Proiecte de Hotărâre

Caută după:

Denumire Data încărcării
Denumire Data încărcării Descarcă Notă/Completare
Proiect de Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a bugetului aferent proiectului cu titlul ”Renovarea Energetică Moderată pentru blocul G4, Șoseaua Olteniței, nr. 61 din Sectorul 4 al Municipiului București” și depunerea cererii de finanțare în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/1/A.3.1/1 03.05.2022 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 171 din 21.12.2020 privind aprobarea contractării și garantării unei/unor finanțări rambursabile externe în baza garanțiilor proprii, în valoare de până la 23.300.000 euro, în vederea finanțării și/sau cofinanțării proiectelor de investiții publice de interes local, inclusiv a celor ce beneficiază de fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană, cu modificările și completările ulterioare 03.05.2022 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 36/03.03.2022 27.04.2022 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind relocarea și schimbarea amplasamentului Centrului Multicultural din Parcul Tudor Arghezi pe amplasamentul imobilului ”Hală de activități pentru sezonul rece” din Parcul Orășelul Copiilor 27.04.2022 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind solicitarea Consiliului General al Municipiului București de emitere a unei hotărâri pentru aprobarea declanșării procedurii de expropriere pentru imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică ”Regenerarea spațiilor publice din zona cuprinsă între str. Mitropolit Dosoftei și str. Șura Mare (Piața Eroii Revoluției) prin modernizarea sistemului rutier, modernizarea platformelor și a locurilor de parcare existente, a spațiului pietonal, modernizarea spațiilor verzi și a iluminatului public (de tip smart)” 27.04.2022 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 4 de a hotărî cu privire la asocierea dintre Sectorul 4 al Municipiului București, Primăria Municipiului București, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București – Ilfov (TPBI), Primăria Sectorului 1, Primăria Sectorului 2, Primăria Sectorului 3, Primăria Sectorului 5 și Primăria Sectorului 6, pentru realizarea proiectului ”Modernizarea și extinderea sistemului de semaforizare inteligentă (Managementul Traficului București – Ilfov) și prioritizarea vehiculelor de transport public, în vederea creșterii siguranței rutiere, fluidizării traficului și reducerii poluării” 27.04.2022 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind modificarea și completarea statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru gestionarea integrată a deșeurilor municipale din Municipiul București 27.04.2022 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind transmiterea unei solicitări către Consiliul General al Municipiului București de adoptare a unei hotărâri pentru aprobarea trecerii imobilelor construcții situate în Șos. Berceni nr. 38A din Sectorul 4, din proprietatea publică în proprietatea privată a Municipiului București, în vederea casării și demolării acestora, schimbarea destinației imobilului teren în imobil cu destinația de învățământ pentru Școala Gimnazială General ”Eremia Grigorescu”, în scopul edificării unor construcții cu funcțiuni educaționale, sportive și culturale 27.04.2022 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru ratificarea Memorandului încheiat între Sectorul 4 al Municipiului București și Direcția Mobilitate Urbană Sector 4 la data de 28.03.2022 21.04.2022 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 205/30.12.2021 privind aprobara Metodologiei de gestionare a locurilor de parcare aflate pe domeniul public sau privat al Municipiului București de pe raza Sectorului 4, precum și de aplicare a unor sancțiuni contravenționale și/sau măsuri tehnico-administrative în ceea ce privește ocuparea fără drept a domeniului public sau privat al Municipiului București de pe raza Sectorului 4 cu autovehicule de orie tip 21.04.2022 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 68 din 26.05.2021 privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de până la 210.000.000 lei, cu modificările și completările ulterioare 21.04.2022 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 al Municipiului București pentru anul 2022 21.04.2022 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea valorii chiriilor nominale lunare, pentru anul 2022, aferente locuințelor construite pentru tineri, prin programul A.N.L., situate în bl. Z.I.1, bl. Z.1.2 și bl. Z.I.3 din Șoseaua Vitan Bârzești nr. 20 21.04.2022 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind solicitarea acordului Conciliului General al Municipiului București pentru împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 4 de a hotărî cu privire la asocierea Sectorului 4 al Municipiului București cu Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București pentru Spitalul de Boli Cronice Sf. Luca, în vederea finanțării și realizării în comun de investiții în scopul dezvoltării infrastructurii sanitare din Sectorul 4 21.04.2022 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind solicitarea acordului Conciliului General al Municipiului București pentru împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 4 de a hotărî cu privire la instituirea unor taxe speciale pentru asigurarea serviciilor publice locale de oficiere a căsătoriilor în alte spații decât cele prevăzute cu această destinație și pentru operațiuni fiscale 21.04.2022 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea Regulamentelor pentru stabilirea și delimitarea amplasamentelor panourilor publicitare, mobilierului stradal destinat comercializării