Proiecte de Hotărâre

Caută după:

Denumire Data încărcării
Denumire Data încărcării Descarcă Notă/Completare
Proiect de Hotărâre privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de până la 71.764.402 lei 30.01.2023 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 171 din 21.12.2020 privind aprobarea contractării şi garantării unei/unor finanţări rambursabile externe în baza garanțiilor proprii, în valoare de până la 23.300.000 euro, în vederea finanțării și/sau cofinanțării proiectelor de investiții publice de interes local, cu modificările şi completările ulterioare 26.01.2023 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind instituirea unei taxe speciale pentru oficierea căsătoriilor în afara sediului Serviciului Stare Civilă din str. Gramont nr.26, Sector 4, precum şi aprobarea Regulamentului pentru oficierea căsătoriilor în afara sediului Serviciului Stare Civilă din str. Gramont nr.26, Sector 4 26.01.2023 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea bugetului general consolidat de venituri şi cheltuieli al Sectorului 4 al Municipiului București pentru anul 2023 26.01.2023 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea expresă a Consiliului Local Sector 4, de a hotărî cu privire la asocierea dintre Sectorul 4 al Municipiului Bucureşti şi Comuna Berceni, jud. Ilfov, în vederea finanţării şi realizării în comun a unor acţiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public local ce vizează sprijinirea domeniului educațional prin edificarea unei grădinițe în incinta Școlii gimnaziale nr. 1 din Comuna Berceni 26.01.2023 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind organizarea rețelei şcolare a unităților de învăţământ preuniversitar de stat şi particular, la nivelul Sectorului 4, pentru anul şcolar 2023-2024 26.01.2023 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea consumului maxim lunar de carburant pentru autovehiculele și autospecialele aflate în dotarea Aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 4 al Municipiului București 26.01.2023 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind încetarea de drept a unui mandat de consilier local, precum și vacantarea locului consilierului local 26.01.2023 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 268/07.10.2022 privind aprobarea asocierii Sectorului 4 al Municipiului Bucuresti cu Municipiul București, Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti, Sectorul 3 al Municipiului Bucureşti, Sectorul 5 al Municipiului Bucureşti şi Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti pentru realizarea proiectului ”Sistem ITS integrat Smart&Green Mobility pentru regiunea București-Ilfov – Informarea călătorilor în statiile de transport public”, prin intermediul Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta C10- Fondul local, Axa I.1.2. 26.01.2023 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al Sectorului 4 pe o perioadă de 3 luni, respectiv 01.02.2023 – 30.04.2023 26.01.2023 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind deblocarea și utilizarea excedentului bugetar al anului 2022 25.01.2023 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărâriii Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 346/2018, privind stabilirea salariilor de bază la nivelul Sectorului 4, cu modificările și completările ulterioare 20.01.2023 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 256/07.10.2022 privind aprobarea depunerii cererii de finanțare cu titlul ”Renovarea Energetică Integrată pentru Școala Gimnazială nr. 308, Strada Râul Şoimului nr. 8” în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.1/1 şi valoarea maximă eligibilă a proiectului 19.01.2023 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 252/07.10.2022 privind aprobarea depunerii cererii de finanțare cu titlul ”Renovarea Energetică Integrată pentru Școala Gimnazială George Topârceanu, Aleea Argeşelu nr.6” în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.1/1 şi valoarea maximă eligibilă a proiectului 19.01.2023 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 71/31.03.2022 privind aprobarea depunerii cererii de finanțare cu titlul ”Renovarea Energetică Moderată pentru Școala Gimnazială nr. 308, Strada Râul Şoimului nr. 8” în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1 şi valoarea maximă eligibilă a proiectului 19.01.2023 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 60/31.03.2022 privind aprobarea depunerii cererii de finanțare cu titlul ”Renovarea Energetică Moderată pentru Şcoala Gimnazială lenăchiţă Văcărescu, Calea Șerban Vodă nr. 62-64” în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1 şi valoarea maximă eligibilă a proiectului 19.01.2023 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 59/31.03.2022 privind aprobarea depunerii cererii de finanțare cu titlul ”Renovarea Energetică Moderată pentru Şcoala Gimnazială George Topârceanu, Aleea Argeșelu nr.6” în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1 