Proiecte de Hotărâre

Caută după:

Denumire Data încărcării
Denumire Data încărcării Descarcă Notă/Completare
Proiect de Hotărâre privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 al Municipiului București pentru anul 2022 04.08.2022 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 28/12.02.2021 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Sector 4 în consiliile de administrare ale unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular din sectorul 4, cu modificările și completările ulterioare 04.08.2022 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru ratificarea Memorandumului nr. 715 din data de 22.07.2022 încheiat între Sectorul 4 al Municipiului București și Direcția Mobilitate Urbană Sector 4 04.08.2022 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea achiziționării serviciilor de consultanță, asistentă și reprezentare juridică prin încheierea nor contracte care să asigure apărarea intereselor Direcției Generale de Evidență a Persoanelor Sector 4 04.08.2022 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 171 din 21.12.2020 privind aprobarea contractării și garantării unei/unor finanțări rambursabile externe în baza garanțiilor proprii, în valoare de până la 23.300.000 euro, în vederea finanțării și/sau cofinanțării proiectelor de investiții publice de interes local, cu modificările și completările ulterioare 04.08.2022 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea valorică a obiectivului de investiții: ”Dotare cu mobilier pentru nouă unități de învățământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 4” 04.08.2022 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru CONSTRUIRE IMOBIL DE LOCUIT - LOCUINȚĂ COLECTIVĂ P+4E, pe terenul proprietate particulară în suprafață de 401mp, situat în STR. POȘTALIONULUI NR. 32-34, Sector 4, București 04.08.2022 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 68 din 26.05.2021 prvind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de până la 260.000.000 lei, cu modificările și completările ulterioare 04.08.2022 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind constatarea și aprobarea suprafețelor și a regimului de înălțime a 2 unități de învățământ preunversitar de stat de pe raza sectorului 4, referitor la imobile teren și clădiri 04.08.2022 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea trecerii unor imobile din administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4 și a Direcției Generale de Impozite și Taxe Locale Sector 4 în admministrarea Consiliului Local Sector 4 04.08.2022 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea Regulamentului pentru emitere a acordului administratorului drumului la nivelul Sectorului 4 al Municipiului București 14.07.2022 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 155/26.10.2021, privind aprobarea componenței Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu handicap Sector 4, cu modificările și completările ulterioare 13.07.2022 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind organizarea rețelei unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular, la nivelul Sectorului 4, pentru anul școlar 2022-2023 13.07.2022 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind modificarea si completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 cu nr. 145/31.05.2022 privind aprobarea rapoartelor de evaluare a chiriilor de piață pentru spațiile comerciale din Piața Apărătorii Patriei, pentru închirierea modulelor tip pentru comercializarea presei/florilor și a altor produse și pentru utilizarea domeniului public/privat, inclusiv a parcurilor din Sectorul 4 al Municipiului București 13.07.2022 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea ”Planului anual de acțiune privind servicille sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Local Sector 4”, aferent anului 2022 13.07.2022 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea modificării HCLS4 nr. 211/30.12.2021 privind reorganizarea activității și aprobarea structurii organizatorice a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4 și prevederea creșelor ca instituții publice cu personalitate juridică în subordinea Consiliului Local Sector 4 și în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4 13.07.2022 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 50/12.04.2021 privind instituirea taxei speciale de salubrizare pentru utilizatorii fără contracte individuale de prestări servicii de salubrizare aferentă serviciilor de salubrizare prestate pentru colectarea și gestionarea deșeurilor municipale și pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea si aplicarea taxei speciale de salubrizare pe raza Sectorului 4 al Municipiului București 13.07.2022 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 al Municipiului București pentru anul 2022 08.07.2022 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 68 din 26.05.2021 privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de până la 260.000.000 lei, cu modificările și completările ulterioare 08.07.2022 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru CONSTRUIRE IMOBIL ”CASA SĂRBĂTOAREA” – HOTEL D+P+3ER, pe terenul proprietate particulară în suprafață de 1266,49 mp (1377 mp conform măsurătorilor), situat în CALEA ȘERBAN VODĂ NR. 31-31A, Sector 4, București 08.07.2022 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 214/26.09.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții: Edificarea unei stații de metrou la nivel suprateran, situată între stația de metrou Berceni și Șoseaua de Centură 08.07.2022 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru modificarea Anexelor la Hotărârile Consiliului Local Sector 4 nr. 5/08.02.2021 și nr. 9/08.02.2021 privind componența Comisiei nr. 2 respectiv Comisiei nr. 6 08.07.2022 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local Secor 4 nr. 4/08.02.2021 privind componența Comisiei nr. 1 08.07.2022 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al Sectorului 4 pe o perioadă de 3 luni, respectiv 01.08.2022 – 31.10.2022 08.07.2022 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici și aprobarea indicatorilor tehnico-economici, aferenți obiectivelor de investiții derulate pe raza Sectorului 4 01.07.2022 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 al Municipiului București pentru anul 2022 24.06.2022 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind acordarea unui mandat special în Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru gestionarea integrată a deșeurilor municipale din Municipiul București, pentru delegarea, în numele și pe seama Sectorului 4 al Municipiului București a activităților specifice preluate temporar, conform O.U.G. nr. 38/2022 20.06.2022 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind preluarea de către Consiliul Local al Sectorului 4 a competențelor unității administrativ-teritoriale a municipiului București de organizare a prelucrării, neutralizării și valorificării materiale și energetice a deșeurilor, de organizare a tratării mecanobiologice a deșeurilor municipale și a deșeurilor similare, precum și de administrare a depozitelor de deșeuri și/sau instalațiilor de eliminare a deșeurilor municipale și a deșeurilor similare, pentru deșeurile generate și colectate pe raza administrativ teritorială a Sectorului 4 20.06.2022 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru modificarea HCL S4 nr. 264/05.11.2019 privind aprobarea documentației tehnico-economice, la faza Proiect Tehnic și detalli de execuție, pentru obiectivele de investiții lucrări de reabilitare la blocurile de locuințe sociale F2 din Aleea Nehoiu nr.2-12 si F3 din Aleea Nehoiu nr.2-12 17.06.2022 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru modificarea HCL S4 nr. 124/30.09.2020 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii: ”Lucrări de reabilitare, modernizare și schimbare de funcțiune clădire existentă în gradiniță; reabilitare, modernizare corp anexă” situat în bdul. Metalurgiei nr. 89, sector 4 17.06.2022 Descarcă
Skip to content

Acest site foloseşte cookie-uri. Prin continuarea navigării pe acest site, vă daţi consimţământul în folosirea cookie-urilor. Mai multe informaţii

Un cookie este un fișier de mici dimensiuni, în general alcătuit din litere și cifre, care este descărcat în memoria unui calculator (sau altui echipament folosit pentru navigare online - telefon mobil, tabletă, etc), atunci când utilizatorul accesează un anumit site web.Fisierele cookie sunt folosite la recunoasterea terminalului utilizatorului si prezentarea continutului intrun mod relevant, adaptat preferintelor utilizatorului. Cookie-urile nu solicita informatii cu caaracter personal pentru a putea fi utilizate si, in cele mai multe cazuri, nu identifica personal utilizatorii de internet. Cookie-urile oferă deţinătorilor de site-uri un feedback valoros asupra modului cum sunt utilizate site-urile lor de către utilizatori, astfel încât să le poată face şi mai eficiente ori mai accesibile pentru utilizatori. Permit aplicaţiilor multimedia sau de alt tip de pe alte site-uri să fie incluse (inserate/embed) în anumite pagini pentru a crea o experienţă de navigare mai valoroasă, mai utilă şi mai plăcută.

Close