Proiecte de Hotărâre

Caută după:

Denumire Data încărcării
Denumire Data încărcării Descarcă Notă/Completare
Proiect de Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 170 din 21.12.2020 privind aprobarea contractării de către Direcția Mobilitate Urbană Sector 4 a unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de până la 100.000.000 lei, în vederea finanțării și/sau cofinanțării proiectelor de investiții publice de interes local 12.12.2022 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru modificarea și completarea Anexei 2 la Hotărárea Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 298/14.11.2022 privind actualizarea și aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiective de investiții derulate în Sectorul 4 12.12.2022 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr.236/07.10.2022 privind aprobarea depunerii cererii de finanțare cu titlul ”Renovarea Energetică Moderată a clădirilor rezidențiale multifamiliale din Sectorul 4 al Municipiului București REM 7” și depunerea cererii de finanțare în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/1/A.3.1/1 09.12.2022 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 al Municipiului București pentru anul 2022 09.12.2022 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea diferențierii tipului de suport alimentar pe niveluri de învățământ acordate elevilor în Școala Gimnazială ”General Eremia Grigorescu” și Școala Gimnazială Nr.165 din Sectorul 4 al Municipiului București 09.12.2022 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea asocierii dintre Sectorul 4 al Municipiului București cu Sectorul 5 al Municipiului București, în vederea implementării și finanțării lucrărilor de interes public local ce vizează edificarea unei construcții cu funcțiunea de patinoar pe un teren situat în Șos. Berceni nr. 38A, sector 4 București 09.12.2022 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind realizarea proiectului de rețea școlară a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular, la nivelul Sectorului 4, pentru anul școlar 2023 – 2024 29.11.2022 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea unui ajutor de urgență pentru doamna Bursuc Ioana-Angelica, cu domiciliul în București..............................Sector 4, aflată în situație deosebită care poate duce la apariția sau sporirea riscului de excluziune socială, în vederea depășirii unor situații de dificultate generate de starea gravă de sănătate a fiului său, minorul..........................(ca măsură de prevenire și combatere a marginalizării sociale) 25.11.2022 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru aplicarea unei sancțiuni disciplinare domnului consilier local Dobre Mihnea 25.11.2022 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru aplicarea unei sancțiuni disciplinare domnului consilier local Sfîrlogea Bogdan 25.11.2022 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru aplicarea unei sancțiuni disciplinare domnului consilier local Oprea Rareș Laurențiu 25.11.2022 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind solicitarea acordului prealabil al Consiliului General al Municipiului București pentru schimbarea destinației și acordarea dreptului de a se efectua lucrări de construcții în vederea edificării pe terenul situat în Șos Berceni nr. 12A Sector 4 București număr cadastral 207371, a Centrului de zi pentru Persoane Adulte cu Dizabilități ”Speranța” precum și a Centrului de servicii de recuperare neuromotorie de tip ambulatoriu pentru Persoane Adulte cu Dizabilitați ”Sf. Anastasia” 25.11.2022 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind acordarea unor ajutoare de urgență pentru locatarii aflați în risc de excluziune socială din imobilele situate în zona defavorizată din: Str. Melinești, Str. Peroni, Str. Giovanni Boccaccio Sector 4, constând în asigurarea sumelor necesare din bugetul local pentru achitarea contravalorii echipamentelor necesare punerii în funcțiune a instalației de gaze naturale precum și achitarea taxelor de branșament, prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4 22.11.2022 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind completarea HCL Sector 4 nr. 346/27.12.2018 privind stabilirea salariilor de bază la nivelul Sectorului 4, cu modificările și completările ulterioare 21.11.2022 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru aprobarea încheierii Memorandumurilor conform Anexelor nr. 1-6 prin care Direcția Mobilitate Urbană Sector 4 preia de la Sectorul 4 al Municipiului București o serie de obiective de investiții care se circumscriu atribuțiilor acesteia 17.11.2022 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 68 din 26.05.2021 privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de până la 260.000.000 lei, cu modificările și completările ulterioare 17.11.2022 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 al Municipiului București