul 4, cu modificările și completările ulterioare 08.02.2022 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București pentru transmiterea din administrarea Consiliului General al Municipiului București prin Administrația Străzilor București în administrarea Consiliului Local al Sectorului 4, a ”Pasajului Unirii” împreună cu zonele conexe și adiacente care împreună asigură funcționalitatea și exploatarea în siguranță a acestuia, în vederea executării lucrărilor de consolidare si reabilitare 28.01.2022 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru modificarea și completarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului local Sector 4 nr. 203/30.12.2021 privind aprobarea Caietului de sarcini, a modelului Acordului-cadru și contractului subsecvent, precum și a modalității de gestiune a serviciului public de salubrizare pe raza Sectorului 4 al Municipiului București 28.01.2022 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru aprobarea “Strategiei privind măsuri în vederea îmbunătățirii calității aerului și reducerea amprentei de carbon în Sectorul 4 al Municipiului București” 28.01.2022 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea asocierii dintre Sectorul 4 al Municipiului București și Consiliul Județean Ilfov, în calitate de autorități contractante, în temeiul Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice precum și transmiterea solicitării către Consiliul Judeșean Ilfov 26.01.2022 Descarcă Descarcă
Proiect de Hotărâre privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 4 de a hotărî, cu privire la asocierea Sectorului 4 al Municipiului București cu Spitalul Clinic de Psihiatrie “Profesor Doctor Alexandru Obregia” și Institutul Național de Neurologie și Boli Neurovasculare pentru finanțarea și realizarea în comun de investiții în scopul dezvoltării infrastructurii sanitare din Sectorul 4 26.01.2022 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru îndreptarea erorii din Anexa nr. 1 la Hotărârea Conciliului Local al Sectorului 4 nr. 346/2018, privind stabilirea salariilor de bază la nivelul Sectorului 4, cu modificările și completările ulterioare 26.01.2022 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru CONSTRUIRE IMOBIL DE LOCUIT – LOCUINȚĂ INDIVIDUALĂ P+1E+E2R, pe terenul proprietate particulară în suprafață de 298 mp, situat în str. DUMINICII nr. 3, Sector 4, București 26.01.2022 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru RECOMPARTIMENTARE ȘI SUPRAETAJARE IMOBIL CU UN NIVEL, REZULTÂND UN IMOBIL CU REGIM DE ÎNĂLȚIME D+P+3E – LOCUINȚĂ UNIFAMILIALĂ, pe terenul propietate particulară în suprafață de 370 mp, situat în str. BUCUR nr. 3A, Sector 4, București 26.01.2022 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru CONCESIONARE TEREN ÎN VEDEREA EXTINDERII CONSTRUCȚIEI EXISTENTE P+1E REZULTÂND P+1E+M – LOCUINȚĂ INDIVIDUALĂ, pe terenul proprietate particulară în suprafață de 295 mp (297 mp – din măsurători) și pe terenul propus spre concesionare în suprafață de 49 mp, situate în str. NEGURENI nr. 10 și str. NEGURENI F.N, Sector 4, București 26.01.2022 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru CONSTRUIRE MAGAZIN RETAIL, PARTER ȘI ANEXE pe terenul proprietate particulară în suprafață de 14.107,00 mp, situat în STRADA BUCOVĂȚ nr. 3, Sector 4, București 26.01.2022 Descarcă
Skip to content

Acest site foloseşte cookie-uri. Prin continuarea navigării pe acest site, vă daţi consimţământul în folosirea cookie-urilor. Mai multe informaţii

Un cookie este un fișier de mici dimensiuni, în general alcătuit din litere și cifre, care este descărcat în memoria unui calculator (sau altui echipament folosit pentru navigare online - telefon mobil, tabletă, etc), atunci când utilizatorul accesează un anumit site web.Fisierele cookie sunt folosite la recunoasterea terminalului utilizatorului si prezentarea continutului intrun mod relevant, adaptat preferintelor utilizatorului. Cookie-urile nu solicita informatii cu caaracter personal pentru a putea fi utilizate si, in cele mai multe cazuri, nu identifica personal utilizatorii de internet. Cookie-urile oferă deţinătorilor de site-uri un feedback valoros asupra modului cum sunt utilizate site-urile lor de către utilizatori, astfel încât să le poată face şi mai eficiente ori mai accesibile pentru utilizatori. Permit aplicaţiilor multimedia sau de alt tip de pe alte site-uri să fie incluse (inserate/embed) în anumite pagini pentru a crea o experienţă de navigare mai valoroasă, mai utilă şi mai plăcută.

Close