Proiecte de Hotărâre

Caută după:

Denumire Data încărcării
Denumire Data încărcării Descarcă Notă/Completare
Proiect de Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 68 din 26.05.2021 privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de până la 160.000.000 lei, cu modificările și completările ulterioare 17.12.2021 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 39/26.03.2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: Modernizarea, reabilitarea și obținerea autorizației de funcționare pentru ”Colegiul Național Mihai Eminescu” 17.12.2021 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: ”Reabilitare/modernizare sistem rutier, amenajări spații urbane, extindere de la două la patru benzi de circulație a Bulevardului Metalurgiei, tronson cuprins între sensul giratoriu Metro Berceni și Șoseaua Berceni” 17.12.2021 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 345/27.12.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții: Reconversie sală de sport din Orășelul Copiilor într-un spațiu cu funcțiunea de amfiteatru – Centru Educațional UMF Carol Davila 17.12.2021 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 al Municipiului București pentru anul 2021 17.12.2021 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 4 ca, în numele și pentru Municipiul București, să participe la realizarea obiectivului de investiții – Construire Canal Colector Cheile Turzii, inclusiv prin asocierea cu alte autorități/entități 17.12.2021 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 91/30.06.2021 pentru aprobarea regulamentului privind obligațiile de refacere și amenajare a domeniului public afectat de intervențiile tehnico-edilitare efectuate pe spațiile aflate în administrarea Sectorului 4 al Municipiului București 17.12.2021 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 166/25.11.2021 privind participarea Sectorului 4 al Municipiului București la sesiunea de finanțare 2021 din cadrul ”Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în localități” și aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: ”Rețea stații de încărcare pentru vehicule electrice pe raza Sectorului 4, București” 17.12.2021 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind realizarea proiectului de rețea școlară a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular, la nivelul Sectorului 4, pentru anul școlar 2022 - 2023 14.12.2021 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: ”Supraveghere video în vederea reducerii criminalității pe raza Sectorului 4” 14.12.2021 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea numărului de burse și cuantumului acestora acordate elevilor din unitățile de învățământ de stat din Sectorul 4 al Municipiului București, în semestrul I pentru anul școlar 2021 - 2022 06.12.2021 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 68 din 26.05.2021 privind aprobarea contractării unei/unor finațări rambursabile interne în valoare de până la 160.000.000 lei, cu modificările și completările ulterioare 06.12.2021 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 4 de a hotărî, cu privire la asocierea Sectorului 4 al Municipiului București cu Ministerul Transporturilor și Infrastructurii și Metrorex S.A. pentru realizarea în comun a unor proiecte de regenerare urbană a zonelor din jurul stațiilor de metrou de pe raza administrativ teritorială a Sectorului 4 24.11.2021 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind participarea Sectorului 4 al Municipiului București la sesiunea de finanțare 2021 din cadrul ”Programului privind reducerea emisiilor de gaze de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în localități” și aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: ”Rețea stații de încărcare pentru vehicule electrice pe raza Sectorului 4, București” 24.11.2021 Descarcă Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea depunerii cererii de finanțare cu titlul ”Regenerare ZUM – Reabilitarea blocurilor de locuințe sociale din sectorul 4” în cadrul apelului de proiecte POR/2019/9/9.1/1/BI. 24.11.2021 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind constatarea și aprobarea actualizării suprafețelor unităților de învățământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 4, referitor la imobile, teren și clădiri 23.11.2021 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: ”Lucrări de montare sistem de protecție anti-incendiu la clădirea din Calea Șerban-Vodă nr. 62-64” 22.11.2021 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru CONSTRUIRE IMOBIL P+2E+M – LOCUINȚĂ COLECTIVĂ, pe terenul proprietate particulară în suprafață de 202 mp, situat în str. ȘOIMUȘ nr. 76, Sector 4, București 19.11.2021 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru CONSTRUIRE IMOBIL S+P+2E+M – GRĂDINIȚĂ, pe terenul proprietate particulară în suprafață de 300 mp din acte, 304 mp din măsurători, situat în Str. caporal COSTESCU PETRE, nr. 24, Sector 4, București 19.11.2021 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINȚE COLECTIVE P+5E CU SPAȚIU COMERCIAL ȘI PARCARE LA PARTER, pe terenul proprietate particulară în suprafață de 362 mp, situat în ȘOS. GIURGIULUI NR. 27, Sector 4, București 19.11.2021 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru CONSTRUIRE IMOBIL DE LOCUINȚE COLECTIVE cu regim de înălțime S+P+11E pe terenul proprietate particulară în suprafață de 3406 mp, cu drum de acces în suprafață de 4133,03 mp, situat în Bd. METALURGIEI NR. 78, Sector 4, București 19.11.2021 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINȚE COLECTIVE S+P+6E, pe terenul proprietate particulară, în suprafață de 2.100,00 mp din acte (2.117,00 mp din măsurători), situat în STR. SOLD. BARBU NICOLAE NR. 6A, Sector 4, București 19.11.2021 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea unui ajutor de urgență, pentru doamna Paraschiv Marioara, cu domiciliul în București, Str.....................Sector 4, aflată în situație deosebită care poate duce la apariția sau sporirea riscului de excluziune socială, în vederea reconstrucției unei camere și repararea acoperișului aferent, ca măsură de prevenire și combatere a marginalizării sociale 19.11.2021 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind suspendarea în anul 2022 a acordării scutirilor acordate prin lit. A pct. 10 și lit B pct. 9 din Anexa nr. 1 la H.C.L.S4 nr. 36/2016 privind scutirea în procent de 100% de la plata impozitului pe clădiri și terenuri în conformitate cu prevederile art. 456 alin.2 lit. a, b, c, d, e, f, g, i, j, k, m și r și art. 464 alin. 2 a, b, c, d, e, g, h, i, j și r din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu prevederile H.G. nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal 19.11.2021 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 142/26.10.2021 19.11.2021 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru EXTINDERE ȘI SUPRAETAJARE CORP C1 ȘI C2 REZULTÂND UN IMOBIL CU REGIM DE ÎNĂLȚIME S+P+1E+2E+3ER+4ER, CU FUNCȚIUNEA DE LOCUINȚE ȘI COMERȚ, pe terenul proprietate particulară în suprafață de 543,78 mp din acte (571 mp din măsurători), situat în CALEA ȘERBAN VODĂ NR. 86-88, Sector 4, București 19.11.2021 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru CONSTRUIRE LOCUINȚE COLECTIVE S+P+4E+E5retras, pe terenul proprietate particulară în suprafață de 3406 mp, cu drum de acces în suprafață de 403mp, situat în DRUMUL BINELUI NR. 168 – 170, Sector 4, București 19.11.2021 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 al Municipiului București pentru anul 2021 19.11.2021 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea colaborării și a protocolului de colaborare dintre Sectorul 4 al Municipiului București și Asociația ”Sfinții Români”, pentru sprijinirea grupurilor sociale vulnerabile și pentru promovarea educației în rândurile acestora 19.11.2021 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 181/21.12.2020 privind prijinirea activităților comerciale din piețele aflate în administrarea Consiliului Local al Sectorului 4, prin scutirea comercianților de la plata chiriei datorate, pe o perioadă de 6 luni 19.11.2021 Descarcă
Skip to content

Acest site foloseşte cookie-uri. Prin continuarea navigării pe acest site, vă daţi consimţământul în folosirea cookie-urilor. Mai multe informaţii

Un cookie este un fișier de mici dimensiuni, în general alcătuit din litere și cifre, care este descărcat în memoria unui calculator (sau altui echipament folosit pentru navigare online - telefon mobil, tabletă, etc), atunci când utilizatorul accesează un anumit site web.Fisierele cookie sunt folosite la recunoasterea terminalului utilizatorului si prezentarea continutului intrun mod relevant, adaptat preferintelor utilizatorului. Cookie-urile nu solicita informatii cu caaracter personal pentru a putea fi utilizate si, in cele mai multe cazuri, nu identifica personal utilizatorii de internet. Cookie-urile oferă deţinătorilor de site-uri un feedback valoros asupra modului cum sunt utilizate site-urile lor de către utilizatori, astfel încât să le poată face şi mai eficiente ori mai accesibile pentru utilizatori. Permit aplicaţiilor multimedia sau de alt tip de pe alte site-uri să fie incluse (inserate/embed) în anumite pagini pentru a crea o experienţă de navigare mai valoroasă, mai utilă şi mai plăcută.

Close