Proiecte de Hotărâre

Caută după:

Denumire Data încărcării
Denumire Data încărcării Descarcă Notă/Completare
Proiect de Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 151/15.07.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții ”Reabilitare bloc operator Corp C, etaj 2 în vederea amenajării sălii de intervenție Chirurgie plastică și relocării celor 3 (trei) rezerve mari arși, existente în cadrul Sectorului ATI I” 25.10.2019 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții ”Modernizare, reabilitare și obținere a autorizației de funcționare pentru Liceul Dacia - corp situat în b-dul Metalurgiei și a sălii de sport din incită” 25.10.2019 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 173/30.07.2019 adoptată în 05.08.2019, privind constituirea echipei mobile pentru intervenția de urgență la cazurile de violență domestică, în sectorul 4 25.10.2019 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea trecerii unor imobile din administrarea Direcției Generale de Asistență și Protecția Copilului Sector 4 în administrarea Sectorului 4 al Municipiului București 23.10.2019 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București pentru autorizarea Sectorului 4 al Municipiului București în vederea continuării și finalizării lucrărilor abandonate în anul 2016 la Școala Gimnazială ”Ienăchiță Văcărescu” din sectorul 4 23.10.2019 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru consolidare, extindere și supraetajare locuință - corp C2 rezultând o clădire S+P+2E pe terenul în proprietate particulară în suprafață de 188,00 mp aparținând soților ..........................................., situat în str. MIHAI PETRESCU nr. 17, Sector 4, București 23.10.2019 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 127/10.06.2019 privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare a Serviciilor Sociale la nivelul Sectorului 4 al Municipiului București, pentru perioada 2019-2024 precum și a Planului de Acțiune pentru Implementarea Strategiei de Dezvoltare a Serviciilor Sociale 2019 - 2024 23.10.2019 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construire locuință P+1E, pe terenul în proprietate particulară în suprafață de 204,00 mp, aparținând lui ....................................., situat în Drumul Câmpeni nr. 10, Sector 4, București 23.10.2019 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea burselor școlare și a cuantumului acestora în anul școlar 2019-2020, pentru semestrul I 23.10.2019 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind împuternicirea Compartimentului Spațiu Locativ - Direcția Relații Publice, din cadrul Sectorului 4 al Municipiului București, pentru calcularea și aprobarea modificării valorii chiriilor aferente titularilor de contracte din blocurile Z.I.1, Z.I.2 și Z.I.3, situate în Șos. Vitan Bârzești nr. 20, Sector 4 23.10.2019 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: Lucrări de construire în vederea reconfigurării construcției existente parter prin desființarea parțială, supraetajare cu un nivel (etaj) și extindere pentru amenajarea unui centru de pregătire a situațiilor de urgență din învățământul preuniversitar și spații conexe (locuri de parcare autospeciale, sală de mese, bucătărie, spații technice, vestiare, spații de dormit, etc.), refacere împrejmuire și organizare de șantier, strada Perșani nr. 2 23.10.2019 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru completarea Anexei nr. 3 la Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 241/08.10.2019 privind aprobarea Organigramei, a Statului de Funcții și a Regulamentului de organizare și Funcționare ale Centrului European Cultural și de Tineret pentru UNESCO ”Nicolae Bălcescu” 23.10.2019 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 109 din 10.06.2019, privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de până la 100.000.000 lei, în vederea asigurării finanțării investițiilor publice de interes local 23.10.2019 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru completarea anexei la Hotărârea Consilliului Local Sector 4 nr. 128/10.06.2019 privind organizarea rețelei unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular, la nivelul Sectorului 4, în anul școlar 2019-2020, modificată și completată 23.10.2019 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind solicitarea Consiliului Local al Sectorului 4 către Guvernul României, de alocare a sumei în valoare de 100 milioane lei, reprezentând completarea secțiunii de funcționare 14.10.2019 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 58/18.11.2004 privind înființarea Direcției de Administrare a Piețelor Sector 4, aprobarea organigramei și statului de funcții al acesteia, cu modificările și completările ulterioare 10.10.2019 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 274/06.11.