Proiecte de Hotărâre

Caută după:

Denumire Data încărcării
Denumire Data încărcării Descarcă Notă/Completare
Proiect de Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru extindere hală cu un corp P, pe terenul proprietate particulară în suprafaţă de 2998.00 mp, aparţinând lui Luţu Tudor, situat în Şoseaua Berceni nr. 104P, Sector 4, Bucureşti 27.09.2016 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea Caietului de sarcini, a tarifelor/preţurilor pentru serviciile operaţiuni suplimentare negociate şi a actului adiţional la contractual nr. 12669/15.03.2016 încheiat cu SC Amenajarea Domeniului Public şi Privat 4 SA, pentru activităţi de amenajare, întreţinere şi înfrumuseţare a zonelor verzi, a parcurilor şi grădinilor publice, a terenurilor de sport, a locurilor de agrement şi a locurilor de joacă din Sectorul 4 al Municipiului Bucureşti 27.09.2016 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Direcţiei Pieţe şi Gestionare Activităţi Comerciale Sector 4 27.09.2016 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea acodrului de parteneriat cu Asociaţia Iniţiativă Ecologistă Europeană, pentru susţinerea proiectului “Academia Responsabilităţi” 27.09.2016 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea reactualizării Indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii Lucrări de Extindere şi Modernizare Şcoala Gimnazială nr. 308 (pentru fosta Grădiniţă nr. 28), cu sediul în şoseaua Giurgiului nr. 247 derulat de Direcţia Învăţămând şi Tineret Sector 4 27.09.2016 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru completarea anexei la Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr.38/29.02.2016 privind organizarea reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitare de stat şi particular, la nivelul Sectorului 4, în anul şcolar 2016-2017 27.09.2016 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind responsabilităţile care revin persoanelor fizice şi juridice pentru asigurarea unui climat de ordine, curăţenie şi disciplină a parcurilor şi locurilor de joacă situate în Sectorul 4 27.09.2016 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind durata contractelor de închiriere pentru chiriaşii blocului ZI2, din Şos. Vitan-Bârzeşti nr. 20 27.09.2016 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind calculul valorii chiriei lunare din cadrul programului de locuinţe pentru tineri, în cazul titularilor de contract din blocurile Z.I.1 şi Z.I.2, Şos. Vitan – Bârzeşti nr. 20 care au vârsta de până în 35 de ani şi peste 35 de ani 27.09.2016 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind durata contractelor de închiriere pentru suprafeţele cu destinaţie de locuinţă socială ale chiriaşilor blocurilor F2 şi F3, din Aleea Nehoiu nr.2-12 Sector 4 27.09.2016 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea modelului de autorizaţie de funcţionare, condiţiile de autorizare şi metodologia de elibaerare a autorizaţiei de funcţionare, pentru pieţele de pe raza administrativ teritorială a sectorului 4 27.09.2016 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind completarea art. 9 din Anexa 1 la H.C.L.S.4 nr 35/29.02.2016 şi modificarea şi completarea art. 8 şi 9 din Anexa 2 privind la H.C.L.S.4 nr 35/29.02.2016 privind “Regulamentulu pentru elibararea/prelungirea anuală a autorizaţiei privind desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică şi Regulamentul pentru eliberarea/prelungirea anuală a autorizaţiei privind desfăsşurarea activităţilor recreative şi distractive, pe raza administrativ teritorială a Sectorului 4, precum şi aprobarea modelelor de autorizaţii şi cerere (formulare tipizate)” 27.09.2016 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea Regulamentului pentru stabilirea şi delimitarea amplasării mobilierului stradal destinat comercializării florilor pe raza Sectorului 4 al Municipiului Bucureşti 27.09.2016 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea Regulamentului pentru stabilirea şi delimitarea amplasării mobilierului stradal destinat difuzării şi comercializării presei şi cărţilor pe raza Sectorului 4 al Municipiului Bucureşti 27.09.2016 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind întreţinerea/repararea/cosmetizarea spaţiilor de desfacere prin care se distribuie presa, cărţile şi produsele de papetărie şi a chioşcurilor prin care se pun în vânzare flori şi aranjamente florale, amplasate pe domeniul public şi privat de pe raza Sectorului 4 al Municipiului Bucureşti 27.09.2016 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind împuternicirea Direcţiei Generale de Poliţie Locală Sector 4 să constate şi să sancţioneze contravenţional persoanele fizice şi juridice la care se referă materialele publicitare, afişele sau orice alt tip de material publicitar, amplasate, fără respectarea prevederilor legale, pe obiecte de mobilier urban, stâlpi