şi valoarea maximă eligibilă a proiectului 19.01.2023 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 52/31.03.2022 privind aprobarea depunerii cererii de finanțare cu titlul ”Renovarea Energetică Moderată pentru Centrul Social Multifuncțional, Aleea Mirea Mioara Luiza nr. 1A” în cadrul apelului de projecte PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1 şi valoarea maximă eligibilă a proiectului 19.01.2023 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 50/31.03.2022 privind aprobarea depunerii cererii de finantare cu titlul ”Renovarea Energetică Moderată pentru Colegiul Național de Arte Dinu Lipatti - corp C2, str. Principatele Unite nr.63” în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1 şi valoarea maximă eligibilă a proiectului 19.01.2023 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr.61/31.03.2022 privind aprobarea depunerii cererii de finantare cu titlul ”Renovarea Energetică Moderată pentru Colegiul National de Arte Dinu Lipatti - corp C1, str. Principatele Unite nr.63” în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1 şi valoarea maximă eligibilă a proiectului 19.01.2023 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 73/31.03.2022 privind aprobarea depunerii cererii de finanțare cu titlul ”Renovarea Energetică Integrată pentru Scoala Gimnazială Specială nr. 3 Splaiul Unirii nr.114” în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.1/1 şi valoarea maximă eligibilă a proiectului 16.01.2023 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 290/07.11.2022 privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de până la 215.383.073 lei 05.01.2023 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 171 din 21.12.2020 privind aprobarea contractării şi garantării unei/unor finanțări rambursabile externe în baza garanțiilor proprii, în valoare de până la 23.300.000 euro, în vederea finanțării şi/sau cofinanțării proiectelor de investiții publice de interes local, cu modificările şi completările ulterioare 05.01.2023 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru aprobarea încheierii Memorandumurilor regăsite în Anexele nr. 1 și 2 prin care Direcția Mobilitate Urbană Sector 4 preia de la Sectorul 4 al Municipiului București două obiective de investiții care se circumscriu atribuțiilor acesteia 21.12.2022 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 146/14.10.2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: ”Construire Patinoar Olimpic” 21.12.2022 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de emitere a unei hotărâri pentru aprobarea declanșării procedurii de expropriere pentru imobilele proprietate privată situate pe amplasamental lucrări de utilitate publică ”Construire pasaj rutier la intersecția dintre str. Sergent Ion Iriceanu și str. Turnu Magurele - Etapa II”, în vederea continuării lucrărilor de interes public local 21.12.2022 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți unor obiective de investiții de interes major derulate pe raza Sectorului 4 20.12.2022 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru modificarea Anexei 2 la Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 172/04.07.2022 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici, aferenți obiectivelor de investiții derulate pe raza Sectorului 4 20.12.2022 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea componenței nominale a Comisiei pentru Protecția Copilului Sector 4 București 20.12.2022 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 4 de a hotărî cu privire la asocierea dintre Sectorul 4 al Municipiului București și Agenția Națională Antidrog în vederea finanțării și realizării în comun a unor acțiuni și proiecte în domeniul prevenirii consumului de droguri și consilierii minorilor 20.12.2022 Descarcă
Skip to content

Acest site foloseşte cookie-uri. Prin continuarea navigării pe acest site, vă daţi consimţământul în folosirea cookie-urilor. Mai multe informaţii

Un cookie este un fișier de mici dimensiuni, în general alcătuit din litere și cifre, care este descărcat în memoria unui calculator (sau altui echipament folosit pentru navigare online - telefon mobil, tabletă, etc), atunci când utilizatorul accesează un anumit site web.Fisierele cookie sunt folosite la recunoasterea terminalului utilizatorului si prezentarea continutului intrun mod relevant, adaptat preferintelor utilizatorului. Cookie-urile nu solicita informatii cu caaracter personal pentru a putea fi utilizate si, in cele mai multe cazuri, nu identifica personal utilizatorii de internet. Cookie-urile oferă deţinătorilor de site-uri un feedback valoros asupra modului cum sunt utilizate site-urile lor de către utilizatori, astfel încât să le poată face şi mai eficiente ori mai accesibile pentru utilizatori. Permit aplicaţiilor multimedia sau de alt tip de pe alte site-uri să fie incluse (inserate/embed) în anumite pagini pentru a crea o experienţă de navigare mai valoroasă, mai utilă şi mai plăcută.

Close