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivele de investiții de pe raza Sectorului 4 al Municipiului București, cu modificările și completările ulterioare 07.10.2019 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 al Municipiului București pentru anul 2019 07.10.2019 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru modificarea Anexei nr. 2 a Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 229/26.09.2019 privind reorganizarea Aparatului de Specialitate al Primarului Sectorului 4 al Municipiului București, aprobarea Organigramei, a Statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare ale acestuia 07.10.2019 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 148/15.07.2019 privind modul de organizare și desfășurare a licitațiilor publice pentru închirierea spațiilor comerciale libere din piețele și complexele agroalimentare aflate în administrarea Sectorului 4 al Municipiului București, cu modificările și completările ulterioare 03.10.2019 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind solicitarea acordului Consiliului General al Muncipiului București pentru împuternicirea Consiliului Local al Sectorului 4 în vederea exploatării în scopuri comerciale a rețelelor stradale aflate/date în administrare 03.10.2019 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea Organigramei, a Statului de Funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Centrului European Cultural și de Tineret pentru UNESCO ”Nicolae Bălcescu” 02.10.2019 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 107 din 10.06.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivelor de investiții de pe raza Sectorului 4 26.09.2019 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 al Municipiului București pentru anul 2019 26.09.2019 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind acordarea ajutorului de urgență pentru doamna ............................, în vederea plății integrale a chiriei lunare pentru un spațiu de locuit 26.09.2019 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 139 din data de 08.07.2019 privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin Compania Națională de Investiții ”C.N.I.” S.A., a amplasamentului din Șoseaua Olteniței nr. 9 Sectorul 4 și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții ”CONSTRUIRE CENTRU MEDICAL MULTIFUNCȚIONAL (UMF CAROL DAVILA)” 26.09.2019 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 261/02.10.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții CENTRU MEDICAL MULTIFUNCȚIONAL (UMF CAROL DAVILA) 26.09.2019 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 119/10.06.2019 pentru aprobarea actualizării principalilor indicatori tehnico-economici ai obiectivului de investiții ”Lucrări de construire Grădiniță în incinta Școlii Gimnaziale nr 190” 26.09.2019 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 137 din data de 08.07.2019 privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin Compania Națională de Investiții ”C.N.I.” S.A., a amplasamentului din Str. Sergent Nițu Vasile nr. 16 Sectorul 4 și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții ”Lucrări de construire grădiniță în incinta Școlii Gimnaziale nr 190” 26.09.2019 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 126/10.06.2019 privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de adoptare a unei hotărâri pentru aprobarea trecerii imobilelor construcții, situate în str. Aliorului nr. 6A, sector 4, București din proprietatea publică în proprietatea privată a C.G.M.B, în vederea casării și demolării acestora 23.09.2019 Descarcă
Skip to content

Acest site foloseşte cookie-uri. Prin continuarea navigării pe acest site, vă daţi consimţământul în folosirea cookie-urilor. Mai multe informaţii

Un cookie este un fișier de mici dimensiuni, în general alcătuit din litere și cifre, care este descărcat în memoria unui calculator (sau altui echipament folosit pentru navigare online - telefon mobil, tabletă, etc), atunci când utilizatorul accesează un anumit site web.Fisierele cookie sunt folosite la recunoasterea terminalului utilizatorului si prezentarea continutului intrun mod relevant, adaptat preferintelor utilizatorului. Cookie-urile nu solicita informatii cu caaracter personal pentru a putea fi utilizate si, in cele mai multe cazuri, nu identifica personal utilizatorii de internet. Cookie-urile oferă deţinătorilor de site-uri un feedback valoros asupra modului cum sunt utilizate site-urile lor de către utilizatori, astfel încât să le poată face şi mai eficiente ori mai accesibile pentru utilizatori. Permit aplicaţiilor multimedia sau de alt tip de pe alte site-uri să fie incluse (inserate/embed) în anumite pagini pentru a crea o experienţă de navigare mai valoroasă, mai utilă şi mai plăcută.

Close