Proiecte de Hotărâre

Caută după:

Denumire Data încărcării
Denumire Data încărcării Descarcă Notă/Completare
Proiect de Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru Regenerarea spațiilor publice existente prin modernizarea sistemului rutier, spațiului pietonal, platformelor și locurilor de parcare existente, spațiilor verzi și a platformelor de gunoi, modernizarea iluminatului public de tip smart, supraveghere video și sistem wi-fi, pe străzi din Zonele: 1 și 5 25.09.2023 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea asocierii dintre Sectorul 4 al Municipiului București și Consiliul Județean Giurgiu în vederea finanțării și realizării în comun a proiectului de utilitate publică ce vizează edificarea și operaționalizarea unui aeroport internațional în județul Giurgiu și solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București 25.09.2023 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind alocarea sumei de 16.236 lei reprezentând diferența dintre suma solicitată de furnizorul de servicii sociale și standardul de cost pentru serviciile de tip rezidențial destinate copiilor cu dizabilități pentru copilul............., sumă necesară pentru acoperirea costurilor până la data de 31.12.2023 22.09.2023 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 356/21.12.2022 privind aprobarea componenței nominale a Comisiei pentru Protecția Copilului Sector 4 București cu modificările ulterioare 22.09.2023 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 170 din 21.12.2020 privind aprobarea contractării de către Direcția Mobilitate Urbană Sector 4 a unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de până la 200.000.000 lei, în vederea finanțării și/sau cofinanțării proiectelor de investiții publice de interes local 20.09.2023 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 290/07.11.2022 privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de până la 215.383.073 lei, cu modificările și completările ulterioare 20.09.2023 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea încheierii Memorandumului regăsit în Anexa prin care Direcția Mobilitate Urbană Sector 4 preia de la Sectorul 4 al Municipiului București o serie de proiecte de investiții care se circumscriu atribuțiilor acestei instituții publice 20.09.2023 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 al Municipiului București pentru anul 2023 20.09.2023 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru Amenajare terenuri de sport în unitățile de învățământ de pe raza Sectorului 4 20.09.2023 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind desfășurarea de activități de comercializare a produselor și serviciilor de piață pe teritoriul administrativ al Sectorului 4 al Municipiului București, procedurii și metodologiei de eliberare a Acordului și a Avizului orar de funcționare 20.09.2023 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru: DESFIINȚARE PARȚIALĂ CORPURI C1 ȘI C2, SCHIMBARE DE DESTINAȚIE CORP C2 DIN ANEXA ÎN LOCUINȚĂ. CONSOLIDARE, RECOMPARTIMENTARE, EXTINDERE ȘI SUPRAETAJARE CORPURI CI ȘI C2 REZULTÂND UN IMOBIL CU DESTINAȚIA LOCUINȚĂ UNIFAMILIALĂ CU REGIM DE ÎNĂLȚIME P+1E+E2R, pe un teren în suprafață de 404 mp, privind imobilul situat pe str. Penelului nr. 16, Sectorul 4, Municipiul București 20.09.2023 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru Regenerarea spațiilor publice existente prin modernizarea sistemului rutier, spațiului pietonal, platformelor și locurilor de parcare existente, spațiilor verzi și a platformelor de gunoi, modernizarea iluminatului public de tip smart, supraveghere video și sistem wi-fi, pe străzi din Zonele: 4, 5, 6 și 7 20.09.2023 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 23/01.02.2023 privind organizarea rețelei unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular, la nivelul Sectorului 4, în anul școlar 2023-2024, cu modificările și completările ulterioare 20.09.2023 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru aprobarea depunerii cererii de finanțare „Extinderea rețelei de metrou Magistrala 4 de metrou, Secțiunea Gara de Nord - Gara Progresul”, a indicatorilor tehnico economici și a cheltuielilor aferente acesteia în cadrul apelului de proiecte lansat prin Programul Transport 2021-2027 - Dezvoltarea mobilității sustenabile în nodurile urbane - Infrastructura de metrou - Proiecte de infrastructură 20.09.2023 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea garantării de către Sectorul 4 al Municipiului București a finanțării rambursabile interne în valoare totală de 38.500.000 lei ce va fi contractată de către Societatea TOTUL VERDE SA 30.08.2023 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind ratificarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: „CONSTRUIRE CLĂDIRE DE BIROURI CU REGIM DE ÎNĂLȚIME: Ds+P+2E+E3R, AMENAJARE INCINTĂ, ÎMPREJMUIRE TEREN ȘI BRANȘAMENTE LA UTILITĂȚI, STR. DRUMUL BINELUI, NR. FN - LOT 1 ȘI 2, SECTOR 4, BUCUREȘTI” 30.08.2023 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 67/26.05.2021 prvind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Sector 4 în adunarea Generală a Acționarilor societății Totul Verde. S.A., modificată 29.08.2023 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 356/21.12.2022 privind aprobarea componenței nominale a Comisiei pentru Protecția Copilului Sector 4 București 29.08.2023 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru Regenerarea spațiilor publice existente prin modernizarea sistemului rutier, spațiului pietonal, platformelor și locurilor de parcare existente, spațiilor verzi și a platformelor de gunoi, modernizarea iluminatului public de tip smart, supraveghere video și sistem wi-fi – pe străzi din Zona 3 29.08.2023 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind participarea Sectorului 4 al Municipiului București la sesiunea de finanțare 2023 din cadrul „Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic” pentru proiectul: „Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic în Sectorul 4 al Municipiului București” 24.08.2023 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea valorică a obiectivului de investiții: „Dotare cu mobilier pentru trei unități de învățământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 4” 24.08.2023 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 al Municipiului București pentru anul 2023 24.08.2023 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: „Lucrări de consolidare și mansardare Liceul Tehnologic de Metrologie Traian Vuia” 24.08.2023 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru Regenerarea spațiilor publice prin modernizarea sistemului rutier, spațiului pietonal, platformelor și locurilor de parcare existente, spațiilor verzi și a platformelor de gunoi, modernizarea iluminatului public de tip smart, supraveghere video și sistem wi-fi - Sistem de Pereți Verzi 24.08.2023 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru Regenerarea spațiilor publice existente prin modernizarea sistemului rutier, spațiului pietonal, platformelor și locurilor de parcare existente, spațiilor verzi și a platformelor de gunoi, modernizarea iluminatului public de tip smart, supraveghere video și sistem wi-fi. - pe strāzi 24.08.2023 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru: CONSTRUIRE LOCUINȚĂ INDIVIDUALĂ CU REGIM DE ÎNĂLȚIME PARTER, pe un teren în suprafață de 1086 mp (din acte) și 1074 mp (măsurată), privind imobilul situat pe str. CAPORAL GRIGORE MARIN nr. 42A, Sectorul 4, Municipiul București 24.08.2023 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru: CONSOLIDARE CONSTRUCȚII EXISTENTE C1 ȘI C2, REMODELARE INTERIOARĂ, EXTERIOARĂ, SUPRAETAJARE ȘI EXTINDERE CONSTRUCȚIE EXISTENTĂ C1, REZULTÂND O LOCUINȚĂ INDIVIDUALĂ CU REGIM FINAL DE ÎNĂLTIME P+1E, pe un teren în suprafață de 273 mp (acte) și 277 mp (măsurată), privind imobilul situat pe str. LUMINIȘULUI nr. 9, Sectorul 4, Municipiul București 24.08.2023 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru: CONSTRUIRE LOCUINȚĂ UNIFAMILIALĂ Sp+P+1E+M, pe un teren în suprafață de 223 mp, privind imobilul situat pe intr: DIGULUI nr. 16, Sectorul 4, Municipiul București 24.08.2023 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru: CONSOLIDARE, EXTINDERE ȘI SUPRAETAJARE IMOBIL EXISTENT REZULTÂND O LOCUINȚĂ INDIVIDUALĂ CU REGIM DE ÎNĂLȚIME P+2E, pe un teren în suprafață de 150 mp (din acte) și 147 mp (măsurată), privind imobilul situat pe intr. BERCENI nr. 1, Sectorul 4, Municipiul București 24.08.2023 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru modificarea Anexelor la Hotărârile Consiliului Local Sector 4 nr. 5/08.02.2021 și nr. 10/08.02.2021, cu modificările și completările ulterioare 24.08.2023 Descarcă
Skip to content

Acest site foloseşte cookie-uri. Prin continuarea navigării pe acest site, vă daţi consimţământul în folosirea cookie-urilor. Mai multe informaţii

Un cookie este un fișier de mici dimensiuni, în general alcătuit din litere și cifre, care este descărcat în memoria unui calculator (sau altui echipament folosit pentru navigare online - telefon mobil, tabletă, etc), atunci când utilizatorul accesează un anumit site web.Fisierele cookie sunt folosite la recunoasterea terminalului utilizatorului si prezentarea continutului intrun mod relevant, adaptat preferintelor utilizatorului. Cookie-urile nu solicita informatii cu caaracter personal pentru a putea fi utilizate si, in cele mai multe cazuri, nu identifica personal utilizatorii de internet. Cookie-urile oferă deţinătorilor de site-uri un feedback valoros asupra modului cum sunt utilizate site-urile lor de către utilizatori, astfel încât să le poată face şi mai eficiente ori mai accesibile pentru utilizatori. Permit aplicaţiilor multimedia sau de alt tip de pe alte site-uri să fie incluse (inserate/embed) în anumite pagini pentru a crea o experienţă de navigare mai valoroasă, mai utilă şi mai plăcută.

Close