Proiecte de Hotărâre

Caută după:

Denumire Data încărcării
Denumire Data încărcării Descarcă Notă/Completare
Proiect de Hotărâre privind solicitarea acordului prealabil al Consiliului General al Municipiului Bucureşti pentru încheierea Acordului de parteneriat între Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului Bucureşti şi Direcția Generală de Asistență Socială şi Protecția Copilului Sector 4 şi depunerea unei cereri de finantare în cadrul Apelului de Proiecte PNRR/2023/C13/MMSS/I4 PNRR/2023/C13/MMSS/14. Centre de zi de asistență și recuperare pentru persoane vârstnice 30.05.2023 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea „Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Local Sector 4”, aferent anului 2023 30.05.2023 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții prevăzut în anexa la Hotărârea Consiliului Local Sector 4 Nr. 297/14.11.2022 pentru actualizarea indicatorilor tehnico- economici pentru obiectivul de investiții „Lucrări de construire în vederea creşterii eficienței energetice, a modernizării interioare și obținerii autorizației de securitate la incendiu, pentru imobilul din Aleea Reşiţa D Nr. 9, Sector 4, Municipiul București” 30.05.2023 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea asocierii Sectorului 4 al Municipiului București cu Sectorul 3 al Municipiului Bucureşti în vederea realizării obiectivului de investiții „Străpungere B-dul Nicolae Grigorescu-Splai Dudescu Etapa II-km 2+400-Intersecție Calea Vitan Bârzești” precum si aprobarea protocolului de asociere 30.05.2023 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 al Municipiului Bucureşti pentru anul 2023 30.05.2023 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind constituirea Comisiei de analiză şi verificare a activității Centrului European Cultural de Tineret şi Sport „Nicolae Bălcescu” 30.05.2023 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru modificarea Anexelor la Hotărârile Consiliului Local Sector 4 nr. 4/08.02.2021, nr. 5/08.02.2021 şi nr. 9/08.02.2021, cu modificările şi completările ulterioare 30.05.2023 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea valorii totale finanțate prin Programul Național de Investiții „Școli sigure şi sănătoase” şi a indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investiții Liceul Tehnologic de Metrologie „Traian Vuia” - Clădirea B 30.05.2023 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea valorii totale finanțate prin Programul Național de Investiții „Şcoli sigure şi sănătoase” și a indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investiții Liceul Tehnologic de Metrologie „Traian Vuia” - Clădirea A 30.05.2023 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea valorii totale finantate prin Programul Național de Investiții „Şcoli sigure şi sănătoase” şi a indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investiții Grădinița Şcolii Gimnaziale nr.194 30.05.2023 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea valorii totale finanțate prin Programul Național de Investiții „Școli sigure şi sănătoase” şi a indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investiții Grădinita „101 Dalmațieni” 30.05.2023 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea „Listei cu ordinea de prioritate ce cuprinde cererile depuse și actualizate în anul 2022 în vederea atribuirii unei locuințe construită pentru tineri, prin programul A.N.L., destinată închirierii” 30.05.2023 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Sectorului 4 pe o perioadă de 3 luni, respectiv 06.06.2023 - 05.09.2023 30.05.2023 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind încetarea de drept a unui mandat de consilier local, precum şi vacantarea locului consilierului local 30.05.2023 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi a devizului general pentru obiectivul de investiții „Regenerarea spaţiilor publice în zona Unirii prin realizarea lucrărilor de consolidare şi reabilitare pentru Planșeul de acoperire a râului Dâmbovița în Piaţa Unirii”, în vederea finanţării prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum şi a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului 23.05.2023 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico economici pentru cele 12 componente incluse în proiectul „Renovarea Energetică Moderată a clădirilor rezidențiale multifamiliale pentru comunități expuse riscului de sărăcie și excluziune socială din Sectorul 4 al Municipiului București - REM ZUM 7” - C5-A2-283, finantat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta 5-Valul Renovării 23.05.2023 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico economici pentru cele 11 componente incluse în proiectul „Renovarea Energetică Moderată a clădirilor rezidențiale multifamiliale pentru comunități expuse riscului de sărăcie și excluziune socială din Sectorul 4 al Municipiului Bucureşti - REM ZUM 6”- C5-A2-285, finanţat prin Planul Național de Redresare şi Reziliență, Componenta 5 - Valul Renovării 23.05.2023 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico economici pentru cele 9 componente incluse în proiectul „Renovarea Energetică Moderată a clădirilor rezidențiale multifamiliale pentru comunități expuse riscului de sărăcie și excluziune socială din Sectorul 4 al Municipiului București – REM ZUM 5” - C5-A2-284, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta 5 - Valul Renovării 23.05.2023 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico economici pentru cele 13 componente incluse în proiectul „Renovarea Energetică Moderată a clădirilor rezidențiale multifamiliale pentru comunități expuse riscului de sărăcie și excluziune socială din Sectorul 4 al Municipiului Bucureşti - REM ZUM 4” - C5-A2-14, finanțat prin Planul Național de Redresare şi Rezilientă, Componenta 5-Valul