Proiecte de hotărâre

Caută după:

Nume Data incarcarii
Nume Data incarcarii Descarca
Proiect de hotărâre privind aprobarea consumului maxim lunar de carburant pentru autovehiculele aflate în dotarea Aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 4 al Municipiului București începând cu anul 2017 27.01.2017 Descarcă
Proiect de hotărâre privind instituirea și încasarea taxei de habitat pentru toți utilizatorii serviciului, persoane fizice și juridice de către Direcția Generală de Taxe și Impozite Locale Sector 4 27.01.2017 Descarcă
Proiect de hotărâre privind aprobarea „Calculului valorii chiriei lunare din cadrul programului de locuințe pentru tineri, destinat închirierii în cazul titularilor de contract din blocurile Z.I.1 și Z.I.2, Șos. Vitan-Bârzești nr. 20, care au vârsta de până în 35 de ani și de peste 35 de ani” pe anul 2017 27.01.2017 Descarcă
Proiect de hotărâre privind mandatarea Primarului Sectorului 4 al municipiului București să evalueze performanțele profesionale individuale ale Secretarului Sectorului 4 al Municipiului București 27.01.2017 Descarcă
Proiect de hotărâre privind acordarea unui concediu suplimentar de odihnă anual, de 5 zile lucrătoare, pentru salariații din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Sectorului 4 27.01.2017 Descarcă
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Ocupare a Funcțiilor Publice pentru anul 2017 al Sectorului 4 al Municipiului București 27.01.2017 Descarcă
Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 8/04.07.2016 privind constituirea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al sectorului 4, modificată și completată 27.01.2017 Descarcă
Proiect de hotărâre privind acoperirea definitivă din excedentul bugetului localal deficitului secțiunii de dezvoltare pe anul 2016 6.01.2017 Descarcă
Proiect de Hotãrâre privind îndreptarea erorilor materiale din Hotãrârea Consiliului Local Sector 4 nr. 139/29.11.2016 14.12.2016 Descarcă
Proiect de Hotãrâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru imobil locuinţe colective S+P+4E şi împrejmuire, pe terenul proprietate particularã în suprafaţã de 1672,00 mp, aparţinând lui Neacşu Cezar-Mihail, Niculae Florian şi Niculae Andreea-Simona, situat în Drumul Jilavei nr. 48-60, Sector 4, Bucureşti 14.12.2016 Descarcă
Proiect de Hotãrâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru construire locuinţã Sp+P+2E şi împrejmuire, pe terenul proprietate particularã în suprafaţã de 275,84 mp (188,00 +87,84 mp), aparţinând lui Pavlovschi Daniela-Ionica şi Pavlovschi Gheorghe, situat în strada Lãstarului, nr. 27-27A, Sector 4, Bucureşti 14.12.2016 Descarcă
Proiect de Hotãrâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru imobil locuinţe şi birouri P+3E, pe terenul proprietate privatã, în suprafaţã de 252,00 mp, aparţinând lui Costea Cãtãlin, situat în strada Mircea Ciobanu nr. 7-11, Sector 4, Bucureşti 14.12.2016 Descarcă
Proiect de Hotãrâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru imobil locuinţe colective şi împrejmuire teren, pe terenul proprietate particularã în suprafaţã de 1130,00 mp, aparţinând lui Mihai Dorin şi Mihai Adrian-Costin, situat în strada Luica nr. 46, Sector 4, Bucureşti 14.12.2016 Descarcă
Proiect de Hotãrâre privind continuarea proiectului "Și eu merit o şansã" şi alocarea de fonduri conform bugetului anexat acestui proiect 14.12.2016 Descarcă
Proiect de Hotãrâre privind expertizarea tehnicã a blocurilor de pe raza Sectorului 4 al Municipiului Bucureşti 14.12.2016 Descarcă
Proiect de Hotãrâre privind revenirea terenului ce face parte din domeniul public al Municipiului Bucureşti, în suprafaţã de 6.000 m2, situat în Bucureşti, şos. Berceni, nr. 38A, sector 4, din administrarea Direcţiei Generale de Poliţie Localã Sector 4 în administrarea Consiliului Local Sector 4 14.12.2016 Descarcă
Proiect de Hotãrâre privind acordarea unui concediu suplimentar anual de 5 zile lucrãtoare, pentru salariaţii din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie Localã Sector 4 14.12.2016 Descarcă
Proiect de Hotãrâre privind Metodologia de atribuire a locurilor de parcare rezidenţiale, pe raza sectorului 4 al Municipiului Bucureşti 14.12.2016 Descarcă
