Proiecte de Hotărâre

Caută după:

Denumire Data încărcării
Denumire Data încărcării Descarcă Notă/Completare
Proiect de Hotărâre privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de emitere a unei hotărâri pentru aprobarea declanșării procedurii de expropriere pentru imobilul teren proprietate privată în suprafață de 136 mp de la adresa Strada Pridvorului nr. 4, sector 4, nr. Cadastral 222111 și pentru imobilul teren proprietate privată în suprafață de 120 mp de la adresa Strada Pridvorului nr. 6, sector 4, nr. Cadastral 210130, situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică ”Reonversie funcțională Școala 100 situată în Calea Văcărești nr. 296, sector 4” 25.11.2019 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru modificarea coeficienților de salarizare și salariilor de bază aferente pozițiilor nr. 14 și 15 din Anexa nr. 6 a Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 346/27.12.2018 privind stabilirea salariilor de bază la nivelul Sectorului 4 al Municipiului București 25.11.2019 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Lucrări de construire în vederea creșterii eficienței energetice, a modernizării interioare și obținerii autorizației de securitate la incendiu, pentru imobil din Aleea Reșița D, nr. 9, Sector 4, Municipiul București” 21.11.2019 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru abrogarea anexei nr. 8 a Hotărârii Consiliului Local Sector 4, nr. 346/27.12.2018 privind stabilirea salariilor de bază la nivelul Sectorului 4 al Municipiului București, cu modificările și completările ulterioare 20.11.2019 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 al Municipiului București pentru anul 2019 14.11.2019 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru îndreptarea erorii materiale strecurată în Anexa nr. 2 a Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 229/26.09.2019 privind reorganizarea Aparatului de Specialitate al Primarului Sectorului 4 al Municipiului București, aprobarea Organigramei, a Statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare ale acesteia 14.11.2019 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București de aprobare a asocierii dintre Sectorul 4 al Municipiului București cu Administrația Străzilor București, în vederea realizării lucrărilor de interes public local referitoare la modernizarea, reconfigurarea, întreținerea și amenajarea / reamenajarea spațiilor publice situate pe rețeaua stradală principală din sectorul 4 14.11.2019 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 297/31.10.2017 privind aprobarea garantării unei finanțări rambursabile interne în valoare de până la la 68.162.866 lei, ce va fi contractată de către Direcția Piețe și Gestionare Activități Comerciale Sector 4 în vederea refinanțării / restructurării împrumutului contractat de la Banca Comercială Română (RCSP-DSP2/328/ 30.06.2011), precum și în vederea asigurării finanțării investițiilor publice de interes local, cu modificările și completările ulterioare 14.11.2019 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind ratificarea asocierii și a Protocolului de colaborare din 09.08.2019 încheiat între Sectorul 4 al Municipiului București și Societatea de Transport București S.A. având ca obiect înierbarea liniilor de tramvai din sectorul 4 13.11.2019 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea Regulamentului local de închiriere a amplasamentelor destinate mijloacelor de publicitate, aflate pe domeniul public/privat al Municipiului București și în administrarea Consiliului Local al Sectorului 4 13.11.2019 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 254/29.10.2019 privind aprobarea burselor școlare și a cuantumului acestora în anul școlar 2019-2020, pentru semestrul I 12.11.2019 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: Amenajare sens giratoriu Șoșeaua Berceni 12.11.2019 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea expresă a Consiliului Local Sector 4, de a hotărî cu privire la asocierea dintre Sectorul 4 al Municipiului București cu U.A.T. Orașul Popești-Leordeni, jud Ilfov și U.A.T. Comuna Jilava, jud. Ilfov 08.11.2019 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Locale Sector 4 nr. 44/27.02.2019 privind aprobarea asocierii dintre Sectorul 4 al Municipiului București cu U.A.T. Orașul Popești-Leordeni, jud. Ilfov, în vederea realizării lucrărilor de interes public local referitoare la construirea unei pasarele pietonale pe Șoseaua Berceni 08.11.2019 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de transmitere în administrarea Consiliului Local Sector 4 a unor trotuare, parcări și carosabil, din sectorul 4 04.11.2019 Descarcă
Proiect de Hotărâre prvind aprobarea documentației tehnico-economice, la faza Proiect Tehnic și detalii de execuție, pentru obiectivele de investiții lucrări de reabilitare la blocurile de locuințe sociale F2 din Aleea Nehoiu nr. 2-12 și F3 din Aleea Nehoiu nr. 2-12 04.11.2019 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 al Municipiului București pentru anul 2019 04.11.2019 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea componenței nominale a Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Sector 4 01.11.2019 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 al Municipiului București pentru anul 2019 28.10.2019 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 58/18.11.2004 privind înființarea Direcției de Administrare a Piețelor Sector 4, aprobarea organigramei și statului de funcții al acesteia, cu modificările și completările ulterioare 28.10.2019 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea și însușirea rapoartelor de evaluare a terenului în suprafață de 136 mp, situat în str. Pridvorului nr. 4, sector 4, București, precum și terenului în suprafață de 120 mp, situat în str. Pridvorului nr. 6, sector 4, București 28.10.2019 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgență pentru domnul ..........................................., în scopul efectuării unor investigații medicale și tratament 28.10.2019 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 151/15.07.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții ”Reabilitare bloc operator Corp C, etaj 2 în vederea amenajării sălii de intervenție Chirurgie plastică și relocării celor 3 (trei) rezerve mari arși, existente în cadrul Sectorului ATI I” 25.10.2019 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții ”Modernizare, reabilitare și obținere a autorizației de funcționare pentru Liceul Dacia - corp situat în b-dul Metalurgiei și a sălii de sport din incită” 25.10.2019 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 173/30.07.2019 adoptată în 05.08.2019, privind constituirea echipei mobile pentru intervenția de urgență la cazurile de violență domestică, în sectorul 4 25.10.2019 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea trecerii unor imobile din administrarea Direcției Generale de Asistență și Protecția Copilului Sector 4 în administrarea Sectorului 4 al Municipiului București 23.10.2019 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București pentru autorizarea Sectorului 4 al Municipiului București în vederea continuării și finalizării lucrărilor abandonate în anul 2016 la Școala Gimnazială ”Ienăchiță Văcărescu” din sectorul 4 23.10.2019 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru consolidare, extindere și supraetajare locuință - corp C2 rezultând o clădire S+P+2E pe terenul în proprietate particulară în suprafață de 188,00 mp aparținând soților ..........................................., situat în str. MIHAI PETRESCU nr. 17, Sector 4, București 23.10.2019 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 127/10.06.2019 privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare a Serviciilor Sociale la nivelul Sectorului 4 al Municipiului București, pentru perioada 2019-2024 precum și a Planului de Acțiune pentru Implementarea Strategiei de Dezvoltare a Serviciilor Sociale 2019 - 2024 23.10.2019 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construire locuință P+1E, pe terenul în proprietate particulară în suprafață de 204,00 mp, aparținând lui ....................................., situat în Drumul Câmpeni nr. 10, Sector 4, București 23.10.2019 Descarcă
Skip to content

Acest site foloseşte cookie-uri. Prin continuarea navigării pe acest site, vă daţi consimţământul în folosirea cookie-urilor. Mai multe informaţii

Un cookie este un fișier de mici dimensiuni, în general alcătuit din litere și cifre, care este descărcat în memoria unui calculator (sau altui echipament folosit pentru navigare online - telefon mobil, tabletă, etc), atunci când utilizatorul accesează un anumit site web.Fisierele cookie sunt folosite la recunoasterea terminalului utilizatorului si prezentarea continutului intrun mod relevant, adaptat preferintelor utilizatorului. Cookie-urile nu solicita informatii cu caaracter personal pentru a putea fi utilizate si, in cele mai multe cazuri, nu identifica personal utilizatorii de internet. Cookie-urile oferă deţinătorilor de site-uri un feedback valoros asupra modului cum sunt utilizate site-urile lor de către utilizatori, astfel încât să le poată face şi mai eficiente ori mai accesibile pentru utilizatori. Permit aplicaţiilor multimedia sau de alt tip de pe alte site-uri să fie incluse (inserate/embed) în anumite pagini pentru a crea o experienţă de navigare mai valoroasă, mai utilă şi mai plăcută.

Close