Renovării 23.05.2023 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico economici pentru cele 32 componente incluse în proiectul „Renovarea Energetică Moderată a clădirilor rezidențiale multifamiliale pentru comunități expuse riscului de sărăcie și excluziune socială din Sectorul 4 al Municipiului Bucureşti - REM ZUM 3” - C5-A2-4, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta 5-Valul Renovării 23.05.2023 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico economici pentru cele 26 componente incluse în proiectul „Renovarea Energetică Moderată a clădirilor rezidențiale multifamiliale pentru comunități expuse riscului de sărăcie și excluziune socială din Sectorul 4 al Municipiului Bucureşti - REM ZUM 2” - C5-A2-10, finanțat prin Planul Național de Redresare şi Reziliență, Componenta 5 - Valul Renovării 23.05.2023 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico economici pentru cele 78 componente incluse în proiectul „Renovarea Energetică Moderată a clădirilor rezidențiale multifamiliale pentru comunități expuse riscului de sărăcie și excluziune socială din Sectorul 4 al Municipiului Bucureşti - REM ZUM 1” - C5-A2-5, finanţat prin Planul Național de Redresare şi Reziliență, Componenta 5-Valul Renovării 23.05.2023 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico economici pentru cele 5 componente incluse în proiectul „Renovarea Energetică Moderată a clădirilor rezidențiale multifamiliale din Sectorul 4 al Municipiului Bucureşti - REM 12” - C5-A3.1-2383, finanţat prin Planul National de Redresare şi Reziliență, Componenta 5-Valul Renovării 23.05.2023 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico economici pentru cele 6 componente incluse în proiectul „Renovarea Energetică Moderată a clădirilor rezidențiale multifamiliale din Sectorul 4 al Municipiului Bucureşti - REM 7” - C5-A3.1-2230, finanţat prin Planul National de Redresare și Reziliență, Componenta 5 - Valul Renovării 23.05.2023 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico economici pentru componenta inclusă în proiectul „Renovarea Energetică Moderată a clădirilor rezidențiale multifamiliale pentru blocul G4, șoseaua Oltenitei nr.61 din Sectorul 4 al Municipiului București” - C5-A3.1-346, finanţat prin Planul National de Redresare şi Reziliență, Componenta 5 - Valul Renovării 23.05.2023 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico economici pentru cele 7 componente incluse în proiectul „Renovarea Energetică Moderată a clădirilor rezidențiale multifamiliale din Sectorul 4 al Municipiului Bucureşti” - C5-A3.1-159, finanțat prin Planul Național de Redresare şi Reziliență, Componenta 5 - Valul Renovării 23.05.2023 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico economici pentru componenta inclusă în proiectul „Renovarea Energetică Aprofundată pentru blocul 3B, Calea Văcărești nr. 318 din Sectorul 4 al Municipiului București” - C5-A3.2-120, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta 5 - Valul Renovării 23.05.2023 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții Regenerarea spaţiilor publice din zona cuprinsă între Calea Șerban Vodă - Bulevardul Tineretului - Calea Văcărești - Şoseaua Olteniței, prin modernizarea sistemului rutier, moderinzarea platformelor şi a locurilor de parcare existente, a spațiului pietonal, modernizarea spaţiilor verzi, modernizarea platformelor de gunoi și a iluminatului public (de tip smart), supraveghere video și sistem wi-fi - Împrejmuire și amenajare curte aferentă obiectivului: „Reconversie sala de sport din Orășelul Copiilor într-un spațiu cu funcţiunea amfiteatru – Centrul Educațional UMF Carol Davila din Şoseaua Olteniței nr. 15” 23.05.2023 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții Regenerarea spațiilor publice din zona cuprinsă între Calea Şerban Vodă - Bulevardul Tineretului - Calea Văcărești - Şoseaua Olteniței, prin modernizarea sistemului rutier, moderinzarea platformelor și a locurilor de parcare existente, a spațiului pietonal, modernizarea spațiilor verzi, modernizarea platformelor de gunoi și a iluminatului public (de tip smart), supraveghere video și sistem wi-fi - Amenajarea spaţiilor verzi aferente obiectivului „Construire Centru Medical Multifuncțional (UMF Carol Davila) din Şoseaua Olteniței nr. 9” 23.05.2023 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru modificarea și actualizarea Anexei 3 a Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 213/30.12.2021 privind reorganizarea activității și aprobarea Organigramei, Statului de Funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Direcției Mobilitate Urbană Sector 4 23.05.2023 Descarcă
Skip to content

Acest site foloseşte cookie-uri. Prin continuarea navigării pe acest site, vă daţi consimţământul în folosirea cookie-urilor. Mai multe informaţii

Un cookie este un fișier de mici dimensiuni, în general alcătuit din litere și cifre, care este descărcat în memoria unui calculator (sau altui echipament folosit pentru navigare online - telefon mobil, tabletă, etc), atunci când utilizatorul accesează un anumit site web.Fisierele cookie sunt folosite la recunoasterea terminalului utilizatorului si prezentarea continutului intrun mod relevant, adaptat preferintelor utilizatorului. Cookie-urile nu solicita informatii cu caaracter personal pentru a putea fi utilizate si, in cele mai multe cazuri, nu identifica personal utilizatorii de internet. Cookie-urile oferă deţinătorilor de site-uri un feedback valoros asupra modului cum sunt utilizate site-urile lor de către utilizatori, astfel încât să le poată face şi mai eficiente ori mai accesibile pentru utilizatori. Permit aplicaţiilor multimedia sau de alt tip de pe alte site-uri să fie incluse (inserate/embed) în anumite pagini pentru a crea o experienţă de navigare mai valoroasă, mai utilă şi mai plăcută.

Close