presei, florilor și al altor produse, pe raza administrativ teritorială a Sectorului 4 al Municipiului București 21.04.2022 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al Sectorului 4 pe o perioadă de 3 luni, respectiv 01.05.2022 – 31.07.2022 21.04.2022 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 155/26.10.2021, privind aprobarea componenței Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap din Sectorul 4 21.04.2022 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar Spitalului Clinic de Urgență ”Bagdasar-Arseni” din București, în vederea realizării documentației tehnico-economice pentru realizarea unui Centru Integrat de Diagnostic și Tratament al Patologiilor Complexe Cardio-Cerebrale, cu scopul obținerii finanțării în cadrul Planului național de relansare și reziliență a României 30.03.2022 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare cu titlul ”Renovarea Energetică Moderată a clădirilor rezidențiale multifamiliale pentru comunități expuse riscului de sărăcie și excluziune socială din Sectorul 4 al Municipiului București – REM ZUM 4” în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/1/A.2/1 și valoarea maximă eligibilă a proiectului 30.03.2022 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare cu titlul ”Renovarea Energetică Moderată a clădirilor rezidențiale multifamiliale pentru comunități expuse riscului de sărăcie și excluziune socială din Sectorul 4 al Municipiului București – REM ZUM 3” în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/1/A.2/1 și valoarea maximă eligibilă a proiectului 30.03.2022 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare cu titlul ”Renovarea Energetică Moderată a clădirilor rezidențiale multifamiliale pentru comunități expuse riscului de sărăcie și excluziune socială din Sectorul 4 al Municipiului București – REM ZUM 2” în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/1/A.2/1 și valoarea maximă eligibilă a proiectului 30.03.2022 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare cu titlul ”Renovarea Energetică Moderată a clădirilor rezidențiale multifamiliale pentru comunități expuse riscului de sărăcie și excluziune socială din Sectorul 4 al Municipiului București – REM ZUM” în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/1/A.2/1 și valoarea maximă eligibilă a proiectului 30.03.2022 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a bugetului aferent proiectului cu titlul ”Renovarea Energetică Moderată a clădirilor rezidențiale multifamiliale din Sectorul 4 al Municipiului București” și depunerea cererii de finanțare în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/1/A.3.1/1 30.03.2022 Descarcă
Proiect de Hotărâre prvind aprobarea măsurilor ca urmare a Directivei Europene 2008/50/CE privind ”Calitatea aerului înconjurător și un aer mai curat pentru Europa”, ce pot fi implementate prin procedura de autorizare a construcțiilor la nivelul Sectorului 4 al Municipiului București 30.03.2022 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea depunerii cererii de finanțare cu titlul ”Renovarea Energetică Moderată pentru Școala Gimnazială Specială nr. 4, Str. Caporal Grigore Marin, nr. 42-44” în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1 și valoarea maximă eligibilă a proiectului 30.03.2022 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea depunerii cererii de finanțare cu titlul ”Renovarea Energetică Integrată pentru Școala Profesională Specială ”Sf. Nicolae” Strada Ion Enache nr. 31 în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.1/1 și valoarea maximă eligibilă a proiectului 30.03.2022 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea depunerii cererii de finanțare cu titlul ”Renovarea Energetică Integrată pentru Școala Gimnazială Specială nr. 3 Splaiul Unirii nr. 114” în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.1/1 și valoarea maximă eligibilă a proiectului 30.03.2022 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea depunerii cererii de finanțare cu titlul ”Renovarea Energetică Integrată pentru Școala Gimnazială Șerban Vodă, Strada Petre Țuțea nr. 3” în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.1/1 și valoarea maximă eligibilă a proiectului 30.03.2022 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea depunerii cererii de finanțare cu titlul ”Renovarea Energetică Moderată pentru Școala Gimnazială nr. 308, Strada Râul Șoimului nr. 8” în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1 și valoarea maximă eligibilă a proiectului 30.03.2022 Descarcă
Skip to content

Acest site foloseşte cookie-uri. Prin continuarea navigării pe acest site, vă daţi consimţământul în folosirea cookie-urilor. Mai multe informaţii

Un cookie este un fișier de mici dimensiuni, în general alcătuit din litere și cifre, care este descărcat în memoria unui calculator (sau altui echipament folosit pentru navigare online - telefon mobil, tabletă, etc), atunci când utilizatorul accesează un anumit site web.Fisierele cookie sunt folosite la recunoasterea terminalului utilizatorului si prezentarea continutului intrun mod relevant, adaptat preferintelor utilizatorului. Cookie-urile nu solicita informatii cu caaracter personal pentru a putea fi utilizate si, in cele mai multe cazuri, nu identifica personal utilizatorii de internet. Cookie-urile oferă deţinătorilor de site-uri un feedback valoros asupra modului cum sunt utilizate site-urile lor de către utilizatori, astfel încât să le poată face şi mai eficiente ori mai accesibile pentru utilizatori. Permit aplicaţiilor multimedia sau de alt tip de pe alte site-uri să fie incluse (inserate/embed) în anumite pagini pentru a crea o experienţă de navigare mai valoroasă, mai utilă şi mai plăcută.

Close