Proiecte de Hotărâre

Caută după:

Denumire Data încărcării
Denumire Data încărcării Descarcă Notă/Completare
Proiect de Hotărâre pentru modificarea Anexelor la Hotărârile Consiliului Local Sector 4 nr. 4/08.02.2021 și respectiv nr. 8/08.02.2021 privind componența comisiilor nr. 1 și 5 23.09.2021 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind participarea Sectorului 4 al Municipiului București la sesiunea de finanțare 2021 din cadrul ”Programului privind creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădiri publice” și actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: ”Creșterea eficienței energetice, modernizare, refacere împrejmuire și organizare de șantier pentru Școala Gimnazială Ionel Teodoreanu” 20.09.2021 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: ”Lucrări de amenajare în vederea obținerii autorizației de securitate la incendiu – a spațiului cu funcțiunea de grădiniță în incinta Grand Arena Mall, etaj 1 – scară exterioară și amenajări interioare” 08.09.2021 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru 16 blocuri de locunțe de pe raza Sectorului 4 al Municipiului București 08.09.2021 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de atribuire a denumirii ”Pasajul Europa Unită”, pasajului rutier suprateran în curs de realizare situat la intersecția Str. Turnu Măgurele – Bd. Metalurgiei – Bd. Alexandru Obregia” din Sectorul 4 07.09.2021 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru modificarea Anexelor la Hotărârile Consiliului Local Sector 4 nr. 4/08.02.2021, respectiv nr. 8/08.02.2021 privind componența comisiilor nr. 1 și 5 07.09.2021 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea participării Sectorului 4 al Municipiului București alături de Municipiul București la administrarea Parcului Natural Văcărești precum și împuternicirea Primarului Sectorului 4 de a întreprinde toate demersurile în vederea depunerii dosarului de candidatură 07.09.2021 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru modificarea sediului Direcției Generale de Administrare a Unităților de Învățământ și de Sport Sector 4 07.09.2021 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 347/27.12.2018 pentru aprobarea Regulamentului, procedurii și modelului de contract privind parcările/parcajele publice aflate în administrarea Sectorului 4 al Municipiului București, prin Direcția Mobilitate Urbană Sector 4, cu modificările și completările ulterioare 07.09.2021 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea ”Studiului de oportunitate și de fundamentare pentru delegarea gestiunii serviciului public de salubrizare al Sectorului 4 din Municipiul București” 03.09.2021 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea ”Strategiei de management integrat al deșeurilor la nivelul Sectorului 4 al Municipiului București” 03.09.2021 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea actualizării ”Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului de salubrizare din Sectorul 4 al Municipiului București” 03.09.2021 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea modelului de contract de închiriere pentru suprafețele cu destinația de locuință socială, precum și aprobarea modelului de contract de închiriere pentru suprafețele cu destinația de locuință de necesitate aflate în administrarea Sectorului 4 al Municipiului București 03.09.2021 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea ”Listei nominale de repartizare a locuințelor sociale disponibile, situate în bl. F2 și bl. F3 din Aleea Nehoiu nr. 2-12, Sector 4, București” 03.09.2021 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 4 de a hotărî cu privire la înființarea unei societăți în condițiile legii 27.08.2021 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 21/12.02.2021 privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 4 de a hotărî cu privire la asocierea Sectorului 4 al Municipiului București cu Ministerul Tineretului și Sportului prin Direcția pentru Sport și Tineret a Municipiului București și Universitatea de Medicină și Farmacie ”Carol Davila” din București, în vederea refacerii și exploatării bazei sportive de la adresa Șoseaua Olteniței nr. 13, Sector 4, București 27.08.2021 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de emitere a unei hotărâri pentru aprobarea declanșării procedurii de expropriere pentru imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică ”Reconversie funcțională Școala 100 situată în Calea Văcărești nr. 296, sector 4” 27.08.2021 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru