Proiecte de Hotărâre

Caută după:

Denumire Data încărcării
Denumire Data încărcării Descarcă Notă/Completare
Proiect de Hotărâre privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 al Municipiului București pentru anul 2023 27.10.2023 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind încetarea de drept a unui mandat de consilier local, precum și vacantarea locului consilierului local 27.10.2023 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea închirierii spațiilor comerciale din imobilul, domeniu public al Municipiului București aflat în administrarea Sectorului 4 al Municipiului București, în suprafață de 738,57 mp situat în str. Covasna nr. 3BIS, sector 4, București, a chiriei lunare și a duratei contractului de închiriere 18.10.2023 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea tarifelor aferente serviciului public de salubrizare, deșeuri menajere și deszăpezire, stabilite pe raza sectorului 4 al Municipiului București 18.10.2023 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru pentru obiectivul de investiții: Regenerarea spațiilor publice din zona cuprinsă între Drumul Binelui - Bulevardul Metalurgiei - Drumul Dealul Bradului - Limita de Sector 4 - Drumul Poștalionului - prin modernizarea sistemului rutier, modernizarea platformelor și a locurilor de parcare existente, a spațiului pietonal, modernizarea spațiilor verzi, modernizarea platformelor de gunoi și a iluminatului public (de tip smart), supraveghere video și sistem wi-fi - Ansamblu pentru 27 de steaguri, în scuarul din interiorul sensului giratoriu de pe Bulevardul Metalurgiei, zona METRO 17.10.2023 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 356/21.12.2022 privind aprobarea componenței nominale a Comisiei pentru Protecția Copilului Sector 4 București, cu modificările și completările ulterioare 17.10.2023 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind solicitarea acordului prealabil al Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea expresă a Consiliului Local Sector 4 să hotărască, cu privire la asocierea dintre Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4, Asociația The New Pagan Dawn (Noii Zori Păgâni), Asociația Consiliul Tinerilor Instituționalizați - Filiala București și Asociația Vocea Copiilor Abandonați precum și pentru încheierea unui protocol de colaborare, în vederea apărării și promovării interesului superior al minorilor aflați în centrele de tip rezidențial, publice 17.10.2023 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul: „Construire sală multifuncțională și clădire de învățământ cu 8 clase”, strada V. V. Stanciu nr. 6, Sector 4, București 17.10.2023 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind inițierea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrărilor de utilitate publică aferente proiectului de edificare a unui spațiu destinat învățământului/școală/grădiniță/creșă, la adresa din B-dul Metalurgiei nr. 214-220 Sectorul 4 al Municipiului București 17.10.2023 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind inițierea procedurilor de expropriere pentru imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul lucrărilor de utilitate publică aferente proiectului Extindere Parc Tudor Arghezi, din Sectorul 4 al Municipiului București 17.10.2023 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 290/07.11.2022 privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de până la 215.383.073 lei, cu modificările și completările ulterioare 17.10.2023 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 171 din 21.12.2020 privind aprobarea contractării și garantării unei/unor finanțări rambursabile externe în baza garanțiilor proprii, în valoare de până la 23.300.000 euro, în vederea finanțării și/sau cofinanțării proiectelor de investiții publice de interes local, cu modificările și completările ulterioare 17.10.2023 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru modificarea si completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 170 din 21.12.2020 privind aprobarea contractării de către Direcția Mobilitate Urbană Sector 4 a unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de până la 200.000.000 lei, în vederea finanțării și/sau cofinanțării proiectelor de investiții publice de interes local 17.10.2023 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru modificarea si completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 28/12.02.2021 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Sector 4 în consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular din sectorul 4, cu modificările și completările ulterioare 12.10.2023 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea consumului maxim lunar de carburant pentru autovehiculele și autospecialele aflate în dotarea parcului auto al Direcției pentru Digitalizare și Regenerare Urbană Sector 4 12.10.2023 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 al Municipiului București pentru anul 2023 12.10.2023 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind ratificarea numărului final de burse acordate elevilor din unitățile de învățământ preuniversitar din Sectorul 4 al Municipiului București, în anul școlar 2022-2023 12.10.2023 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea închirierii terenului, domeniu public al Municipiului București aflat în administrarea Sectorului 4 al Municipiului București, în suprafață de 8596 mp situat în str. Pogoanelor nr.2, sector 4, Bucuresti, a chiriei lunare și a duratei contractului de închiriere 12.10.2023 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru Regenerarea spațiilor publice existente prin modernizarea sistemului rutier, spațiului pietonal, platformelor și locurilor de parcare existente, spațiilor verzi și a platformelor de gunoi, modernizarea iluminatului public de tip smart, supraveghere video și sistem wi-fi - pe străzi din Zona 1 și Zona 2 12.10.2023 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru Regenerarea spațiilor publice existente prin modernizarea sistemului rutier, spațiului pietonal, platformelor și locurilor de parcare existente, spațiilor verzi și a platformelor de gunoi, modernizarea iluminatului public de tip smart, supraveghere video și sistem wi-fi, pe străzi din Zona 7 12.10.2023 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru suspendarea aplicării prevederilor articolului 10 al Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 346/27.12.2018 privind stabilirea salariilor de bază la nivelul Sectorului 4 cu modificările și completările ulterioare 12.10.2023 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere pentru copiii beneficiari ai serviciilor oferite de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4, pentru anul 2023 12.10.2023 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru Regenerarea spațiilor publice existente prin modernizarea sistemului rutier, spațiului pietonal, platformelor și locurilor de parcare existente, spațiilor verzi și a platformelor de gunoi, modernizarea iluminatului public de tip smart, supraveghere video și sistem wi-fi, pe străzi din Zonele: 1 și 5 25.09.2023 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea asocierii dintre Sectorul 4 al Municipiului București și Consiliul Județean Giurgiu în vederea finanțării și realizării în comun a proiectului de utilitate publică ce vizează edificarea și operaționalizarea unui aeroport internațional în județul Giurgiu și solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București 25.09.2023 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind alocarea sumei de 16.236 lei reprezentând diferența dintre suma solicitată de furnizorul de servicii sociale și standardul de cost pentru serviciile de tip rezidențial destinate copiilor cu dizabilități pentru copilul............., sumă necesară pentru acoperirea costurilor până la data de 31.12.2023 22.09.2023 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 356/21.12.2022 privind aprobarea componenței nominale a Comisiei pentru Protecția Copilului Sector 4 București cu modificările ulterioare 22.09.2023 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 170 din 21.12.2020 privind aprobarea contractării de către Direcția Mobilitate Urbană Sector 4 a unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de până la 200.000.000 lei, în vederea finanțării și/sau cofinanțării proiectelor de investiții publice de interes local 20.09.2023 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 290/07.11.2022 privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de până la 215.383.073 lei, cu modificările și completările ulterioare 20.09.2023 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea încheierii Memorandumului regăsit în Anexa prin care Direcția Mobilitate Urbană Sector 4 preia de la Sectorul 4 al Municipiului București o serie de proiecte de investiții care se circumscriu atribuțiilor acestei instituții publice 20.09.2023 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 al Municipiului București pentru anul 2023 20.09.2023 Descarcă
Skip to content

Acest site foloseşte cookie-uri. Prin continuarea navigării pe acest site, vă daţi consimţământul în folosirea cookie-urilor. Mai multe informaţii

Un cookie este un fișier de mici dimensiuni, în general alcătuit din litere și cifre, care este descărcat în memoria unui calculator (sau altui echipament folosit pentru navigare online - telefon mobil, tabletă, etc), atunci când utilizatorul accesează un anumit site web.Fisierele cookie sunt folosite la recunoasterea terminalului utilizatorului si prezentarea continutului intrun mod relevant, adaptat preferintelor utilizatorului. Cookie-urile nu solicita informatii cu caaracter personal pentru a putea fi utilizate si, in cele mai multe cazuri, nu identifica personal utilizatorii de internet. Cookie-urile oferă deţinătorilor de site-uri un feedback valoros asupra modului cum sunt utilizate site-urile lor de către utilizatori, astfel încât să le poată face şi mai eficiente ori mai accesibile pentru utilizatori. Permit aplicaţiilor multimedia sau de alt tip de pe alte site-uri să fie incluse (inserate/embed) în anumite pagini pentru a crea o experienţă de navigare mai valoroasă, mai utilă şi mai plăcută.

Close