Proiecte de Hotărâre

Caută după:

Denumire Data încărcării
Denumire Data încărcării Descarcă Notă/Completare
Proiect de Hotărâre privind componența Comisiei nr. 1 – Comisia pentru activități economico-financiare, buget și finanțe, comerț, fonduri europene, mediul de afaceri și transparență financiară 02.02.2021 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al Sectorului 4 pe o perioadă de 3 luni, respectiv 01.02.2021 - 30.04.2021 27.01.2021 Descarcă
Proiect de Hotărâre privnd desemnarea reprezentanților Consiliului Local Sector 4 în consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular din sectorul 4 22.01.2021 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 167/18.12.2020 privind stabilirea numărului comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al sectorului 4, denumirea acestora precum și componența comisiilor nr. 1-4, 6 și 7 22.01.2021 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind acoperirea definitivă din excedentul bugetului local a deficitului secțiunii de dezvoltare pe anul 2020 30.12.2020 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 al Municipiului București pentru anul 2020 28.12.2020 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 37/28.03.2013, cu modificările și completările ulterioare 23.12.2020 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru modificarea și completarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 347/27.12.2018 pentru aprobarea Regulamentului, procedurii și modelului de contract privind parcările/parcajele publice aflate în administrarea Sectorului 4 al Municipiului București, prin Direcția Mobilitate Urbană Sector 4, cu modificările și completările ulterioare 23.12.2020 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru modificarea și completarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 150/19.12.2016 privind Metodologia de atribuire a locurilor de parcare rezidențiale, pe raza Sectorului 4 al Municipiului București, cu modificările și completările ulterioare 23.12.2020 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea componenței nominale a Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap din Sectorul 4 23.12.2020 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind componența comisiilor de specialitate nr. 3 - 7 ale Consiliului Local Sector 4 18.12.2020 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind stabilirea numărului comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 4, denumirea acestora precum și componența comisiilor nr. 1 și 2 18.12.2020 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind reorganizarea Direcției de Administrare a Unităților de Învățământ Sector 4 în Direcția Generală de Administrare a Unităților de Învățământ și de Sport Sector 4 precum și aprobarea Organigramei, Statului de Funcții și a Regulamentului de organizare și Funcționare ale acesteia 18.12.2020 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 și modificarea, completare și aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiective de investiții de pe raza Sectorului 4 al Municipiului București 18.12.2020 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind desemnarea consilierilor locali care vor face parte din Comisia de Analiză a Cererilor și de Repartizare a Locuințelor din fondul locativ de stat, aflate în administrarea și/sau proprietatea Sectorului 4 al Municipiului București 18.12.2020 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Sectorului 4 în Consiliul pentru Dezvoltare Regională în București-Ilfov 18.12.2020 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind modul de întocmire a registrului agricol pentru perioada 2020 – 2024 18.12.2020 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind realizarea proiectului de rețea școlară a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular, la nivelul Sectorului 4, pentru anul școlar 2021-2022 18.12.2020 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru modificarea Anexei la HCLS4 nr. 88/22.06.2020 – privind organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular, la nivelul Secoturlui 4, în anul școlar 2020-2021 18.12.2020 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 4 de a hotărî cu privire la asocierea Sectorului 4 al Municipiului București cu Ministerul Tineretului și Sportului prin Direcția pentru Sport și Tineret București și Universitatea de Medicină și Farmacie ”Carol Davila” din București, în vederea refacerii și exploatării bazei sportive de la adresa Șoseaua Olteniței nr 13, Sector 4, București 18.12.2020 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 4 de a hotărî cu privire la cooperarea cu Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor și alți parteneri sociali în vederea derulării în comun a proiectelor de dezvoltare și punere în valoare a Parcului Natural Văcărești 18.12.2020 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru modificarea și completarea H.C.L.S.4 nr. 119/29.11.2016 prvind acordarea unor ajutoare de urgență familiilor sau persoanelor în vederea depășirii unor situații deosebite ce pot pune în pericol siguranța și integritatea corporală a cetățenilor sau care pot genera prejudicii materiale 18.12.2020 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind modificarea și completarea HCL Sector 4 nr. 123/30.09.2020 pentru aprobarea depunerii cererii de finanțare ”Creșterea gradului de acces a elevilor din învățământul preuniversitar la procesul de învățare on-line prin dotarea acestora cu echipamente de tipul tabletelor școlare” și a cheltuielor aferente acesteia în cadrul apelului de proiecte lansat prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020 18.12.2020 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru aprobarea bugetului cererii de finanțare ”Sprijinirea capacității unităților de învățământ de stat pentru gestionarea crizei SARS-CoV-2” în cadrul apelului de proiecte POIM/881/9/1/Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 18.12.2020 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru diminuarea salariilor de bază stabilite la nivelul Sectorului 4 prin Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 346/27.12.2018, cu un procent de 5% pe o perioadă de 6 luni, precum și pentru suspendarea aplicării pe o perioadă de 6 luni a prevederilor H.C.L. Sector 4 nr. 104/28.05.2015 privind acordarea normei de hrană personalului Poliției Locale Sector 4 18.12.2020 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind reorganizarea activității și aprobarea Organigramei, Statului de Funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4 18.12.2020 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind reorganizarea activității și aprobarea Organigramei, Statului de Funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Centrului European Cultural și de Tineret pentru UNESCO ”Nicolae Bălcescu” 18.12.2020 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind reorganizarea Direcției Generale de Impozite și Taxe Locale Sector 4, aprobarea Organigramei, Statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale acesteia 18.12.2020 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind reorganizarea activității și aprobarea Organigramei, Statului de Funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Direcției Mobilitate Urbană Sector 4 18.12.2020 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind reorganizarea activității și aprobarea Organigramei, Statului de Funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Direcției Generale de Evidență a Persoanelor Sector 4 18.12.2020 Descarcă
Skip to content

Acest site foloseşte cookie-uri. Prin continuarea navigării pe acest site, vă daţi consimţământul în folosirea cookie-urilor. Mai multe informaţii

Un cookie este un fișier de mici dimensiuni, în general alcătuit din litere și cifre, care este descărcat în memoria unui calculator (sau altui echipament folosit pentru navigare online - telefon mobil, tabletă, etc), atunci când utilizatorul accesează un anumit site web.Fisierele cookie sunt folosite la recunoasterea terminalului utilizatorului si prezentarea continutului intrun mod relevant, adaptat preferintelor utilizatorului. Cookie-urile nu solicita informatii cu caaracter personal pentru a putea fi utilizate si, in cele mai multe cazuri, nu identifica personal utilizatorii de internet. Cookie-urile oferă deţinătorilor de site-uri un feedback valoros asupra modului cum sunt utilizate site-urile lor de către utilizatori, astfel încât să le poată face şi mai eficiente ori mai accesibile pentru utilizatori. Permit aplicaţiilor multimedia sau de alt tip de pe alte site-uri să fie incluse (inserate/embed) în anumite pagini pentru a crea o experienţă de navigare mai valoroasă, mai utilă şi mai plăcută.

Close