Proiecte de Hotărâre

Caută după:

Denumire Data încărcării
Denumire Data încărcării Descarcă Notă/Completare
Proiect de Hotărâre privind aprobarea și însușirea raportului de evaluare al spațiilor comerciale ce urmează a fi edificate în Complexul Agroalimentar Piața Sudului în vederea încheierii contractelor de schimb 25.09.2017 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea Listei cu ordinea de prioritate pe anul 2017 pentru atribuirea de LOCUINȚE SOCIALE 25.09.2017 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind validarea unui mandat de consilier local 25.09.2017 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea și însușirea raportului de evaluare a lipsei de folosință datorată pentru spațiile comerciale aflate în proprietate privată, din Complexul Agroalimentar Piața Sudului pe perioada modernizării 25.09.2017 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local în Consiliile de administrație ale unităților de învățământ particular - învățământ general obligatoriu în unitățile de învățământ preuniversitar particular ce funcționează la nivelul Sectorului 4 25.09.2017 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru ansamblu de imobile cu funcțiunea de locuințe colective P+4E, pe terenul proprietate particulară în suprafață de 2998,00 mp, aparținând SC BERSER SA, situat în Drumul Binelui nr. F.N. lot 2, Sector 4, București 25.09.2017 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru construire imobil locuințe colective S+P+2E+3Er, pe terenul proprietate particulară în suprafață de 702,00 mp, aparținând lui POPESCU ROXANA-SIMONA, situat în strada Dealu Cucului, nr. 1-3, Sector 4, București 25.09.2017 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru construire hală depozitare P, pe terenul proprietate particulară în suprafață de 30.000,00 mp, aparținând SC ARGO-ROM PLASTCS SA, situat în Drumul Dealul Bradului nr. 211-249, Sector 4, București 25.09.2017 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru construire imobil locuințe colective P+2E+3R, pe terenul proprietate particulară în suprafață de 2.871,00 mp, aparținând lui IORDACHE VALENTIN, situat în str. Aurel Perșu nr. 91-109, lot 2, lot 1, lot 1, Sector 4, București 25.09.2017 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 54/2017 pentru asigurarea continuității serviciului public de salubrizare pe raza Sectorului 4 al Municipiului București prin încheierea contractului de delegare temporară a gestiunii serviciului de salubrizare cu S.C. Amenajarea Domeniului Public 4 S.A. în conformitate cu prevederile art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice. 25.09.2017 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru modificarea Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 8/04.07.2016 privind constituirea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al sectorului 4, modificată și completată 25.09.2017 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 164/17.07.2017 privind stabilirea salariilor de bază la nivelul Sectorului 4 25.09.2017 Descarcă
Proiect de Hotărâre și completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 240/13.09.2017 privind aprobarea cererii de finanțare ”Creșterea Performanței Energetice 1 - CPE 1” și a cheltuielilor aferente acesteia, în vederea depunerii spre finanțare și rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile prin Programul Operațional Regional 2014 - 2020. 25.09.2017 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind modificarea Hotărârea Consiliului Locale Sector 4 nr. 233/13/09.2017 privind desființarea Centrului de Îngrijire și Asistență nr. 1, cu personalitate juridică și preluarea activității acestuia de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului sector 4 și Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 234/13.09.2017 privind aprobarea Organigramei, Statutul de funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului sector 4 25.09.2017 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea Listei cu ordinea de prioritate pe anul 2017 pentru atribuirea de LOCUINȚE SOCIALE - EVACUAȚI 25.09.2017 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare ”Creșterea Perfromanței Energetice 2 - CPE” și a cheltuielilor aferente acesteia, în vederea depunerii spre finanțare și rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile prin Programul Operațional Regional 2014 - 2020 25.09.2017 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea valorii chiriei lunare a titularilor de contract din blocurile Z.I.1 și Z.I.2, Șos Vitan - Bârzești nr. 20, care au vârsta de până în 35 de ani și de peste 35 de ani din cadrul programului de locuințe pentru tineri, destinat închirierii 25.09.2017 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului Local Sector 4 în Consiliile de Administrație ale unităților de învățământ preuniversitar de stat din sectorul 4 25.09.2017 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind atribuirea în folosință, cu titlu gratuit, pe o perioadă de 5 ani, către Asociația Gândim și Acționăm în Sectorul 4 a unui spațiu situat în str. George Coșbuc nr.6-16, sector 4, aflat în administrarea Consiliului Local Sector 4 25.09.2017 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind asocierea Sectorului 4 al Municipiului București cu ARD Asociația de Dezvoltare Comunitară în Mediul Rural și SC RomActiv Business Consulting în vederea constituirii Asociației Gândim și Acționăm Local în Sectorul 4 pentru realizarea în comun a proiectului de interes public local „Strateg Plus-parteneriat pentru dezvoltare locală durabilă” 13.09.2017 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 al Municipiului București pentru anul 2017 12.09.2017 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea Organigramei, a Statului de Funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Centrului European Cultural și de Tineret pentru UNESCO „Nicolae Bălcescu” 12.09.2017 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind desființarea Centrului de Îngrijire și Asistență nr. 1, cu personalitate juridică și preluarea activității acestuia de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului sector 4 12.09.2017 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind apobarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4 12.09.2017 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 164/17.07.2017 privind stabilirea salariilor de bază la nivelul Sectorului 4, cu anexa nr. 7 12.09.2017 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind modificarea și completarea anexei la H.C.L Sector 4 nr. 91/06.04.2017 privind aprobarea numărului maxim de posturi, pe anul 2017, la nivelul Sectorului 4 12.09.2017 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind înființarea Direcției de Administrare a Unităților de Învățământ Sector 4 12.09.2017 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind revenirea garsonierelor nr. 18, 20 și 22 de la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4, din blocul F3, situat în Aleea Nehoiu nr. 2-12, sector 4 în patrimoniul Consiliului Local Sector 4 12.09.2017 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea componenței Comisiei Pentru Protecția Copilului Sector 4 a Municipiului București 12.09.2017 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind modificarea și completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 138/31.05.2017 privind aprobarea contractării unui/unor finanțări rambursabile interne în valoare de până la 137.325.270 lei, în vederea refinanțării împrumutului contractat de la Banca Comercială Română (19/28643/03.10.2005) precum și în vederea asigurării finanțării investițiilor publice de interes local 17.08.2017 Descarcă
Sari la conținut

Acest site foloseşte cookie-uri. Prin continuarea navigării pe acest site, vă daţi consimţământul în folosirea cookie-urilor. Mai multe informaţii

Un cookie este un fișier de mici dimensiuni, în general alcătuit din litere și cifre, care este descărcat în memoria unui calculator (sau altui echipament folosit pentru navigare online - telefon mobil, tabletă, etc), atunci când utilizatorul accesează un anumit site web.Fisierele cookie sunt folosite la recunoasterea terminalului utilizatorului si prezentarea continutului intrun mod relevant, adaptat preferintelor utilizatorului. Cookie-urile nu solicita informatii cu caaracter personal pentru a putea fi utilizate si, in cele mai multe cazuri, nu identifica personal utilizatorii de internet. Cookie-urile oferă deţinătorilor de site-uri un feedback valoros asupra modului cum sunt utilizate site-urile lor de către utilizatori, astfel încât să le poată face şi mai eficiente ori mai accesibile pentru utilizatori. Permit aplicaţiilor multimedia sau de alt tip de pe alte site-uri să fie incluse (inserate/embed) în anumite pagini pentru a crea o experienţă de navigare mai valoroasă, mai utilă şi mai plăcută.

Close