Proiecte de Hotărâre

Caută după:

Denumire Data încărcării
Denumire Data încărcării Descarcă Notă/Completare
Proiect de Hotarare privind aprobarea, "Listei cu ordinea de prioritate pe anul 2015 pentru locuinţele construite prin programul ANL" 23.04.15 Descarcă
Proiect de Hotarare privind stabilirea taxei de eliberare a atestatelor de producător 11.05.15 Descarcă
Proiect de Hotarare privind restructurarea creditului nr.86/04.12.2009 contractat la Banca Comerciala Romana in valoare de 100.000.000 lei 22.05.15 Descarcă
Proiect de Hotarare privind modificarea Regulamentelor de functionare ale pietelor din Sectorul 4, aflate in directa administrare a Directiei Piete si Gestionare Activitati Comerciale Sector 4 20.05.15
Proiect de Hotarare privind schimbarea denumirii Poliţiei Locale Sector 4 în Direcţia Generală de Poliţie Locală Sector 4 şi aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale acesteia 20.05.15 Descarcă
Proiect de Hotarare privind acordarea normei de hrană personalului Poliţiei Locale Sector 4 18.05.15 Descarcă
Proiect de Hotarare privind regimul veniturilor provenind din contractele de asociere in participatiune, in care este parte Directia Piete si Gestionare Activitati Comerciale Sector 4 20.05.15 Descarcă
Proiect de hotarare privind stabilirea procedurii de intocmire a dosarelor si a metodologiei de aprobare a scutirii de la plata taxei de reabilitare termica a proprietarilor ce se incadreaza in prevederile art. 14, alin. 8, din OUG 18/2009 25.05.15
Proiect de Hotarare privind aprobarea planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul Direcţiei Generale de Impozite şi Taxe Locale Sector 4 18.05.15 Descarcă
Proiect de Hotarare privind atribuirea in folo sinta gratuita a două spaţii în suprafaţă de 54,90 mp, respectiv 59,49 mp, Direcţi ei Generale de Evi denţă a Persoanelor Sector 4 23.03.15 Descarcă
Proiect de Hotarare privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 43/26.02.2015 pentru completarea Hotărârilor Consiliului Local Sector 4 nr. 27/27.09.2012 şi 25/28.02.2013 17.04.15 Descarcă
Proiect de Hotarare privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 pe anul 2015 24.03.15 Descarcă
Proiect de Hotarare privind aprobarea numirii temporare a d-nei medic pediatru Dragomir Filoftcia Catcla în cadrul Comisiei pentru Protecţia Copilului Sector 4 17.04.15 Descarcă
Proiect de Hotarare privind aprobarea costului mediu lunar de intretinere pentru copii beneficiari ai serviciilor oferite de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 4, pe anul 2015 17.04.15 Descarcă
Proiect de Hotarare pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr.19/29.01.2015 privind transferul "Centrului de intruniri si relaxare pentru persoane varstnice Covasna" 17.04.15 Descarcă
Proiect de Hotarare pentru continuarea derulării proiectului "lngrijiri medico-sociale complexe pentru persoane în vârsta şi/sau cu handicap, dependente si partial dependente din sectorul 4" 17.04.15 Descarcă
Proiect de Hotarare privind aprobarea Metodologiei de acordare a gratuitatii transportului urban cu metroul si cu mijloace de transport in comun, de suprafata (R.A.T.B.) 17.04.15 Descarcă
Proiect de Hotarare privind aprobarea planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul Poliţiei Locale Sector 4 pentru anul 2015 17.04.15 Descarcă
Proiect de Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construcţie definitivă cu funcţiunea imobil birouri S+P+2E+M, pe un teren proprietatea d-lui DRilEA COSTEl MIHAI 17.04.15 Descarcă
Proiect de Hotarare privind aprobarea numarului maxim de posturi, pe anul 2015, la nivelul Sectorului 4 17.04.15 Descarcă
Proiect de Hotarare privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Aparatului de Specialitate al Primarului Sectorului 4 al Municipiului Bucureşti 17.04.15 Descarcă
Proiect de Hotarare privind aderarea Sectorului 4 al Municipiului Bucuresti la Asociatia Clusterului in Inginerie Electrica 20.04.15 Descarcă
Proiect de Hotarare privind aprobarea listei persoanelor fizice care au obţinut calitatea de administrator imobile - ATESTAT în urma susţinerii examenului de atestare din luna APRILIE 2015 22.04.15 Descarcă
Proiect de Hotarare privind prelungirea anuala a contractelor de inchiriere pentru suprafeţe cu destinaţie de locuinţă pentru tineri realizate prin programul ANL 21.04.15 Descarcă
Proiect de Hotarare privind organizarea reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular, la nivelul Sectorului 4, în anul şcolar 2015-2016 20.02.15 Descarcă
Proiect de Hotarare privind acordarea scutirii de la plata impozitului pe clădiri pentru Societatea Handicapatilor Locomotor din Romania 20.02.15 Descarcă
Proiect de Hotarare pentru abrogarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 9/2015 privind transmiterea în administrare a terenului în care îşi desfăsoara activitatea "Institutul National de Neurologie şi Boli Neurovasculare" 20.02.15 Descarcă
Proiect de Hotarare privind scutirea de la plata impozitului pe clădiri şi terenuri a persoanelor fizice care beneficiază de ajutor social în procent de 100% şi reducerea cu 50% a impozitului pe clădiri şi terenuri pentru persoanele care au venituri luna 20.02.15 Descarcă
Proiect de Hotarare privind incheierea unui protocol de colaborare, pe linia furnizarii de date din Registrul national de evidenta a peroanelor 20.02.15 Descarcă
Proiect de Hotarare privind acordarea scutirii de la plata impozitului pe clădiri pentru Asociaţia Ateliere Protejate 20.02.15 Descarcă
Skip to content

Acest site foloseşte cookie-uri. Prin continuarea navigării pe acest site, vă daţi consimţământul în folosirea cookie-urilor. Mai multe informaţii

Un cookie este un fișier de mici dimensiuni, în general alcătuit din litere și cifre, care este descărcat în memoria unui calculator (sau altui echipament folosit pentru navigare online - telefon mobil, tabletă, etc), atunci când utilizatorul accesează un anumit site web.Fisierele cookie sunt folosite la recunoasterea terminalului utilizatorului si prezentarea continutului intrun mod relevant, adaptat preferintelor utilizatorului. Cookie-urile nu solicita informatii cu caaracter personal pentru a putea fi utilizate si, in cele mai multe cazuri, nu identifica personal utilizatorii de internet. Cookie-urile oferă deţinătorilor de site-uri un feedback valoros asupra modului cum sunt utilizate site-urile lor de către utilizatori, astfel încât să le poată face şi mai eficiente ori mai accesibile pentru utilizatori. Permit aplicaţiilor multimedia sau de alt tip de pe alte site-uri să fie incluse (inserate/embed) în anumite pagini pentru a crea o experienţă de navigare mai valoroasă, mai utilă şi mai plăcută.

Close