modificarea și completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 12/12.02.2021, privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Consiliului Local al Sectorului 4 27.08.2021 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 174/21.12.2020 privind aprobarea tarifelor individuale pentru colectarea deșeurilor municipale de la utilizatorii persoane fizice și juridice, precum și ajutarea și modificarea prețurilor unitare ale serviciilor de salubrizare prestate pe raza Sectorului 4 al Municipiului București, prevăzute în Acordul cadru de prestări servicii de salubrizare și deszăpezire pe raza Sectorului 4 al Municipiului București nr. 362/04..12.2018 27.08.2021 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 4 de a hotărî cu privire la asocierea Sectorului 4 al Municipiului București cu Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii ”M. S. Curie” pentru finanțarea și realizarea în comun a unor lucrări de interes public local 27.08.2021 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 64/11.05.2020 pentru aprobarea închirierii domeniului public și privat, terenuri și construcții, aflat în administrarea Consiliului Local al Sectorului 4 precum și aprobarea regulamentului de închiriere prin licitație publică 27.08.2021 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 49/12.04.2021 privind aprobarea Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrală a Deșeurilor Municipale în Municipiul București 27.08.2021 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea și actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiective de investiții de pe raza Sectorului 4 25.08.2021 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru CONSTRUIRE LOCUINȚĂ UNIFAMILIALĂ S+P+2E+M, pe terenul proprietate particulară în suprafață de 147 mp din acte și 149 mp din măsurătorile cadastrale, situat în str. LĂSTARULUI nr. 12, Sector 4, București 25.08.2021 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 al Municipiului București pentru anul 2021 09.07.2021 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 150/19/12/2016 privind metodologia de atribuire a locurilor de parcare rezidențiale, pe raza Sectorului 4 al Municipiului București, cu modificările și completările ulterioare 09.07.2021 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 347/27.12.2018 pentru aprobarea Regulamentului, procedurii și modelului de contract privind parcările/parcajele publice aflate în administrarea Sectorului 4 al Municipiului București, prin Direcția Mobilitate Urbană Sector 4, cu modificările și completările ulterioare 09.07.2021 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 68 din 26.05.2021 privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de până la 108.895.000 lei 09.07.2021 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 171/21.12.2020 privind aprobarea contractării și garantării unei/unor finanțări rambursabile interne și/sau externe în baza garanțiilor proprii, în valoare de până la 32.000.000 euro, sau echivalentul în lei, în vederea finanțării și/sau cofinanțării proiectelor de investiții publice de interes local, inclusiv a celor ce beneficiază de fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană 09.07.2021 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al Sectorului 4 pe o perioadă de 3 luni, respectiv 01.08.2021 – 31.10.2021 09.07.2021 Descarcă
Skip to content

Acest site foloseşte cookie-uri. Prin continuarea navigării pe acest site, vă daţi consimţământul în folosirea cookie-urilor. Mai multe informaţii

Un cookie este un fișier de mici dimensiuni, în general alcătuit din litere și cifre, care este descărcat în memoria unui calculator (sau altui echipament folosit pentru navigare online - telefon mobil, tabletă, etc), atunci când utilizatorul accesează un anumit site web.Fisierele cookie sunt folosite la recunoasterea terminalului utilizatorului si prezentarea continutului intrun mod relevant, adaptat preferintelor utilizatorului. Cookie-urile nu solicita informatii cu caaracter personal pentru a putea fi utilizate si, in cele mai multe cazuri, nu identifica personal utilizatorii de internet. Cookie-urile oferă deţinătorilor de site-uri un feedback valoros asupra modului cum sunt utilizate site-urile lor de către utilizatori, astfel încât să le poată face şi mai eficiente ori mai accesibile pentru utilizatori. Permit aplicaţiilor multimedia sau de alt tip de pe alte site-uri să fie incluse (inserate/embed) în anumite pagini pentru a crea o experienţă de navigare mai valoroasă, mai utilă şi mai plăcută.

Close