Proiecte de Hotărâre

Caută după:

Denumire Data încărcării
Denumire Data încărcării Descarcă Notă/Completare
Proiect de hotarare privind colectarea separată a deşeurilor de către persoanele fizice şi juridice din Sectorul 4, zona Alunişului şi zona Apărătorii Patriei 26.02.16 Descarcă
Proiect de hotarare pentru abrogarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 216/22.12.2015 privind prelungirea împuternicirii Direcţiei Administrare Parcuri şi Zone de Agrement Sector 4 să întreţină spaţiile verzi şi amenajările efectuate de Sectorul 4 15.02.16 Descarcă
Proiect de hotarare privind aprobarea „Regulamentului pentru eliberarea/prelungirea anuală a autorizaţiei privind desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică" 26.02.16
Proiect de hotarare privind acordarea facilităţilor fiscale, astfel cum sunt specificate in O.U.G. nr.44/2015 privind acordarea unor facilităţi 26.02.16 Descarcă
Proiect de hotarare privind aprobarea „Listei cu ordinea de prioritate pe anul 2016, pentru atribuirea de LOCUINŢE SOCIALE " pentru persoanele care au fost EVACUATE din casele retrocedate foştilor proprietari 26.02.16 Descarcă
Proiect de hotarare privind aprobarea „Listei cu ordinea de prioritate pe anul 2016 pentru locuinţele construite prin programul ANL" 26.02.16 Descarcă
Proiect de hotarare privind îndreptarea erorii materiale strecurate in Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr.26/29.01.2016 26.02.16 Descarcă
Proiect de hotarare privind stimularea participării in invăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate 26.02.16 Descarcă
Proiect de hotarare privind aprobarea „Listei cu ordinea de prioritate pe anul 2016, pentru atribuirea de LOCUINŢE SOCIALE" persoanelor care au domiciliul stabil în sectorul 4 26.02.16 Descarcă
Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (Reactualizare PUD), pentru construcţie definitivă cu funcţiunea imobil locuinfe colective S+P+3E+4E retras (parţial 5E+6E retras pe limita posterioara) 27.01.16 Descarcă
Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru constructie definitivă cu functiunca imobil locuinţe S+P+3E+4E retras, pe un teren proprietatea d-lui STOICAN RADU, în suprafată de 546,0mp., situat în str. IONESCU FLOREA nr. 32 27.01.16 Descarcă
Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru constructie definitivă cu funcţiunea locuinţă S+P+1E (parţial retras) cu inălţimea la cornişă egală cu distanţa la clădirea vecină, pe un teren proprietatea, d-nei KEITĂ ILEANA 27.01.16 Descarcă
Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru construcţie definitivă cu funcţiunea locuinţe colective S+P+1E şi parţial S+P+4E, pe un teren proprietatea, d-lui NEDELCU NICOLAE-ION, in suprafaţă de 980,00mp 27.01.16 Descarcă
Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru construcţie definitivă cu funcţiunea locuinţă S+P+1E, pe un teren proprietatea, d-lui DINU ADRIAN, în suprafaţă de 137,00mp., situat în str. VESTITORULUI, nr. 3, sector 4 27.01.16 Descarcă
Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru construcţie definitivă cu funcţiunea locuinţe coJecth:e S+P+7E, pe un teren proprietatea d-nei Ciochină Daniela, în suprafaţă de 333,25mp., situat în str. Grădiştea nr. 4 27.01.16 Descarcă
Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construcţie definitivă cu funcţiunea ansamblu imobile locuinţe colective S+P+4E, pe un teren proprietatea domnului Neacşu Cezar Gabriel, în suprafaţă de 1872,0 mp 27.01.16 Descarcă
Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru construcţie definitivă cu funcţiunea locuinţă P+1E+M, pe un teren proprietatea, d-lui TRUŞCĂ BUCUR, în suprafaţă de 216,00mp., situat în str.Brădetului nr.6A, sector 4 27.01.16 Descarcă
Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru construcţie definitivă cu funcţiunea spaţiu comercial Parter + etaj parţial ( reglementare edificată în baza unui PUZ aprobat), pe un teren proprietatea SC BERSER SA 27.01.16 Descarcă
Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru construcţie definitivă cu funcţiunea locuinte colective S+P+4E+5E, pe un teren proprietatea d-lui ALECU GABRIEL LEONARD, în suprafaţă de 1110,00mp., situat în Str.Vuietului nr.1 27.01.16 Descarcă
Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (Reactualizare PUD), pentru construcţie definitivă cu funcţiunea locuinţe colective P+1E+2E retras, pe un teren proprietatea d-lui Drilea Costel, în suprafaţă de 511,00mp 27.01.16 Descarcă
Proiect de hotarare privind numirea unor reprezentanti ai Consiliului Local al Sectorului 4 in Adunarea Generala a Actionarilor de la S.C. Amenajarea Domeniului Public şi Privat 4 S.A. 27.01.16 Descarcă
Proiect de hotarare privind îndreptarea erorii materiale strecurate în Hotărârile Consiliului Local Sector 4, nr. 95, nr. 96 şi nr. 97 din data de 23.04.2015 27.01.16 Descarcă
Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construcţie definitivă cu funcţiunea acces din exterior, apartament proprietatea d-lui NIŢU CRISTIAN, în suprafaţă de 50,44mp., situat în Şos.Berceni nr.23, bl.35 27.01.16 Descarcă
Proiect de hotarare privind scutirea în procent de 100 % de la plata impozitului pe clădiri şi terenuri în conformitate cu prevederile art. 456 alin.2 lit. a,b, c, d, e,f, g, i, j, k, m şi r şi art. 464 alin. 2 a, b, c, d, e, g, h, i, j şi r 27.01.16 Descarcă
Proiect de hotarare privind omagierea venerabililor cetateni si cetatene care locuiesc pe teritoriul Sectorului 4 si sarbatoresc peste 100 de ani de viata 15.12.15 Descarcă
Proiect de hotarare pentru derularea proiectului „lngrijlri medico-sociale complexe pentru persoane in vârsta şi/sau cu handicap, dependente si partial dependente din sectorul 4" 15.12.15 Descarcă
Proiect de hotarare privind prelungirea valabilităţii duratei contractelor de închiriere, având ca obiect închirierea spaţiilor comerciale situate în pieţele din sectorul 4 al municipiului Bucureşti 15.12.15 Descarcă
Proiect de hotarare privind continuarea proiectului „SI EU MERIT O SANSA!" si alocarea de fonduri conform bugetului anexat acestui proiect 15.12.15
Proiect de hotarare privind aprobarea listei persoanelor fizice care au obţinut calitatea de administrator imobile - ATESTAT în urma susţinerii examenului de atestare din luna OCTOMBRIE 2015, în baza Legii nr. 230/2007 şi H.G. nr. 1588/2007 25.01.16 Descarcă
Proiect de hotarare privind luarea in administrarea Consiliului Local al Sectorului 4 a terenurilor - curţi (terenuri de sport, terenuri de joacă, alei, şi spaţii verzi) 25.01.16 Descarcă
Skip to content

Acest site foloseşte cookie-uri. Prin continuarea navigării pe acest site, vă daţi consimţământul în folosirea cookie-urilor. Mai multe informaţii

Un cookie este un fișier de mici dimensiuni, în general alcătuit din litere și cifre, care este descărcat în memoria unui calculator (sau altui echipament folosit pentru navigare online - telefon mobil, tabletă, etc), atunci când utilizatorul accesează un anumit site web.Fisierele cookie sunt folosite la recunoasterea terminalului utilizatorului si prezentarea continutului intrun mod relevant, adaptat preferintelor utilizatorului. Cookie-urile nu solicita informatii cu caaracter personal pentru a putea fi utilizate si, in cele mai multe cazuri, nu identifica personal utilizatorii de internet. Cookie-urile oferă deţinătorilor de site-uri un feedback valoros asupra modului cum sunt utilizate site-urile lor de către utilizatori, astfel încât să le poată face şi mai eficiente ori mai accesibile pentru utilizatori. Permit aplicaţiilor multimedia sau de alt tip de pe alte site-uri să fie incluse (inserate/embed) în anumite pagini pentru a crea o experienţă de navigare mai valoroasă, mai utilă şi mai plăcută.

Close