Proiecte de Hotărâre

Caută după:

Denumire Data încărcării
Denumire Data încărcării Descarcă Notă/Completare
Proiect de Hotărâre privind stabilirea numărului comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al sectorului 4, denumirea acestora precum și componența comisiilor nr. 1 și 7 23.10.2020 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind alegerea Comisiei de numărare a voturilor 23.10.2020 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind alegerea viceprimarilor sectorului 4 22.10.2020 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al sectorului 4 pe o perioadă de 3 luni 22.10.2020 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind alegerea Comisiei de numărare a voturilor 22.10.2020 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind constituirea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 4 22.10.2020 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind desemnarea viceprimarului care exercită calitatea de înlocuitor de drept al Primarului Sectorului 4 22.10.2020 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind implementarea instrumentului economic ”plătește pentru cât arunci”, în cadrul serviciului public de salubrizare asigurat pe raza Sectorului 4 al Municipiului București 14.10.2020 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea ”Planului de Acțiune pentru regenerarea urbană a Sectorului 4 – 2020-2025” 14.10.2020 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind sprijinirea domeniului educațional liceal din Orașul Popești – Leordeni prin asigurarea condițiilor de studiu și școlarizare în cadrul unor licee din Sectorul 4 13.10.2020 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind schimbarea sediului Direcției Generale de Impozite și Taxe Locale Sector 4 situat în strada Nițu Vasile nr. 50-54 13.10.2020 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind relocarea structurilor care își desfășoară activitatea în imobilul situat în șoseaua Olteniței nr. 37-39 13.10.2020 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind relocarea structurilor care își desfășoară activitatea în imobilul situat în strada Enache Ion nr. 1A 13.10.2020 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 al Municipiului București pentru anul 2020 13.10.2020 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: ”Reconversie sediu Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale Sector 4 din strada Nițu Vasile nr. 50-54 în clădire cu funcțiunea de creșă” 13.10.2020 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: ”Reconversie imobil Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale Sector 4 din Șoseaua Olteniței nr. 37-39 în clădire cu funcțiunea de creșă” 13.10.2020 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: ”Reconversie Corp clădire din strada Caporal Grigore Marin nr. 42-44 în clădire cu funcțiunea de școală generală și grădiniță” 13.10.2020 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: ”Reconversie imobil Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4 situat în strada Enache Ion nr. 1A în clădire cu funcțiunea de creșă” 13.10.2020 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: ”Reconversie imobil Direcția Generală de Poliție Locală situat în aleea Ciceu nr. 12 în clădire cu funcțiunea de creșă / grădiniță 13.10.2020 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: ”Reconfigurare și extindere sistem rutier aferent obiectivului Supralărgire Șos. Berceni (Șos. Olteniței până la limita administrativă – Șos. Centură): Tronson II – str. Ion Iriceanu și stația metrou IMGB (supralărgire),Tronson III – stația de metrou IMGB și linia de centură în vederea coordonării cu alte obiective de investiții de utilitate publică demarate în zonă” 13.10.2020 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: ”Construire Patinoar Olimpic” 13.10.2020 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind îndreptarea erorii strecurate în Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 131/30.09.2020 pentru inițierea Proiectului de Hotărâre privind aprobarea finanțării de la bugetul local a lucrărilor rămase de executat, în vederea finalizării și recepției lucrărilor la obiectivul de investiții ”Modernizare și extindere a două corpuri de clădire la sediul Primăriei Sectorului 4 – București” 13.10.2020 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 335/28.11.2017 13.10.2020 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 93/16.07.2020 privind aprobarea finanțării din bugetul local a cheltuielor aferente cotei de contribuție ce revine proprietarilor/asocciațiilor de proprietari pentru reabilitarea termică, precum și mecanismul de recuperare a sumelor avansate de Sectorul 4 al Municipiului București în legătură cu lucrările de reabilitare termică a blocurilor de locuințe incluse în ”Programul multianual de investiții pentru reabilitarea termică a blocurilor de locuințe în Sectorul 4 al Municipiului București în perioada 2014-2030” și în ”Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa Prioritară 3 Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 – Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice și în sectorul locuințelor, Operațiunea A – Clădiri Rezidențiale” 13.10.2020 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind modificarea H.C.L. Sector 4 nr. 108/10.06.2019 privind aprobarea contractării unei/unor finanțări externe în baza garanțiilor proprii, în valoare de până la 58.200.000 euro, sau echivalentul în lei pentru o perioadă de până la 22 de ani și perioadă de grație de până la 5 ani, în vederea asigurării finanțării și/sau cofinanțării cheltuielilor pentru reabilitarea termică a blocurilor de locuințe de pe raza Sectorului 4 al Municipiului București, precum și pentru Reconfigurare, reamenajare unitate de primiri urgențe ”Bagdasar – Arseni” 13.10.2020 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea, actualizarea și reactualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivele de investiții de pe raza Sectorului 4 al Municipiului București 13.10.2020 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: Realizare construcție modulară P+1E, cu funcțiune de arhivă, situată în Șoseaua Vitan Bârzești nr. 11, sector 4, București 13.10.2020 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: ”Amenajare construcție modulară cu funcțiunea de Hub Tehnologic” 13.10.2020 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: ”Modernizare / Reconversie clădire situată la adresa Aleea Mirea Mioara Luiza nr. 1A, în vederea stabilirii destinației de creșă” 13.10.2020 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: ”Reparații capitale Liceul Mircea Vulcănescu” 13.10.2020 Descarcă
Skip to content

Acest site foloseşte cookie-uri. Prin continuarea navigării pe acest site, vă daţi consimţământul în folosirea cookie-urilor. Mai multe informaţii

Un cookie este un fișier de mici dimensiuni, în general alcătuit din litere și cifre, care este descărcat în memoria unui calculator (sau altui echipament folosit pentru navigare online - telefon mobil, tabletă, etc), atunci când utilizatorul accesează un anumit site web.Fisierele cookie sunt folosite la recunoasterea terminalului utilizatorului si prezentarea continutului intrun mod relevant, adaptat preferintelor utilizatorului. Cookie-urile nu solicita informatii cu caaracter personal pentru a putea fi utilizate si, in cele mai multe cazuri, nu identifica personal utilizatorii de internet. Cookie-urile oferă deţinătorilor de site-uri un feedback valoros asupra modului cum sunt utilizate site-urile lor de către utilizatori, astfel încât să le poată face şi mai eficiente ori mai accesibile pentru utilizatori. Permit aplicaţiilor multimedia sau de alt tip de pe alte site-uri să fie incluse (inserate/embed) în anumite pagini pentru a crea o experienţă de navigare mai valoroasă, mai utilă şi mai plăcută.

Close