Proiecte de Hotărâre

Caută după:

Denumire Data încărcării
Denumire Data încărcării Descarcă Notă/Completare
Proiect de Hotărâre pentru modificarea și completarea anexei la Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 378/28.12.2017, privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții de pe raza Sectorului 4, modificată și completată 20.09.2018 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind încetarea de drept a unui mandat de consilier local 20.09.2018 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind încetarea de drept a unui mandat de consilier local 20.09.2018 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici, în conformitate cu documentația tehnico - economică, pentru 23 de obiective de investiții de pe raza sectorului 4 19.09.2018 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici aferenți obiectivului de investiții ”Modernizare, recompartimentări interioare în vederea obținerii autorizației de securitate la incendiu pentru Piața Progresul 19.09.2018 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind revenirea în administrarea Consiliului Local Sector 4 din administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4 a Centrului de Incluziune Socială din șos. Berceni nr 12A, realizat în cadrul Proiectului – contract PODSRU 96/6.2/S/62982 18.09.2018 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind transmiterea din administrarea Consiliului Local Sector 4 în administrarea Direcției de Administrare a Unităților de Învățământ Sector 4, a celor două Centre de Incluziune Socială situate în șos. Berceni nr 12A, sector 4 18.09.2018 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru modificarea Hotărârea Consiliului Local nr. 126/21.05.2018, privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici- faza Proiect Tehnic- pentru obiective de investiții de pe raza Sectorului 4 18.09.2018 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru modificarea HCLS4 nr.289/24.10.2017 privind aprobarea cererii de finanțare „Creșterea Performanței Energetice pentru blocurile de locuințe din Sectorul 4 al Municipiului București – CPE 5” și a cheltuielilor aferente acesteia, în vederea depunerii spre finanțate și rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile prin Programul Operațional Regional 2014-2020 18.09.2018 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 139/30.05.2018 18.09.2018 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru cele 10 componente din cererea de finanțare „Creșterea Performanței Energetice pentru blocurile de locuințe din Sectorul 4 al Municipiului București – CPE 5” 18.09.2018 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici, la finalizarea lucrărilor, pentru blocurile de locuințe care fac parte din „Programul multianual privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe din sectorul 4 al Municipiului București în perioada 2014-2030”, aferente contractului subsecvent nr. 1 la acordul-cadru nr. 38870/15.10.2015 17.09.2018 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind constatarea și aprobarea suprafețelor unităților de învățământ preuniversitar și special de stat de pe raza sectorului 4, referitor la imobilele teren și clădiri 17.09.2018 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 89/26.04.2018 privind organizarea rețelei unităților de învătământ preuniversitar de stat și particular, la nivelul Sectorului 4, în anul școlar 2018-2019 17.09.2018 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea participării Sectorului 4 al Municipiului București prin intermediul Aparatului de Specialitate al Primarului la Apelul de propuneri de proiecte lansat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă, CEREREA DE PROIECTE CP10/2018-”Fundamentarea deciziilor, planificare strategică și măsuri de simplificare pentru cetățeni la nivelul administației publice locale din regiunea mai dezvoltată” 17.09.2018 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru aprobarea cheltuielilor proiectului cu titlul „Îmbunătățirea infrastructurii educaționale pentru Școala Gimnazială nr. 190, str. Nitu Vasile nr. 16”, în vederea rambursării cheltuielilor eligibile prin Programul Operațional Regional 2014-2020 17.09.2018 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru aprobarea cheltuielilor proiectului „Îmbunătățirea infrastructurii educaționale pentru Colegiul Tehnic Miron Nicolescu din bd. Metalurgiei nr. 89”, în vederea rambursării cheltuielilor eligibile prin Programul Operațional Regional 2014-2020 17.09.2018 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, în conformitate cu documentația tehnico-economică, pentru obiectivul de investiții ”Reabilitare și conversie funcțională clădire existentă - funcțiune propusă Grădiniță Șos. Giurgiului nr. 86” 17.09.2018 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru modificarea HCLS4 nr. 245/29.09.2017 privind aprobarea cererii de finanțare ”Creșterea Performanței Energetice pentru blocurile de locuințe din Sectorul 4 al Municipiului București - CPE 4” și a cheltuielilor aferente acesteia, în vederea depunerii spre finanțare și rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile prin Programul Operațional Regional 2014 - 2020 17.09.2018 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici după semnarea contractelor de execuție aferenți unui număr de 18 obiective finanțate prin Programul Național de Dezvoltare Locală 2017-2020 17.09.2018 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea cofinanțării pentru un număr de 18 obiective finanțate prin Programului Național de Dezvoltare Locală 2017-2020 17.09.2018 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al Sectorului 4, pe o perioadă de 3 luni, respectiv 01.10.2018 - 31.12.2018 17.09.2018 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 al Municipiului București pentru anul 2018 30.08.2018 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind modificarea și completarea anexei nr. 6 a Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 366/22.12.2017 privind stabilirea salariilor de bază la nivelul Sectorului 4 al Municipiului București 29.08.2018 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea regulamentului de salarizare a personalului din proiectele finanțate din fonduri europene nerambursabile, derulate prin Aparatul de Specialitate al Primarului Sectorului 4 al Municipiului Bucuresti 29.08.2018 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind modificarea și completarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 4 nr.75/2017, privind metodologia de atribuire a locurilor de parcare rezidențiale, pe raza sectorului 4 al Municipiului București 29.08.2018 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind trecerea temporară a Pieței Progresul din administrarea Direcției Piețe și Gestionare Activități Comerciale Sector 4 în administrarea Consiliului Local al Sectorului 4 28.08.2018 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de până la 268.034.074,41 lei în vederea asigurării prefinanțării și/sau cofinanțării proiectelor care beneficiază de finanțare nerambursabilă de la Uniunea Europeană prin Programul Operațional Regional 2014-2020 28.08.2018 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru aprobarea regulamentului cadru privind regimul finanțărilor nerambursabile din fondurile bugetului local al sectorului 4 alocate pentru activități nonprofit potrivit Legii nr. 350/2005 27.08.2018 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București în vederea asocierii Sectorului 4 al Municipiului București cu Spitalul Clinic de Urgență „Bagdasar-Arseni” pentru finanțarea și realizarea în comun a lucrărilor de interes public local „Amenajare parcare Bagdasar-Arseni” 27.08.2018 Descarcă
Skip to content

Acest site foloseşte cookie-uri. Prin continuarea navigării pe acest site, vă daţi consimţământul în folosirea cookie-urilor. Mai multe informaţii

Un cookie este un fișier de mici dimensiuni, în general alcătuit din litere și cifre, care este descărcat în memoria unui calculator (sau altui echipament folosit pentru navigare online - telefon mobil, tabletă, etc), atunci când utilizatorul accesează un anumit site web.Fisierele cookie sunt folosite la recunoasterea terminalului utilizatorului si prezentarea continutului intrun mod relevant, adaptat preferintelor utilizatorului. Cookie-urile nu solicita informatii cu caaracter personal pentru a putea fi utilizate si, in cele mai multe cazuri, nu identifica personal utilizatorii de internet. Cookie-urile oferă deţinătorilor de site-uri un feedback valoros asupra modului cum sunt utilizate site-urile lor de către utilizatori, astfel încât să le poată face şi mai eficiente ori mai accesibile pentru utilizatori. Permit aplicaţiilor multimedia sau de alt tip de pe alte site-uri să fie incluse (inserate/embed) în anumite pagini pentru a crea o experienţă de navigare mai valoroasă, mai utilă şi mai plăcută.

Close