sau clădiri, pe raza administrativă a Sectorului 4 27.09.2016 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind împuternicirea Direcţiei Generale de Poliţie Locala Sector 4 să efectueze operaţiunile de ridicare, transport şi depozitare a autovechiculelor care îngreunează activitatea operatorilor de salubrizare pe raza administrativă a Sectorului 4 27.09.2016 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici privind execuţia mansardării clădirii Grădiniţei nr. 30, Bd. Dimitrie Cantemir, nr. 16, Sector 4, Bucureşti 27.09.2016 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici privind Construcţie lift deplasare pe verticală a persoanelor cu dizabilităţi la Şcoala Gimnazială Speciala nr. 3, Şcoala Gimnazială Specială nr. 4 şi Şcoala Gimnazială Specială Sfântul Nicolae din Sectorul 4 Bucureşti 27.09.2016 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind alegerea consilierilor locali în cadrul Grupului de Lucru Local de la nivelul Sectorului 4 pentru persoanele aparţinând etniei rome, conform Hotărârii Guvernului României nr. 18/2015 27.09.2016 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind modificarea componenţei Comisiei Locale de Ordine Publică a Sectorului 4 şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare a acesteia 27.09.2016 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al sectorului 4 în Consiliul pentru Dezvoltare Regională în Bucureşti-Ilfov 27.09.2016 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local în Consiliul de administraţie ale unităţilor de învăţământ particular – învăţământ general obligatoriu, precum şi în Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii în unităţile de învăţământ preuniversitar particular pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii în unităţile de învăţământ preuniversitar particular ce funcţionează la nivelul Sectorului 4 27.09.2016 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind modificarea şi completarea Anexei Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 29/12.08.2016, privind numirea reprezentanţilor Consiliului Local Sector 4 în Consiliile de Administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitare din Sectorul 4 27.09.2016 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind numirea doamnei Angheloiu Gabriela – care ocupă temporar funcţia de Secretar al Sectorului 4 al Municipiului Bucureşti, în funcţia de Preşedinte al Comisiei pentru Protecţia Copilului Sector 4, până la revenirea pe post a titularului şi numirea doamnei Ungureanu Mihaela – care ocupă temporar funcţia de Director General al D.G.A.S.P.C. sector 4, în funcţia de Vicepreşedinte al Comisiei pentru Protecţia Copilului Sector 4, până la revenirea pe post a titularului 27.09.2016 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 pe anul 2016 27.09.2016 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea Regulamentului pentru stabilirea şi delimitarea amplasării mobilierului stradal destinat difuzării şi comercializării presei şi cărţilor pe raza Sectorului 4 al Municipiului Bucureşti 27.09.2016 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru Locuințe colective și birouri P+3E, pe terenul proprietate, în suprafață de 252,00mp, aparținând lui COSTEA CĂTĂLIN, situat în Str. Mircea Ciobanul nr. 7-11, Sector 4, București 11.08.2016 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi a Regulamentului de Organizare şi funcţionare ale Aparatului de Specialitate al Primarului Sector 4 Bucureşti 21.09.2016 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi a Regulamentului de Organizare şi funcţionare ale Direcţiei Generale de Poliţie Locală Sector 4 21.09.2016 Descarcă
Skip to content

Acest site foloseşte cookie-uri. Prin continuarea navigării pe acest site, vă daţi consimţământul în folosirea cookie-urilor. Mai multe informaţii

Un cookie este un fișier de mici dimensiuni, în general alcătuit din litere și cifre, care este descărcat în memoria unui calculator (sau altui echipament folosit pentru navigare online - telefon mobil, tabletă, etc), atunci când utilizatorul accesează un anumit site web.Fisierele cookie sunt folosite la recunoasterea terminalului utilizatorului si prezentarea continutului intrun mod relevant, adaptat preferintelor utilizatorului. Cookie-urile nu solicita informatii cu caaracter personal pentru a putea fi utilizate si, in cele mai multe cazuri, nu identifica personal utilizatorii de internet. Cookie-urile oferă deţinătorilor de site-uri un feedback valoros asupra modului cum sunt utilizate site-urile lor de către utilizatori, astfel încât să le poată face şi mai eficiente ori mai accesibile pentru utilizatori. Permit aplicaţiilor multimedia sau de alt tip de pe alte site-uri să fie incluse (inserate/embed) în anumite pagini pentru a crea o experienţă de navigare mai valoroasă, mai utilă şi mai plăcută.

Close