Proiect de Hotãrâre privind desfiinţarea Direcţiei Învãţãmânt şi Tineret Sector 4 şi completarea anexei nr. 3 la Hotãrârea Consiliului Local nr. 44/23.09.2016 privind aprobarea Organigramei, a Statului de Funcţii şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale Aparatului de Specialitate al Primarului Sectorului 4 Bucureşti 14.12.2016 Descarcă
Proiect de Hotãrâre privind mandatarea Directorului General al Direcţiei Pieţe şi Gestionare sector 4 în vederea încheierii de convenţii de ocupare a spaţiilor libere din pieţele Sectorului 4 al Municipiului Bucureşti cu instituţiile subordonate Consiliului Local/Aparatul de specialitate al primarului sectorului 4 14.12.2016 Descarcă
Proiect de Hotãrâre privind trecerea Complexului Agroalimentar Piaţa Sudului, din administrarea Direcţiei Pieţe şi Gestionare Activitãţi Comerciale sector 4 în administrarea Sectorului 4 al Municipiului Bucureşti 14.12.2016 Descarcă
Proiect de Hotãrâre privind aprobarea metodologiei de calcul a valorilor de pornire (prima strigare) în cadrul procedurilor de licitaţie pentru spaţiile comerciale aflate în administrarea directã a Direcţiei Pieţe şi Gestionare Activitãţi Comerciale sector 4 14.12.2016 Descarcă
Proiect de Hotãrâre privind aprobarea Procedurii de organizare şi desfãşurare a licitaţiilor publice pentru închirierea spaţiilor comerciale aflate în administrarea Direcţiei Pieţe şi Gestionare Activitãţi Comerciale sector 4-Bucuresti, a caietului de sarcini precum şi a modelului de contract de locaţiune 14.12.2016 Descarcă
Proiect de Hotãrâre pentru aprobarea Regulamentului privind desfãşurarea activitãţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţã pe raza administrativ teritorialã a Sectorului 4 al Municipiului Bucureşti 14.12.2016 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 pe anul 2016 08.12.2016 Descarcă
Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 pe anul 2016 25.11.2016 Descarcă
Proiect de hotărâre privind acordarea unor ajutoare de urgenta familiilor sau persoanelor in vederea depasirii unor situatii deosebite ce pot pune in pericol siguranta si integritatea corporala a cetatenilor sau care pot genera prejuditii materiale 25.11.2016 Descarcă
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru construire imobil cu functiunea de locuinte colective S+P+4E, pe terenul proprietate particulara in suprafata de 2647,00 mp, apartinand SC Berser SA, situat in strada Drumul Jilavei nr. 50-60, Sector 4, Bucuresti 24.11.2016 Descarcă
Proiect de hotărâre privind indreptarea erorii materiale strecurate in Hotararea Consiliului Local Sector 4 nr. 158/31.08.2015 24.11.2016 Descarcă
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru locuinta izolata cu doua apartamente P+2E, pe terenul proprietate particulara, in suprafata de 426,00 mp + cota parte de 39 mp cale de acces, apartinand lui Dinu Vasilica si Dinu Niculae, situat in strada Drumul Dealul Corbului nr. 14C, Sector 4, Bucuresti 24.11.2016 Descarcă

Acest site foloseşte cookie-uri. Prin continuarea navigării pe acest site, vă daţi consimţământul în folosirea cookie-urilor. Mai multe informaţii

Un cookie este un fișier de mici dimensiuni, în general alcătuit din litere și cifre, care este descărcat în memoria unui calculator (sau altui echipament folosit pentru navigare online - telefon mobil, tabletă, etc), atunci când utilizatorul accesează un anumit site web.Fisierele cookie sunt folosite la recunoasterea terminalului utilizatorului si prezentarea continutului intrun mod relevant, adaptat preferintelor utilizatorului. Cookie-urile nu solicita informatii cu caaracter personal pentru a putea fi utilizate si, in cele mai multe cazuri, nu identifica personal utilizatorii de internet. Cookie-urile oferă deţinătorilor de site-uri un feedback valoros asupra modului cum sunt utilizate site-urile lor de către utilizatori, astfel încât să le poată face şi mai eficiente ori mai accesibile pentru utilizatori. Permit aplicaţiilor multimedia sau de alt tip de pe alte site-uri să fie incluse (inserate/embed) în anumite pagini pentru a crea o experienţă de navigare mai valoroasă, mai utilă şi mai plăcută.

Close