pentru anul 2022 17.11.2022 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea asocierii dintre Sectorul 4 al Municipiului București cu Sectorul 5 al Municipiului București, în vederea implementării proiectelor ce vizează sistematizarea circulației, regenerare urbană și amenajarea spațiilor publice, inclusiv prin asociere de autorități contractante 17.11.2022 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru modificarea a două poziții ale Anexei la Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 180/14.07.2022 privind organizarea rețelei unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular, la nivelul Sectorului 4, în anul școlar 2022-2023, cu modificările și completările ulterioare 17.11.2022 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind încetarea de drept a unui mandat de consilier local, precum și vacantarea locului consilierului local 17.11.2022 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru: CONSTRUIRE LOCUINȚĂ INDIVIDUALĂ CU REGIM DE ÎNĂLȚIME S+P+2E, pe suprafața totală de teren de 167,00 mp (conform actelor) și 153,00 mp (conform măsurătorilor), situată în strada SIMIGIULUI nr. 21, Sector 4, București 17.11.2022 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru: CONSTRUIRE LOCUINȚĂ INDIVIDUALĂ P+1E, pe suprafața totală de teren de 240,00 mp (conform actelor) și 262,00 mp (conform măsurătorilor), situată în strada PLAIUL FOII nr. 3, Sector 4, București 17.11.2022 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru: CONSTRUIRE LOCUINȚĂ INDIVIDUALĂ CU REGIM DE ÎNĂLȚIME P+1E, pe suprafața totală de teren de 208,00 mp (conform actelor) și 193,00 mp (conform măsurătorilor), situată în strada MIHAIL PETRESCU nr. 31, Sector 4, București 17.11.2022 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru: CONSTRUIRE LOCUINȚĂ INDIVIDUALĂ CU REGIM DE ÎNĂLȚIME P+1E+2ER, pe suprafața totală de teren de 290,00 mp (conform actelor) și 291,00 mp (conform măsurătorilor), situată în strada FRAȚII FĂGĂRĂȘANU nr. 33, Sector 4, București 17.11.2022 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru: CONSTRUIRE IMOBIL DE LOCUIT - LOCUINȚĂ COLECTIVĂ Ds+P+6E, pe suprafața totală de teren de 2199,00 mp, situată în strada DRUMUL JILAVEI nr. 105A si 107A, Lot 1, Sector 4, București 17.11.2022 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 28/12.02.2021 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Sector 4 în consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular din sectorul 4, cu modificările și completările ulterioare 17.11.2022 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 28/12.02.2021 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Sector 4 în consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular din sectorul 4, cu modificările și completările ulterioare 17.11.2022 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea achiziționării serviciilor de consultanță, asistență și reprezentare juridică prin încheierea unor contracte care să asigure apărarea intereselor Consiliului Local al Sectorului 4, Sectorului 4 al Municipiului București și Primarului Sectorului 4 17.11.2022 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 294/21.11.2018 privind aprobarea componenței nominale a Comisiei pentru Protecția Copilului Sector 4, republicată cu modificările și completările ulterioare 17.11.2022 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind vacantarea postului de medic titular, din cadrul Comisiei Protecției Copilului Sector 4, aprobate prin Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 294/21.11.2018 privind aprobarea componenței nominale a Comisiei pentru Protecția Copilului Sector 4, republicată cu modificările și completările ulterioare 17.11.2022 Descarcă
Skip to content

Acest site foloseşte cookie-uri. Prin continuarea navigării pe acest site, vă daţi consimţământul în folosirea cookie-urilor. Mai multe informaţii

Un cookie este un fișier de mici dimensiuni, în general alcătuit din litere și cifre, care este descărcat în memoria unui calculator (sau altui echipament folosit pentru navigare online - telefon mobil, tabletă, etc), atunci când utilizatorul accesează un anumit site web.Fisierele cookie sunt folosite la recunoasterea terminalului utilizatorului si prezentarea continutului intrun mod relevant, adaptat preferintelor utilizatorului. Cookie-urile nu solicita informatii cu caaracter personal pentru a putea fi utilizate si, in cele mai multe cazuri, nu identifica personal utilizatorii de internet. Cookie-urile oferă deţinătorilor de site-uri un feedback valoros asupra modului cum sunt utilizate site-urile lor de către utilizatori, astfel încât să le poată face şi mai eficiente ori mai accesibile pentru utilizatori. Permit aplicaţiilor multimedia sau de alt tip de pe alte site-uri să fie incluse (inserate/embed) în anumite pagini pentru a crea o experienţă de navigare mai valoroasă, mai utilă şi mai plăcută.

Close